Program Outlook dla komputerów Mac — informacje o wersji dotyczące kompilacji przeznaczonych do niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje)

Kompilacje niejawnego programu testów pakietu Office dla komputerów Mac są regularnie aktualizowane, aby zapewnić nowe i ulepszone funkcje, aktualizacje związane z zabezpieczeniami oraz poprawki błędów. Aby uzyskać podobne informacje o innych aplikacjach pakietu Office dla komputerów Mac, zobacz Informacje o wersji dotyczące kompilacji przeznaczonych do niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje) pakietu Office dla komputerów Mac.

Dowiedz się, jak instalować aktualizacje pakietu Office dla komputerów Mac, oraz skorzystaj z poniższych informacji, aby zapoznać się z poszczególnymi wersjami w niejawnym programie testów — szybkie aktualizacje.

Wersja z 18 października 2018 r.

Wersja: 16.19 (181018)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Kalendarz jest teraz synchronizowany za pośrednictwem usługi REST zamiast usług sieci Web programu Exchange (EWS)

  • Nowy model udostępniania kalendarza! Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz wpis w blogu 

  • Aby uzyskać informacje na temat udostępniania kalendarza w programach Outlook, zobacz ten artykuł 

  • Teraz organizatorzy mają możliwość ograniczania przesyłania dalej spotkań

  • Będzie to powoli udostępniane klientom w nadchodzących tygodniach

Poprawki:

 • Usunięto awarie opisane w poprzednich informacjach o wersji jako znany problem

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.19 (181015)

Znane problemy:

 • W niektórych przypadkach program Outlook losowo ulega awarii. Aktywnie badamy przyczynę awarii i pracujemy nad poprawką.

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszone funkcje zarządzania dla administratorów:

  • Uniemożliwianie użytkownikom dodawania szczegółów spotkania online do zdarzeń

   • Nowy klucz preferencji w postaci wartości logicznej w domenie preferencji programu Outlook: DisableSkypeMeeting 

   • Konfigurowanie jako ustawień wymuszonych w profilu konfiguracji w celu wyświetlania w postaci wyłączonej w programie Outlook

   • Uwaga: nadal można dołączać do spotkań online, tylko nie można ich dodawać do nowych zdarzeń

Menu spotkania — wyłączona opcja Spotkanie na Skypie

Wstążka spotkania — wyłączona opcja Spotkanie na Skypie

Poprawki:

 • Wizytówka: przeprojektowana wizytówka jest teraz wyświetlana (poprzedni znany problem)

 • Wizytówka: wizytówka jest teraz zamykana poprawnie podczas wyświetlania jej z karty zdarzenia

 • Pogoda w kalendarzu: lokalizacja pogody nie zawiesza się już na wartości „Aktualizuj lokalizację automatycznie” 

 • Kalendarz: ustawienie „Pierwszy dzień tygodnia” w obszarze Preferencje > Kalendarz programu Outlook nie jest już przełączane na wartość Niedziela

Wersja: 16.19 (181010)

Znane problemy:

 • Wizytówka: wyświetlana jest wizytówka z bieżącej produkcji zamiast nowej wizytówki

 • W niektórych przypadkach program Outlook losowo ulega awarii. Aktywnie badamy przyczynę awarii i pracujemy nad poprawką.

Poprawki:

 • Redagowanie: usunięto błąd występujący podczas wklejania obrazów i adresów URL do treści wiadomości i wybierania pozycji „Wklej i uwzględnij styl”

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Brak

Wersja: 16.19 (181007)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszone funkcje zarządzania dla administratorów:

  • Uniemożliwianie użytkownikom dodawania kont osobistych w programie Outlook

   • Nowy klucz preferencji w domenie preferencji programu Outlook: AllowedEmailDomains

   • Określanie tablicy dozwolonych domen za pomocą wyrażeń regularnych

   • Przykładowe polecenie: defaults write com.microsoft.Outlook AllowedEmailDomains -array "'contoso\\.com$'"

   • Uniemożliwianie dodawania kont osobistych

  • Ustawianie niestandardowe lokalizacji dla pogody w kalendarzu

   • Nowy klucz preferencji w domenie preferencji programu Outlook: DefaultWeatherLocation

   • Określanie lokalizacji w postaci ciągu w formacie, w jakim jest wyświetlana w wyszukiwaniu lokalizacji dla pogody

   • Przykładowe polecenie: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultWeatherLocation -string 'San Francisco, CA' 

   • Lokalizacja pogody w kalendarzu

  • Uniemożliwianie użytkownikom tworzenia i edytowania podpisów w programie Outlook

   • Nowy klucz preferencji w postaci wartości logicznej w domenie preferencji programu Outlook: DisableSignatures

   • Konfigurowanie jako ustawień wymuszonych w profilu konfiguracji w celu wyświetlania w postaci wyłączonej w programie Outlook

   • Wyłączone podpisy

Poprawki:

 • Kontakty: ulepszona obsługa zdjęć kontaktów wyświetlanych w poczcie i kalendarzu

 • Wizytówka: usunięto usterkę, dzięki czemu wyświetlane jest właściwe zdjęcie kontaktu

 • Reguły: ulepszona obsługa błędów reguł z wygasłymi listami dystrybucyjnymi

 • Dodatki: usunięto usterkę, dzięki czemu zwracane są poprawne typy adresatów 

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.18 (180926)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Etykiety charakteru

  • Podczas redagowania wiadomości e-mail lub tworzenia dokumentu w obszarze karty Narzędzia główne jest teraz wyświetlany przycisk Poufność, o ile zalogowano się przy użyciu konta służbowego usługi Office 365

  • Jeśli administrator skonfigurował etykiety charakteru, za pomocą tego przycisku można zastosować do wiadomości e-mail etykietę charakteru (określającą poziom poufności)

  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację tutaj: https://aka.ms/officemipdocs

Poprawki:

 • Poczta: pełnomocnikom nie są już wyświetlane wiadomości oznaczone jako prywatne

 • Poczta: obrazy osadzone w tekście są wyświetlane poprawnie w innych punktach końcowych, takich jak aplikacja Outlook Web Access, program Outlook dla urządzeń przenośnych itp.

 • Poczta: przy wklejaniu i dopasowywaniu formatowania zachowane zostają punktory i numerowanie

 • Poczta: rozwiązano problem z pustym wierszem w redagowanej treści

 • Kalendarz: tworzone przez pełnomocników wyjątki dotyczące spotkań cyklicznych już nie znikają

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.18 (180924)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszony pasek boczny kalendarza

  • Teraz udostępniamy ulepszony pasek boczny dla kalendarza

  • Kalendarze są grupowane według kont w bardziej zrozumiały sposób, usunięto sekcję „Moje kalendarze” (dotyczy również widoków Kontakty, Zadania i Notatki)

  • Kategorie zostały usunięte z poszczególnych kalendarzy i są wyświetlane tylko na siatce kalendarza

Ulepszony pasek boczny kalendarza

 • Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365

  • Teraz podczas redagowania wiadomości e-mail na karcie Opcje jest widoczny przycisk Szyfruj, który obecnie obsługuje szyfrowanie wiadomości usługi Office 365 przy użyciu opcji Tylko szyfrowanie

  • Konsoliduje on też inne opcje, takie jak Nie przesyłaj dalej i szablony usługi IRM, które wcześniej były dostępne pod przyciskami Uprawnienia i Zabezpieczenia.

Nowa opcja szyfrowania z obsługą szyfrowania wiadomości usługi Office 365, pozycją Nie przesyłaj dalej i szablonami usługi IRM

 • Podpisz to teraz osobny przycisk w obszarze Opcje, który wcześniej znajdował się pod przyciskiem Zabezpieczenia.

Zaloguj się to osobny przycisk na karcie Opcje

Poprawki:

 • Brak

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.18 (180919)

Poprawki:

 • Karta podsumowania rezerwacji podróży: data zameldowania dla zdarzeń całodziennych jest wyświetlana poprawnie

 • Kalendarz: zdarzenia całodniowe w różnych strefach czasowych są wyświetlane poprawnie

 • Kalendarz: naprawiono wymuszanie zachowania „nie przesyłaj dalej” dla zaproszenia na spotkanie

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Brak

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.18 (180911)

Poprawki:

 • Ogólne: ulepszona stabilność w systemie macOS Mojave

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Brak

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.18 (180910)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszone funkcje konfigurowania dla administratorów:

  Automatycznie dodawaj konto usługi Office 365 przy pierwszym uruchomieniu, gdy adres skrzynki pocztowej jest niezgodny z adresem aktywacji pakietu Office

  • Nowy klucz preferencji w domenie preferencji programu Outlook: DefaultEmailAddressOrDomain

  • Określ jako ciąg pełny adres e-mail lub domenę do dodania do programu Outlook

  • Podczas określania domeny z określoną domeną będzie używana część lokalna adresu aktywacji

  • Na przykład jeśli adres e-mail aktywacji pakietu Office to uzytkownik@contoso.biz, ale w programie Outlook powinien zostać dodany adres uzytkownik@contoso.com

  • Przykładowe polecenie: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultEmailAddressOrDomain -string "contoso.com"

Poprawki:

 • Ułatwienia dostępu: funkcja VoiceOver poprawnie odczytuje nazwę przycisku Publiczny/prywatny w oknie Prywatność w oknie dialogowym „Tworzenie grupy”

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.18 (180903)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszone funkcje zarządzania dla administratorów:

  • Nie zezwalanie użytkownikom na importowanie lub eksportowanie elementów programu Outlook

  • Nowe klucze preferencji w domenie preferencji programu Outlook: DisableImportDisableExport

  • Konfigurowanie jako ustawień wymuszonych w profilu konfiguracji w celu wyświetlania w postaci wyłączonej w menu Plik i na Wstążce

Wyłączanie elementów menu importowania/eksportowania przy użyciu nowej opcji zarządzania dla administratorów

Wyłączanie przycisków wstążki importowania/eksportowania przy użyciu nowej opcji zarządzania dla administratorów

Poprawki:

 • Wizytówka: szczegóły organizacji są wyświetlane poprawnie na wizytówce (wcześniejszy znany problem)

 • Kalendarz: drukowanie kalendarza w systemie macOS Mojave działa poprawnie

 • Kalendarz: Zdarzenia całodniowe w różnych strefach czasowych są wyświetlane poprawnie

 • Wyszukiwanie: zakresy wyszukiwania, takie jak Bieżący folder czy Podfoldery, nie są już wyłączone podczas wyszukiwania

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.18 (180828)

Poprawki:

 • Wyszukiwanie: przyciski wyszukiwania zaawansowanego na wstążce nie są już wyłączone podczas wyszukiwania w całej poczcie

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Wizytówka: szczegóły organizacji mogą nie być wyświetlane na wizytówce (w poprzedniej aktualizacji)

Wersja: 16.18 (180827)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszone funkcje zarządzania dla administratorów:

  • Ukrywanie tekstu „Czy wiesz? Aplikacja Outlook obsługuje konta Google, Yahoo! i iCloud” w oknie dialogowym konfigurowania konta

   • Nowy klucz preferencji: HideCanAddOtherAccountTypesTipText

   • Przykładowe polecenie: defaults write com.microsoft.Outlook HideCanAddOtherAccountTypesTipText -bool TRUE

Poprawki:

 • Wizytówka: przeprojektowana wizytówka jest teraz wyświetlana (poprzedni znany problem)

 • Poczta: Na liście wiadomości nie ma już pustych wierszy, gdy okienko odczytu znajduje się po prawej stronie

 • Podpisy: kliknięcie hiperlinku w podglądzie podpisu powoduje teraz otwarcie tego linku w oknie przeglądarki

 • Szablony: wiadomości wysłane przy użyciu szablonu nie będą już grupowane w tej samej konwersacji 

Znane problemy:

 • Wizytówka: szczegóły organizacji mogą nie być wyświetlane na wizytówce

Wersja: 16.17 (1808122)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszone funkcje konfigurowania i zarządzania dla administratorów:

  • Automatyczne dodawanie skrzynek pocztowych usługi Office 365 przy pierwszym uruchomieniu

   • Gdy ustawienie OfficeAutoSignIn ma ustawioną wartość TRUE (PRAWDA), skrzynki pocztowe zostaną dodane przy pierwszym uruchomieniu

  • Wymuszanie preferencji za pośrednictwem profilów konfiguracji systemu macOS

   • W razie ustawienia preferencji jako wymuszanych te preferencje są wyłączone, więc nie można ich zmienić

Preferencje zarządzane w programie Outlook

Poprawki:

 • Kalendarz: godziny zdarzeń nie są już przesunięte o godzinę po zmianie czasu letniego

 • Poczta: skrót załączników (Cmd-E) działa teraz podczas redagowania (dodawanie) i czytania (pobieranie wszystkich)

 • Pełny ekran: wybranie opcji odpowiedzi na spotkanie za pomocą komentarzy powoduje wyświetlenie okna odpowiedzi z fokusem

 • Grupy: pole wyboru „Obserwuj w skrzynce odbiorczej” jest teraz wyświetlane na karcie Grupy

 • Podpisy: edytowanie pola „Nazwa podpisu” w oknie edytora powoduje teraz zaktualizowanie tytułu okna 

Znane problemy:

 • Wizytówka: wyświetlana jest wizytówka z bieżącej produkcji zamiast wizytówki przeprojektowanej

Wersja: 16.17 (180816)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Teraz można tworzyć spotkania usługi Teams w programie Outlook:

Kliknij pozycję Spotkanie aplikacji Teams na karcie Organizator spotkania na Wstążce, aby dodać szczegóły spotkania

Przycisk Spotkanie aplikacji Teams na Wstążce

Do treści zdarzenia zostaną dodane link „Dołącz do spotkania aplikacji Microsoft Teams” i powiązane szczegóły spotkania

Link Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams w treści zdarzenia

Ta funkcja jest wdrażana u subskrybentów usługi Office 365 etapami przez pewien okres, więc możesz nie widzieć jej od razu

Poprawki:

 • Kalendarz: wskaźnik godziny bieżącej nie zasłania już etykiet godzin w siatce kalendarza

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.17 (180813)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszono środowisko wyszukiwania, aby ułatwić szybsze znajdowanie elementów. Obejmuje to między innymi:

Wyświetlanie historii i sugestii wyszukiwania po przejściu do pola wyszukiwania przed wprowadzeniem szukanego tekstu

Historia i sugestie wyszukiwania

Aktualizowanie historii i sugestii wyszukiwania podczas pisania

Wpisywanie wyszukiwania

Nowy przycisk Bieżąca skrzynka pocztowa na karcie wyszukiwania na Wstążce służący do wyszukiwania w wybranych skrzynkach pocztowych

Wyszukiwanie w bieżącej skrzynce pocztowej

Poprawki:

 • Lista elementów: polecenie drugorzędne/kliknięcie prawym przyciskiem myszy w nagłówku powoduje teraz wyświetlenie menu kontekstowego do wybierania kolumn

 • Grupy: przycisk Usuń z kalendarza nie jest już wyświetlany dla anulowanych spotkań w folderach Grupy

 • Poza biurem: niewłączone obszary tekstu mają teraz szare tło

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.17 (180808)

Poprawki:

 • Uwierzytelnianie: ulepszono sprawdzanie poprawności w celu zapobiegania zduplikowanym tożsamościom Kerberos i niepotrzebnym monitom o podanie poświadczeń

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.17 (180806)

Poprawki:

 • Karty podsumowań rezerwacji podróży: Przycisk „Wyświetl w kalendarzu” już działa

 • Kalendarz: nawigacja za pomocą klawiatury nie zapętla się już w sekcji Moje kalendarze

 • Podpisy: kliknięcie przycisku Zapisz po zapisaniu nowej nazwy podpisu nie powoduje już wyświetlenia błędu

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.17 (180802)

Poprawki:

 • Poczta: rozwinięcie konwersacji na liście wiadomości nie powoduje już wybrania losowych wiadomości 

 • Kalendarz: po uruchomieniu programu Outlook nie jest już wyświetlany pusty kalendarz

 • Kalendarz: zaakceptowanie spotkania bez odpowiedzi nie powoduje już utworzenia wiadomości w folderze Wersje robocze

 • Spotkania online: zaktualizowano link „Pierwsze spotkanie online?” do nowego artykułu pomocy w treści spotkania

 • Przypomnienia: program Outlook nie próbuje już automatycznie odrzucać przypomnień o zdarzeniach cyklicznych w razie nakładania się przypomnienia o zdarzeniu i poprzednim wystąpieniu

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180726)

Poprawki:

 • Uwierzytelnianie: program Outlook nie wyświetla już monitu z informacją, że konto Kerberos jest nieprawidłowe, gdy jest ono zależne od innego dostawcy

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180724) 

Poprawki:

 • Kalendarz: terminy utworzone w programie Outlook dla komputerów Mac teraz są synchronizowane z innymi aplikacjami Outlook

 • Poczta: teraz funkcja VoiceOver ogłasza, kiedy adresaci są usuwani z pól Do, DW i UDW

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180718) 

Poprawki:

 • Poczta: przycisk kolejności sortowania w nagłówku listy wiadomości nie jest już przycięty (poprzedni znany problem)

 • Poczta: menu kontekstowe nie może już być wyświetlane w nagłówku listy wiadomości

 • Grupy: przycisk Usuń z kalendarza nie jest już wyświetlany dla anulowanych spotkań w grupach

 • Podpisy: teraz nazwę podpisu można edytować bezpośrednio w oknie edytora podpisu

Nazwa podpisu

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180713) 

Znane problemy:

 • Poczta: przycisk kolejności sortowania w nagłówku listy wiadomości jest obcięty

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Preferencje: informacje o usługach inteligentnych pakietu Office znajdują się teraz w preferencjach Zabezpieczenia i prywatność

Poprawki:

 • Konta: teraz zmiana konta domyślnego powoduje zmianę domyślnych folderów kontaktów i kalendarza

Wersja: 16.16 (180712) 

Poprawki:

 • Teraz są wyświetlane przypomnienia dla zdarzeń i oflagowanych wiadomości (poprzedni znany problem)

 • Nawigowanie za pomocą klawiatury: fokus pozostaje teraz na wybranym folderze podczas przechodzenia do folderów za pomocą klawiszy liter

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180710) 

Znane problemy:

 • Przypomnienia dla zdarzeń i oflagowanych wiadomości nie są wyświetlane

Poprawki:

 • Wizytówka: nazwa kontaktu jest wyświetlana w oknie wiadomości błyskawicznych w razie otwarcia jej z poziomu wizytówki

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.16 (180709) 

Poprawki:

 • Konta Google: teraz można akceptować lub odrzucać spotkania z poziomu zaproszeń (poprzedni znany problem)

 • Archiwum online: archiwalne skrzynki pocztowe są teraz prawidłowo wykrywane dla określonych serwerów

 • Poczta: wiadomości nie są już duplikowane podczas przechodzenia między folderami dla niektórych kont IMAP

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180705) 

Znane problemy:

 • Konta Google: nie można akceptować ani odrzucać spotkań z poziomu zaproszeń; aby rozwiązać problem, trzeba ponownie uruchomić aplikację

Poprawki:

 • Kalendarz: rozwiązano problem skutkujący wysokim poziomem użycia procesora podczas synchronizacji z programem Exchange 2010

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.16 (180702) 

Poprawki:

 • Poczta: aplikacja nie ulega już awarii podczas wklejania zawartości w oknie redagowania (poprzedni znany problem)

 • Poczta: załączniki są już wyświetlane poprawnie w systemie Mojave OS (wersja beta systemu macOS 10.14)

 • Poczta: aplikacja nie ulega już awarii podczas dodawania przypomnienia do wiadomości e-mail z załącznikami

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180627) 

Znane problemy:

 • Awaria podczas wklejania zawartości w oknie redagowania

Poprawki:

 • Kalendarz: Wyniki wyszukiwania są wyświetlane poprawnie, gdy wybrano ustawienia „Bieżący folder” i „Wszystkie zdarzenia”

 • Ułatwienia dostępu: Ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver w oknie Podpisy

 • Preferencje: Przycisk Pokaż wszystko jest wyświetlany w odpowiedniej lokalizacji w językach z zapisem od prawej do lewej

 • Wydajność: Szybsze przełączanie się z modułu poczty do kalendarza

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.15 (180620) 

Poprawki:

 • Poczta: Rozwiązanie problemu ze sporadycznymi awariami podczas otwierania zaszyfrowanych wiadomości e-mail z załącznikami

 • Kalendarz: Poprawka dodająca obsługę synchronizowania z serwerem ustawienia Nie wysyłaj odpowiedzi i zapewniająca poprawne wyświetlanie odpowiedzi uczestnika we wszystkich klientach programu Outlook

 • Ułatwienia dostępu: Poprawki dla środowisk usuwania kontaktów i tworzenia grup

 • Ogólne: Program Outlook nie używa już w trakcie działania procesora graficznego o wysokiej wydajności

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.15 (180611) 

Poprawki:

 • Kalendarz: rozwiązano problem z niepoprawną strefą czasową wyświetlaną na kartach i zdarzeniach kalendarza

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Dodano możliwość zarządzania członkami grupy usługi Office 365 za pomocą menu kontekstowego rozwijanego kliknięciem prawym przyciskiem. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Grupa i wybierz pozycję „Wyświetl członków”

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.15 (180602) 

Poprawki:

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące klawiatury w widoku redagowania poczty podczas wyszukiwania kontaktów za pośrednictwem książki adresowej

 • Dodatki: rozwiązano problem z ładowaniem dodatku dla elementów poczty, które nie obsługują rozszerzalności

 • Poczta: usunięto występującą czasami awarię podczas ładowania załączników

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.15 (180530) (zawiera poprawki dostarczone w wersji 16.15.180528 i 16.15.180523) 

Poprawki:

 • Grupy: rozwiązano problem polegający na tym, że występowała awaria aplikacji, jeśli próbowano usunąć członków grupy, a program Outlook był w trybie offline

 • Kontakty: poprawka rozwiązująca błąd uniemożliwiający zapisywanie informacji o kontakcie w określonych scenariuszach

 • Kontakty: rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre lub wszystkie kontakty były pokazywane jako szare kółka zamiast awatarów lub inicjałów

 • Kalendarz: rozwiązano problemy z synchronizacją, gdy skrzynka pocztowa użytkownika była umieszczana w trybie Archiwum miejscowe/Archiwum w związku z postępowaniem sądowym.

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.14 (180520)

Poprawki:

 • Poczta: rozwiązano problem polegający na tym, że wiadomości e-mail były duplikowane po przeniesieniu ich do innego folderu dla kont IMAP

 • Kalendarz: rozwiązano problem polegający na pokazywaniu niepoprawnego środowiska użytkownika podczas próby przeciągnięcia spotkań z jednego konta do drugiego w widoku siatki kalendarza

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące fokusu klawiatury dla kart zdarzeń kalendarza

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver podczas usuwania kontaktów za pomocą klawisza Backspace w oknie redagowania wiadomości

 • Poczta: rozwiązano problem ze zwracaniem nagłówka wiadomości e-mail w razie używania przewijania dwoma palcami na płytce dotykowej lub myszy Magic Mouse

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Wyszarzony, niedziałający przycisk Spotkanie aplikacji Teams będzie widoczny na wstążce okna redagowania spotkania podczas tworzenia zaproszeń na spotkanie. Zostanie to usunięte przez następne wydanie funkcji i poprawek błędów. 

Wersja: 16.14 (180513)

Poprawki:

 • Ogólne: poprawka dotycząca tekstu wyświetlanego w panelu preferencji programu Outlook, który jest obcinany z lewej strony, gdy ustawiono język niemiecki

 • Poczta: teraz można zmieniać nazwy podpisów w panelu podpisów za pomocą klawisza Return

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.14 (180509)

Poprawki:

 • Poczta: poprawka dla brakującego elementu menu „Rozmieść według” w menu filtru Lista wiadomości

 • Poczta: poprawka dla niepoprawnego zdjęcia kontaktu w nagłówku wiadomości dla scenariuszy z delegowaniem

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.14 (180507)

Poprawki:

 • Pomoc techniczna: naprawiono powiadomienia na pasku stanu dla przychodzących wiadomości pomocy technicznej

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver dla podpisów

 • Kalendarz: usunięto awarię związaną z widżetem pogody w siatce kalendarza

 • Kalendarz: usunięto długoletni błąd polegający na tym, że punktory w zaproszeniach na spotkanie były konwertowane na znaki „?”

 • Poczta: naprawiono niepoprawną godzinę odebrania w wysyłanych wiadomościach, które przedtem były w folderze Wersje robocze

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.14 (180502)

Poprawki:

 • Poczta: rozwiązano problem z zawieszaniem się w systemach Yosemite i El Capitan podczas redagowania wiadomości (znany problem z ostatniej aktualizacji)

 • Poczta: rozwiązano problem ze sporadycznym niepoprawnym sortowaniem w polu formularza

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver dla okna dialogowego Cykl spotkań

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver dla okna dialogowego Wyszukaj pomieszczenia spotkań

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver dla okna dialogowego Podpisy

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.14 (180430)

Znane problemy:

 • Czasami program Outlook zawiesza się w systemach Yosemite i El Capitan podczas tworzenia wiadomości

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Poczta: animowane pliki GIF są teraz animowane w oknie redagowania poczty

Poprawki:

 • Poczta: nie można zmienić rozmiaru obrazów, wykresu ani grafiki SmartArt w oknie edytora (znany problem z ostatniej aktualizacji)

 • Poczta: poprawka dla akcji aktywowania klasyfikowania, które czasami nie są pokazywane po zatrzymaniu wskaźnika myszy na liście wiadomości

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia w nawigacji za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver podczas tworzenia grup

 • Ułatwienia dostępu: selektor dat funkcji Wyślij później jest teraz dostępny za pośrednictwem nawigacji za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver

Wersja: 16.13 (180422)

Znane problemy:

 • Poczta: nie można zmienić rozmiaru obrazów, wykresu ani grafiki SmartArt w oknie edytora

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Synchronizacja: gdy korzystasz z baterii i sieci zależnej lub udostępnianej, synchronizacja będzie optymalizowana pod kątem folderów specjalnych i ulubionych w celu oszczędzania zasobów

 • Konta: ulepszono wykrywanie automatyczne dla skrzynek pocztowych usługi Office 365 w celu zapewnienia lepszej niezawodności podczas konfigurowania konta

Poprawki:

 • Poczta: odrzucone wersje robocze nie są już zapisywane

 • Kalendarz: proponowany termin nie zmienia już oryginalnej godziny w nagłówku wiadomości

 • Kalendarz: kliknięcie tytułu kalendarza nie usuwa już zaznaczenia innych wybranych kalendarzy

 • Kalendarz: numery tygodni w widoku miesiąca są zgodne z minikalendarzem

 • Załączniki: załączniki o określonym formacie pliku są zapisywane poprawnie

 • Delegowanie: poprawka dla otwierania kalendarzy udostępnionych z pełnymi uprawnieniami dotyczącymi użytkowników korzystających z delegowania hybrydowego

 • Ułatwienia dostępu: etykieta daty jest odczytywana poprawnie w opcjach wysyłania później podczas korzystania z funkcji VoiceOver

 • Ułatwienia dostępu: etykieta pola Od podczas redagowania wiadomości e-mail jest odczytywana poprawnie w razie korzystania z funkcji VoiceOver

 • Wtyczka: usunięto awarię występującą u użytkowników ze starszą wersją wtyczki Zoom

Wersja: 16.13 (180416)

Poprawki:

 • Poczta: sklep i dodatki są wyświetlane

 • Kalendarz: funkcja VoiceOver działa dla numerów tygodnia minikalendarza

 • Kalendarz: anulowanie spotkania w trybie offline nie powoduje już wyświetlenia błędu synchronizacji

 • Grupy: automatyczne subskrybowanie nowych członków działa w nowo utworzonej grupie

 • Zadania: data przypomnienia odzwierciedla zmiany w terminie

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.13 (180411)

Poprawki:

 • Kalendarz: formatowanie w terminie otwartym z pliku ICS jest zachowywane podczas zapisywania

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Dodatki pakietu Office: brakuje sklepu i dodatków, poprawka zostanie udostępniona w następnej aktualizacji 

Wersja: 16.13 (180409)

Poprawki:

 • Poczta: funkcja VoiceOver poprawnie odczytuje pocztę e-mail bez nazwy wyświetlanej

 • Poczta: usunięto awarię występującą podczas redagowania poczty

 • Kalendarz: umieszczanie początkowej i końcowej strefy czasowej na wydruku

 • Kalendarz: rozwiązano problem z edytowaniem wystąpienia dla cyklicznych zdarzeń całodziennych

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.13 (180404)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Grupy: rozpoczyna się wdrażanie funkcji dodawania lub usuwania członków grupy z poziomu karty grupy

Dodawanie lub usuwanie członków grupy

Poprawki:

 • Grupy: na pasku bocznym jest wyświetlana zaktualizowana nazwa

 • Delegowanie: w nagłówku poczty są teraz wyświetlane informacje o uczestniku dla spotkania odebranego przez pełnomocnika

 • Poczta: awaria podczas otwierania wiadomości IMAP została usunięta

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.13 (180401)

Poprawki:

 • Kalendarz: konfiguracja delegowania pokazuje poprawny pasek informacyjny

 • Udostępnione skrzynki pocztowe: automatyczne synchronizowanie udostępnionych skrzynek pocztowych za pomocą nowej opcji w obszarze Konto > Zaawansowane

Opcja automatycznej synchronizacji udostępnionej skrzynki pocztowej

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.13 (180329)

Poprawki:

 • Spotkania: pełnomocnicy mogą teraz planować spotkania online za pomocą adresów e-mail dyrektorów

 • Redagowanie: dostępne są teraz czcionki Century i Century Gothic

 • Wyszukiwanie: podczas wyszukiwania według daty wyniki są teraz wyświetlane dla prawidłowej daty

 • Poczta: obrazy w tekście nie są już wyszarzane na liście załączników dla częściowo pobranych wiadomości

 • Pomoc techniczna: aplikacja nie zawiesza się już po kliknięciu pozycji Kontakt z pomocą techniczną, gdy nie ma połączenia z siecią

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.13 (180327)

Poprawki:

 • Wyszukiwanie: nie trzeba już naciskać klawisza Return, aby przeprowadzić wyszukiwanie — przywrócono poprzednie zachowanie

 • Poczta: aplikacja już nie zawiesza się podczas próby otwarcia niektórych wiadomości e-mail zawierających zwykły tekst

 • Poczta: teraz można dodawać załączniki do odpowiedzi i wiadomości przesyłanych dalej przekonwertowanych ze zwykłego tekstu na format HTML

 • Kalendarz: pozycja Usuń z kalendarza jest wyświetlana w zaproszeniach, nawet jeśli zdarzenie już zostało odrzucone

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180320)

Poprawki:

 • Większa stabilność i wydajność

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180318)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszono edytora podpisu: udostępniono teraz większe okno redagowania do tworzenia i edytowania podpisów oferujące różne opcje formatowania, a także możliwość wstawiania obrazów, tekstu alternatywnego, linków i tabel. Dowiedz się więcej o ulepszonym edytorze z artykułu o podpisach opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook.

Poprawki:

 • Reguły: reguły serwera zawierające błędy są teraz wyróżnione, gdy są wyświetlane po raz pierwszy na liście reguł

 • Menu kontekstowe: dźwięk błędu nie jest już odtwarzany w przypadku używania klawiszy Shift-F10 i wybierania opcji za pomocą klawiatury

 • Filtry: w podmenu w górnym menu Widok nie są już wyświetlane zduplikowane opcje filtru

 • Preferencje: ustawienie „Uwzględnij skrzynki odbiorcze pełnomocników” jest teraz częścią preferencji Liczba znaczków w obszarze Powiadomienia i dźwięki 

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180314)

Poprawki:

 • Edytor: podczas wklejania tabel z programu Excel do programu Outlook jest teraz dostępna opcja „Uwzględnij styl tabeli docelowej”

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180312)

Poprawki:

 • Kalendarz: w przypadku kont IMAP i POP spotkania przekonwertowane z terminów są teraz wysyłane poprawnie

 • Kalendarz: w przypadku odpowiadania przy użyciu opcji Nie wysyłaj odpowiedzi teraz odpowiedź jest zapisywana poprawnie

 • Konta Google: w selektorze folderów w wyszukiwaniu zaawansowanym są teraz widoczne foldery wyszukiwania na kontach Google

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Przypomnienia: program Outlook nie będzie już wyświetlać przypomnień o przeszłych wystąpieniach trwających serii ani przypomnień o ukończonych seriach 

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180308)

Poprawki:

 • Treści wiadomości w okienku odczytu są teraz poprawnie wyświetlane dla skrzynek pocztowych lokalnego programu Exchange dzięki rozwiązaniu znanego problemu z ostatniej aktualizacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180306)

Znany problem:

 • W przypadku skrzynek pocztowych lokalnego programu Exchange treści wiadomości w okienku odczytu są wyświetlane jako puste. Pracujemy nad wdrożeniem poprawki rozwiązującej ten problem.  

Poprawki:

 • Pogoda w kalendarzu: wartości temperatury nie są już przełączane ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita ani ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza; rozwiązanie znanego problemu z poprzedniej aktualizacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.12 (180305)

Znany problem:

 • Pogoda w kalendarzu: wartości temperatury są przełączane ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita lub ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza 

Poprawki:

 • Tekst w całej aplikacji, w tym nagłówek listy wiadomości i pasek stanu, są teraz poprawnie przetłumaczone na język systemu

 • Kalendarz Google: całodniowe zdarzenia cykliczne utworzone w Kalendarzu Google w internecie są teraz wyświetlane poprawnie w kalendarzu programu Outlook i nie obejmują już nieprawidłowo kilku dni

 • Nowa wizytówka: numery telefonów zapisane w kontakcie lokalnym są teraz wyświetlane wraz z numerami z katalogu

 • Nowa wizytówka: podczas tworzenia wiadomości lub spotkania teraz można wyświetlić wizytówkę, naciskając klawisz Spacja po wybraniu kontaktu za pomocą klawisza Shift i klawiszy strzałek

 • Archiwum online: liczba elementów i nieprzeczytanych jest teraz poprawnie wyświetlana na pasku stanu w folderach archiwum online

 • Delegowanie: w wiadomościach i zaproszeniach na spotkania wysyłanych przez pełnomocników w imieniu dyrektorów jest teraz wyświetlane zdjęcie kontaktu pełnomocnika, a nie dyrektora 

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.12 (180227)

Poprawki:

 • Większa stabilność i wydajność

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180226)

Poprawki:

 • Archiwum online: wiadomości i załączniki są teraz prawidłowo synchronizowanie po kliknięciu lub rozwinięciu folderów Archiwum online (synchronizacja na żądanie) zamiast synchronizowania wszystkich elementów bez uprzedniego przejścia do konkretnych folderów

 • Kalendarz Google: zaproszenia na spotkanie są teraz prawidłowo wysyłane, a nie przenoszone do skrzynki nadawczej z błędem „napotkano nieoczekiwaną datę”

 • Reguły: reguły serwera zawierające nieprawidłowe kontakty lub wygasłe listy dystrybucyjne są teraz wyróżnione na liście reguł, więc można je łatwo naprawić i zapisać na serwerze

 • Google IMAP: istniejące konta Google dodane jako konta IMAP są teraz poprawnie uaktualnione do uwierzytelniania OAuth z uwierzytelniania podstawowego Dowiedz się więcej o tej funkcji z naszego artykułu o uwierzytelnianiu Google opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180223)

Poprawki:

 • Kalendarz: zdarzenia nie są już wyświetlane jako przesunięte o jedną godzinę podczas wyświetlania w widoku tygodnia w przypadku tygodnia, w którym zaczyna się lub kończy zmiana czasu

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180221)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Nowa karta zdarzenia kalendarza: wystarczy kliknąć lub nacisnąć klawisz spacji na zdarzeniu, aby wyświetlić szczegóły i wykonać szybkie akcje, takie jak zaakceptowanie lub odrzucenie, edytowanie odpowiedzi i dołączanie do spotkania online. Dowiedz się więcej o nowej karcie zdarzenia z artykułu o karcie zdarzenia opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook

Poprawki:

 • Brak poprawek w tej aktualizacji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180220)

Poprawki:

 • Ulepszone środowisko kontaktów: podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail lub zdarzenia naciśnięcie klawisza Delete po kliknięciu adresata w celu wyświetlenia nowej wizytówki teraz powoduje usunięcie adresata bez konieczności uprzedniego zamykania wizytówki. Dowiedz się więcej o nowej wizytówce z naszego artykułu o kontaktach opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook

 • Wyświetlanie drugiej strefy czasowej: podczas dodawania drugiej strefy czasowej do siatki kalendarza jest teraz wyświetlana etykieta domyślnej strefy czasowej. Dowiedz się więcej o nowych funkcjach strefy czasowej z naszego artykułu o kalendarzu opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook

 • Ustawianie strefy czasowej rozpoczęcia i zakończenia: podczas przeciągania i upuszczania lub zmieniania rozmiaru zdarzenia w siatce kalendarza teraz godzina zakończenia pozostaje ustawiona we właściwej strefie czasowej

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180214)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszone środowisko kontaktów: wizytówka została przeprojektowana, aby najważniejsze szczegóły dotyczące kontaktów znajdowały się w najbardziej widocznym miejscu. Kliknij dowolne imię i nazwisko w wiadomościach lub zdarzeniach, aby uzyskać dostęp do adresów e-mail i wiadomości błyskawicznych, numerów telefonów i innych szczegółów, takich jak schemat organizacyjny. Wymaga aktywacji za pośrednictwem subskrypcji usługi Office 365. Dowiedz się więcej z naszego artykułu o kontaktach opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook.

 • Wyświetlanie drugiej strefy czasowej: dodaj drugą strefę czasową do siatki kalendarza, aby łatwo wyświetlać bieżącą godzinę obok drugiej strefy czasowej. Aby wyświetlić drugą strefę czasową, przejdź do pozycji Preferencje programu Outlook > Kalendarz lub do menu kontekstowego w siatce kalendarza. Wymaga aktywacji za pośrednictwem subskrypcji usługi Office 365. Dowiedz się więcej z naszego artykułu o kalendarzu opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook.

 • Ustawianie strefy czasowej rozpoczęcia i zakończenia: planuj zdarzenia z godzinami rozpoczęcia i zakończenia w różnych strefach czasowych, na przykład loty obejmujące różne strefy czasowe. Po prostu przełącz ustawienie „Strefa czasowa” na Wstążce lub w górnym menu Spotkanie, aby wyświetlić listy rozwijane stref czasowych

 • Dostosowywanie gestu szybkiego przesunięcia: wybieraj akcje dotyczące wiadomości podczas szybkiego przesuwania w lewo i w prawo po płytce dotykowej na liście wiadomości. Dostępne akcje to Usuń, Archiwizuj, Oznacz jako przeczytane, Oflaguj i Brak, która powoduje wyłączenie gestu. Wymaga aktywacji za pośrednictwem subskrypcji usługi Office 365. Dowiedz się więcej z naszego artykułu o gestach szybkiego przesuwania opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook.

Poprawki:

 • Redagowanie: preferencja Autokorekty „Zamień tekst podczas pisania” teraz pozostaje wyłączona po ponownym uruchomieniu

 • Kalendarz: teraz można odrzucać zaproszenia, jeśli organizator nie zażądał żadnej odpowiedzi

 • Wyszukiwanie: wyniki nie są już usuwane po kliknięciu opcji kryteriów wyszukiwania, a następnie naciśnięciu klawisza Return 

 • Archiwum online: adresaci są teraz prawidłowo wyświetlani w nagłówku wiadomości w archiwum online

 • Nawigowanie za pomocą klawiatury: teraz możesz używać skrótu Shift+F10 do wyświetlania menu kontekstowego w aplikacji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180206)

Poprawki:

 • Grupy: ulepszone oznaczanie gości etykietami podczas tworzenia grupy

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180205)

Poprawki:

 • Poczta: załączniki nie są już porzucane w przypadku przesyłania dalej wiadomości otrzymanych od użytkowników programu Apple Mail

 • Poczta: ulepszono wydajność zamykania aplikacji dla ustawienia IMAP na potrzeby trwałego usuwania wiadomości w Koszu przy zamykaniu

 • Poczta: okno nie jest już rozszerzane poza widoczną część ekranu podczas rozwijania w nagłówku wiadomości pełnej listy adresatów, których jest zbyt wielu, aby ich pomieścić

 • Kalendarz: dodano elementy menu dotyczące akcji następnego i poprzedniego dnia/tygodnia/miesiąca w górnym menu Widok powiązane z istniejącymi skrótami klawiaturowymi (odpowiednio: Command-strzałka w prawo i Command-strzałka w lewo) 

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180130)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Konta IMAP Google teraz używają protokołu OAuth do uwierzytelniania przez logowanie oparte na przeglądarce internetowej. Zapoznaj się z naszym wpisem w blogu, aby uzyskać więcej szczegółów. Korzyści:

  • Nie musisz już ustawiać dla konta parametru „Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje”

  • Hasło nie jest już potrzebne, gdy jest włączona weryfikacja dwuetapowa

Poprawki:

 • Poczta: liczba znaczków na ikonie aplikacji Outlook w Docku dla nieprzeczytanych wiadomości nie zawiera już liczby nieprzeczytanych elementów z delegowanych skrzynek pocztowych

 • Poczta: okno główne nie jest już rozszerzane poza widoczny ekran po otrzymaniu określonych odpowiedzi dotyczących spotkania

 • Poczta: teraz można prawidłowo przewijać w górę lub dół podczas wyświetlania określonych wiadomości, dla których widok był blokowany

 • Reguły: ulepszona obsługa błędów podczas usuwania i edytowania reguł serwera

 • Reguły: ulepszone przenoszenie wiadomości podczas tworzenia reguł serwera przy użyciu elementu menu „Przenieś wiadomości...”

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.10 (180124)

Poprawki:

 • Reguły: ulepszona obsługa błędów podczas edytowania reguł serwera w programie Outlook dla systemu Windows, a następnie dla komputerów Mac

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.10 (180120)

Poprawki:

 • Konta Google: pliki dołączone z Transmisji plików z Dysku teraz mogą być prawidłowo wyświetlane przez adresatów

 • Delegowanie: wiadomości wysłane w imieniu pełnomocników są teraz wyświetlane jako „[Dyrektor] w imieniu użytkownika [Pełnomocnik]”

 • Zaproszenia na spotkania: podgląd siatki kalendarza w zaproszeniu nie jest już rozciągnięty

 • Zaproszenia na spotkania: teraz okno będzie zamykane po udzieleniu odpowiedzi za pomocą akcji zaakceptuj/wstępna akceptacja/odrzuć

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.10 (180114)

Poprawki:

 • Ulepszenia stabilności aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Teraz obsługujemy logowanie jednokrotne dla dodatków pakietu Office w wersji 1.6

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.10 (180109)

Poprawki:

 • Rozwiązano problem dotyczący przycisku Pokaż odpowiedź, który nie był wyświetlany w przypadku niektórych typów kont

 • Usunięto błąd dotyczący tłumaczenia w widoku Kalendarz w języku fińskim

 • Ulepszenia stabilności aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Wyniki wyszukiwania są teraz wyróżniane na liście wiadomości i w okienku podglądu. Ta funkcja jest powoli wprowadzana w strefie Niejawny program testów — szybkie aktualizacje. Aby poznać szczegóły, przeczytaj wpis w blogu.

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.10 (180102)

Poprawki:

 • Ulepszenia stabilności aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Tworzenie grup usługi Office 365 jest teraz możliwe w niejawnym programie testów — szybkie aktualizacje. Zobacz ten wpis w blogu.

Znane problemy:

 • W kompilacjach nieanglojęzycznych ustawienia powiększenia dla nowych wiadomości e-mail nie są zachowywane po uaktualnieniu

 • Pusty ekran lub komunikat o błędzie podczas dodawania niektórych kont usługi Office 365

 • Problemy z wycinaniem/wklejaniem tekstu w wiadomościach w formacie zwykłego tekstu (łączenie w jednym wierszu)

Wersja: 16.9 (171226)

Poprawki:

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że na Wstążce programu Outlook w języku innym niż angielski były pokazywane etykiety w języku angielskim.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie działało polecenie „Oznacz wszystkie jako przeczytane” z menu rozwijanego kliknięciem prawego przycisku myszy w folderze skrzynki odbiorczej Ulubione

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszono nawigowanie za pomocą klawiatury między okienkiem folderów, listą elementów i okienkiem podglądu w module Poczta.

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.9 (171219)

Poprawki:

 • Rozwiązanie problemu z przypomnieniami, których nie da się odrzucić, gdy zdarzenia kalendarza są na koncie Google

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Na Wstążce programu Outlook w języku innym niż angielski pokazywane są etykiety w języku angielskim. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu z lokalizacją. Zostanie to poprawione w następnej wersji.

Wersja: 16.9 (171217)

Poprawki:

 • Rozwiązanie problemu z tłumaczeniem daty w module kalendarza w języku fińskim

 • Rozwiązanie problemu polegającego na usuwaniu załącznika po przełączeniu adresu nadawcy w oknie redagowania wiadomości e-mail 

 • Ulepszenia stabilności aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszenia nawigacji za pomocą klawiatury w oknie wyszukiwania osób i oknie redagowania wiadomości e-mail

 • Lepszy komunikat o błędzie, gdy program Outlook napotyka błędy trybu offline podczas wysyłania wiadomości e-mail z usługą zarządzania prawami (RMS lub IRM)

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.9 (171212)

Poprawki:

 • Ulepszona stabilność aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Obsługa tabel podczas redagowania wiadomości e-mail została już udostępniona w strefie szybkich aktualizacji w niejawnym programie testów — przeczytaj ten wpis w blogu

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.9 (171210)

Poprawki:

 • Ulepszona stabilność aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Konta usługi Office 365 Gallatin będą automatycznie kierowane do strony uwierzytelniania skojarzonej z usługą Gallatin umożliwiającej skonfigurowanie konta e-mail i połączenia skrzynki pocztowej

 • Okienko dodatku będzie cały czas wyświetlane z boku podczas przełączania podglądu wiadomości e-mail

 • Anulowane zdarzenie nie spowoduje wyzwolenia żadnych powiadomień

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.9 (171206)

Poprawki:

 • Rozwiązano problem z zawieszaniem podczas ładowania dużych wiadomości e-mail z formatowaniem HTML.

 • Rozwiązano problem z wybieraniem odpowiedniego konta Kerberos do uwierzytelniania Kerberos

 • Rozwiązano problem dotyczący tokenizacji listy adresów e-mail rozdzielonych przecinkami w polu Do.

 • Usunięto błąd polegający na tym, że obrazy w tekście były wyświetlane jako puste w odpowiedzi e-mail

 • Ulepszona stabilność aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszono przepływ konfiguracji nowego konta dla niektórych znanych kont domen IMAP.

 • Ulepszono nawigowanie za pomocą klawiatury po zdarzeniach w siatce kalendarza po zaznaczeniu wielu kalendarzy.

 • Ulepszono generowanie kodu dostępu i numeru telefonu programu Skype dla firm w celu szybszego nawiązywania połączeń telefonicznych.

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.9 (171129)

Poprawki:

 • Usunięto awarię podczas zamykania okna kalendarza po wyszukiwaniu w kalendarzu.

 • Ulepszona stabilność aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Jeśli wystąpi awaria, zapisz jej szczegóły, kopiując i zapisując dzienniki z sekcji „Więcej informacji” w oknie Raportowanie błędów firmie Microsoft i zgłoś ten problem za pomocą opcji Kontakt z pomocą techniczną (menu programu Outlook > Pomoc > Kontakt z pomocą techniczną). Jeśli masz problemy z uruchamianiem programu Outlook, zgłoś go na Forum niejawnych testerów.

Wersja: 16.8 (171126)

Poprawki:

 • Funkcja Oznacz jako wykonane działa już z poziomu Wstążki, górnego menu wiadomości i menu kontekstowego (jest to rozwiązanie znanego problemu z ostatniej aktualizacji)

 • Można teraz wysyłać wiadomości, gdy jeden z adresatów jest kontaktem skopiowanym z listy kontaktów

 • Przycisk Wyświetl w kalendarzu w podsumowaniach rezerwacji podróży i dostaw paczek powoduje teraz przejście do właściwego zdarzenia w kalendarzu

 • W przypadku korzystania z polecenia Shift VO-Shift-M funkcji VoiceOver pojawia się teraz menu kontekstowe dla zdarzenia wybranego w siatce kalendarza

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.8 (171114)

Znane problemy:

 • Funkcja Oznacz jako wykonane nie działa z poziomu Wstążki lub menu kontekstowego Jednak nadal można oznaczyć elementy poczty e-mail jako wykonane za pomocą kontrolek listy wiadomości

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszenia ułatwień dostępu:

  • Funkcja VoiceOver w polu wyszukiwania informuje teraz o liczbie zwróconych wyników wyszukiwania. Ponadto w wyszukiwaniu zaawansowanym jest odczytywana informacja o kryteriach wyszukiwania

  • Na pasku stanu (u dołu) funkcja VoiceOver informuje teraz o powiadomieniach dotyczących pomocy technicznej i błędów synchronizacji

Poprawki:

 • Ulepszona stabilność aplikacji

Wersja: 16.8 (171111)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Transparenty zerowej skrzynki odbiorczej: osiągnij poziom zerowej liczby elementów w folderze, aby wyświetlić przyjazną i inspirującą wiadomość

Poprawki:

 • Skrzynka odbiorcza i inne foldery są teraz poprawnie synchronizowane (rozwiązano znany problem z ostatniej aktualizacji)

 • Teraz podczas wyszukiwania w kalendarzu widok listy jest prawidłowo aktualizowany o informacje o wynikach

 • Podgląd wiadomości nie jest już przycięty na liście wiadomości

 • Podczas tworzenia nowego zdarzenia w widoku kalendarza nowo utworzone zdarzenie jest teraz zaznaczone w siatce po zapisaniu/wysłaniu

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.8 (171107)

Znany problem:

 • Skrzynka odbiorcza lub inne foldery mogą być synchronizowane niepoprawnie w pewnych scenariuszach. Planowana jest poprawka w ramach następnej aktualizacji. Jako obejście w celu wyświetlania nowej poczty może być używane opróżnianie pamięci podręcznej folderu.

Poprawki:

 • Podczas redagowania nowej wiadomości, odpowiadania lub przesyłania dalej tekst wpisany natychmiast po otwarciu okna jest teraz właściwie wyświetlany

 • Poczta wysyłana z kont IMAP jest teraz wyświetlana w folderze Wysłane w obszarze Wszystkie konta

 • Foldery w obszarze Wszystkie konta wyświetlają teraz pocztę z udostępnionych skrzynek pocztowych

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.8 (171101)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Powtórzenie z wersji z 1 listopada 2017 r.: Integracja z programem OneNote: wysyłanie wiadomości i spotkań do programu OneNote; szczegóły zawiera wpis na blogu (wymagana subskrypcja usługi Office 365)

Poprawki:

 • Wpisywanie znaków z akcentami w treści wiadomości lub zdarzenia podczas redagowania nie powoduje już, że program Outlook przestaje reagować 

 • Okna przestawne, takie jak Autouzupełnianie podczas redagowania i pogoda w kalendarzu, mają teraz ciemniejsze obramowanie w przypadku używania ustawienia „Zwiększ kontrast”w obszarze Preferencje systemowe > Dostępność > Monitor w systemie macOS.

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.7 (171029)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Integracja z programem OneNote: wysyłanie wiadomości i spotkań do programu OneNote, umożliwiające archiwizowanie zawartości z programu Outlook i uzyskiwanie do niej dostępu w dowolnym miejscu i czasie; szczegóły zawiera wpis na blogu (wymagana subskrypcja usługi Office 365)

Poprawki:

 • Rozmiar tekstu w treści wiadomości w okienku odczytu nie jest już mniejszy lub większy po uruchomieniu programu Outlook

 • Po utworzeniu spotkania online dla zdarzenia linki „Dołącz z telefonu” zawierają teraz kody dostępu, więc już nie trzeba ich wprowadzać ręcznie podczas dołączania przez telefon

 • Numery tygodni wyświetlane w widoku miesiąca w siatce kalendarza i minikalendarzu na pasku bocznym są teraz zgodne, nawet gdy ustawienie preferencji „Pierwszy dzień tygodnia” w obszarze Outlook > Kalendarz nie jest zgodne z ustawieniem preferencji „Pierwszy dzień tygodnia” w obszarze Preferencje systemowe > Język i region

 • W obszarze Poza biurem (ustawienia autoodpowiedzi) fokus funkcji VoiceOver nie jest już umieszczany w ustawieniach odpowiedzi dla konta, gdy nie jest zaznaczona pozycja „Wysyłaj automatyczne odpowiedzi dla konta...”

 • Podczas tworzenia lub wyświetlania zdarzenia otwarcie funkcji wyszukiwania pomieszczeń w asystencie planowania nie powoduje już przełączenia widoku z powrotem do terminu (nagłówek i treść zdarzenia)

 • Grupy są teraz wyświetlane między folderami Wysłane i Kosz na pasku bocznym poczty (konta usługi Office 365 z grupami)

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.7 (171020)

Poprawki:

 • Program Outlook nie ulega już awarii podczas odpowiadania na lub przesyłania dalej wiadomości zawierającej brakujące obrazy osadzone (wyświetlanych jako „?” w treści wiadomości)

 • Teraz podczas otwierania okna redagowania nowej wiadomości lub zdarzenia fokus jest umieszczany w polu Do zamiast w treści wiadomości lub zdarzenia

 • Konta Google: Wiadomości z załącznikami są teraz poprawnie oznaczane ikonami załącznika na liście wiadomości

 • Konta Google: Po odrzuceniu przypomnień dotyczących zdarzeń, które należą do serii, przypomnienie pozostanie odrzucone

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.7 (171017)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Zmienianie rozmiaru tekstu w aplikacji Poczta: zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru tekstu na pasku bocznym, na liście wiadomości i w okienku odczytu w aplikacji Poczta za pomocą kontrolki suwaka w preferencjach czcionek

 • Ulepszona obsługa funkcji VoiceOver w aplikacji Kalendarz: nawigowanie między dniami w siatce kalendarza i przechodzenie między zdarzeniami w konkretnych dniach; korzystanie z kontrolki minikalendarza na pasku bocznym w celu wybierania określonych tygodni lub dni w siatce

Poprawki:

 • Obrazy w podpisach są teraz wyświetlane w wiadomościach wysłanych (jest to rozwiązanie znanego problemu z ostatniej aktualizacji)

 • Podczas dodawania szczegółów spotkania online do zdarzenia jest teraz dołączany link „Wypróbuj aplikację Skype Web App”

 • Zaszyfrowane wiadomości w folderach archiwum online są teraz poprawnie wyświetlane

 • Domyślny kolor czcionki odpowiedzi i wiadomości przesyłanych dalej można teraz zmienić w preferencjach czcionek

 • Dodano element menu dotyczący planowania do menu Spotkanie na potrzeby przełączania okienka Asystent planowania 

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Zaktualizowano 13 października 2017 r. o wyróżnianie poczty oflagowanej w sekcji „Nowe lub ulepszone funkcje”

Wersja: 16.7 (171008)

Znany problem:

 • W wysłanych wiadomościach nie są wyświetlane obrazy w podpisach Oczekuje się, że rozwiązanie pojawi się w następnej aktualizacji. Jednym z możliwych obejść jest utworzenie podpisu w programie Word, a następnie skopiowanie go i wklejenie w treści wiadomości podczas redagowania.

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Wyróżnianie poczty oflagowanej: znów dostępne! Poczta oznaczona flagą monitującą jest wyróżniona bladożółtym kolorem na liście wiadomości

 • Konta Google: Terminy z kalendarzy Google można teraz przenosić lub kopiować do kalendarzy usług Outlook.com i Office 365 oraz programu Exchange

Poprawki:

 • Podczas pierwszego uruchomienia nie są już wyświetlane monity o dostęp do pęku kluczy ani o zalogowanie się do usługi Office 365 (jest to rozwiązanie znanego problemu z ostatniej aktualizacji)

 • Program Outlook nie ulega już awarii podczas próby wysłania wiadomości (jest to rozwiązanie znanego problemu z ostatniej aktualizacji)

 • W tytule okna wiadomości lub zdarzenia podczas redagowania jest dołączana nazwa konta w celu wskazania konta „Od”

 • Podczas usuwania spotkania, które jest już anulowane lub przypada w przeszłości, program Outlook nie monituje już o powiadomienie organizatora

 • Przyciskom w oknie przypomnienia jest teraz przypisana kolejność tabulacji klawiatury i można je naciskać za pomocą klawisza spacji

 • Program Outlook nie próbuje już nawiązywać połączeń z kontami Google podczas pracy w trybie offline lub bez połączenia z siecią

 • Podczas pracy w trybie offline program Outlook nie próbuje już pobrać zdjęć kontaktów dla kont usługi Office 365 i serwera Exchange

 • Podczas wysyłania wiadomości za pomocą skrótu Command-Return funkcja VoiceOver informuje teraz, że wiadomość została wysłana

 • Po naciśnięciu w nagłówku wiadomości przycisku „Pokaż wszystkie wiadomości w tej konwersacji” fokus funkcji VoiceOver jest teraz umieszczany na indeksie konwersacji

 • Liczba wyników wyszukiwania w oknie wyszukiwania osób (książki adresowej) jest teraz wyświetlana poprawnie

 • W menu Spotkanie dodano element Wyszukiwanie pomieszczeń

 • Teraz można wybierać dostępne pomieszczenia w funkcji Wyszukiwanie pomieszczeń za pomocą klawisza spacji

 • W widokach innych niż poczty jest teraz wyświetlane menu kontekstowe dla folderów na pasku bocznym

Ostatnia aktualizacja: 4 paź

Wersja: 16.6 (171001)

Znane problemy:

 • Monit o dostęp do pęku kluczy lub zalogowanie się do usługi Office 365 wyświetlany dla niektórych użytkowników podczas uruchamiania po raz pierwszy 

 • Obrazy podpisu nie są wyświetlane poprawnie w wysłanej wiadomości. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem. Jedno możliwe obejście to utworzenie podpisu w programie Word, a następnie skopiowanie i wklejenie podpisu do okna redagowania wiadomości.

 • Program Outlook ulega awarii podczas próby wysłania wiadomości. Jeśli stale występuje awaria przepływu pracy wysyłania poczty, rozwiąż ten problem wspólnie z nami, klikając pozycję Pomoc > Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Obsługa znaków emoji podczas redagowania: dodane znaki emoji są widoczne w obszarze Emoji i symbole w menu Edycja

Poprawki:

 • Foldery inteligentne nie są już wyświetlane na pasku bocznym widoku kalendarz, jeśli nie ma żadnych folderów inteligentnych

 • Do menu Widok dodano element menu Podgląd wiadomości

Wersja: 15.40 (170926)

Poprawki:

 • High Sierra: rozwiązano problem dotyczący awarii podczas kończenia działania oprogramowania, gdy były obecne przypomnienia

 • Nagłówek wiadomości: przycisk Ukryj szczegóły nie jest już wyświetlany poniżej listy załączników

 • Nagłówek wiadomości: dopracowany układ załączników i skojarzonych przycisków akcji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 15.39 (170919)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszona wydajność listy wiadomości dzięki wyświetlaniu okna najnowszych wiadomości w wybranym folderze

 • Karta Grupa jest teraz wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy na grupie w wierszach Do: lub DW: w nagłówku wiadomości 

 • Dodano obsługę gestu szybkiego przesunięcia po płytce dotykowej w celu usuwania i archiwizowania wiadomości e-mail

Poprawki:

 • Dopracowany układ przycisków odpowiedzi na zawiadomienie o spotkaniu w nagłówku zaproszenia na spotkanie

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Zaktualizowano: 15 września 2017 r.

Wersja: 15.39 (170913)

Znany problem:

 • W przypadku niektórych nieangielskojęzycznych wersji programu Outlook program ten ulega awarii po kliknięciu/wybraniu wiadomości. Ten problem jest już rozwiązany w najnowszej wersji w niejawnym programie testów w szybkich aktualizacjach: 15.39 (170915).

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Przenoszenie/kopiowanie wiadomości: ulepszono obsługę funkcji VoiceOver używanej do przeszukiwania folderów i nawigowania po nich w arkuszu wybierania folderu

Poprawki:

 • Praca w trybie offline: po ponownym uruchomieniu programu Outlook podczas kontynuacji pracy w trybie offline wiadomości pozostają teraz w skrzynce nadawczej, zamiast być wysyłane

Wersja: 15.39 (170905)

Nowe lub ulepszone funkcje:

Poprawki:

 • Asystent planowania: Informacje o czasie wolnym/zajętym są teraz poprawnie wyświetlane, gdy są otwarte kalendarze udostępnione

 • Okno główne: Gdy jest wyświetlana wiadomość z większą liczbą załączników, górna część okna nie jest już rozszerzana poza górną krawędź ekranu

 • Zdarzenie kalendarza: Poprawiono kolejność przycisku Tab w oknie zdarzenia do nawigowania między datą rozpoczęcia, datą zakończenia, godziną zakończenia i godziną rozpoczęcia

 • Pasek boczny poczty: Zaktualizowano kolejność folderów specjalnych (np. Wersje robocze, Wysłane, Kosz itp.), aby była bardziej zgodna z aplikacją Outlook dla systemu iOS

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 15.39 (170829)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Klawisz F6 pozwala szybko nawigować między głównymi obszarami, takimi jak Wstążka i pasek boczny, bez konieczności przechodzenia klawiszem Tab przez wszystkie kontrolki

 • Ulepszone interakcje z funkcją VoiceOver w Asystencie planowania

Poprawki:

 • Przywrócono przeciąganie i upuszczanie kontaktów między polami Do, DW i UDW (znany problem z ostatniej aktualizacji)

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program Outlook stale próbował zaktualizować niektóre foldery, co skutkowało wysokim użyciem procesora

 • Wklejenie zawartości z programu Word podczas redagowania powoduje teraz poprawne wyświetlenie ikony Schowka z dostępnymi opcjami wklejania

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program Outlook ulegał awarii podczas korzystania z określonych dodatków, takich jak Boomerang

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 15.38 (170822)

Nowe lub ulepszone funkcje:

Poprawki:

 • Podczas redagowania wiadomości na Wstążce nie są już wyświetlane zduplikowane przyciski Dołącz plik

 • W przypadku naciskania przycisków wybierania widoków na pasku bocznym za pomocą klawisza spacji fokus klawiatury pozostaje teraz na naciśniętym przycisku

Znane problemy:

 • macOS High Sierra: Jeśli zainstalowano wtyczkę Cisco WebEx, program Outlook może ulegać awarii

 • Podczas redagowania wiadomości przeciąganie i upuszczanie kontaktów między polami Do, DW i UDW wymaga zaznaczenia, kliknięcia i przytrzymania przed przeciągnięciem

Wersja: 15.38 (170815)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszona stabilność aplikacji

 • Możliwość dołączania do grupy i opuszczanie jej z poziomu wizytówki grupy

 • Ulepszono nawigację za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver w module Kalendarz

 • Pokoje na liście wyszukiwania pomieszczeń są teraz uporządkowane w kolejności alfabetycznej

 • Obsługiwany jest plik ICS w formacie UTF-8 ze znacznikiem kolejności bajtów (BOM)

Poprawki:

 • Rozwiązano znany problem w wersji 15.38 (170809) polegający na tym, że lista ostatnio używanych wiadomości e-mail jest pusta podczas redagowania wiadomości e-mail

 • Rozwiązano problem z synchronizacją skrzynki pocztowej występujący w przypadku dodania udostępnionej skrzynki pocztowej z nowszą wersją programu Exchange niż w przypadku podstawowej skrzynki pocztowej

 • Rozwiązano problem z uwierzytelnianiem konta serwera Exchange z powodu strefy czasowej, występujący szczególnie w przypadku lokalnych skrzynek pocztowych programu Exchange. Teraz można dodać konto programu Exchange przy użyciu prawidłowych poświadczeń

 • Rozwiązano problem polegający na powracaniu odrzuconych przypomnień (w innych punktach końcowych programu Outlook)

Znane problemy:

 • Obecnie nie ma znanych problemów

Wersja: 15.38 (170809)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszona stabilność aplikacji w razie awarii i zawieszania się

 • Dodano opcję zapisywania hasła w pamięci podręcznej pęku kluczy podczas tworzenia identyfikatora Kerberos

 • Ulepszono logikę pamięci podręcznej „Ostatnio używane” w celu uwzględniania adresu e-mail, z którego ostatnio wysłano

 • Ulepszono nagłówek redagowania wiadomości w celu ułatwienia odnajdowania konta, z którego ma zostać wysłana wiadomość e-mail

 • Ulepszono nawigację za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver w obszarze Wyszukiwanie pomieszczeń

Poprawki:

 • Usunięto błąd polegający na tym, że opcje „Pobierz wszystko” i „Wyświetl podgląd wszystkich” pozostawały nadal widoczne po usunięciu ostatniego załącznika w wiadomości e-mail

 • Usunięto błąd polegający na tym, że brakowało informacji wolny/zajęty, gdy liczba uczestników spotkania przekraczała 100 — teraz program Outlook, zamiast nie pokazywania żadnych informacji wolny/zajęty, pokazuje dostępność pierwszych 100 zaproszonych osób. 

Znane problemy:

 • Obecnie nie ma znanych problemów

Wersja: 15.38 (170801)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszona stabilność aplikacji w razie awarii i zawieszania się.

 • Ulepszona nawigacja za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver po liście rozwijanej ustawiania cyklu dla spotkań.

 • Ulepszona nawigacja za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver w celu ogłaszania dołączenia/dołączania/opuszczenia/opuszczania na kartach grupy.

 • Ulepszona obsługa powiadomień o wiadomościach, dzięki której program Outlook wyświetla powiadomienie tylko wtedy, gdy działa na pierwszym planie.

Poprawki:

 • Usunięto błąd i umożliwiono tworzenie wiadomości programu Outlook z adresu URL mailto z przeglądarki internetowej.

 • Usunięto błąd i umożliwiono wstawianie podpisu poniżej zawartości wygenerowanej z linku mailto

Znane problemy:

 • Obecnie nie ma znanych problemów

Wersja: 15.37 (170725)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszono nawigację za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver po interfejsie użytkownika sprawdzania nazw w redagowanej wiadomości e-mail

 • Ulepszona stabilność aplikacji w razie awarii i zawieszania się

Poprawki:

 • Podczas importowania zaktualizowanego zdarzenia kalendarza program Outlook zastąpi oryginalne zdarzenie kalendarza, zamiast tworzyć duplikat

 • Usunięto błąd polegający na tym, że po kliknięciu pozycji „Więcej” na liście adresatów nie jest rozwijana pełna lista

Znane problemy:

 • Obecnie nie ma znanych problemów

Aktualizacja: 20 lipca udostępniono nową wersję 15.37 (170720) w ramach niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje). Rozwiązano problemy z brakującym podpisem i linkami spotkania online.

Wersja: 15.37 (170718)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Lista folderów inteligentnych na nowym pasku bocznym jest teraz cały czas widoczna

 • Ulepszono nawigację za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver po zaproszeniach na spotkania i nagłówkach wiadomości e-mail

 • Ulepszono elementy wizualne do przeciągania i upuszczania wiadomości e-mail do folderu

 • Udostępniono polecenie używania funkcji wykrywania automatycznego na podstawie domeny podczas dodawania skrzynki pocztowej programu Exchange (dotyczy konkretnych dzierżaw usługi Office 365; aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z administratorem informatycznym)

Poprawki:

 • Usunięto problem z przypomnieniem polegający na tym, że utworzone lub zmodyfikowane przypomnienia (w tym przypomnienia odłożone) nie były wyświetlane do momentu ponownego uruchomienia programu Outlook

 • Usunięto błąd polegający na tym, że po przeniesieniu wiadomości z załącznikiem ze skrzynki odbiorczej do innego folderu brakowało załącznika, gdy była ona wyświetlana w nowym folderze

Znane problemy:

 • Brakuje linków i szczegółów spotkania online podczas tworzenia spotkania online. Współpracujemy z zespołem serwera w celu rozwiązania tego problemu — aktualizacja: poprawiono to w wersji 15.37 (170720) wydanej 20 lipca

 • Gdy podpis jest wstawiany ręcznie w widoku redagowania, w rzeczywistości podpis nie jest dodawany. Zostanie to poprawione w następnej wersji w ramach niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje) — aktualizacja: poprawiono to w wersji 15.37 (170720) wydanej 20 lipca

Wersja: 15.37 (170712)

Nowe i ulepszone funkcje

 • Powiadomienie priorytetowej skrzynki odbiorczej nie wyświetla już ponownych monitów po naciśnięciu przycisku Anuluj

 • Delegowane i udostępnione kalendarze oraz kontakty są zaznaczone na pasku bocznym i są poprawnie wyświetlane po ich dodaniu

 • Teraz można przenosić foldery w ramach konta i sekcji Na moim komputerze metodą przeciągania i upuszczania

 • Przywrócono możliwość przeciągania i upuszczania folderu poczty z paska bocznego poza program Outlook w celu utworzenia pliku mbox

 • Ulepszona nawigacja za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver podczas przechodzenia do przycisku „Pokaż wszystko” i z niego w preferencjach programu Outlook

 • Ulepszono kolejność tabulacji w oknie preferencji kont

Poprawki:

 • Usunięto awarię występującą w przypadku komputerów z konkretnymi ustawieniami połączenia sieciowego lub podczas przełączania sieci

 • Filtrowanie elementów według kryterium „W tym tygodniu”, gdy jako wartość „Pierwszy dzień tygodnia” ustawiono poniedziałek, działa teraz poprawnie

Znane problemy:

 • Nowo utworzone lub zmodyfikowane przypomnienia (w tym przypomnienia odłożone) nie będą wyświetlane do momentu ponownego uruchomienia programu Outlook. Określiliśmy poprawkę, która powinna trafić do następnej aktualizacji w ramach niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje)

Informacje dodatkowe:

 • W przypadku problemów użyj polecenia Pomoc > Kontakt z pomocą techniczną

 • W przypadku propozycji funkcji użyj polecenia Pomoc > Zaproponuj funkcję

 • Aby przejść na poziom Szybkie aktualizacje, kliknij pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje > Dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office, aby uzyskiwać wczesny dostęp do nowych wersji > Niejawny program testów pakietu Office — szybkie aktualizacje

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×