Program Excel nie odpowiada, blokuje się, zawiesza lub przestaje działać

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule omówiono kroki rozwiązywania problemów, które mogą ułatwić rozwiązywanie typowych problemów po otrzymaniu programu Excel nie odpowiada błąd, program Excel zawiesza się lub zawiesza się podczas uruchamiania go lub Otwórz skoroszyt programu Excel. Typy problemów może wystąpić dla jednego lub większej liczby poniższych przyczyn.

Wykonaj podane rozwiązania w tym artykule w kolejności. Jeśli wcześniej wykonano jedną z następujących metod, a nie pomocy, przejdź do następnego rozwiązania na liście.

Uwaga: Jeśli problemy z otwieraniem plików programu Excel występują po uaktualnieniu z systemu Windows 7 do systemu Windows 10, zobacz Błędy podczas otwierania plików pakietu Office po uaktualnieniu z systemu Windows 7 do systemu Windows 10.

Uruchom program Excel w trybie awaryjnym

Tryb awaryjny pozwala uruchomić program Excel nie występują niektóre programy uruchamiania. Program Excel umożliwia otwieranie w trybie awaryjnym, naciskając i przytrzymując klawisz Ctrl podczas uruchamiania programu lub za pomocą przełącznika/safe (/ Safe excel.exe) podczas uruchamiania programu z poziomu wiersza polecenia. Po uruchomieniu programu Excel w trybie awaryjnym pomija funkcji i ustawień, takich jak lokalizacja alternatywne uruchamianie, zmienione paski narzędzi, xlstart folder i dodatki programu Excel. Jednak dodatki COM są wyłączone.

Jeśli problem został rozwiązany po uruchomieniu programu Excel w trybie awaryjnym, zobacz: Jak rozwiązywać problemy z uruchamianiem w programie Excel.

Jeśli problem nie został rozwiązany po uruchomieniu programu Excel w trybie awaryjnym, przejdź do następnej pozycji na liście.

Instalowanie najnowszych aktualizacji

Może być konieczne ustawianie Windows Update w celu automatycznego pobierania, a następnie zainstaluj aktualizacje zalecane. Instalowanie rekomendacji ważne i optymalnego aktualizacji często problemy można usunąć przez zastępuje nieaktualne pliki i rozwiązywania problemów luk. Aby zainstalować najnowszych aktualizacji pakietu Office, wykonaj czynności opisane w tym artykule: aktualizacji pakietu Office i komputera.

Jeśli zainstalowanie najnowszych aktualizacji pakietu Office nie pomogło rozwiązać problemu, przejdź do następnej pozycji na liście.

Upewnianie się, że program Excel nie jest używany przez inny proces

Jeśli program Excel jest używany przez inny proces, te informacje będą wyświetlane na pasku stanu w dolnej części okna programu Microsoft Excel. Jeśli spróbujesz wykonywać inne akcje, gdy program Excel jest używany, program Excel nie będzie działać. Poinformuj zadania w procesie zakończenie jej zadania przed podjęciem inne akcje.

Jeśli program Excel nie jest używany przez inny proces, przejdź do następnej pozycji na liście.

Badanie możliwych problemów z dodatkami

Podczas dodatków może zwiększyć możliwości, one czasami utrudniać lub w konflikcie z programem Excel. Spróbuj uruchomić program Excel bez dodatków użytkownikom, jeśli problem nie zniknie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, wybierz pozycję Start > wszystkie aplikacje > Windows System > uruchomić > wpisz polecenie Excel/safe w polu Uruchom , a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli korzystasz z systemu Windows 8, kliknij polecenie Uruchom w menu aplikacje > wpisz polecenie Excel/safe w polu Uruchom , a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli korzystasz z systemu Windows 7, kliknij pozycję Start > wpisz polecenie Excel/safe w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Jeśli problem został rozwiązany, kliknij pozycję Plik > Opcje >Dodatki.

 3. Wybierz pozycję Dodatki COM i kliknij przycisk Przejdź.

 4. Wyczyść wszystkie pola wyboru na liście, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Zamknij i uruchom ponownie program Excel.

Jeśli ten problem nie występuje po ponownym uruchomieniu programu Excel, Rozpocznij, włączanie do kolejnych dodatków w czasie do ma. Dzięki temu będzie można się dowiedzieć się, jakie dodatek powoduje problem. Upewnij się, a następnie uruchom ponownie program Excel zawsze możesz włączyć dodatek.

Jeśli wyłączenie dodatków nie rozwiązało problemu, przejdź do następnej pozycji na liście.

Badanie szczegóły pliku programu Excel i zawartość

Pliki programu Excel może istnieć na komputerze przez dłuższy czas. Są uaktualniane z wersji do wersji i często podróży z jednego użytkownika do innego użytkownika. Często użytkownika dziedziczy pliku programu Excel, ale nie wie, co znajduje się w pliku. Następujące czynności mogą powodować wyników lub problemów związanych z awariami problemów:

 • Formuły odwołujące się do całej kolumny.

 • Odwoływanie się do nieparzystej liczby elementów w argumentach formuł tablicowych.

 • Setki, lub prawdopodobnie tysiące obiektów ukrytych lub 0 wysokość i szerokość.

 • Style nadmiarowe spowodowany częste kopiowanie i wklejanie między skoroszytu.

 • Nadmiarowe i nieprawidłowe zdefiniowanej nazwy.

Jeśli te czynności nie rozwiąże problemu, przejdź do następnej pozycji na liście.

Sprawdź, czy plik jest generowany przez inną osobę

Czasami plików programu Excel są generowane przez aplikacji innych firm. W tym przypadku pliki, które mogą być generowane niepoprawnie, a niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo, podczas otwierania pliku w programie Excel. W takim przypadku testowania funkcji w nowych plików spoza aplikacji innych firm. Jeśli funkcje działają poprawnie, należy upewnij się, że znane problemu są innej firmy.

Jeśli problem nie został rozwiązany po przetestowaniu spoza aplikacji innych firm, przejdź do następnej pozycji na liście.

Wykonywanie uruchamiania selektywnego w celu określenia, czy program, procesu lub usługi jest w konflikcie z programem Excel

Podczas uruchamiania systemu Windows, wiele aplikacji i usług start automatycznie, a następnie uruchomić w tle. Te aplikacje i usługi mogą zakłócać innego oprogramowania na komputerze. Wykonywanie uruchamiania selektywnego (nazywane także "Oczyść uruchamiania") może ułatwić identyfikowanie problemów związanych z aplikacjami powodujące konflikty. Wykonywanie uruchamiania selektywnego, wybierz jedną z poniższych łączy w zależności od używanej wersji systemu Windows, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule:

Uruchamiania selektywnego przy użyciu konfiguracji systemu Windows 10, Windows 7, Windows 8:
Windows Vista: Uruchom uruchamiania selektywnego przy użyciu konfiguracji systemu
System Windows XP: Jak utworzyć i skonfigurować konta użytkowników w systemie Windows XP

Uruchamiania selektywnego służy do identyfikowania uszkodzone proces, usługa lub aplikacja która powoduje konflikt z programem Excel.

Jeśli problem nie został rozwiązany, po ponownym utworzeniu profilu, przejdź do następnej pozycji na liście.

Naprawianie programów pakietu Office

Naprawianie programów pakietu Office można rozwiązać problemy z programem Excel nie odpowiada, blokuje się lub zawiesza powoduje automatyczne naprawienie błędów w plikach pakietu Office. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tych czynności, zobacz: Naprawianie aplikacji pakietu Office.

Jeśli naprawienie programów pakietu Office nie rozwiązało problemu, przejdź do następnej pozycji na liście.

Sprawdzanie, czy oprogramowanie antywirusowe jest aktualne i czy nie jest w konflikcie z programem Excel

Przyczyną nieprawidłowego działania programu Excel może być nieaktualna wersja oprogramowania antywirusowego.

Sprawdzanie, czy używane oprogramowanie antywirusowe jest aktualne

Aby zapewnić ochronę przed nowymi wirusami, dostawcy oprogramowania antywirusowego okresowo udostępniają aktualizacje, które można pobrać z Internetu. Pobierz najnowsze aktualizacje, odwiedzając witrynę dostawcy danego oprogramowania w sieci Web.

Aby uzyskać listę dostawców oprogramowania antywirusowego, zobacz Dostawcy oprogramowania zabezpieczającego dla klientów indywidualnych.

Sprawdź, czy oprogramowanie antywirusowe jest w konflikcie z programem Excel:

Jeśli dane oprogramowanie antywirusowe zapewnia integrację z programem Excel, mogą występować problemy z wydajnością. W takim przypadku możesz wyłączyć w oprogramowaniu antywirusowym wszystkie opcje integracji z programem Excel lub wyłączyć dodatki oprogramowania antywirusowego zainstalowane w programie Excel.

Ważne:  Zmiana ustawień oprogramowania antywirusowego może spowodować narażenie komputera na ataki ze strony wirusów, oszustów oraz złośliwego oprogramowania. Firma Microsoft nie zaleca podejmowania próby zmiany ustawień oprogramowania antywirusowego. Z tego obejścia korzystasz na własne ryzyko.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować oprogramowanie w celu wyłączenia integracji z programem Excel lub skanowania w programie Excel, może być konieczne skontaktowanie się z dostawcą danego oprogramowania antywirusowego.

Więcej informacji

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Jeśli metod, których wspomniano wcześniej nie rozwiązało problemu, ten problem może być albo plikiem określonych lub środowiska. Poniższej sekcji opisano, jak rozwiązywać problemy z dodatkowych problem, który może powodować programu Excel rozłączyć lub ulec awarii.

Czynniki zewnętrzne

Czynniki zewnętrzne są równie ważne jako zawartość pliku i dodatki podczas rozwiązywania awarii. Pomaga określić przyczynę problemu, wykonując następujące czynności:

 • Wykonaj podstawowe kroki rozwiązywania problemów.

 • Testowanie plików w cleanest środowiska.

W poniższych sekcjach opisano niektóre obszarów, które warto badanie.

Miejsce, w którym jest przechowywany plik

Przeniesienie pliku lokalnie pomoże określić, czy występuje problem z plikiem lub miejsce, w którym został zapisany plik. Kilka problemów mogą wystąpić podczas zapisywania pliku programu Excel w sieci lub na serwerze sieci web. Jest dobrym pomysłem jest Zapisz plik lokalnie. To robić w następujących sytuacjach:

• Przekierowanie folderu "Moje dokumenty" do lokalizacji na serwerze

• Pliki offline

• Otwieranie plików z folder sieci Web lub w programie SharePoint

• Pulpitu zdalnego-Citrix

• Sieci urządzenia

• Wirtualnego środowiska. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących oprogramowania firmy Microsoft, uruchomionym w środowisku wirtualizowanym, zobacz następujący artykuł: zasad świadczenia pomocy technicznej dla oprogramowania firmy Microsoft działa oprogramowanie do wirtualizacji sprzętu firmy Microsoft.

Pamięć

Podczas dodawania dużej ilości formatowania i kształtów można powiększać całkiem dużych plików programu Excel. Upewnij się, że system jest za mało pamięci RAM, aby uruchomić aplikację. Wymagania systemowe pakietu Microsoft Office przejdź do w następujących artykułach firmy Microsoft:

Wymagania systemowe pakietu Office 2016

Wymagania systemowe dla pakietu Office 2013

wymagania systemowe dla pakietu Office 2010

wymagania systemowe dotyczące programu Excel 2007


Pakiet Office 2010 z wprowadzeniem natywnych 64-bitowych wersji produktów pakietu Office, aby można było korzystać większe możliwości przetwarzania. Aby uzyskać więcej informacji o 64-bitowej wersji pakietu Office, przejdź do w następujących artykułach firmy Microsoft:

64-bitowych wersji pakietu Office 2013

Opis 64-bitowego pakietu Office

Drukarki i sterowniki wideo

Po uruchomieniu programu Excel sprawdza domyślnej drukarki i sterowniki wideo, które są wyświetlane w skoroszytach programu Excel. Program Excel jest intensywną drukarki i będzie działać wolniej podczas zapisywania plików programu Excel w widoku Podgląd podziału stron. Testowanie pliku za pomocą różnych drukarek, takich jak Microsoft XPS Document Writer sterownik drukarki lub sterownika wideo VGA Określ, czy problem dotyczy konkretnej drukarki lub sterownika wideo.

Jeśli nadal masz problemy z zwisa lub problemów związanych z awariami w programie Excel po zakończeniu pracy za pomocą metody rozwiązania, które są wymienione w tym miejscu, należy skontaktować się Support firmy Microsoft dotyczących rozwiązywania problemów z przewodnikiem.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×