Program Project Server — nawiązywanie połączenia (logowanie)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Do programu Microsoft Office Project Server 2007 można się zalogować w następujących dwóch miejscach:

 • Microsoft Office Project Professional 2007     W przypadku łączenia się tą metodą można zarządzać projektami w przedsiębiorstwie z poziomu z programu Office Project Professional 2007.

 • Program Microsoft Office Project Web Access w przeglądarce sieci Web     W przypadku łączenia się tą metodą można zarządzać zadaniami z poziomu sieci Web — bez używania programu Office Project Professional 2007.

Co chcesz zrobić?

Logowanie do programu Project Server z programu Project Professional

Logowanie do programu Project Server z przeglądarki sieci Web

Logowanie do programu Project Server z programu Project Professional

Aby zalogować się do programu Project Server 2007, należy użyć konta programu Project Server 2007. Po uzyskaniu działającego konta, należy uruchomić program Office Project Professional 2007 i wprowadzić swoją nazwę użytkownika oraz hasło w oknie dialogowym Logowanie.

Uwaga: Jeśli podczas próby ustanowienia połączenia z programem Project Server jest wyświetlany komunikat „Program Project Server jest niedostępny”, należy skontaktować się z administrator serwera, aby zweryfikować swoją przynależność do grupy użytkowników programu Project Server mających uprawnienia do logowania się z poziomu programu Project. Domyślnie grupa menedżerów projektów ma takie uprawnienia, a grupa członków zespołu nie.

Początek strony

Tworzenie konta programu Project Server

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Opcje organizacji, a następnie kliknij polecenie Konta programu Microsoft Office Project Server.

 2. W oknie dialogowym Konta programu Project Server kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Właściwości konta w polu Nazwa konta wpisz nazwę tego konta.

 4. W polu Adres URL programu Project Server wpisz pełną nazwę serwera (na przykład http://yourserver/servername).

 5. W obszarze Podczas łączenia kliknij typ konta, którego chcesz używać do logowania:

  • Aby użyć uwierzytelniania systemu Windows, kliknij opcję Użyj konta użytkownika systemu Windows.

  • Aby użyć konta programu Project Server, kliknij opcję Użyj konta programu Project Server, a następnie w polu Nazwa użytkownika podaj nazwę użytkownika.

 6. Jeśli określone konto ma być kontem domyślnym w programie Project Server, zaznacz pole wyboru Ustaw jako konto domyślne.

 7. Jeśli chcesz dodać inne konta w programie Project Server, dla każdego dodatkowego konta powtórz kroki od 2 do 6.

 8. W oknie dialogowym Konta serwera Project Server wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz opcję Automatycznie wykrywaj stan połączenia, jeśli program Project ma automatycznie wykrywać połączenie i łączyć się z serwerem domyślnym określonym w obszarze Dostępne konta. Jeśli serwer domyślny nie został określony, program Project zostanie otwarty w trybie offline bez połączenia z serwerem.

  • Wybierz opcję Kontroluj ręcznie stan połączenia, jeśli przy każdym otwarciu programu Project chcesz wybierać serwer, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Użyj tej opcji, jeśli często uzyskujesz dostęp do wielu różnych serwerów lub gdy program Project ma być czasami otwierany w trybie offline.

 9. Aby zalogować się do serwera, zamknij program Project, a następnie uruchom go ponownie.

Początek strony

Edytowanie istniejącego konta

Aby zmodyfikować istniejące konto, w oknie dialogowym Konta programu Project Server w polu Dostępne konta zaznacz konto, a następnie kliknij przycisk Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości konta wprowadź odpowiednie zmiany.

Początek strony

Usuwanie konta

Aby usunąć konto, w oknie dialogowym Konta serwera Project Server zaznacz konto w obszarze Dostępne konta, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Logowanie do programu Project Server z przeglądarki sieci Web

Gdy zespół opublikuje informacje o projekcie w programie Project Server 2007, członkowie zespołu mogą przejrzeć te informacje za pomocą programu Office Project Web Access. Oprócz tego mogą także zgłaszać postępy w pracy nad przydzielonymi zadaniami.

 1. Uruchom przeglądarkę i wpisz Uniform Resource Locator (URL) dla programu Project Web Access witryna internetowa.

  Uwaga: Adres URL Office Project Web Access różni się w każdej organizacji. Jeśli nie znasz adresu URL Office Project Web Access w Twojej organizacji, skontaktuj się z administrator.

 2. Jeśli zostanie wyświetlona strona logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

  Uwaga: W zależności od metody uwierzytelnianie wprowadzenie informacji logowania może nie być konieczne.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×