Program Power View w programie SharePoint Server: tworzenie, zapisywanie i drukowanie raportów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Power View w programie SharePoint server jest zgodny z przeglądarką aplikacji Silverlight, który jest funkcją dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu SQL Server 2012 Reporting Services dodatek dla programu Microsoft SharePoint Server 2010 i 2013. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie programu Power View przestawne (pliki RDLX) Skorzystaj z lokalizacji w programie SharePoint Server 2010 i 2013.

Uwagi: 

Tworzenie raportu w programie Power View w programie SharePoint Server

Aby utworzyć raport programu Power View, uruchamianie programu Power View z pliku modelu danych w programie SharePoint Server 2010 lub 2013. Modele lub połączeń z modelami, może być w bibliotece dokumentów programu SharePoint Server lub w Galerii dodatku Power Pivot, specjalne bibliotece dokumentów programu SharePoint Server, która zawiera podglądu i zarządzania dokumentami opublikowanych skoroszytów programu Microsoft Excel zawierające modele danych.

Aby utworzyć raport programu Power View z Galerii dodatku Power Pivot

 • Kliknij ikonę Utwórz raport programu Power View w prawym górnym rogu pliku programu Excel (XLSX).

Aby utworzyć raport programu Power View z biblioteki dokumentów programu SharePoint Server

Zostanie otwarte środowisko projektowe programu Power View w widoku tworzenia raportów z polami udostępnionego źródła danych (RSDS) lub pliku połączenia BISM (BISM) na liście pól.

W tym artykule

Otwieranie istniejącego raportu programu Power View

Aby otworzyć raport w Galerii dodatku Power Pivot

Aby otworzyć raport w bibliotece dokumentów programu SharePoint Server

Zapisywanie raportu

Uprawnienia dla programu Power View

Format pliku RDLX

Eksportowanie do programu PowerPoint z programu Power View w programie SharePoint

Odświeżanie danych w raporcie

Drukowanie widoków w raporcie programu Power View w programie SharePoint Server

Raporty programu Power View oparte na modelach danych

Tabelaryczne modele danych i modele danych programu Excel

Więcej informacji

Początek strony

Otwieranie istniejącego raportu programu Power View

Podczas otwierania raportów w Galerii dodatku Power Pivot można wybrać opcję otwarcia raportu w określonym widoku.

Aby otworzyć raport w Galerii dodatku Power Pivot

 1. W programie Internet Explorer przejdź do witryny Galerii dodatku Power Pivot hostującej Twoje raporty programu Power View.

 2. Kliknij dowolny obraz raportu.

  Raport zostanie otwarty w danym widoku w trybie odczytu.

 3. Aby edytować raport, kliknij ikonę Edytuj raport w lewym górnym rogu.

Aby otworzyć raport w bibliotece dokumentów programu SharePoint Server

 1. W programie Internet Explorer przejdź do strony głównej biblioteki dokumentów programu SharePoint hostującej Twoje raporty programu Power View.

 2. Aby otworzyć raport w trybie odczytu, kliknij tytuł raportu.

 3. Aby edytować raport, kliknij ikonę Edytuj raport w lewym górnym rogu.

Początek strony

Zapisywanie raportu

Raport programu Power View (plik RDLX) jest zapisywany w bibliotece Dokumenty udostępnione lub Galerii dodatku Power Pivot na tym samym serwerze programu SharePoint co model, z którego uruchomiono program Power View.

 1. Aby zapisać raport, w menu Plik programu Power View kliknij polecenie Zapisz lub Zapisz jako.

  Podczas pierwszego zapisywania raportu lokalizacją domyślną będzie folder, w którym znajduje się model.

  Aby zapisać go w innej lokalizacji, przejdź do tej lokalizacji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 3. Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru Zapisz obrazy podglądu z raportem. Z uwagi na prywatność można wyczyścić to pole wyboru i nie zapisywać obrazów podglądu.

  W tym artykule Określanie, czy zapisać obraz każdego widoku ma być razem z raportem zdecydować, czy chcesz obrazów podglądu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Raport zostanie zapisany. Aby wyjść z programu Power View i powrócić do witryny programu SharePoint, kliknij przycisk Wstecz przeglądarki.

  Uwaga: Możliwa jest sytuacja, że użytkownik będzie mógł edytować raport, ale nie będzie miał uprawnień do zapisywania w bibliotece lub folderze programu SharePoint.

Uprawnienia dla programu Power View

Dostęp do raportów programu Power View jest kontrolowany przy użyciu uprawnień programu SharePoint. Jeśli masz uprawnienia Otwieranie elementów do folderu programu SharePoint, możesz otworzyć każdy raport programu Power View w tym folderze w trybie edycji lub odczytu. W trybie edycji możesz dowolnie modyfikować raport, ale do zapisywania zmian są potrzebne uprawnienia Dodawanie elementów w docelowej bibliotece lub docelowym folderze albo uprawnienia Edytowanie elementów, które umożliwiają zastąpienie istniejącego dokumentu.

Jeśli masz uprawnienia Otwieranie elementów, możesz wyeksportować raport do programu PowerPoint. Nie możesz jednak wyeksportować do programu PowerPoint raportu z niezapisanymi zmianami. Zatem jeśli masz tylko uprawnienia Otwieranie elementów, możesz wyeksportować raport w stanie takim, jaki jest, ale nie możesz go zmodyfikować, a następnie wyeksportować. Aby to zrobić, musisz najpierw zapisać wprowadzone zmiany, co oznacza, że potrzebujesz uprawnień Dodawanie elementów lub Edytowanie elementów.

Format pliku RDLX

Program Power View tworzy pliki w formacie plików RDLX. Nie są one zgodne z plikami RDL tworzonymi w programie Report Builder i usługach SQL Server 2012 SP1 Reporting Services (SSRS). W programie Power View nie można otwierać ani edytować plików RDL i odwrotnie.

Początek strony

Eksportowanie do programu PowerPoint z programu Power View w programie SharePoint

Interakcyjną wersję raportu programu Power View w programie SharePoint można wyeksportować do programu PowerPoint. Każdy widok w programie Power View stanie się osobnym slajdem w programie PowerPoint.

Uwaga:  Istnieją dwie wersje programu Power View: program Power View w programie Excel 2013 oraz program Power View w programach SharePoint Server 2010 i 2013 Eksportowanie do programu PowerPoint jest możliwe tylko w przypadku programu Power View w programie SharePoint Server.

Interakcyjne korzystanie z raportów programu Power View wyeksportowanych do programu PowerPoint jest podobne do interakcyjnego korzystania z widoków programu Power View w trybie odczytu lub trybie pełnoekranowym programu Power View. W pokazie slajdów programu PowerPoint i w widoku odczytu można interakcyjnie korzystać z wizualizacji i filtrów, które twórca raportu dodał do poszczególnych widoków, ale nie można tworzyć wizualizacji ani filtrów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Eksportowanie raportu programu Power View do programu PowerPoint.

Początek strony

Odświeżanie danych w raporcie

Dane w raporcie programu Power View można odświeżać bez równoczesnego odświeżania strony.

 • Kliknij przycisk Odśwież na pasku narzędzi Szybki dostęp programu Power View.

Uwaga: Kliknięcie przycisku Odśwież w przeglądarce, a następnie kliknięcie przycisku Opuść tę stronę spowoduje utratę wszelkich zmian wprowadzonych w raporcie od czasu ostatniego zapisania raportu.

Początek strony

Drukowanie widoków w raporcie programu Power View w programie SharePoint Server

Raport programu Power View można wydrukować w trybie projektowania i w trybie edycji, ale nie w trybie pełnoekranowym. Program Power View drukuje w danej chwili jeden widok (bieżący widok).

 1. Aby wydrukować widok, w menu Plik programu Power View kliknij polecenie Drukuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie przeglądarki.

 2. Kliknij przycisk Drukuj.

Widok jest zawsze drukowany w orientacji poziomej, niezależnie od ustawień w oknie dialogowym Drukowanie. Drukowana jest wyświetlana zawartość widoku. Na przykład program Power View drukuje:

 • Część wizualizacji, która jest widoczna podczas drukowania, jeśli wizualizacja ma pasek przewijania.

 • Zaznaczony kafelek w kontenerze kafelków.

 • Obszar filtrów, jeśli jest rozwinięty.

 • Bieżąca klatka wykresu punktowego lub bąbelkowego z osią odtwarzania.

Początek strony

Raporty programu Power View oparte na modelach danych

W programie SharePoint praca z programem Power View zawsze zaczyna się od modelu danych. Możliwe modele:

Tabelaryczne modele danych i modele danych programu Excel

Modele danych to następna generacja modeli zaprojektowanych specjalnie do zastosowań analitycznych i raportowania. Modele danych umożliwiają importowanie danych z różnych źródeł danych, w tym:

 • SQL Server

 • DB2

 • Źródła danych OData

 • Oracle

 • Baza danych Teradata

 • Inne źródła

Można utworzyć model danych w programie Excel, ulepszyć model danych za pomocą dodatku Power Pivot dla programu Excel, a następnie zapisać model w bibliotece dokumentów w programie SharePoint Server albo w Galerii dodatku Power Pivot. Deweloperzy modeli w organizacjach przykładających dużą wagę do rozwiązań informatycznych tworzą modele za pomocą programu SQL Server Data Tools (SSDT), a następnie wdrażają je na serwerze usług Analysis Services programu SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 1 (usług SSAS).

Początek strony

Więcej informacji

Używanie Galerii dodatku Power Pivot

Eksportowanie raportu programu Power View do programu PowerPoint

Tworzenie udostępnionego źródła danych dla modelu danych

Używanie połączenia semantycznego analizy Biznesowej

Opis obiektów modeli wielowymiarowych w programie Power View

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×