Program Project management porównania: Project Professional 2010 i aplikacji Project Web App

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Microsoft Project Server 2010Microsoft Project Web App (PWA) zawiera nowe funkcje, które wcześniej tylko były dostępne w programie Project Professional. W poniższej tabeli porównano funkcje zarządzania projektami opartymi na sieci Web Project Web App w Project Server 2010 z tych takie same możliwości w Project Professional 2010.

Project Web App (2010)

Project Professional 2010

Przydziały zasobów wielu:    Przypisywanie więcej niż jeden zasób dla określonego zadania.

Dostępne

Dostępny

Zmiana stanu aktualizacji:    Otrzymywać aktualizacje dotyczące zmian stanu zaplanować planu projektu.

Dostępne

Dostępny

Skróty klawiaturowe:    Skróty klawiaturowe dla typowych operacji, takich jak wcięcia i wstawianie.

Dostępne

Dostępny

Zadań hierarchii:    Wyświetlanie i wyświetlania zadań za pomocą informacji hierarchicznych.

Dostępne

Dostępny

Zwiększ wcięcie i Zmniejsz wcięcie:    Stosowanie pełny wcięć i zmniejszając wcięcia zadań w planie projektu.

Dostępne

Dostępny

Wyróżnianie zmian:    Łatwo wyświetlać zmiany projektu i wszystkie części harmonogram dotyczy ta zmiana (następników, podsumowanie kosztów i tak dalej) z wyróżnianie zmian.

Dostępne

Dostępny

Funkcja cofania wielopoziomowego:    Wykonywanie analizy warunkowej i lepiej zrozumieć wpływ zmian przez cofania i ponowne stosowanie cały zestaw operacji, w tym widoków, danych i opcja zmiany.

Dostępne

Dostępny

Wytnij i Kopiuj i Wklej:    Współpraca nad rozwoju harmonogram, kopiowanie i wklejanie szczegółowych informacji o harmonogramach między aplikacjami.

Dostępne

Dostępny

Elastyczne widoków:    Przenoszenie kolumn w celu zdefiniowania określonym widoku.

Dostępne

Dostępny

Wykresów Gantta wysokiej wierności:    Tworzenie wykresów Gantta na żywe, kolorowy; style wykresu Gantta można dostosować.

Dostępne

Dostępny

Grupowania:    Stosowanie wielu wierszy grupowania do planu projektu.

Dostępne

Dostępny

Sortowania:    Sortowanie danych planu projektu przez użytkowników końcowych.

Dostępne

Dostępny

Filtrowania:    Możliwość filtrowania planami programu project dowolną wartość w planie.

Dostępne

Dostępny

Automatycznie zaplanowanych zadań:    Wskazują zadania (w trybie), aby być planowane automatycznie przy użyciu aparatu planowania programu Project.

Dostępne

Dostępny

Zadania zaplanowane ręcznie:    Wskazują zadania (w trybie), aby być planowane ręcznie.

Dostępne

Dostępny

Łączenia:    Tworzenie, edytowanie i usuwanie relacji współzależności zadań.

Dostępne

Dostępny

Powiększyć / pomniejszyć:    Aby szybko zmienić perspektywy osi czasu planów projektu, Użyj kontrolek powiększenia na pasku stanu.

Dostępne

Dostępny

Przewiń do zadania:    Wybierz zadanie, a następnie przenieść zadanie do wyświetlenia w widoku Wykres Gantta.

Dostępne

Dostępny

Umożliwia wyświetlanie i edytowanie pól niestandardowych:    Umożliwia wyświetlanie i edytowanie metadanych projektu przy użyciu pól niestandardowych.

Dostępne

Dostępny

Informacje o projekcie:    Edytowanie właściwości i pola na poziomie projektu.

Dostępne

Dostępny

Edycja dużych projektów:    Bez limitu rozmiaru plany, które można edytować.

Większych projektów może być ograniczenia dotyczące wydajności, ale są wbudowane nie ograniczeń.

Dostępne

Dostępny

Importowania danych z listy zadań programu SharePoint:    Importowanie danych z listy zadań projektu programu SharePoint do planu projektu.

Dostępne

Dostępny

Nawiązywanie połączenia z programu Project Server 2010:    Połącz się do programu Project Server 2010.

Dostępne

Dostępny

Pakietu Microsoft Office Fluent™ interfejsu użytkownika:    Zwiększanie wydajności pracy ze wstążką w interfejsie karty można szybko znaleźć i korzystanie z funkcji programu Project i kontrolek.

Dostępne

Dostępny

w czasie rzeczywistym sprawdzania poprawności:    Edytowanie danych w komórce Oznacz jako nieprawidłowe podczas, zamiast lub po zapisaniu i sprawdź poprawność.

Dostępne

Dostępny

Obsługi błędów:    Uchwyt nieprawidłowe dane i prezentowanie danych na łatwe w obsłudze interfejs, który ułatwia rozwiązywanie problemów.

Dostępne

Dostępny

Wypełnij w dół:    Przeciągnij prawym dolnym rogu komórki Powtarzaj danych w komórkach poniżej.

Dostępne

Dostępny

Wykonano:    Oznaczanie postęp zadania jako procent pracy przydzielonego, która zostanie zakończone.

Dostępne

Dostępny

Kosztów i przydziałów zasobu materiałowego:    Przydzielanie zasobów kosztowych lub zasoby materiałowe do zadań.

Przydziały nie może zostać uznany za pośrednictwem programu PWA, ale poprzednie przypisania z Project Professional 2010 są dostępne jako tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

Zadania nieaktywne:    Oznaczanie zadania jako nieaktywne.

W programie PWA, są oznaczone jako nieaktywne w Project Professional 2010 zadań tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

Edytowanie projektów głównych:    Edytowanie projektów głównych.

W programie PWA, projektów głównych są tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

Łącza między projektami:    Tworzenie, edytowanie i usuwanie relacji współzależności z zadaniem w innym projekcie.

W programie PWA łącza między projektami do edycji nie jest obsługiwana; łącza między projektami utworzone w Project Professional 2010 są tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

Przydziału zadania sumarycznego:    Tworzenie przydziału zasobu zadania sumarycznego.

W programie PWA tworzenia przydziałów zadań sumarycznych nie jest obsługiwane. Utworzony w Project Professional 2010 przydziałów zadania sumarycznego są tylko do odczytu w programie PWA.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

Zadań kalendarzy:    Definiowanie niestandardowego kalendarza skojarzonego z zadaniem.

W programie PWA nie mogą być używane kalendarze zadań i planami programu project utworzone w Project Professional 2010, które zawierają kalendarze zadań są dostępne jako tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

List zadań projektu programu SharePoint 2010:    Akceptowanie aktualizacji stanu dla listy zadań projektu Microsoft SharePoint Server 2010.

W Project Professional 2010 aktualizacji stanu listy zadań projektu są synchronizowane i dwukierunkowego z SharePoint Server 2010 po opublikowaniu planu. W programie PWA aktualizacji stanu listy zadań projektu są jednokierunkowe i występują tylko z listy zadań projektu programu SharePoint do programu PWA.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

Edytować podprojekty:    Edytowanie podprojektów w projekcie głównym.

W programie PWA, podprojektów nie można dodać do projektu i projektów głównych są tylko do odczytu. Podprojektów można edytować oddzielnie z projektem głównym.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

Zadań terminów:    Tworzenie terminów dla zadania.

W programie PWA terminy są wyświetlane, ale nie można utworzyć.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

Zmienić typ zadania:    Edytowanie typu zadania.

W programie PWA typ zadania to nie można edytować pól.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

Kodów SPP:    Definiowanie niestandardowych kodów struktury podziału pracy.

W programie PWA wyświetlanie niestandardowych kodów jest obsługiwane, ale zmiana definicji kodu nie jest.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

Tworzenie plany bazowe:    Tworzenie planu bazowego migawkę bieżącego planu projektu.

Plany bazowe utworzone w programie Project Professional 2010 można wyświetlać w programie PWA jako tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępny

Okresowymi edycji:    Edytowanie planów i działa na podstawie każdego dnia.

Okresowymi danych w zadań zaplanowanych ręcznie można wyświetlać w programie PWA jako tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Project Server 2010 Dodatek Service Pack 1 umożliwia edytowanie wartości okresowych zadań zaplanowanych ręcznie w programie PWA.

Dostępny

Zadania o stałej pracy:    Można zdefiniować typ zadania jako Praca stała.

W programie PWA, nie można utworzyć zadania jako Praca stała i planami programu project utworzone w Project Professional 2010, które zawierają zadania o stałej pracy są tylko do odczytu w programie PWA.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Project Server 2010 Dodatek Service Pack 1 umożliwia edytowanie planu projektu z zadania o stałej pracy w programie PWA.

Dostępny

Zadań według nakładu pracy:    Edycja projektów, które zawierają zadań według nakładu pracy.

W programie PWA nie można edytować pola według nakładu pracy. Jednak zadania, których pole wg nakładu pracy został ustawiony w Project Professional 2010 poprawnie oblicza podczas edytowania w programie PWA.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Project Server 2010 Dodatek Service Pack 1 umożliwia edytowanie zadań według nakładu pracy w programie PWA.

Dostępny

Osi czasu:    Tworzenie i dostosowywanie widoku osi czasu wizualizacji szczegółowych informacji o harmonogramach i komunikować się z biorący udział w projekcie.

Dostępny

Terminarz zespołu:    Przeciągnij i upuść zasobów w widoku zasobów interakcyjnych w celu uproszczenia scenariusze złożonych zasobów.

Dostępny

Bilansowanie zasobów:    Rozpoznaje i poprawianie scenariusze nadmiernych alokacji zasobów za pomocą różnych technik automatycznego bilansowania zasobów.

Dostępny

Edytować pola przydziałów:    Edytowanie widoków przydziału.

Dostępny

Wklej hierarchię zadań:    Wklejanie informacji hierarchicznych jest dołączany, takich jak wcięcia.

Dostępny

Widoku diagram sieciowy:    Wyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie zadań w widoku diagramów sieci.

Dostępny

Widoku Formularz zadania:    Wyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie zadań w widoku formularza.

Dostępny

Informacje o zadaniu, okno dialogowe:    Zobacz szczegóły zadania przy użyciu interfejsu okno dialogowe.

Dostępny

Puste (null) zadania:    Tworzenie pustych wierszy (puste ani mieć wartości null, zadania) w planie projektu.

Dostępny

Automatyczne obliczanie:    Planowanie całego projektu, a nie tylko bieżącego zadania bez naciskania klawisza Calculate lub F9.

Dostępny

Formatowania tekstu:    Modyfikowanie za pomocą kolorów i stylów do formatowania tekstu.

Dostępny

Edytować kalendarze:    Edytowanie kalendarzy dla projektów.

Dostępny

Definiowanie pól niestandardowych:    Definiowanie pól niestandardowych przez użytkowników.

Uwaga: W programie PWA tylko użytkownicy mający uprawnienia administratora można zdefiniować pól niestandardowych.

Dostępny

Dzielenie zadań:    Dzielenie zadań i wyświetlanie ich jako podziału w widoku Wykres Gantta.

Dostępny

Widoku Backstage:    Szybki dostęp do narzędzia, szablony i opcje programu Project przy użyciu nowego widoku Microsoft Office Backstage.

Dostępny

Jednostki przydziału:    Zmienianie jednostek wartości procentowej dla każdego zasobu.

Dostępny

Inspektor zadań:    Uzyskaj intuicyjny wskazówki dotyczące rozwiązywania konfliktów planowania, które można wybrać, czy działanie i analizy.

Dostępny

Edycji w trybie offline:    Edytowanie planów projektu, gdy nie jest połączony Project Server 2010.

Dostępny

Aby uzyskać informacje o programie PWA ulepszenia funkcji Project Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1, zobacz program Microsoft Project 2010 wpis w blogu, informowanie o Service Pack 1 dla programu Microsoft Project i Project Server 2010.

Aby uzyskać informacje na temat stosowania Project Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1 zobacz Wdrażanie Service Pack 1 dla programu Project Server 2010.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×