Priorytetowa skrzynka odbiorcza w programie Outlook

Priorytetowa skrzynka odbiorcza w programie Outlook

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.


Ostatnia aktualizacja: 17 2018 grudnia

Skrzynka odbiorcza Focused rozdziela skrzynki odbiorczej na dwóch kart — Focused i inne. Najważniejsze wiadomości e-mail są na karcie Focused, a pozostałe pozostaną łatwy — ale przeszkadza — na karcie inne.

Uwaga: Jeśli nie widzisz mającego fokus i inne w skrzynce pocztowej, zamiast tego może być folderu mało istotne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie funkcji usuwania śmieci do sortowania wiadomości o niskim priorytecie w programie Outlook .

Program Outlook dla systemu Windows | Program Outlook w sieci web | Outlook.com | Outlook dla komputerów Mac | Poczta dla systemu Windows 10

Znak zapytania wskazuje zawartość pomocy Jak wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą?

Outlook dla systemu Windows

W programie Outlook dla systemu Windows ograniczony Skrzynka odbiorcza jest dostępna tylko w przypadku kont usługi Office 365, Exchange i usługi Outlook.com.

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. W programie Outlook wybierz kartę Widok.

 2. Wybierz pozycję Pokaż priorytetową skrzynkę odbiorczą.

  Przycisk Pokaż priorytetową skrzynkę odbiorczą na karcie Widok

  Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki pocztowej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

  W przypadku zaznaczenia pozycji Pokaż priorytetową skrzynkę odbiorczą karty Priorytetowe i Inne znajdują się w górnej części skrzynki odbiorczej

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. W przypadku przenoszenia z folderu Priorytetowe do folderu Inne wybierz opcję Przenieś do folderu Inne, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Inne, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Inne.

  W przypadku przenoszenia z folderu Inne do folderu Priorytetowe wybierz opcję Przenieś do folderu Priorytetowe, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Priorytetowe, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Priorytetowe.

  Widok opcji Przenieś i Zawsze przenoś obok siebie

Zobacz Priorytetową skrzynkę odbiorczą w działaniu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Outlook w sieci Web

Instrukcje są nieco inne w zależności od tego, czy korzystasz z nowego Outlook w sieci Web lub klasycznej wersji. Wybierz wersję, którego używasz, aby uzyskać instrukcje, które Ciebie dotyczą.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Aplikacja Outlook w sieci Web w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Outlook w sieci Web

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja umieściła swoje logo na pasku narzędzi, możesz zobaczyć coś nieco innego niż pokazano powyżej.

Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

  Zrzut ekranu przedstawiający poczty w programie Outlook w sieci web w wersji beta

 2. W górnej części strony wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

 3. Wybierz przełącznik obok pozycji Ograniczony skrzynki odbiorczej.

  Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki pocztowej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Góry przenieść wiadomość z Focused do innych, wybierz pozycję Przenieś > Przenieś do innych skrzynki odbiorczej. Jeśli chcesz, aby wszystkie przyszłe wiadomości od tego nadawcy do dostarczenia do innej karty, wybierz pozycję zawsze Przechodzenie do innego folderu Skrzynka odbiorcza.

  Jeśli pojedynczej wiadomości z innych Focused, wybierz polecenie Przenieś > Przenieś do skrzynki odbiorczej Focused. Wybierz pozycję Zawsze przenoś do skrzynki odbiorczej Focused, jeśli chcesz wszystkie przyszłe wiadomości od tego nadawcy do dostarczenia do karty Focused.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

  Widok podstawowy aplikacji Outlook w sieci Web
 2. Wybierz Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > Ograniczony skrzynki odbiorczej.

 3. W obszarze Po odebraniu wiadomości e-mail zaznacz opcję Sortuj wiadomości do folderów Priorytetowe i Inne. Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki pocztowej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

  Na stronie Ustawienia wyświetlania możesz włączyć lub wyłączyć Priorytetową skrzynkę odbiorczą

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Jeśli Przenoszenie pojedynczej wiadomości z Focused z innymi, wybierz pozycję Przenieś do innych skrzynki odbiorczej. Jeśli chcesz, aby wszystkie przyszłe wiadomości od tego nadawcy do dostarczenia do innej karty, wybierz pozycję zawsze Przechodzenie do innego folderu Skrzynka odbiorcza.

  Jeśli przenoszenia pojedynczej wiadomości z innych do Focused, wybierz pozycję Przenieś do skrzynki odbiorczej Focused. Wybierz pozycję Zawsze przenoś do skrzynki odbiorczej Focused, jeśli chcesz wszystkie przyszłe wiadomości od tego nadawcy do dostarczenia do karty Focused.

  Opcje Przenieś do folderu Priorytetowe i Przenieś do folderu Inne w aplikacji Outlook w sieci Web

Outlook.com, Hotmail.com

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej usługi Outlook.com, czy z wersji klasycznej. Wybierz używaną wersję, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com w wersji beta

Zobacz instrukcje dotyczące nowej usługi Outlook.com.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg klasycznej skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com.

Instrukcje dotyczące nowej usługi Outlook.com

Włącz ograniczony skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz witrynę Outlook.com lub Hotmail.com.

 2. Wybierz Ustawienia Ikona Ustawienia . W obszarze Szybkie ustawienia Włącz Ograniczony skrzynki odbiorczej.

  Zrzut ekranu okienko szybkie ustawienia z opcją ograniczony skrzynki odbiorczej zaznaczone, aby włączyć.

 3. U góry skrzynki pocztowej, na liście wiadomości e-mail wybierz między Focused i inne. Możesz przełączać się między kartami, w dowolnym momencie do szybkiego podglądu.

  Zrzut ekranu jest wyświetlana Focused i inne karty w górnej części skrzynkę pocztową usługi Outlook.com.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Jeśli przeniesienie pojedynczej wiadomości z Focused z innymi, wybierz pozycję Przenieś > Przenieś do innych skrzynki odbiorczej. Wybierz opcję zawsze Przechodzenie do innego folderu Skrzynka odbiorcza, jeśli chcesz, aby wszystkie przyszłe wiadomości od tego nadawcy do dostarczenia do innej karty.

  Zrzut ekranu przedstawia kliknięciu prawym przyciskiem myszy z opcjami dla Przenieś do innych skrzynki odbiorczej i zawsze przenoś do innego folderu Skrzynka odbiorcza.

  Jeśli Przenoszenie pojedynczej wiadomości z innych do Focused, wybierz polecenie Przenieś > Przenieś do skrzynki odbiorczej Focused. Jeśli chcesz, aby wszystkie przyszłe wiadomości od tego nadawcy do dostarczenia do karty Focused, wybierz pozycję Zawsze przenoś do skrzynki odbiorczej Focused.

  Zrzut ekranu przedstawia menu kliknij prawym przyciskiem myszy z Przenieś do skrzynki odbiorczej Focused i zawsze przenoś Focused Opcje skrzynki odbiorczej.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz witrynę Outlook.com lub Hotmail.com.

  Ekran podstawowy witryny Outlook.com lub Hotmail.com
 2. Wybierz Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > Ograniczony skrzynki odbiorczej.

 3. W obszarze Po odebraniu wiadomości e-mail zaznacz opcję Sortuj wiadomości do folderów Priorytetowe i Inne. Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki pocztowej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

  Na stronie Ustawienia wyświetlania możesz włączyć lub wyłączyć Priorytetową skrzynkę odbiorczą

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Przenoszenie pojedynczej wiadomości z Focused z innymi, wybierz pozycję Przenieś do innych skrzynki odbiorczej. Wybierz opcję zawsze Przechodzenie do innego folderu Skrzynka odbiorcza, jeśli chcesz, aby wszystkie przyszłe wiadomości od tego nadawcy do dostarczenia do innej karty.

  Jeśli przenoszenia pojedynczej wiadomości z innych do Focused, wybierz pozycję Przenieś do skrzynki odbiorczej Focused. Jeśli chcesz, aby wszystkie przyszłe wiadomości od tego nadawcy do dostarczenia do karty Focused, wybierz pozycję Zawsze przenoś do skrzynki odbiorczej Focused.

  Opcje Przenieś do folderu Priorytetowe i Przenieś do folderu Inne w aplikacji Outlook w sieci Web

Outlook dla komputerów Mac

W Outlook 2016 dla komputerów Mac ograniczony Skrzynka odbiorcza jest dostępna tylko dla usługi Office 365 Business w wiadomości E-mail.

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz program Outlook 2016 dla komputerów Mac.

 2. Na karcie Organizowanie wybierz pozycję Priorytetowa skrzynka odbiorcza.

  Przycisk Priorytetowa skrzynka odbiorcza na karcie wstążki Organizowanie

  Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki odbiorczej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

Porada: Można ustawić liczbę znaczków (liczbę nieprzeczytanych wiadomości) tak, aby uwzględniane były tylko wiadomości z listy Priorytetowe. Przejdź do pozycji Outlook > Preferencje > Powiadomienia i dźwięki > Liczba znaczków w celu dostosowania tego ustawienia.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe, a następnie wybierz wiadomość do przeniesienia.

 2. Wybierz wiadomość > Przejście do innego, jeśli chcesz tylko zaznaczonej wiadomości przenoszone. Wybierz pozycję wiadomość > Zawsze przenoś z innymi, jeśli chcesz, aby wszystkie przyszłe wiadomości od tego nadawcy do dostarczenia do innej karty.

  Wybierz wiadomość >Przenieś do Focused, jeśli chcesz tylko zaznaczonej wiadomości przenoszone. Wybierz pozycję wiadomość > Zawsze przenoś Focused, jeśli chcesz, aby wszystkie przyszłe wiadomości od tego nadawcy do dostarczenia do karty Focused.

  Dwie opcje dostępne w menu Przenieś do folderu Priorytetowe to: Przenieś do folderu Priorytetowe i Zawsze przenoś do folderu Priorytetowe

Poczta dla systemu Windows 10

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Wybieranie Ustawienia Ikona Ustawienia w Poczta dla systemu Windows 10 > Ograniczony skrzynki odbiorczej.

 2. Sortowanie wiadomości w mającego fokus i innych slajdów w.

  Włącz lub wyłącz priorytetową skrzynkę odbiorczą za pomocą suwaka w obszarze Sortuj wiadomości do folderów Priorytetowe i Inne

  Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki odbiorczej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

Przenoszenie wiadomości z folderu Priorytetowe do folderu Inne

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pozycję Przenieś do folderu Inne, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość.

  • Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Inne, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Inne.

Przenoszenie wiadomości z folderu Inne do folderu Priorytetowe

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pozycję Przenieś do folderu Priorytetowe, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość.

  • Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Priorytetowe, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Priorytetowe.

Często zadawane pytania

Aby uzyskać najnowsze informacje o dostępności ograniczony skrzynki odbiorczej Zobacz naszym wpis w blogu.

Priorytetowa skrzynka odbiorcza zastąpi folder Mało istotne. Po przełączeniu nie będziesz już otrzymywać mniej istotnych wiadomości e-mail w folderze Mało istotne. Zamiast tego poczta e-mail zostanie rozdzielona między karty Priorytetowe i Inne w skrzynce odbiorczej. Ten sam algorytm, który służył do przenoszenia wiadomości do folderu Mało istotne, jest teraz używany w priorytetowej skrzynce odbiorczej — oznacza to, że wszelkie wiadomości e-mail, które miały być przenoszone do folderu Mało istotne, będą teraz przenoszone do folderu Inne. Wszystkie wiadomości znajdujące się obecnie w folderze Mało istotne pozostaną w nim do czasu, aż zdecydujesz się je usunąć lub przenieść.

Obecnie możesz jeszcze korzystać z folderu Mało istotne. Ostatecznie folder Mało istotne zostanie zastąpiony priorytetową skrzynką odbiorczą.

Tak. Będzie można włączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą, tak jak opisano w instrukcjach powyżej.

Tak. Gdy tylko włączysz priorytetową skrzynkę odbiorczą, w górnej części skrzynki odbiorczej pojawią się karty Priorytetowe i Inne. Im więcej będziesz używać priorytetowej skrzynki odbiorczej, tym lepiej będzie ona organizować Twoje wiadomości. Ponadto możesz nauczyć program Outlook, co jest dla Ciebie najważniejsze, przenosząc wiadomości między folderami Priorytetowe i Inne oraz zastępując ustawienia, aby mieć pewność, że wiadomości e-mail od określonych nadawców zawsze będą wyświetlane w konkretnej lokalizacji.

W aplikacjach Outlook dla systemów iOS i Android nic się nie zmieni. Dzięki zaktualizowaniu klasycznej wersji programu Outlook i aplikacji internetowych o priorytetową skrzynkę odbiorczą zawartość kart Priorytetowe i Inne będzie taka sama we wszystkich używanych przez Ciebie klientach programu Outlook.

Tematy pokrewne

Wyłączanie ograniczony skrzynki odbiorczej
Ograniczony skrzynki odbiorczej programu Outlook Mobile

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×