Program Outlook dla systemów iOS i Android: często zadawane pytania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Szybkie odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące używania programu Outlook dla systemów iOS i Android w tym miejscu.

Do wymiany wiadomości z agentem obsługi z poziomu aplikacji, Otwórz program Outlook mobile i przejdź do > Ustawieniapomocy > opinii & obsługuje kontaktu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Uzyskiwanie pomocy w aplikacji dla urządzeń przenośnych w programie Outlook.

Porada: Kliknij tutaj więcej odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu Outlook mobile — tematy takich jak Ustawienia, Ograniczony skrzynki odbiorczej, Powiadomienia & dźwiękii kalendarzem.

Skąd mogę pobrać aplikację mobilną Outlook?

Otwórz sklep Google Play Store (Android) lub App Store (iOS) i wyszukaj „Microsoft Outlook”. Naciśnij pozycję Zainstaluj.

Jeśli właśnie korzystasz z urządzenia przenośnego, kliknij jeden z poniższych linków:

Uwaga: Jeśli urządzenie przenośne nie jest zgodne z aplikacją mobilną Outlook, możesz skonfigurować swoją pocztę e-mail przy użyciu aplikacji wbudowanej urządzenia.

Kto jest moim dostawcą poczty e-mail?

Typ

konto

Opis

Outlook.com

Konta e-mail z końcówkami @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com, @live.com, w domenach niestandardowych hostowanych w usłudze Outlook.com lub w domenach międzynarodowych, takich jak @outlook.co.uk.

Gmail

Usługa poczty e-mail firmy Google. Aby poznać ustawienia serwera usługi Gmail, zobacz Wprowadzenie do protokołu IMAP oraz POP3.

Yahoo! Mail

Usługa poczty e-mail Yahoo!. Dla ustawienia serwera Yahoo! zobacz Ustawienia serwera IMAP dla ustawień serwera POP dla Yahoo Mail lub Yahoo! Mail.

iCloud

Usługa poczty e-mail firmy Apple. Usługa iCloud nie obsługuje protokołu POP. Zobacz Ustawienia serwera poczty dla klientów usługi iCloud.

Office 365

Obsługiwane przez usługę Office 365 dla firm kont e-mail w pracy lub szkole. Konta może zakończyć się w @yourdomain.onmicrosoft.com, @yourdomain.com, @yourschool.edu itd. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z administratorem konta e-mail. Ustawienia konta POP i IMAP.

Exchange

konto

Służbowe konto e-mail hostowane przez program Exchange. Są to domeny niestandardowe w programie Exchange i mogą one mieć końcówki: @twoja_domena.com lub @twoja_uczelnia.edu.

Jeśli organizacja korzysta z aplikacji Outlook Web App lub programu Outlook w sieci web, możesz spróbować Sprawdzanie ustawień serwera POP i IMAPustawienia konta. Jeśli masz pytania, poproś administratora swojego konta.

POP lub IMAP

Protokół POP lub IMAP są e-mail protokoły używane do pobierania poczty e-mail na urządzeniu. Przy użyciu protokołu POP i IMAP tylko wiadomości e-mail będą synchronizowane. Nie kalendarz lub kontakty.

Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratora, jeśli nie masz pewności, czy należy używać protokołu POP lub IMAP. Sprawdź witrynę sieci Web lub połączenie z dostawcą poczty e-mail i uzyskiwanie ustawienia serwera, które są potrzebne z nich za pomocą tego przydatnego przewodnika .

Jaki typ konta e-mail posiadam?

Nie wiesz, jakiego typu konto posiadasz? Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail. Jeśli konto e-mail, które próbujesz dodać na urządzeniu, jest już skonfigurowane na komputerze PC lub Mac przy użyciu programu Outlook, wypróbuj poniższą metodę.

 1. W witrynie PC lub Mac, gdy program Outlook został zainstalowany Otwórz program Outlook zaznacz plik > informacje > Ustawienia kont.

 2. W oknie Ustawienia kont zaznacz kolumny Typ , aby sprawdzić, jakiego typu konto jest.

Co to są ustawienia serwera poczty e-mail?

Ustawienia serwera poczty e-mail dla większości popularnych dostawców można łatwo znaleźć w Internecie. Te informacje mogą być łatwo dostępne u dostawcy lub hosta poczty e-mail. Jeśli tak nie jest, należy poprosić o te informacje, aby móc skonfigurować pocztę e-mail na urządzeniu przenośnym.

Zobacz Ustawienia serwera, aby zażądać od dostawcy poczty e-mail dla przydatnego Przewodnik po co należy poprosić o.

Ustawienia serwera dla usługi Office 365 dla firm

 • W ustawieniach serwera poczty przychodzącej użyj wartości outlook.office365.com.

 • W ustawieniach serwera SMTP poczty wychodzącej użyj wartości smtp.office365.com.

 • Port SMTP poczty wychodzącej: 587.

Ustawienia serwera dla usługi Outlook.com

 • Używanie eas.outlook.com dla serwera poczty przychodzącej
  Ustawienia.

  Uwaga: W przypadku kont Outlook.com IMAP lub POP
  Użyj protokołu imap-mail.outlook.com IMAP i pop-mail.outlook.com dla POP.

 • W ustawieniach serwera SMTP poczty wychodzącej użyj wartości smtp-mail.outlook.com.

 • Port przychodzący 993 995 dla protokołu POP lub IMAP.

Jak zmienić hasło?

Nie możesz zmienić hasła do konta e-mail w aplikacji poczty e-mail. Aby zmienić hasło do konta e-mail, uzyskaj dostęp do swojej poczty w przeglądarce internetowej. Po zalogowaniu się będzie można zmienić hasło. Opcja zmiany hasła prawdopodobnie będzie znajdować się w ustawieniach konta lub profilu.

 1. Zaloguj się na koncie e-mail przez stronę internetową.

  Uwaga: Na przykład jeśli masz konto @hotmail.com, odwiedź witrynę usługi outlook.com

 2. Sprawdź informacje w ustawieniach profilu lub w ustawieniach konta.

 3. Zmień hasło.

 4. Aplikacja mobilna Outlook wykryje tę zmianę i zostanie wyświetlony monit o ponowne zalogowanie się przy użyciu nowego hasła.

  Uwaga: Możesz również usunąć i ponownie dodać konto e-mail, jeśli masz problemy z jego aktualizacją.

  Jeśli zmienisz hasło do konta poczty e-mail, które jest również Twoim kontem Microsoft, może być konieczne ponowne zalogowanie się w innych aplikacjach i witrynach internetowych firmy Microsoft.

Moje konto POP można dodać do programu Outlook?

Mimo że firma Microsoft obecnie nie obsługuje kont POP, obejścia tego problemu przez dodawanie konta POP konta usługi Outlook.com, a następnie skonfiguruj konto usługi Outlook.com z naszych aplikacji. Aby uzyskać instrukcje zobacz Konfigurowanie konta e-mail POP w programie Outlook dla systemu iOS lub Android i Ustawienia konta POP i IMAP.

Jak zaimportować kalendarza konta POP w aplikacji klasycznej Outlook do programu Outlook mobile?

Jeśli używasz lokalnego kalendarza w aplikacji klasycznej Outlook na komputerze PC (to znaczy z kontem e-mail POP), można wyeksportować kalendarza i synchronizować z telefonem przy użyciu konta usługi Outlook.com. Aby uzyskać instrukcje zobacz Udostępnianie kalendarza programu Outlook w usłudze Outlook.com.

Po zgodnie z instrukcjami, aby zapisać i zaimportować kalendarza, po prostu dodaj konto usługi Outlook.com do programu Outlook dla systemu iOS lub Android. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie konta e-mail POP w programie Outlook dla systemu iOS lub Android .

Jak zaimportować kontakty konta POP w aplikacji klasycznej Outlook do programu Outlook mobile?

Jeśli masz kontakty dodane lokalnie w aplikacji klasycznej Outlook na komputerze PC (takie jak kontakty skojarzone z kontem POP), możesz je wyeksportować, a następnie zsynchronizować z telefonem przy użyciu konta usługi Outlook.com.

 1. Utwórz nowe konto usługi Outlook.com lub zaloguj się do istniejącego konta.

 2. Wybierz ikonę uruchamianie aplikacji w lewym górnym rogu, a następnie osób.

  Kontakty

 3. Wybierz pozycję Rozpocznij importowanie w obszarze Importuj kontakty.

 4. Na następnym ekranie wybierz używaną wersję programu Outlook, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skopiować kontakty lokalne z aplikacji klasycznej Outlook na komputerze PC na konto usługi Outlook.com.

 5. Po zaimportowaniu kontaktów do usługi Outlook.com, po prostu dodaj konto usługi Outlook.com do programu Outlook dla systemu iOS lub Android. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie konta e-mail POP w programie Outlook dla systemu iOS lub Android .

Jak zapisać kontakty programu Outlook do domyślnej aplikacji kontakty w systemie iOS i Android

Podczas może w pełni zarządzać swoimi kontaktami w programie Outlook, możesz również zapisać kontakty do domyślnej aplikacji kontakty w systemie iOS i Android. Dzięki temu będzie można łatwo zobaczyć nazwę kontaktu, gdy odbieranie połączeń lub wiadomości tekstowe z nich, a następnie przejrzeć wszystkie swoje informacje kontaktowe bezpośrednio w wbudowanej aplikacji kontakty.

Ze względu na podstawowych możliwościach systemów iOS i Android jak to działa różni się nieco platformy.

 • W systemie iOS program Outlook oferuje jednokierunkowe wypychanych informacji kontaktowych z programu Outlook z telefonem. Wszystkie nowo dodane kontakty i zmiany należy wprowadzić w aplikacji Outlook, te zmiany można eksportować do wbudowanej aplikacji i poczty e-mail usługi kontaktów. Zwróć uwagę, należy unikać wprowadzanie zmian w folderze Kontakty aplikacji zmianach w aplikacji kontakty nie będzie synchronizowany powrót do programu Outlook lub usługi poczty e-mail i zostanie zastąpiony przy następnym program Outlook synchronizuje do aplikacji kontakty.

 • W systemie Android program Outlook będzie mógł w pełni zsynchronizować za pomocą aplikacji kontakty. W związku z tym użytkownicy mogą wybierać dodać nowe kontakty lub wprowadzić zmiany w aplikacji Outlook lub korzystając z wbudowanej aplikacji kontakty w systemie Android. Zmiany wprowadzone w dowolnej lokalizacji będą synchronizowane powrót do usługi poczty e-mail.

Aby zapisać kontakty do lokalnej aplikacji na iOS (w tym identyfikator rozmówcy), przejdź do swojego konta w obszarze Ustawienia i naciśnij pozycję Zapisz kontakty.

Aby włączyć synchronizacja pełnego kontaktów w systemie Android, przejdź do swojego konta w obszarze Ustawienia , a następnie naciśnij pozycję Synchronizacja kontaktów.

Jeśli chcesz później usunąć kontakty, Przełącz w programie Outlook, można przełączyć i zostaną usunięte z wbudowanej aplikacji kontakty na telefonie.

Jak dodać lub edytować kontaktów w programie Outlook

Program Outlook dla systemów iOS i Android pozwala na dodawanie i edytowanie kontaktów do konta usługi Outlook.com i usługi Office 365.

 1. Aby utworzyć nowy kontakt w programie Outlook dla systemu iOS, naciśnij na pasku wyszukiwania u dołu ekranu.

  wyszukiwanie

 2. Naciśnij Tworzenie +.

Nowy kontakt można również dodać bezpośrednio z wiadomości lub zdarzenie, naciskając nazwę osoby, a następnie naciśnij pozycję Dodaj kontakt.

Po dodaniu kontaktu, można edytować swoje informacje przez otwarcie kontaktu i naciskając przycisk Edytuj . Zmiany wprowadzone w programie Outlook dla systemów iOS i Android będzie zsynchronizowanej i udostępnione przez wszystkie wersje programu Outlook.

Czy mogę dodawać zdjęcia lub avatars kontaktów programu Outlook do domyślnej aplikacji kontakty na telefonie?

Możliwość eksportowania avatars do telefonu natywnej aplikacji nie jest obecnie obsługiwane na urządzeniach z systemem iOS.

Dla urządzeń z systemem Android można synchronizować avatars do natywnej aplikacji kontakty, pod warunkiem, że Synchronizacja kontaktów jest włączona w ustawieniach programu Outlook.

Uwaga: Musisz na podłączony do sieci Wi-Fi i podłączony do ładowarka, aby zainicjować synchronizacji.

Jak uzyskać pomoc w aplikacji Outlook?

Aplikacja mobilna Outlook ma wbudowaną pomoc techniczną, w której można łatwo wyszukać potrzebny temat pomocy, a nawet rozpocząć konwersację z przedstawicielem pomocy technicznej.

W aplikacji Outlook przejdź do ustawień > pomocy & opinii. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat grunt, zobacz Uzyskiwanie pomocy dla programu Outlook dla systemów iOS i Android.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×