Program Power View w programie Excel w usłudze Office 365 lub w programie SharePoint Server

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po utworzeniu skoroszytu programu Excel 2013 zawierającego arkusze programu Power View możesz go zapisać w usłudze Office 365 lub w lokalnym programie SharePoint Server 2013. Czytelnicy skoroszytu mogą wyświetlać arkusze programu Power View znajdujące się w tym skoroszycie i korzystać z nich w dowolnej z tych lokalizacji.

Uwagi: 

 • Arkusze programu Power View można edytować tylko w kliencie programu Excel 2013.

 • Możesz zapisać skoroszytów programu Excel z arkuszami programu Power View do Usługi Power BI. Raport, który można modyfikować w usłudze Power BI stają się arkuszy programu Power View

 • Dalszej części tego artykułu ma zastosowanie do skoroszytów programu Excel z arkuszami programu Power View w usłudze Office 365, a nie do nowego środowiska usługi Power BI. Spróbuj nowej usługi Power BI.

Interakcja z programem Power View w usłudze Office 365 lub w programie SharePoint Server 2013

Możesz korzystać ze skoroszytów programu Excel w usłudze Office 365 lub w programie SharePoint Server 2013 na wiele sposobów, na przykład filtrując, sortując i wyróżniając dane na wykresach, we fragmentatorach i w innych wizualizacjach.

Wyróżnianie danych i filtrowanie krzyżowe w arkuszu programu Power View

 1. Kliknij nazwę skoroszytu w usłudze Office 365 lub w programie SharePoint Server 2013.

Skoroszyt zostanie otworzony w oknie przeglądarki.

 1. Przejdź do arkusza programu Power View w skoroszycie.

 2. Kliknij wartość na wizualizacji w arkuszu.

Wykresy są interakcyjne. Zwróć uwagę, że gdy klikasz wartość na jednym wykresie:

 • Wartość jest wyróżniana na tym wykresie.

 • Dane są tak filtrowane, aby wyświetlana była tylko ta wartość w każdej tabeli, macierzy i zestawie kafelków w arkuszu.

 • Tylko ta wartość jest wyróżniana na wszystkich pozostałych wykresach w raporcie.

Dowiedz się więcej o interakcyjnie filtrowanie krzyżowe i wyróżnianie na wykresach.

Filtrowanie arkusza programu Power View

Czytelnicy skoroszytu mogą wyświetlać filtry w obszarze filtrów i korzystać z nich podczas wyświetlania skoroszytu programu Excel (pliku XLSX) w przeglądarce.

 1. Otwórz skoroszyt programu Excel w oknie przeglądarki.

 2. Przejdź do arkusza programu Power View w skoroszycie.

 3. Jeśli obszar filtrów nie jest widoczny po prawej stronie, kliknij kartę Power View> Obszar filtrów.

 4. W obszarze filtrów kliknij pozycję Widok.

Zostaną wyświetlone filtry stosowane do całego arkusza. Jeśli istnieją filtry w obszarze Widok, możesz je zmienić, dodając lub usuwając wartości lub przełączając między trybem filtru prostego i zaawansowanego.

Uwaga: Nie można dodać innego pola, a jeśli w obszarze Widok nie są dostępne żadne filtry, nie można ich dodać.

 1. Zaznacz wizualizację w arkuszu programu Power View i w obszarze filtrów kliknij pozycję Wykres (lub Tabela bądź inny typ wizualizacji).

 2. Pola w wizualizacji są zawsze wyświetlane w obszarze filtrów, nawet wtedy, gdy nie są filtrowane. Możesz tworzyć i modyfikować filtry dla tych pól. Te filtry mają wpływ tylko na wartości w zaznaczonej wizualizacji.

Dowiedz się więcej o filtrach w programie Power View.

Zmiany nie są zapisywane

Jeśli wprowadzasz zmiany w skoroszycie programu Excel (pliku XLSX) w przeglądarce, zmiany nie są zapisywane w pliku. To samo dotyczy raportu programu Power View (pliku RDLX), jeśli wprowadzasz zmiany w trybie do czytania lub w trybie pełnoekranowym. Na przykład jeśli filtrujesz lub wyróżniasz dane w wizualizacji w programie Power View we wspomnianych trybach, filtry nie są zapisywane w skoroszycie ani raporcie.

Początek strony

Więcej w tym artykule

Gdzie znajdują się arkusze programu Power View można edytować lub interakcyjnych

Program Power View w trybie widoku programu SharePoint lub w trybie widoku programu Office Web Apps Server

Program Power View w trybie widoku programu SharePoint

Program Power View w trybie widoku programu Office Web Apps Server

Program Power View w usłudze Office 365

Ograniczenia rozmiaru skoroszytu

Składniki Web Part programu Excel Web Access

Odświeżanie danych w skoroszycie programu Excel

Obrazy w programie Power View

Usługi OneDrive

Funkcje analizy biznesowej w usługach programu Excel

Gdzie można edytować arkusze programu Power View lub wchodzić z nimi w interakcje

Miejsce przechowywania skoroszytu

Konfiguracja hosta

W czym jest otwierany skoroszyt

Arkusze programu Power View

Na komputerze klienckim

--

Excel 2013

Edytowanie oraz interakcje

W środowisku lokalnym

W trybie widoku programu SharePoint (program SharePoint Server jest skonfigurowany do renderowania skoroszytów przy użyciu usług programu Excel)

Usługi programu Excel

Interakcje

W środowisku lokalnym

W trybie widoku programu Office Web Apps Server (program SharePoint Server jest skonfigurowany do renderowania skoroszytów przy użyciu programu Office Web Apps Server)

Excel Online

Nie są wyświetlane

W usłudze Office 365

Usługa SharePoint Online

Excel Online

Interakcje

W usłudze OneDrive

--

Excel Online

Nie są wyświetlane

Początek strony

Program Power View w trybie widoku programu SharePoint lub programu Office Web Apps Server

W środowisku, w którym działa zarówno program SharePoint Server 2013, jak i program Office Web Apps Server 2013, administratorzy określają, czy skoroszyty są renderowane w trybie widoku programu SharePoint (w usługach programu Excel w programie SharePoint Server) czy w trybie widoku programu Office Web Apps Server (w aplikacji Excel Online w programie Office Web Apps Server).

Program Power View w trybie widoku programu SharePoint

Gdy program SharePoint jest skonfigurowany w trybie widoku, arkusze programu Power View są wyświetlane w skoroszytach programu Excel w przeglądarce. W kliencie programu Excel możesz określić części skoroszytu, które mają być widoczne dla innych osób w trybie widoku programu SharePoint, ukrywając poszczególne arkusze. Na przykład możesz ukryć wszystkie inne arkusze w skoroszycie, pozostawiając widoczne tylko arkusze programu Power View.

Program Power View w trybie widoku programu Office Web Apps Server

W środowisku programu SharePoint, w którym skoroszyty są renderowane przy użyciu programu Office Web Apps Server, program Power View nie jest obsługiwany.

Początek strony

Program Power View w usłudze Office 365

Skoroszyty programu Excel, które chcesz udostępnić innym osobom, możesz przechowywać w usłudze Office 365. Inne osoby mogą wyświetlać arkusze programu Power View w tych skoroszytach w usłudze Office 365 i korzystać z nich. W zależności od uprawnień mogą również otwierać i edytować skoroszyty w kliencie programu Excel 2013. W usłudze Office 365 jest wyświetlany cały skoroszyt. Nie można określić, które arkusze mają być wyświetlane.

W usłudze Office 365 nie możesz edytować skoroszytu programu Excel zawierającego arkusze programu Power View. Możesz utworzyć kopię takiego skoroszytu programu Excel bez arkuszy programu Power View i edytować go w usłudze Office 365.

Ograniczenia rozmiaru skoroszytu

Możesz przekazać pliki o rozmiarze większym niż 10 MB do witryny usługi Office 365. Można je otworzyć w programie Excel, na komputerze klienta z witryny. Nie można otworzyć skoroszytu przekracza 10 MB w usłudze Office 365.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz limity rozmiaru plików skoroszytów w usłudze SharePoint Online

Początek strony

Składniki Web Part programu Excel Web Access

Składniki Web Part programu Excel Web Access są dostępne w usługach programu Excel. Arkusze programu Power View są wyświetlane w składnikach Web Part programu Excel Web Access w programie SharePoint Server i w usłudze Office 365.

Odświeżanie danych w skoroszycie programu Excel

W skoroszycie programu Excel przechowywanym w środowisku lokalnym możesz ręcznie odświeżyć dane z wielu źródeł zewnętrznych, w tym z baz danych platformy SQL Azure z poświadczeniami osadzonymi.

Ważne: Nie można skonfigurować automatycznego odświeżania w programie SharePoint Server dla skoroszytu programu Excel zawierającego arkusze programu Power View.

W skoroszycie programu Excel w usłudze Office 365 nie można odświeżać danych pochodzących z zewnętrznego źródła danych.

Dowiedz się więcej na temat odświeżania zaimportowane dane.

Początek strony

Obrazy w programie Power View

Obrazy w arkuszu Power View w skoroszycie programu Excel muszą być przechowywane w skoroszycie. Dowiedz się więcej o obrazach w programie Power View.

Początek strony

OneDrive

Arkuszy programu Power View w skoroszytach programu Excel nie można wyświetlać w usłudze OneDrive.

Analiza biznesowa w usługach programu Excel

Funkcje analizy biznesowej w usługach programu Excel (SharePoint Server 2013)poszukaj sekcji o "raporty".

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×