Program Outlook 2016 dla komputerów Mac — informacje o wersji dotyczące kompilacji przeznaczonych do niejawnego programu testów z szybkimi aktualizacjami

Kompilacje niejawnego programu testów pakietu Office 2016 dla komputerów Mac są regularnie aktualizowane, aby zapewnić nowe i ulepszone funkcje, aktualizacje związane z zabezpieczeniami oraz poprawki błędów. Aby uzyskać podobne informacje o innych aplikacjach pakietu Office dla komputerów Mac, zobacz Informacje o wersji dotyczące kompilacji przeznaczonych do niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje) pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Dowiedz się, jak instalować aktualizacje pakietu Office dla komputerów Mac, oraz skorzystaj z poniższych informacji, aby zapoznać się z poszczególnymi wersjami w niejawnym programie testów — szybkie aktualizacje.

Wersja z 25 lipca 2018 r.

Wersja: 16.16 (180724) 

Poprawki:

 • Kalendarz: terminy utworzone w programie Outlook dla komputerów Mac teraz są synchronizowane z innymi aplikacjami Outlook

 • Poczta: teraz funkcja VoiceOver ogłasza, kiedy adresaci są usuwani z pól Do, DW i UDW

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180718) 

Poprawki:

 • Poczta: przycisk kolejności sortowania w nagłówku listy wiadomości nie jest już przycięty (poprzedni znany problem)

 • Poczta: menu kontekstowe nie może już być wyświetlane w nagłówku listy wiadomości

 • Grupy: przycisk Usuń z kalendarza nie jest już wyświetlany dla anulowanych spotkań w grupach

 • Podpisy: teraz nazwę podpisu można edytować bezpośrednio w oknie edytora podpisu

Nazwa podpisu

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180713) 

Znane problemy:

 • Poczta: przycisk kolejności sortowania w nagłówku listy wiadomości jest obcięty

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Preferencje: informacje o usługach inteligentnych pakietu Office znajdują się teraz w preferencjach Zabezpieczenia i prywatność

Poprawki:

 • Konta: teraz zmiana konta domyślnego powoduje zmianę domyślnych folderów kontaktów i kalendarza

Wersja: 16.16 (180712) 

Poprawki:

 • Teraz są wyświetlane przypomnienia dla zdarzeń i oflagowanych wiadomości (poprzedni znany problem)

 • Nawigowanie za pomocą klawiatury: fokus pozostaje teraz na wybranym folderze podczas przechodzenia do folderów za pomocą klawiszy liter

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180710) 

Znane problemy:

 • Przypomnienia dla zdarzeń i oflagowanych wiadomości nie są wyświetlane

Poprawki:

 • Wizytówka: nazwa kontaktu jest wyświetlana w oknie wiadomości błyskawicznych w razie otwarcia jej z poziomu wizytówki

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.16 (180709) 

Poprawki:

 • Konta Google: teraz można akceptować lub odrzucać spotkania z poziomu zaproszeń (poprzedni znany problem)

 • Archiwum online: archiwalne skrzynki pocztowe są teraz prawidłowo wykrywane dla określonych serwerów

 • Poczta: wiadomości nie są już duplikowane podczas przechodzenia między folderami dla niektórych kont IMAP

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180705) 

Znane problemy:

 • Konta Google: nie można akceptować ani odrzucać spotkań z poziomu zaproszeń; aby rozwiązać problem, trzeba ponownie uruchomić aplikację

Poprawki:

 • Kalendarz: rozwiązano problem skutkujący wysokim poziomem użycia procesora podczas synchronizacji z programem Exchange 2010

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.16 (180702) 

Poprawki:

 • Poczta: aplikacja nie ulega już awarii podczas wklejania zawartości w oknie redagowania (poprzedni znany problem)

 • Poczta: załączniki są już wyświetlane poprawnie w systemie Mojave OS (wersja beta systemu macOS 10.14)

 • Poczta: aplikacja nie ulega już awarii podczas dodawania przypomnienia do wiadomości e-mail z załącznikami

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.16 (180627) 

Znane problemy:

 • Awaria podczas wklejania zawartości w oknie redagowania

Poprawki:

 • Kalendarz: Wyniki wyszukiwania są wyświetlane poprawnie, gdy wybrano ustawienia „Bieżący folder” i „Wszystkie zdarzenia”

 • Ułatwienia dostępu: Ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver w oknie Podpisy

 • Preferencje: Przycisk Pokaż wszystko jest wyświetlany w odpowiedniej lokalizacji w językach z zapisem od prawej do lewej

 • Wydajność: Szybsze przełączanie się z modułu poczty do kalendarza

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.15 (180620) 

Poprawki:

 • Poczta: Rozwiązanie problemu ze sporadycznymi awariami podczas otwierania zaszyfrowanych wiadomości e-mail z załącznikami

 • Kalendarz: Poprawka dodająca obsługę synchronizowania z serwerem ustawienia Nie wysyłaj odpowiedzi i zapewniająca poprawne wyświetlanie odpowiedzi uczestnika we wszystkich klientach programu Outlook

 • Ułatwienia dostępu: Poprawki dla środowisk usuwania kontaktów i tworzenia grup

 • Ogólne: Program Outlook nie używa już w trakcie działania procesora graficznego o wysokiej wydajności

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.15 (180611) 

Poprawki:

 • Kalendarz: rozwiązano problem z niepoprawną strefą czasową wyświetlaną na kartach i zdarzeniach kalendarza

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Dodano możliwość zarządzania członkami grupy usługi Office 365 za pomocą menu kontekstowego rozwijanego kliknięciem prawym przyciskiem. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Grupa i wybierz pozycję „Wyświetl członków”

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.15 (180602) 

Poprawki:

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące klawiatury w widoku redagowania poczty podczas wyszukiwania kontaktów za pośrednictwem książki adresowej

 • Dodatki: rozwiązano problem z ładowaniem dodatku dla elementów poczty, które nie obsługują rozszerzalności

 • Poczta: usunięto występującą czasami awarię podczas ładowania załączników

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.15 (180530) (zawiera poprawki dostarczone w wersji 16.15.180528 i 16.15.180523) 

Poprawki:

 • Grupy: rozwiązano problem polegający na tym, że występowała awaria aplikacji, jeśli próbowano usunąć członków grupy, a program Outlook był w trybie offline

 • Kontakty: poprawka rozwiązująca błąd uniemożliwiający zapisywanie informacji o kontakcie w określonych scenariuszach

 • Kontakty: rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre lub wszystkie kontakty były pokazywane jako szare kółka zamiast awatarów lub inicjałów

 • Kalendarz: rozwiązano problemy z synchronizacją, gdy skrzynka pocztowa użytkownika była umieszczana w trybie Archiwum miejscowe/Archiwum w związku z postępowaniem sądowym.

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Brak

Wersja: 16.14 (180520)

Poprawki:

 • Poczta: rozwiązano problem polegający na tym, że wiadomości e-mail były duplikowane po przeniesieniu ich do innego folderu dla kont IMAP

 • Kalendarz: rozwiązano problem polegający na pokazywaniu niepoprawnego środowiska użytkownika podczas próby przeciągnięcia spotkań z jednego konta do drugiego w widoku siatki kalendarza

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące fokusu klawiatury dla kart zdarzeń kalendarza

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver podczas usuwania kontaktów za pomocą klawisza Backspace w oknie redagowania wiadomości

 • Poczta: rozwiązano problem ze zwracaniem nagłówka wiadomości e-mail w razie używania przewijania dwoma palcami na płytce dotykowej lub myszy Magic Mouse

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Wyszarzony, niedziałający przycisk Spotkanie aplikacji Teams będzie widoczny na wstążce okna redagowania spotkania podczas tworzenia zaproszeń na spotkanie. Zostanie to usunięte przez następne wydanie funkcji i poprawek błędów. 

Wersja: 16.14 (180513)

Poprawki:

 • Ogólne: poprawka dotycząca tekstu wyświetlanego w panelu preferencji programu Outlook, który jest obcinany z lewej strony, gdy ustawiono język niemiecki

 • Poczta: teraz można zmieniać nazwy podpisów w panelu podpisów za pomocą klawisza Return

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.14 (180509)

Poprawki:

 • Poczta: poprawka dla brakującego elementu menu „Rozmieść według” w menu filtru Lista wiadomości

 • Poczta: poprawka dla niepoprawnego zdjęcia kontaktu w nagłówku wiadomości dla scenariuszy z delegowaniem

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.14 (180507)

Poprawki:

 • Pomoc techniczna: naprawiono powiadomienia na pasku stanu dla przychodzących wiadomości pomocy technicznej

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver dla podpisów

 • Kalendarz: usunięto awarię związaną z widżetem pogody w siatce kalendarza

 • Kalendarz: usunięto długoletni błąd polegający na tym, że punktory w zaproszeniach na spotkanie były konwertowane na znaki „?”

 • Poczta: naprawiono niepoprawną godzinę odebrania w wysyłanych wiadomościach, które przedtem były w folderze Wersje robocze

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.14 (180502)

Poprawki:

 • Poczta: rozwiązano problem z zawieszaniem się w systemach Yosemite i El Capitan podczas redagowania wiadomości (znany problem z ostatniej aktualizacji)

 • Poczta: rozwiązano problem ze sporadycznym niepoprawnym sortowaniem w polu formularza

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver dla okna dialogowego Cykl spotkań

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver dla okna dialogowego Wyszukaj pomieszczenia spotkań

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia dotyczące funkcji VoiceOver dla okna dialogowego Podpisy

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.14 (180430)

Znane problemy:

 • Czasami program Outlook zawiesza się w systemach Yosemite i El Capitan podczas tworzenia wiadomości

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Poczta: animowane pliki GIF są teraz animowane w oknie redagowania poczty

Poprawki:

 • Poczta: nie można zmienić rozmiaru obrazów, wykresu ani grafiki SmartArt w oknie edytora (znany problem z ostatniej aktualizacji)

 • Poczta: poprawka dla akcji aktywowania klasyfikowania, które czasami nie są pokazywane po zatrzymaniu wskaźnika myszy na liście wiadomości

 • Ułatwienia dostępu: ulepszenia w nawigacji za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver podczas tworzenia grup

 • Ułatwienia dostępu: selektor dat funkcji Wyślij później jest teraz dostępny za pośrednictwem nawigacji za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver

Wersja: 16.13 (180422)

Znane problemy:

 • Poczta: nie można zmienić rozmiaru obrazów, wykresu ani grafiki SmartArt w oknie edytora

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Synchronizacja: gdy korzystasz z baterii i sieci zależnej lub udostępnianej, synchronizacja będzie optymalizowana pod kątem folderów specjalnych i ulubionych w celu oszczędzania zasobów

 • Konta: ulepszono wykrywanie automatyczne dla skrzynek pocztowych usługi Office 365 w celu zapewnienia lepszej niezawodności podczas konfigurowania konta

Poprawki:

 • Poczta: odrzucone wersje robocze nie są już zapisywane

 • Kalendarz: proponowany termin nie zmienia już oryginalnej godziny w nagłówku wiadomości

 • Kalendarz: kliknięcie tytułu kalendarza nie usuwa już zaznaczenia innych wybranych kalendarzy

 • Kalendarz: numery tygodni w widoku miesiąca są zgodne z minikalendarzem

 • Załączniki: załączniki o określonym formacie pliku są zapisywane poprawnie

 • Delegowanie: poprawka dla otwierania kalendarzy udostępnionych z pełnymi uprawnieniami dotyczącymi użytkowników korzystających z delegowania hybrydowego

 • Ułatwienia dostępu: etykieta daty jest odczytywana poprawnie w opcjach wysyłania później podczas korzystania z funkcji VoiceOver

 • Ułatwienia dostępu: etykieta pola Od podczas redagowania wiadomości e-mail jest odczytywana poprawnie w razie korzystania z funkcji VoiceOver

 • Wtyczka: usunięto awarię występującą u użytkowników ze starszą wersją wtyczki Zoom

Wersja: 16.13 (180416)

Poprawki:

 • Poczta: sklep i dodatki są wyświetlane

 • Kalendarz: funkcja VoiceOver działa dla numerów tygodnia minikalendarza

 • Kalendarz: anulowanie spotkania w trybie offline nie powoduje już wyświetlenia błędu synchronizacji

 • Grupy: automatyczne subskrybowanie nowych członków działa w nowo utworzonej grupie

 • Zadania: data przypomnienia odzwierciedla zmiany w terminie

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.13 (180411)

Poprawki:

 • Kalendarz: formatowanie w terminie otwartym z pliku ICS jest zachowywane podczas zapisywania

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Dodatki pakietu Office: brakuje sklepu i dodatków, poprawka zostanie udostępniona w następnej aktualizacji 

Wersja: 16.13 (180409)

Poprawki:

 • Poczta: funkcja VoiceOver poprawnie odczytuje pocztę e-mail bez nazwy wyświetlanej

 • Poczta: usunięto awarię występującą podczas redagowania poczty

 • Kalendarz: umieszczanie początkowej i końcowej strefy czasowej na wydruku

 • Kalendarz: rozwiązano problem z edytowaniem wystąpienia dla cyklicznych zdarzeń całodziennych

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.13 (180404)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Grupy: rozpoczyna się wdrażanie funkcji dodawania lub usuwania członków grupy z poziomu karty grupy

Dodawanie lub usuwanie członków grupy

Poprawki:

 • Grupy: na pasku bocznym jest wyświetlana zaktualizowana nazwa

 • Delegowanie: w nagłówku poczty są teraz wyświetlane informacje o uczestniku dla spotkania odebranego przez pełnomocnika

 • Poczta: awaria podczas otwierania wiadomości IMAP została usunięta

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.13 (180401)

Poprawki:

 • Kalendarz: konfiguracja delegowania pokazuje poprawny pasek informacyjny

 • Udostępnione skrzynki pocztowe: automatyczne synchronizowanie udostępnionych skrzynek pocztowych za pomocą nowej opcji w obszarze Konto > Zaawansowane

Opcja automatycznej synchronizacji udostępnionej skrzynki pocztowej

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.13 (180329)

Poprawki:

 • Spotkania: pełnomocnicy mogą teraz planować spotkania online za pomocą adresów e-mail dyrektorów

 • Redagowanie: dostępne są teraz czcionki Century i Century Gothic

 • Wyszukiwanie: podczas wyszukiwania według daty wyniki są teraz wyświetlane dla prawidłowej daty

 • Poczta: obrazy w tekście nie są już wyszarzane na liście załączników dla częściowo pobranych wiadomości

 • Pomoc techniczna: aplikacja nie zawiesza się już po kliknięciu pozycji Kontakt z pomocą techniczną, gdy nie ma połączenia z siecią

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.13 (180327)

Poprawki:

 • Wyszukiwanie: nie trzeba już naciskać klawisza Return, aby przeprowadzić wyszukiwanie — przywrócono poprzednie zachowanie

 • Poczta: aplikacja już nie zawiesza się podczas próby otwarcia niektórych wiadomości e-mail zawierających zwykły tekst

 • Poczta: teraz można dodawać załączniki do odpowiedzi i wiadomości przesyłanych dalej przekonwertowanych ze zwykłego tekstu na format HTML

 • Kalendarz: pozycja Usuń z kalendarza jest wyświetlana w zaproszeniach, nawet jeśli zdarzenie już zostało odrzucone

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180320)

Poprawki:

 • Większa stabilność i wydajność

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180318)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszono edytora podpisu: udostępniono teraz większe okno redagowania do tworzenia i edytowania podpisów oferujące różne opcje formatowania, a także możliwość wstawiania obrazów, tekstu alternatywnego, linków i tabel. Dowiedz się więcej o ulepszonym edytorze z artykułu o podpisach opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook.

Poprawki:

 • Reguły: reguły serwera zawierające błędy są teraz wyróżnione, gdy są wyświetlane po raz pierwszy na liście reguł

 • Menu kontekstowe: dźwięk błędu nie jest już odtwarzany w przypadku używania klawiszy Shift-F10 i wybierania opcji za pomocą klawiatury

 • Filtry: w podmenu w górnym menu Widok nie są już wyświetlane zduplikowane opcje filtru

 • Preferencje: ustawienie „Uwzględnij skrzynki odbiorcze pełnomocników” jest teraz częścią preferencji Liczba znaczków w obszarze Powiadomienia i dźwięki 

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180314)

Poprawki:

 • Edytor: podczas wklejania tabel z programu Excel do programu Outlook jest teraz dostępna opcja „Uwzględnij styl tabeli docelowej”

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180312)

Poprawki:

 • Kalendarz: w przypadku kont IMAP i POP spotkania przekonwertowane z terminów są teraz wysyłane poprawnie

 • Kalendarz: w przypadku odpowiadania przy użyciu opcji Nie wysyłaj odpowiedzi teraz odpowiedź jest zapisywana poprawnie

 • Konta Google: w selektorze folderów w wyszukiwaniu zaawansowanym są teraz widoczne foldery wyszukiwania na kontach Google

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Przypomnienia: program Outlook nie będzie już wyświetlać przypomnień o przeszłych wystąpieniach trwających serii ani przypomnień o ukończonych seriach 

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180308)

Poprawki:

 • Treści wiadomości w okienku odczytu są teraz poprawnie wyświetlane dla skrzynek pocztowych lokalnego programu Exchange dzięki rozwiązaniu znanego problemu z ostatniej aktualizacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180306)

Znany problem:

 • W przypadku skrzynek pocztowych lokalnego programu Exchange treści wiadomości w okienku odczytu są wyświetlane jako puste. Pracujemy nad wdrożeniem poprawki rozwiązującej ten problem.  

Poprawki:

 • Pogoda w kalendarzu: wartości temperatury nie są już przełączane ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita ani ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza; rozwiązanie znanego problemu z poprzedniej aktualizacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.12 (180305)

Znany problem:

 • Pogoda w kalendarzu: wartości temperatury są przełączane ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita lub ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza 

Poprawki:

 • Tekst w całej aplikacji, w tym nagłówek listy wiadomości i pasek stanu, są teraz poprawnie przetłumaczone na język systemu

 • Kalendarz Google: całodniowe zdarzenia cykliczne utworzone w Kalendarzu Google w internecie są teraz wyświetlane poprawnie w kalendarzu programu Outlook i nie obejmują już nieprawidłowo kilku dni

 • Nowa wizytówka: numery telefonów zapisane w kontakcie lokalnym są teraz wyświetlane wraz z numerami z katalogu

 • Nowa wizytówka: podczas tworzenia wiadomości lub spotkania teraz można wyświetlić wizytówkę, naciskając klawisz Spacja po wybraniu kontaktu za pomocą klawisza Shift i klawiszy strzałek

 • Archiwum online: liczba elementów i nieprzeczytanych jest teraz poprawnie wyświetlana na pasku stanu w folderach archiwum online

 • Delegowanie: w wiadomościach i zaproszeniach na spotkania wysyłanych przez pełnomocników w imieniu dyrektorów jest teraz wyświetlane zdjęcie kontaktu pełnomocnika, a nie dyrektora 

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.12 (180227)

Poprawki:

 • Większa stabilność i wydajność

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.12 (180226)

Poprawki:

 • Archiwum online: wiadomości i załączniki są teraz prawidłowo synchronizowanie po kliknięciu lub rozwinięciu folderów Archiwum online (synchronizacja na żądanie) zamiast synchronizowania wszystkich elementów bez uprzedniego przejścia do konkretnych folderów

 • Kalendarz Google: zaproszenia na spotkanie są teraz prawidłowo wysyłane, a nie przenoszone do skrzynki nadawczej z błędem „napotkano nieoczekiwaną datę”

 • Reguły: reguły serwera zawierające nieprawidłowe kontakty lub wygasłe listy dystrybucyjne są teraz wyróżnione na liście reguł, więc można je łatwo naprawić i zapisać na serwerze

 • Google IMAP: istniejące konta Google dodane jako konta IMAP są teraz poprawnie uaktualnione do uwierzytelniania OAuth z uwierzytelniania podstawowego Dowiedz się więcej o tej funkcji z naszego artykułu o uwierzytelnianiu Google opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180223)

Poprawki:

 • Kalendarz: zdarzenia nie są już wyświetlane jako przesunięte o jedną godzinę podczas wyświetlania w widoku tygodnia w przypadku tygodnia, w którym zaczyna się lub kończy zmiana czasu

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180221)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Nowa karta zdarzenia kalendarza: wystarczy kliknąć lub nacisnąć klawisz spacji na zdarzeniu, aby wyświetlić szczegóły i wykonać szybkie akcje, takie jak zaakceptowanie lub odrzucenie, edytowanie odpowiedzi i dołączanie do spotkania online. Dowiedz się więcej o nowej karcie zdarzenia z artykułu o karcie zdarzenia opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook

Poprawki:

 • Brak poprawek w tej aktualizacji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180220)

Poprawki:

 • Ulepszone środowisko kontaktów: podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail lub zdarzenia naciśnięcie klawisza Delete po kliknięciu adresata w celu wyświetlenia nowej wizytówki teraz powoduje usunięcie adresata bez konieczności uprzedniego zamykania wizytówki. Dowiedz się więcej o nowej wizytówce z naszego artykułu o kontaktach opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook

 • Wyświetlanie drugiej strefy czasowej: podczas dodawania drugiej strefy czasowej do siatki kalendarza jest teraz wyświetlana etykieta domyślnej strefy czasowej. Dowiedz się więcej o nowych funkcjach strefy czasowej z naszego artykułu o kalendarzu opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook

 • Ustawianie strefy czasowej rozpoczęcia i zakończenia: podczas przeciągania i upuszczania lub zmieniania rozmiaru zdarzenia w siatce kalendarza teraz godzina zakończenia pozostaje ustawiona we właściwej strefie czasowej

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180214)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszone środowisko kontaktów: wizytówka została przeprojektowana, aby najważniejsze szczegóły dotyczące kontaktów znajdowały się w najbardziej widocznym miejscu. Kliknij dowolne imię i nazwisko w wiadomościach lub zdarzeniach, aby uzyskać dostęp do adresów e-mail i wiadomości błyskawicznych, numerów telefonów i innych szczegółów, takich jak schemat organizacyjny. Wymaga aktywacji za pośrednictwem subskrypcji usługi Office 365. Dowiedz się więcej z naszego artykułu o kontaktach opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook.

 • Wyświetlanie drugiej strefy czasowej: dodaj drugą strefę czasową do siatki kalendarza, aby łatwo wyświetlać bieżącą godzinę obok drugiej strefy czasowej. Aby wyświetlić drugą strefę czasową, przejdź do pozycji Preferencje programu Outlook > Kalendarz lub do menu kontekstowego w siatce kalendarza. Wymaga aktywacji za pośrednictwem subskrypcji usługi Office 365. Dowiedz się więcej z naszego artykułu o kalendarzu opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook.

 • Ustawianie strefy czasowej rozpoczęcia i zakończenia: planuj zdarzenia z godzinami rozpoczęcia i zakończenia w różnych strefach czasowych, na przykład loty obejmujące różne strefy czasowe. Po prostu przełącz ustawienie „Strefa czasowa” na Wstążce lub w górnym menu Spotkanie, aby wyświetlić listy rozwijane stref czasowych

 • Dostosowywanie gestu szybkiego przesunięcia: wybieraj akcje dotyczące wiadomości podczas szybkiego przesuwania w lewo i w prawo po płytce dotykowej na liście wiadomości. Dostępne akcje to Usuń, Archiwizuj, Oznacz jako przeczytane, Oflaguj i Brak, która powoduje wyłączenie gestu. Wymaga aktywacji za pośrednictwem subskrypcji usługi Office 365. Dowiedz się więcej z naszego artykułu o gestach szybkiego przesuwania opublikowanego w blogu dotyczącym programu Outlook.

Poprawki:

 • Redagowanie: preferencja Autokorekty „Zamień tekst podczas pisania” teraz pozostaje wyłączona po ponownym uruchomieniu

 • Kalendarz: teraz można odrzucać zaproszenia, jeśli organizator nie zażądał żadnej odpowiedzi

 • Wyszukiwanie: wyniki nie są już usuwane po kliknięciu opcji kryteriów wyszukiwania, a następnie naciśnięciu klawisza Return 

 • Archiwum online: adresaci są teraz prawidłowo wyświetlani w nagłówku wiadomości w archiwum online

 • Nawigowanie za pomocą klawiatury: teraz możesz używać skrótu Shift+F10 do wyświetlania menu kontekstowego w aplikacji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180206)

Poprawki:

 • Grupy: ulepszone oznaczanie gości etykietami podczas tworzenia grupy

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180205)

Poprawki:

 • Poczta: załączniki nie są już porzucane w przypadku przesyłania dalej wiadomości otrzymanych od użytkowników programu Apple Mail

 • Poczta: ulepszono wydajność zamykania aplikacji dla ustawienia IMAP na potrzeby trwałego usuwania wiadomości w Koszu przy zamykaniu

 • Poczta: okno nie jest już rozszerzane poza widoczną część ekranu podczas rozwijania w nagłówku wiadomości pełnej listy adresatów, których jest zbyt wielu, aby ich pomieścić

 • Kalendarz: dodano elementy menu dotyczące akcji następnego i poprzedniego dnia/tygodnia/miesiąca w górnym menu Widok powiązane z istniejącymi skrótami klawiaturowymi (odpowiednio: Command-strzałka w prawo i Command-strzałka w lewo) 

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.11 (180130)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Konta IMAP Google teraz używają protokołu OAuth do uwierzytelniania przez logowanie oparte na przeglądarce internetowej. Zapoznaj się z naszym wpisem w blogu, aby uzyskać więcej szczegółów. Korzyści:

  • Nie musisz już ustawiać dla konta parametru „Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje”

  • Hasło nie jest już potrzebne, gdy jest włączona weryfikacja dwuetapowa

Poprawki:

 • Poczta: liczba znaczków na ikonie aplikacji Outlook w Docku dla nieprzeczytanych wiadomości nie zawiera już liczby nieprzeczytanych elementów z delegowanych skrzynek pocztowych

 • Poczta: okno główne nie jest już rozszerzane poza widoczny ekran po otrzymaniu określonych odpowiedzi dotyczących spotkania

 • Poczta: teraz można prawidłowo przewijać w górę lub dół podczas wyświetlania określonych wiadomości, dla których widok był blokowany

 • Reguły: ulepszona obsługa błędów podczas usuwania i edytowania reguł serwera

 • Reguły: ulepszone przenoszenie wiadomości podczas tworzenia reguł serwera przy użyciu elementu menu „Przenieś wiadomości...”

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.10 (180124)

Poprawki:

 • Reguły: ulepszona obsługa błędów podczas edytowania reguł serwera w programie Outlook dla systemu Windows, a następnie dla komputerów Mac

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.10 (180120)

Poprawki:

 • Konta Google: pliki dołączone z Transmisji plików z Dysku teraz mogą być prawidłowo wyświetlane przez adresatów

 • Delegowanie: wiadomości wysłane w imieniu pełnomocników są teraz wyświetlane jako „[Dyrektor] w imieniu użytkownika [Pełnomocnik]”

 • Zaproszenia na spotkania: podgląd siatki kalendarza w zaproszeniu nie jest już rozciągnięty

 • Zaproszenia na spotkania: teraz okno będzie zamykane po udzieleniu odpowiedzi za pomocą akcji zaakceptuj/wstępna akceptacja/odrzuć

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.10 (180114)

Poprawki:

 • Ulepszenia stabilności aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Teraz obsługujemy logowanie jednokrotne dla dodatków pakietu Office w wersji 1.6

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.10 (180109)

Poprawki:

 • Rozwiązano problem dotyczący przycisku Pokaż odpowiedź, który nie był wyświetlany w przypadku niektórych typów kont

 • Usunięto błąd dotyczący tłumaczenia w widoku Kalendarz w języku fińskim

 • Ulepszenia stabilności aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Wyniki wyszukiwania są teraz wyróżniane na liście wiadomości i w okienku podglądu. Ta funkcja jest powoli wprowadzana w strefie Niejawny program testów — szybkie aktualizacje. Aby poznać szczegóły, przeczytaj wpis w blogu.

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.10 (180102)

Poprawki:

 • Ulepszenia stabilności aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Tworzenie grup usługi Office 365 jest teraz możliwe w niejawnym programie testów — szybkie aktualizacje. Zobacz ten wpis w blogu.

Znane problemy:

 • W kompilacjach nieanglojęzycznych ustawienia powiększenia dla nowych wiadomości e-mail nie są zachowywane po uaktualnieniu

 • Pusty ekran lub komunikat o błędzie podczas dodawania niektórych kont usługi Office 365

 • Problemy z wycinaniem/wklejaniem tekstu w wiadomościach w formacie zwykłego tekstu (łączenie w jednym wierszu)

Wersja: 16.9 (171226)

Poprawki:

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że na Wstążce programu Outlook w języku innym niż angielski były pokazywane etykiety w języku angielskim.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie działało polecenie „Oznacz wszystkie jako przeczytane” z menu rozwijanego kliknięciem prawego przycisku myszy w folderze skrzynki odbiorczej Ulubione

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszono nawigowanie za pomocą klawiatury między okienkiem folderów, listą elementów i okienkiem podglądu w module Poczta.

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.9 (171219)

Poprawki:

 • Rozwiązanie problemu z przypomnieniami, których nie da się odrzucić, gdy zdarzenia kalendarza są na koncie Google

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Na Wstążce programu Outlook w języku innym niż angielski pokazywane są etykiety w języku angielskim. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu z lokalizacją. Zostanie to poprawione w następnej wersji.

Wersja: 16.9 (171217)

Poprawki:

 • Rozwiązanie problemu z tłumaczeniem daty w module kalendarza w języku fińskim

 • Rozwiązanie problemu polegającego na usuwaniu załącznika po przełączeniu adresu nadawcy w oknie redagowania wiadomości e-mail 

 • Ulepszenia stabilności aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszenia nawigacji za pomocą klawiatury w oknie wyszukiwania osób i oknie redagowania wiadomości e-mail

 • Lepszy komunikat o błędzie, gdy program Outlook napotyka błędy trybu offline podczas wysyłania wiadomości e-mail z usługą zarządzania prawami (RMS lub IRM)

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.9 (171212)

Poprawki:

 • Ulepszona stabilność aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Obsługa tabel podczas redagowania wiadomości e-mail została już udostępniona w strefie szybkich aktualizacji w niejawnym programie testów — przeczytaj ten wpis w blogu

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.9 (171210)

Poprawki:

 • Ulepszona stabilność aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Konta usługi Office 365 Gallatin będą automatycznie kierowane do strony uwierzytelniania skojarzonej z usługą Gallatin umożliwiającej skonfigurowanie konta e-mail i połączenia skrzynki pocztowej

 • Okienko dodatku będzie cały czas wyświetlane z boku podczas przełączania podglądu wiadomości e-mail

 • Anulowane zdarzenie nie spowoduje wyzwolenia żadnych powiadomień

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.9 (171206)

Poprawki:

 • Rozwiązano problem z zawieszaniem podczas ładowania dużych wiadomości e-mail z formatowaniem HTML.

 • Rozwiązano problem z wybieraniem odpowiedniego konta Kerberos do uwierzytelniania Kerberos

 • Rozwiązano problem dotyczący tokenizacji listy adresów e-mail rozdzielonych przecinkami w polu Do.

 • Usunięto błąd polegający na tym, że obrazy w tekście były wyświetlane jako puste w odpowiedzi e-mail

 • Ulepszona stabilność aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszono przepływ konfiguracji nowego konta dla niektórych znanych kont domen IMAP.

 • Ulepszono nawigowanie za pomocą klawiatury po zdarzeniach w siatce kalendarza po zaznaczeniu wielu kalendarzy.

 • Ulepszono generowanie kodu dostępu i numeru telefonu programu Skype dla firm w celu szybszego nawiązywania połączeń telefonicznych.

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.9 (171129)

Poprawki:

 • Usunięto awarię podczas zamykania okna kalendarza po wyszukiwaniu w kalendarzu.

 • Ulepszona stabilność aplikacji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Jeśli wystąpi awaria, zapisz jej szczegóły, kopiując i zapisując dzienniki z sekcji „Więcej informacji” w oknie Raportowanie błędów firmie Microsoft i zgłoś ten problem za pomocą opcji Kontakt z pomocą techniczną (menu programu Outlook > Pomoc > Kontakt z pomocą techniczną). Jeśli masz problemy z uruchamianiem programu Outlook, zgłoś go na Forum niejawnych testerów.

Wersja: 16.8 (171126)

Poprawki:

 • Funkcja Oznacz jako wykonane działa już z poziomu Wstążki, górnego menu wiadomości i menu kontekstowego (jest to rozwiązanie znanego problemu z ostatniej aktualizacji)

 • Można teraz wysyłać wiadomości, gdy jeden z adresatów jest kontaktem skopiowanym z listy kontaktów

 • Przycisk Wyświetl w kalendarzu w podsumowaniach rezerwacji podróży i dostaw paczek powoduje teraz przejście do właściwego zdarzenia w kalendarzu

 • W przypadku korzystania z polecenia Shift VO-Shift-M funkcji VoiceOver pojawia się teraz menu kontekstowe dla zdarzenia wybranego w siatce kalendarza

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.8 (171114)

Znane problemy:

 • Funkcja Oznacz jako wykonane nie działa z poziomu Wstążki lub menu kontekstowego Jednak nadal można oznaczyć elementy poczty e-mail jako wykonane za pomocą kontrolek listy wiadomości

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszenia ułatwień dostępu:

  • Funkcja VoiceOver w polu wyszukiwania informuje teraz o liczbie zwróconych wyników wyszukiwania. Ponadto w wyszukiwaniu zaawansowanym jest odczytywana informacja o kryteriach wyszukiwania

  • Na pasku stanu (u dołu) funkcja VoiceOver informuje teraz o powiadomieniach dotyczących pomocy technicznej i błędów synchronizacji

Poprawki:

 • Ulepszona stabilność aplikacji

Wersja: 16.8 (171111)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Transparenty zerowej skrzynki odbiorczej: osiągnij poziom zerowej liczby elementów w folderze, aby wyświetlić przyjazną i inspirującą wiadomość

Poprawki:

 • Skrzynka odbiorcza i inne foldery są teraz poprawnie synchronizowane (rozwiązano znany problem z ostatniej aktualizacji)

 • Teraz podczas wyszukiwania w kalendarzu widok listy jest prawidłowo aktualizowany o informacje o wynikach

 • Podgląd wiadomości nie jest już przycięty na liście wiadomości

 • Podczas tworzenia nowego zdarzenia w widoku kalendarza nowo utworzone zdarzenie jest teraz zaznaczone w siatce po zapisaniu/wysłaniu

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.8 (171107)

Znany problem:

 • Skrzynka odbiorcza lub inne foldery mogą być synchronizowane niepoprawnie w pewnych scenariuszach. Planowana jest poprawka w ramach następnej aktualizacji. Jako obejście w celu wyświetlania nowej poczty może być używane opróżnianie pamięci podręcznej folderu.

Poprawki:

 • Podczas redagowania nowej wiadomości, odpowiadania lub przesyłania dalej tekst wpisany natychmiast po otwarciu okna jest teraz właściwie wyświetlany

 • Poczta wysyłana z kont IMAP jest teraz wyświetlana w folderze Wysłane w obszarze Wszystkie konta

 • Foldery w obszarze Wszystkie konta wyświetlają teraz pocztę z udostępnionych skrzynek pocztowych

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Wersja: 16.8 (171101)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Powtórzenie z wersji z 1 listopada 2017 r.: Integracja z programem OneNote: wysyłanie wiadomości i spotkań do programu OneNote; szczegóły zawiera wpis na blogu (wymagana subskrypcja usługi Office 365)

Poprawki:

 • Wpisywanie znaków z akcentami w treści wiadomości lub zdarzenia podczas redagowania nie powoduje już, że program Outlook przestaje reagować 

 • Okna przestawne, takie jak Autouzupełnianie podczas redagowania i pogoda w kalendarzu, mają teraz ciemniejsze obramowanie w przypadku używania ustawienia „Zwiększ kontrast”w obszarze Preferencje systemowe > Dostępność > Monitor w systemie macOS.

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.7 (171029)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Integracja z programem OneNote: wysyłanie wiadomości i spotkań do programu OneNote, umożliwiające archiwizowanie zawartości z programu Outlook i uzyskiwanie do niej dostępu w dowolnym miejscu i czasie; szczegóły zawiera wpis na blogu (wymagana subskrypcja usługi Office 365)

Poprawki:

 • Rozmiar tekstu w treści wiadomości w okienku odczytu nie jest już mniejszy lub większy po uruchomieniu programu Outlook

 • Po utworzeniu spotkania online dla zdarzenia linki „Dołącz z telefonu” zawierają teraz kody dostępu, więc już nie trzeba ich wprowadzać ręcznie podczas dołączania przez telefon

 • Numery tygodni wyświetlane w widoku miesiąca w siatce kalendarza i minikalendarzu na pasku bocznym są teraz zgodne, nawet gdy ustawienie preferencji „Pierwszy dzień tygodnia” w obszarze Outlook > Kalendarz nie jest zgodne z ustawieniem preferencji „Pierwszy dzień tygodnia” w obszarze Preferencje systemowe > Język i region

 • W obszarze Poza biurem (ustawienia autoodpowiedzi) fokus funkcji VoiceOver nie jest już umieszczany w ustawieniach odpowiedzi dla konta, gdy nie jest zaznaczona pozycja „Wysyłaj automatyczne odpowiedzi dla konta...”

 • Podczas tworzenia lub wyświetlania zdarzenia otwarcie funkcji wyszukiwania pomieszczeń w asystencie planowania nie powoduje już przełączenia widoku z powrotem do terminu (nagłówek i treść zdarzenia)

 • Grupy są teraz wyświetlane między folderami Wysłane i Kosz na pasku bocznym poczty (konta usługi Office 365 z grupami)

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.7 (171020)

Poprawki:

 • Program Outlook nie ulega już awarii podczas odpowiadania na lub przesyłania dalej wiadomości zawierającej brakujące obrazy osadzone (wyświetlanych jako „?” w treści wiadomości)

 • Teraz podczas otwierania okna redagowania nowej wiadomości lub zdarzenia fokus jest umieszczany w polu Do zamiast w treści wiadomości lub zdarzenia

 • Konta Google: Wiadomości z załącznikami są teraz poprawnie oznaczane ikonami załącznika na liście wiadomości

 • Konta Google: Po odrzuceniu przypomnień dotyczących zdarzeń, które należą do serii, przypomnienie pozostanie odrzucone

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 16.7 (171017)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Zmienianie rozmiaru tekstu w aplikacji Poczta: zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru tekstu na pasku bocznym, na liście wiadomości i w okienku odczytu w aplikacji Poczta za pomocą kontrolki suwaka w preferencjach czcionek

 • Ulepszona obsługa funkcji VoiceOver w aplikacji Kalendarz: nawigowanie między dniami w siatce kalendarza i przechodzenie między zdarzeniami w konkretnych dniach; korzystanie z kontrolki minikalendarza na pasku bocznym w celu wybierania określonych tygodni lub dni w siatce

Poprawki:

 • Obrazy w podpisach są teraz wyświetlane w wiadomościach wysłanych (jest to rozwiązanie znanego problemu z ostatniej aktualizacji)

 • Podczas dodawania szczegółów spotkania online do zdarzenia jest teraz dołączany link „Wypróbuj aplikację Skype Web App”

 • Zaszyfrowane wiadomości w folderach archiwum online są teraz poprawnie wyświetlane

 • Domyślny kolor czcionki odpowiedzi i wiadomości przesyłanych dalej można teraz zmienić w preferencjach czcionek

 • Dodano element menu dotyczący planowania do menu Spotkanie na potrzeby przełączania okienka Asystent planowania 

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Zaktualizowano 13 października 2017 r. o wyróżnianie poczty oflagowanej w sekcji „Nowe lub ulepszone funkcje”

Wersja: 16.7 (171008)

Znany problem:

 • W wysłanych wiadomościach nie są wyświetlane obrazy w podpisach Oczekuje się, że rozwiązanie pojawi się w następnej aktualizacji. Jednym z możliwych obejść jest utworzenie podpisu w programie Word, a następnie skopiowanie go i wklejenie w treści wiadomości podczas redagowania.

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Wyróżnianie poczty oflagowanej: znów dostępne! Poczta oznaczona flagą monitującą jest wyróżniona bladożółtym kolorem na liście wiadomości

 • Konta Google: Terminy z kalendarzy Google można teraz przenosić lub kopiować do kalendarzy usług Outlook.com i Office 365 oraz programu Exchange

Poprawki:

 • Podczas pierwszego uruchomienia nie są już wyświetlane monity o dostęp do pęku kluczy ani o zalogowanie się do usługi Office 365 (jest to rozwiązanie znanego problemu z ostatniej aktualizacji)

 • Program Outlook nie ulega już awarii podczas próby wysłania wiadomości (jest to rozwiązanie znanego problemu z ostatniej aktualizacji)

 • W tytule okna wiadomości lub zdarzenia podczas redagowania jest dołączana nazwa konta w celu wskazania konta „Od”

 • Podczas usuwania spotkania, które jest już anulowane lub przypada w przeszłości, program Outlook nie monituje już o powiadomienie organizatora

 • Przyciskom w oknie przypomnienia jest teraz przypisana kolejność tabulacji klawiatury i można je naciskać za pomocą klawisza spacji

 • Program Outlook nie próbuje już nawiązywać połączeń z kontami Google podczas pracy w trybie offline lub bez połączenia z siecią

 • Podczas pracy w trybie offline program Outlook nie próbuje już pobrać zdjęć kontaktów dla kont usługi Office 365 i serwera Exchange

 • Podczas wysyłania wiadomości za pomocą skrótu Command-Return funkcja VoiceOver informuje teraz, że wiadomość została wysłana

 • Po naciśnięciu w nagłówku wiadomości przycisku „Pokaż wszystkie wiadomości w tej konwersacji” fokus funkcji VoiceOver jest teraz umieszczany na indeksie konwersacji

 • Liczba wyników wyszukiwania w oknie wyszukiwania osób (książki adresowej) jest teraz wyświetlana poprawnie

 • W menu Spotkanie dodano element Wyszukiwanie pomieszczeń

 • Teraz można wybierać dostępne pomieszczenia w funkcji Wyszukiwanie pomieszczeń za pomocą klawisza spacji

 • W widokach innych niż poczty jest teraz wyświetlane menu kontekstowe dla folderów na pasku bocznym

Ostatnia aktualizacja: 4 paź

Wersja: 16.6 (171001)

Znane problemy:

 • Monit o dostęp do pęku kluczy lub zalogowanie się do usługi Office 365 wyświetlany dla niektórych użytkowników podczas uruchamiania po raz pierwszy 

 • Obrazy podpisu nie są wyświetlane poprawnie w wysłanej wiadomości. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem. Jedno możliwe obejście to utworzenie podpisu w programie Word, a następnie skopiowanie i wklejenie podpisu do okna redagowania wiadomości.

 • Program Outlook ulega awarii podczas próby wysłania wiadomości. Jeśli stale występuje awaria przepływu pracy wysyłania poczty, rozwiąż ten problem wspólnie z nami, klikając pozycję Pomoc > Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Obsługa znaków emoji podczas redagowania: dodane znaki emoji są widoczne w obszarze Emoji i symbole w menu Edycja

Poprawki:

 • Foldery inteligentne nie są już wyświetlane na pasku bocznym widoku kalendarz, jeśli nie ma żadnych folderów inteligentnych

 • Do menu Widok dodano element menu Podgląd wiadomości

Wersja: 15.40 (170926)

Poprawki:

 • High Sierra: rozwiązano problem dotyczący awarii podczas kończenia działania oprogramowania, gdy były obecne przypomnienia

 • Nagłówek wiadomości: przycisk Ukryj szczegóły nie jest już wyświetlany poniżej listy załączników

 • Nagłówek wiadomości: dopracowany układ załączników i skojarzonych przycisków akcji

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ta aktualizacja nie zawiera nowych ani ulepszonych funkcji

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 15.39 (170919)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszona wydajność listy wiadomości dzięki wyświetlaniu okna najnowszych wiadomości w wybranym folderze

 • Karta Grupa jest teraz wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy na grupie w wierszach Do: lub DW: w nagłówku wiadomości 

 • Dodano obsługę gestu szybkiego przesunięcia po płytce dotykowej w celu usuwania i archiwizowania wiadomości e-mail

Poprawki:

 • Dopracowany układ przycisków odpowiedzi na zawiadomienie o spotkaniu w nagłówku zaproszenia na spotkanie

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Zaktualizowano: 15 września 2017 r.

Wersja: 15.39 (170913)

Znany problem:

 • W przypadku niektórych nieangielskojęzycznych wersji programu Outlook program ten ulega awarii po kliknięciu/wybraniu wiadomości. Ten problem jest już rozwiązany w najnowszej wersji w niejawnym programie testów w szybkich aktualizacjach: 15.39 (170915).

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Przenoszenie/kopiowanie wiadomości: ulepszono obsługę funkcji VoiceOver używanej do przeszukiwania folderów i nawigowania po nich w arkuszu wybierania folderu

Poprawki:

 • Praca w trybie offline: po ponownym uruchomieniu programu Outlook podczas kontynuacji pracy w trybie offline wiadomości pozostają teraz w skrzynce nadawczej, zamiast być wysyłane

Wersja: 15.39 (170905)

Nowe lub ulepszone funkcje:

Poprawki:

 • Asystent planowania: Informacje o czasie wolnym/zajętym są teraz poprawnie wyświetlane, gdy są otwarte kalendarze udostępnione

 • Okno główne: Gdy jest wyświetlana wiadomość z większą liczbą załączników, górna część okna nie jest już rozszerzana poza górną krawędź ekranu

 • Zdarzenie kalendarza: Poprawiono kolejność przycisku Tab w oknie zdarzenia do nawigowania między datą rozpoczęcia, datą zakończenia, godziną zakończenia i godziną rozpoczęcia

 • Pasek boczny poczty: Zaktualizowano kolejność folderów specjalnych (np. Wersje robocze, Wysłane, Kosz itp.), aby była bardziej zgodna z aplikacją Outlook dla systemu iOS

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 15.39 (170829)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Klawisz F6 pozwala szybko nawigować między głównymi obszarami, takimi jak Wstążka i pasek boczny, bez konieczności przechodzenia klawiszem Tab przez wszystkie kontrolki

 • Ulepszone interakcje z funkcją VoiceOver w Asystencie planowania

Poprawki:

 • Przywrócono przeciąganie i upuszczanie kontaktów między polami Do, DW i UDW (znany problem z ostatniej aktualizacji)

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program Outlook stale próbował zaktualizować niektóre foldery, co skutkowało wysokim użyciem procesora

 • Wklejenie zawartości z programu Word podczas redagowania powoduje teraz poprawne wyświetlenie ikony Schowka z dostępnymi opcjami wklejania

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program Outlook ulegał awarii podczas korzystania z określonych dodatków, takich jak Boomerang

Znane problemy:

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej aktualizacji

Wersja: 15.38 (170822)

Nowe lub ulepszone funkcje:

Poprawki:

 • Podczas redagowania wiadomości na Wstążce nie są już wyświetlane zduplikowane przyciski Dołącz plik

 • W przypadku naciskania przycisków wybierania widoków na pasku bocznym za pomocą klawisza spacji fokus klawiatury pozostaje teraz na naciśniętym przycisku

Znane problemy:

 • macOS High Sierra: Jeśli zainstalowano wtyczkę Cisco WebEx, program Outlook może ulegać awarii

 • Podczas redagowania wiadomości przeciąganie i upuszczanie kontaktów między polami Do, DW i UDW wymaga zaznaczenia, kliknięcia i przytrzymania przed przeciągnięciem

Wersja: 15.38 (170815)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszona stabilność aplikacji

 • Możliwość dołączania do grupy i opuszczanie jej z poziomu wizytówki grupy

 • Ulepszono nawigację za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver w module Kalendarz

 • Pokoje na liście wyszukiwania pomieszczeń są teraz uporządkowane w kolejności alfabetycznej

 • Obsługiwany jest plik ICS w formacie UTF-8 ze znacznikiem kolejności bajtów (BOM)

Poprawki:

 • Rozwiązano znany problem w wersji 15.38 (170809) polegający na tym, że lista ostatnio używanych wiadomości e-mail jest pusta podczas redagowania wiadomości e-mail

 • Rozwiązano problem z synchronizacją skrzynki pocztowej występujący w przypadku dodania udostępnionej skrzynki pocztowej z nowszą wersją programu Exchange niż w przypadku podstawowej skrzynki pocztowej

 • Rozwiązano problem z uwierzytelnianiem konta serwera Exchange z powodu strefy czasowej, występujący szczególnie w przypadku lokalnych skrzynek pocztowych programu Exchange. Teraz można dodać konto programu Exchange przy użyciu prawidłowych poświadczeń

 • Rozwiązano problem polegający na powracaniu odrzuconych przypomnień (w innych punktach końcowych programu Outlook)

Znane problemy:

 • Obecnie nie ma znanych problemów

Wersja: 15.38 (170809)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszona stabilność aplikacji w razie awarii i zawieszania się

 • Dodano opcję zapisywania hasła w pamięci podręcznej pęku kluczy podczas tworzenia identyfikatora Kerberos

 • Ulepszono logikę pamięci podręcznej „Ostatnio używane” w celu uwzględniania adresu e-mail, z którego ostatnio wysłano

 • Ulepszono nagłówek redagowania wiadomości w celu ułatwienia odnajdowania konta, z którego ma zostać wysłana wiadomość e-mail

 • Ulepszono nawigację za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver w obszarze Wyszukiwanie pomieszczeń

Poprawki:

 • Usunięto błąd polegający na tym, że opcje „Pobierz wszystko” i „Wyświetl podgląd wszystkich” pozostawały nadal widoczne po usunięciu ostatniego załącznika w wiadomości e-mail

 • Usunięto błąd polegający na tym, że brakowało informacji wolny/zajęty, gdy liczba uczestników spotkania przekraczała 100 — teraz program Outlook, zamiast nie pokazywania żadnych informacji wolny/zajęty, pokazuje dostępność pierwszych 100 zaproszonych osób. 

Znane problemy:

 • Obecnie nie ma znanych problemów

Wersja: 15.38 (170801)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszona stabilność aplikacji w razie awarii i zawieszania się.

 • Ulepszona nawigacja za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver po liście rozwijanej ustawiania cyklu dla spotkań.

 • Ulepszona nawigacja za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver w celu ogłaszania dołączenia/dołączania/opuszczenia/opuszczania na kartach grupy.

 • Ulepszona obsługa powiadomień o wiadomościach, dzięki której program Outlook wyświetla powiadomienie tylko wtedy, gdy działa na pierwszym planie.

Poprawki:

 • Usunięto błąd i umożliwiono tworzenie wiadomości programu Outlook z adresu URL mailto z przeglądarki internetowej.

 • Usunięto błąd i umożliwiono wstawianie podpisu poniżej zawartości wygenerowanej z linku mailto

Znane problemy:

 • Obecnie nie ma znanych problemów

Wersja: 15.37 (170725)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Ulepszono nawigację za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver po interfejsie użytkownika sprawdzania nazw w redagowanej wiadomości e-mail

 • Ulepszona stabilność aplikacji w razie awarii i zawieszania się

Poprawki:

 • Podczas importowania zaktualizowanego zdarzenia kalendarza program Outlook zastąpi oryginalne zdarzenie kalendarza, zamiast tworzyć duplikat

 • Usunięto błąd polegający na tym, że po kliknięciu pozycji „Więcej” na liście adresatów nie jest rozwijana pełna lista

Znane problemy:

 • Obecnie nie ma znanych problemów

Aktualizacja: 20 lipca udostępniono nową wersję 15.37 (170720) w ramach niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje). Rozwiązano problemy z brakującym podpisem i linkami spotkania online.

Wersja: 15.37 (170718)

Nowe lub ulepszone funkcje:

 • Lista folderów inteligentnych na nowym pasku bocznym jest teraz cały czas widoczna

 • Ulepszono nawigację za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver po zaproszeniach na spotkania i nagłówkach wiadomości e-mail

 • Ulepszono elementy wizualne do przeciągania i upuszczania wiadomości e-mail do folderu

 • Udostępniono polecenie używania funkcji wykrywania automatycznego na podstawie domeny podczas dodawania skrzynki pocztowej programu Exchange (dotyczy konkretnych dzierżaw usługi Office 365; aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z administratorem informatycznym)

Poprawki:

 • Usunięto problem z przypomnieniem polegający na tym, że utworzone lub zmodyfikowane przypomnienia (w tym przypomnienia odłożone) nie były wyświetlane do momentu ponownego uruchomienia programu Outlook

 • Usunięto błąd polegający na tym, że po przeniesieniu wiadomości z załącznikiem ze skrzynki odbiorczej do innego folderu brakowało załącznika, gdy była ona wyświetlana w nowym folderze

Znane problemy:

 • Brakuje linków i szczegółów spotkania online podczas tworzenia spotkania online. Współpracujemy z zespołem serwera w celu rozwiązania tego problemu — aktualizacja: poprawiono to w wersji 15.37 (170720) wydanej 20 lipca

 • Gdy podpis jest wstawiany ręcznie w widoku redagowania, w rzeczywistości podpis nie jest dodawany. Zostanie to poprawione w następnej wersji w ramach niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje) — aktualizacja: poprawiono to w wersji 15.37 (170720) wydanej 20 lipca

Wersja: 15.37 (170712)

Nowe i ulepszone funkcje

 • Powiadomienie priorytetowej skrzynki odbiorczej nie wyświetla już ponownych monitów po naciśnięciu przycisku Anuluj

 • Delegowane i udostępnione kalendarze oraz kontakty są zaznaczone na pasku bocznym i są poprawnie wyświetlane po ich dodaniu

 • Teraz można przenosić foldery w ramach konta i sekcji Na moim komputerze metodą przeciągania i upuszczania

 • Przywrócono możliwość przeciągania i upuszczania folderu poczty z paska bocznego poza program Outlook w celu utworzenia pliku mbox

 • Ulepszona nawigacja za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver podczas przechodzenia do przycisku „Pokaż wszystko” i z niego w preferencjach programu Outlook

 • Ulepszono kolejność tabulacji w oknie preferencji kont

Poprawki:

 • Usunięto awarię występującą w przypadku komputerów z konkretnymi ustawieniami połączenia sieciowego lub podczas przełączania sieci

 • Filtrowanie elementów według kryterium „W tym tygodniu”, gdy jako wartość „Pierwszy dzień tygodnia” ustawiono poniedziałek, działa teraz poprawnie

Znane problemy:

 • Nowo utworzone lub zmodyfikowane przypomnienia (w tym przypomnienia odłożone) nie będą wyświetlane do momentu ponownego uruchomienia programu Outlook. Określiliśmy poprawkę, która powinna trafić do następnej aktualizacji w ramach niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje)

Informacje dodatkowe:

 • W przypadku problemów użyj polecenia Pomoc > Kontakt z pomocą techniczną

 • W przypadku propozycji funkcji użyj polecenia Pomoc > Zaproponuj funkcję

 • Aby przejść na poziom Szybkie aktualizacje, kliknij pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje > Dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office, aby uzyskiwać wczesny dostęp do nowych wersji > Niejawny program testów pakietu Office — szybkie aktualizacje

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×