Problemy ze zgodnością arkuszy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: 

  • Przed zapisaniem w starszym formacie pliku programu Excel 2007 lub nowszej wersji skoroszytu, należy adres problemów powodujących znaczną utratę funkcjonalności , tak, aby zapobiec nieodwracalnej utracie danych lub nieprawidłowemu działaniu. Narzędzie sprawdzania zgodności w programie Excel i pomaga określić potencjalnych problemów.

  • Problemy, które powodują nieznaczną utratę wierności może lub nie może być konieczne rozwiązać przed kontynuowaniem zapisanie skoroszytu — danych lub funkcji nie jest tracona, ale skoroszyt może być wyglądają ani nie działają dokładnie tak samo, po otwarciu go we wcześniejszej wersji programu Micr osoft programu Excel.

Narzędzie sprawdzania zgodności uruchamia automatycznie podczas próby zapisania skoroszytu w formacie xls programu Excel 97 – 2003. Jeśli nie masz dane o potencjalnych problemach, możesz wyłączyć narzędzie sprawdzania zgodności.

Funkcja sprawdzania zgodności z wyświetlonymi wersjami do sprawdzenia

Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia sprawdzania zgodności zobacz Zapisywanie skoroszytu programu Excel pod kątem zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

W tym artykule

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problem

Rozwiązanie

Ten skoroszyt zawiera dane w komórkach leżących poza limitem kolumn i wierszy wybranego formatu pliku. Dane poza 65 536 wierszy na 256 kolumn nie zostaną zapisane. Formuły odwołujące się do danych z tego obszaru zwrócą #REF!. błąd.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, rozmiar arkusza jest 1 048 576 wierszy 16 384 kolumn, ale programu Excel 97 – 2003 jest tylko 65 536 wierszy na 256 kolumn. Dane w komórkach poza ten limit wierszy i kolumn są tracone w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź w celu zlokalizowania komórek i zakresów, które wykraczają poza limitem wierszy i kolumn, zaznacz te wiersze i kolumny, a następnie umieść je w obrębie limity kolumn i wierszy w arkuszu lub w innym arkuszu za pomocą Wytnij i Wklej.

Sprawdzanie zgodności

Ten skoroszyt zawiera scenariusze z odwołaniami do komórek, w przypadku których przekroczono limity wierszy i kolumn dla wybranego formatu pliku. Te scenariusze nie zostaną zapisane w wybranym formacie pliku.

Znaczenie    Scenariusz w arkuszu odwołuje się do komórki poza limit kolumn (65 536 wierszy na 256 kolumn) i wierszy programu Excel 97 – 2003 i nie jest już dostępny podczas kontynuowania zapisywania skoroszytu do wcześniejszej wersji programu Excel.

Co należy zrobić    W oknie Menedżer scenariuszyposzukaj tego scenariusza, który zawiera odwołanie, która znajduje się poza limitem wierszy i kolumn we wcześniejszych wersjach programu Excel, a następnie zmień odwołanie do lokalizacji w to ograniczenie.

Na karcie dane w grupie Narzędzia danych kliknij pozycję Analizy What > Menedżer scenariuszy. W oknie dialogowym scenariusze zlokalizować scenariusza, który powoduje, że problem ze zgodnością, a następnie edytuj odwołanie.

Ten skoroszyt zawiera daty w formacie kalendarza, który nie jest obsługiwany przez wybrany format pliku. Te daty będą wyświetlane jako gregoriańskie.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można utworzyć niestandardowy kalendarz międzynarodowe formatach, na przykład hebrajskiego księżycowego, japoński księżycowego, chińskim księżycowego, Saka, Zodiakalny chiński, koreański Zodiakalny, Rokuyou księżycowego i koreański księżycowego. Te formaty kalendarza nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    Aby zapobiec utracie funkcjonalności, należy zmienić format kalendarza na język (czyli ustawienia regionalne) obsługiwany w programie Excel 97–2003.

Ten skoroszyt zawiera daty w formacie kalendarza, który nie jest obsługiwany przez wybrany format pliku. Należy edytować te daty przy użyciu kalendarza gregoriańskiego.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można zastosować typ kalendarza-Zachodnia, takich jak tajski buddyjski lub arabskiego Hidżry. W programie Excel 97 – 2003 można edytować w kalendarzu gregoriańskim tylko tych typów kalendarza.

Co należy zrobić    Aby zapobiec utracie funkcjonalności, należy zmienić format kalendarza na język (czyli ustawienia regionalne) obsługiwany w programie Excel 97–2003.

Ten skoroszyt zawiera więcej komórek z danymi niż jest obsługiwanych we wcześniejszych wersjach programu Excel. We wcześniejszych wersjach programu Excel nie będzie można otworzyć tego skoroszytu.

Znaczenie    Całkowita liczba bloków dostępne komórki (CLBs) począwszy od programu Excel 2007, jest ograniczona przez dostępną pamięć. W programie Excel 97 – 2003 liczba CLBs dostępne jest ograniczone do 64 000 CLBs w wystąpieniu programu Excel.

CLB zawiera 16 wiersze arkusza. Jeśli wszystkie wiersze w arkuszu zawierają dane, trzeba CLBs 4096 w tym arkuszu, a może mieć tylko 16 tych arkuszy w jedno wystąpienie programu Excel (niezależnie od tego, ile skoroszytów być otwarty w programie Excel).

Co należy zrobić    Aby upewnić się, że skoroszyt nie przekracza 64 000 limit CLB i że można go było otworzyć w programie Excel 97 – 2003, czy pracujesz w trybie zgodności w programie Excel 2007, jak i po zapisaniu skoroszytu w formacie pliku programu Excel 97 – 2003. W trybie zgodności z programem Excel rejestruje informacje o CLBs w aktywnym skoroszycie.

Jeden lub więcej komórek w tym skoroszycie zawiera wykres przebiegu w czasie. Wykresy przebiegu w czasie nie zostaną zapisane.

Znaczenie    W programie Excel 97 – 2010 wykresy przebiegu w czasie nie są wyświetlane w arkuszu.

Jednak wszystkie wykresy przebiegu w czasie pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2010 i w górę.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające wykresy przebiegu w czasie, a następnie wprowadź niezbędne zmiany. Można na przykład zastosować formatowanie warunkowe zamiast (lub oprócz) wykresów przebiegu w czasie, które nie będą wyświetlane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Ten plik pierwotnie zawierał funkcje, które nie zostały rozpoznane w tej wersji programu Excel. Te funkcje nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Funkcje używane w tym skoroszycie są niedostępne w wersjach programu Excel starszych niż program Excel 2007 (Excel 97–2003) i zostaną utracone.

Co należy zrobić    Jeśli wiesz, które funkcje mogą powodować problemy, usuń je lub zastąp (o ile to możliwe), a następnie zapisz plik w odpowiednim formacie pliku.

Ten plik pierwotnie zawierał funkcje, które nie zostały rozpoznane w tej wersji programu Excel. Te funkcje nie są zachowywane, gdy plik w formacie OpenXML jest zapisywany w formacie XLSB lub na odwrót.

Znaczenie    Funkcje używane w tym skoroszycie będą niedostępne w programie Excel 2007 po zapisaniu pliku w formacie OpenXML jako pliku w formacie binarnego skoroszytu programu Excel (xlsb) i na odwrót. Kontynuacja zapisywania pliku spowoduje utratę funkcji.

Co należy zrobić    Jeśli wiesz, które funkcje mogą powodować problemy, usuń je lub zastąp (o ile to możliwe), a następnie zapisz plik w odpowiednim formacie pliku.

Początek strony

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności

Problem

Rozwiązanie

Wcześniejsze wersje programu Excel nie obsługują formatowania kolorów w tekście nagłówka i stopki. Informacje o formatowaniu kolorów będą wyświetlane jako zwykły tekst we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można zastosować kolor formatowania do tekstu nagłówka i stopki. Nie można użyć formatowania kolorów w nagłówki i stopki w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Napraw, aby usunąć formatowanie kolorów.

Sprawdzanie zgodności

W tym skoroszycie znajdują się arkusze, które zawierają nagłówki i stopki strony parzystej lub pierwszej strony. Te nagłówki i stopki strony nie mogą być wyświetlane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, masz opcję, aby wyświetlić inny nagłówek i tekst stopki na stronach parzystych lub na pierwszej stronie. W programie Excel 97 – 2003 nie można wyświetlić nawet strony lub pierwszego nagłówków i stopek, ale nadal dostępne do wyświetlenia po otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 i ponownie w górę.

Co należy zrobić    W przypadku częstego zapisywania skoroszytu w formacie pliku programu Excel 97–2003 można przestać używać nagłówków i stopek stron parzystych lub pierwszej strony w przypadku tego skoroszytu.

Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które jest nieobsługiwane przez wybrany format pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, formatowanie innej komórki lub opcje stylu komórki, takich jak cienie i efektów specjalnych są dostępne. Te opcje nie są dostępne w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    Podczas zapisywania arkusza program Excel stosuje najbardziej zbliżony dostępny format, który może być identyczny z formatem zastosowanym do innego elementu. Aby uniknąć duplikowania formatów, można zmienić lub usunąć nieobsługiwane formatowanie i style komórek przed zapisaniem arkusza w formacie pliku programu Excel 97–2003.

Ten skoroszyt zawiera więcej unikatowych formatów komórek niż jest obsługiwanych przez wybrany format pliku. Niektóre formaty komórek nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można używać 64 000 unikatowych formatów komórek, ale w programie Excel 97 – 2003, można używać tylko do 4000 unikatowych formatów komórek. Formaty komórek unikatowych zawierać dowolną kombinację określonego formatowania, zastosowanego w skoroszycie.

Co należy zrobić    Aby nie stracić możliwości używania określonych cennych formatów komórek w programie Excel 97–2003, można usunąć niektóre mniej ważne formaty komórek.

Ten skoroszyt zawiera więcej unikatowych formatów czcionek niż jest obsługiwanych w wybranym formacie pliku. Niektóre formaty czcionek nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, 1024 typów globalnej czcionki są dostępne i można użyć do 512 ich na skoroszyt. Excel 97 – 2003 obsługuje mniej unikatowych formatów czcionek.

Co należy zrobić    Aby nie stracić możliwości używania określonych cennych formatów czcionek w programie Excel 97–2003, można usunąć niektóre mniej ważne formaty czcionek.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Zapisywanie skoroszytu programu Excel pod kątem zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel

Program Excel formatowanie i funkcje, które nie są transferowane do innych formatów plików

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×