Program Excel nie odpowiada, blokuje się, zawiesza lub przestaje działać

W tym artykule omówiono procedury, które mogą pomóc w rozwiązaniu najbardziej typowych problemów, w wyniku których program Excel może blokować się, zawieszać lub przestać odpowiadać podczas uruchamiania programu lub otwierania pliku. Tego typu problemy mogą występować z jednego lub kilku spośród wymienionych poniżej powodów.

Zastosuj kolejno rozwiązania opisane w tym artykule. Jeśli wcześniej próbowano postępować według jednej z tych metod i nie okazała się ona pomocna, przejdź do następnego rozwiązania z poniższej listy.

Uwaga: Jeśli problemy z otwieraniem plików programu Excel występują po uaktualnieniu z systemu Windows 7 do systemu Windows 10, zobacz Błędy podczas otwierania plików pakietu Office po uaktualnieniu z systemu Windows 7 do systemu Windows 10.

Instalowanie najnowszych aktualizacji

Może być konieczne takie skonfigurowanie usługi Windows Update, aby automatycznie pobierała i instalowała zalecane aktualizacje. Wiele problemów można rozwiązać, instalując wszystkie ważne, zalecane i opcjonalne aktualizacje, które zastępują nieaktualne pliki oraz eliminują luki w zabezpieczeniach. Aby zainstalować najnowsze aktualizacje pakietu Office, wykonaj czynności opisane w tym artykule: Aktualizowanie pakietu Office i komputera.

Jeśli zainstalowanie najnowszych aktualizacji pakietu Office nie pomogło rozwiązać problemu, przejdź do następnej pozycji na liście.

Upewnianie się, że program Excel nie jest używany przez inny proces

Jeśli program Excel jest używany przez inny proces, informacje o tym są wyświetlane na poziomym pasku stanu u dołu okna programu Excel. Jeśli w tym czasie spróbujesz wykonać inne akcje, program Excel może nie odpowiadać. Poczekaj, aż zostanie ukończone zadanie związane z danym procesem, zanim zaczniesz wykonywać inne akcje.

Jeśli program Excel nie jest używany przez inny proces, przejdź do następnej pozycji na liście.

Badanie możliwych problemów z dodatkami

Dodatki zwykle poprawiają komfort pracy, ale czasem mogą powodować zakłócenia w działaniu programu Excel lub być z nim w konflikcie. Spróbuj uruchomić program Excel bez dodatków, aby sprawdzić, czy problem przestanie występować. Możesz to zrobić tak:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, wybierz pozycję Start > Wszystkie aplikacje > System > Uruchom.

  • Jeśli korzystasz z systemu Windows 8, kliknij pozycję Uruchom w menu Aplikacje.

  • Jeśli korzystasz z systemu Windows 7, kliknij przycisk Start.

  • W systemie Windows 10 lub Windows 8 wpisz polecenie Excel/safe w polu Uruchom, a następnie kliknij pozycję OK.

  • W systemie Windows 7 wpisz polecenie Excel/safe w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie kliknij pozycję OK.

 2. Jeśli problem został rozwiązany, kliknij pozycję Plik > Opcje >Dodatki.

 3. Wybierz pozycję Dodatki COM i kliknij przycisk Przejdź.

 4. Wyczyść wszystkie pola wyboru na liście, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Zamknij i uruchom ponownie program Excel.

Jeśli problem przestanie występować, zacznij włączać dodatki po kolei do momentu pojawienia się błędu. Stosując to rozwiązanie, można ustalić, który dodatek powoduje problem. Pamiętaj, aby ponownie uruchomić program Excel po włączeniu każdego dodatku.

Jeśli wyłączenie dodatków nie rozwiązało problemu, przejdź do następnej pozycji na liście.

Naprawianie programów pakietu Office

Jeśli program Excel nie odpowiada, blokuje się lub zawiesza, można skorzystać z funkcji naprawy programów pakietu Office, która powoduje automatyczne naprawienie błędów w plikach pakietu Office. Aby zapoznać się z instrukcjami, zobacz Naprawianie aplikacji pakietu Office.

Jeśli naprawienie programów pakietu Office nie rozwiązało problemu, przejdź do następnej pozycji na liście.

Sprawdzanie, czy oprogramowanie antywirusowe jest aktualne i czy nie jest w konflikcie z programem Excel

Przyczyną nieprawidłowego działania programu Excel może być nieaktualna wersja oprogramowania antywirusowego.

Sprawdzanie, czy używane oprogramowanie antywirusowe jest aktualne

Aby zapewnić ochronę przed nowymi wirusami, dostawcy oprogramowania antywirusowego okresowo udostępniają aktualizacje, które można pobrać z Internetu. Pobierz najnowsze aktualizacje, odwiedzając witrynę dostawcy danego oprogramowania w sieci Web.

Aby uzyskać listę dostawców oprogramowania antywirusowego, zobacz Dostawcy oprogramowania zabezpieczającego dla klientów indywidualnych.

Sprawdzanie, czy oprogramowanie antywirusowe nie jest w konflikcie z programem Excel

Jeśli dane oprogramowanie antywirusowe zapewnia integrację z programem Excel, mogą występować problemy z wydajnością. W takim przypadku możesz wyłączyć w oprogramowaniu antywirusowym wszystkie opcje integracji z programem Excel lub wyłączyć dodatki oprogramowania antywirusowego zainstalowane w programie Excel.

Ważne:  Zmiana ustawień oprogramowania antywirusowego może spowodować narażenie komputera na ataki ze strony wirusów, oszustów oraz złośliwego oprogramowania. Firma Microsoft nie zaleca podejmowania próby zmiany ustawień oprogramowania antywirusowego. Z tego obejścia korzystasz na własne ryzyko.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować oprogramowanie w celu wyłączenia integracji z programem Excel lub skanowania w programie Excel, może być konieczne skontaktowanie się z dostawcą danego oprogramowania antywirusowego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×