Program Project Server — nawiązywanie połączenia (logowanie)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zalogowanie doProject Server 2010 z dwóch miejsc:

 • Project Professional 2010     W przypadku połączenia w ten sposób można zarządzać projektów w przedsiębiorstwie w Project Professional 2010.

 • Project Web App w przeglądarce sieci Web    w przypadku połączenia w ten sposób możesz zarządzać portfele, projektów i zadań z sieci Web bez użycia Project Professional 2010.

Uwaga: Obie te metody połączenia wymagają, że skonfigurowano Project Server 2010 w Twojej organizacji.

Co chcesz zrobić?

Logowanie do programu Project Server z programu Project Professional

Zaloguj się do programu Project Server za pomocą przeglądarki sieci Web

Logowanie do programu Project Server z programu Project Professional

Aby zalogować się do Project Server 2010, należy użyć konta Project Server 2007 lub Project Server 2010. Po utworzeniu konta pracy, należy rozpocząć Project Professional 2010, a następnie wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym logowania.

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Programu Project Server niedostępna" podczas próby nawiązania połączenia na serwerze Project Server, potwierdzenie z administratorem serwera w grupie programu Project Server, która ma uprawnienia do logowania się z programu Project. Domyślnie grupie Menedżera projektu zawiera to uprawnienie, ale nie grupa członków zespołu.

Początek strony

Tworzenie konta programu Project Server

 1. Kliknij kartę Plik w celu otworzenia widoku Backstage. Kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj kontami.

 2. W oknie dialogowym Konta programu Project Server kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Właściwości konta w polu Nazwa konta wpisz nazwę tego konta.

 4. W polu Adres URL programu Project Server wpisz pełną nazwę serwera (na przykład http://yourserver/servername). Jeśli nie znasz nazwy adres URL serwera, skontaktuj się z administratorem serwera.

 5. Jeśli określone konto ma być kontem domyślnym w programie Project Server, zaznacz pole wyboru Ustaw jako konto domyślne.

 6. Jeśli chcesz dodać inne konta w programie Project Server, dla każdego dodatkowego konta powtórz kroki od 2 do 6.

 7. W oknie dialogowym Konta serwera Project Server wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz opcję Użyj mojego konta domyślnego, jeśli program Project ma automatycznie wykrywać serwer domyślny, określony w obszarze Dostępne konta, oraz nawiązywać z nim połączenie. Jeśli serwer domyślny nie został określony, program Project zostanie otwarty w trybie offline bez połączenia z serwerem.

  • Wybierz opcję Wybierz konto, jeśli przy każdym otwarciu programu Project chcesz wybierać serwer, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Użyj tej opcji, jeśli często uzyskujesz dostęp do wielu różnych serwerów lub gdy program Project ma być czasami otwierany w trybie offline.

 8. Aby zalogować się do serwera, zamknij program Project, a następnie uruchom go ponownie.

Początek strony

Edytowanie istniejącego konta

 1. Kliknij kartę Plik w celu otworzenia widoku Backstage. Kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj kontami.

 2. Kliknij pozycję Konfiguruj konta.

 3. W oknie dialogowym Konta programu Project Server zaznacz konto, a następnie kliknij przycisk Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości konta wprowadź odpowiednie zmiany.

Początek strony

Usuwanie konta

 1. Kliknij kartę Plik w celu otworzenia widoku Backstage. Kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj kontami.

 2. Kliknij pozycję Konfiguruj konta.

 3. W oknie dialogowym Konta programu Project Server zaznacz konto, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Logowanie do programu Project Server z przeglądarki sieci Web

Gdy zespół publikuje informacje o projekcie, aby Project Server 2010, członkowie zespołu mogą być Project Web App wyświetlać te informacje. Mogą również informować o postępie przypisanych zadań.

 1. Uruchom przeglądarkę i wpisz Uniform Resource Locator (URL) dla programu Project Web Access witryna internetowa.

  Uwaga: Adres URL Project Web App różni się w każdej organizacji. Jeśli nie znasz adresu URL Project Web App w Twojej organizacji, skontaktuj się z administratorem.

 2. Jeśli zostanie wyświetlona strona logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

  Uwaga: W zależności od metody uwierzytelnianie wprowadzenie informacji logowania może nie być konieczne.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×