Priorytetowa skrzynka odbiorcza w programie Outlook

Priorytetowa skrzynka odbiorcza w programie Outlook

Priorytetowa Skrzynka odbiorcza oddziela skrzynkę odbiorczą na dwóch kartach — według priorytetu i innych. Najważniejsze wiadomości e-mail znajdują się na karcie priorytetowe, podczas gdy pozostała do łatwego dostępu — ale nie na karcie inne.

Uwagi: 

 • W programie Outlook dla systemu Windows priorytetowa Skrzynka odbiorcza jest dostępna tylko dla kont Office 365, Exchange i Outlook.com .

 • Jeśli nie widzisz w skrzynce pocztowej priorytetowej i innej osoby, być może masz folder mało istotne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sortowanie wiadomości o niskim priorytecie w programie Outlook za pomocą funkcji mało istotne.

 • Interfejs API w obszarze priorytetowa Skrzynka odbiorcza umożliwia Office 365 klasyfikację wiadomości e-mail oraz szkolenie ułatwiające użytkownikom efektywne posortowanie ich wiadomości e-mail. Ten interfejs API nie jest jednak obsługiwany dla Office 365 udostępnionej skrzynki pocztowej. W programie Outlook dla systemu Windows są obecnie wyświetlane wskazówki "priorytetowa Skrzynka odbiorcza" dla udostępnionych skrzynek pocztowych. Jest to nieoczekiwane zachowanie. Firma Microsoft wie o problemie, a ten artykuł zostanie zaktualizowany po zakończeniu wprowadzania zmian.

Outlook dla systemu Windows | Outlook w sieci Web | Outlook.com | Outlook dla komputerów Mac | Poczta dla systemu Windows 10

Znak zapytania wskazuje zawartość pomocy Jak wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą?

Outlook dla systemu Windows

W programie Outlook dla systemu Windows priorytetowa Skrzynka odbiorcza jest dostępna tylko dla kontOffice 365, Exchange i Outlook.com.

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. W programie Outlook wybierz kartę Widok .

 2. Wybierz pozycję Pokaż priorytetową skrzynkę odbiorczą.

  Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki pocztowej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Jeśli przenosisz się z obszaru priorytetowe do innego, wybierz pozycję Przenieś do folderu Inne , jeśli chcesz przenieść tylko wybraną wiadomość. Wybierz pozycję zawsze przenoś do innego , jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę inne .

  Jeśli przenosisz się od innego do obszaru priorytetowe, wybierz pozycję Przenieś do folderu priorytetowe , jeśli chcesz przenieść tylko wybraną wiadomość. Wybierz pozycję zawsze przenoś do folderu priorytetowe , jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę priorytetowe .

  Widok opcji Przenieś i Zawsze przenoś obok siebie

Zobacz Priorytetową skrzynkę odbiorczą w działaniu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Outlook w sieci Web

Uwaga: Jeśli podane instrukcje nie są zgodne z tym, co widzisz, być może korzystasz ze starszej wersji aplikacji Outlook w sieci Web. Wypróbuj Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W górnej części strony wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia .

 3. Wybierz przełącznik obok pozycji Skrzynka odbiorcza priorytetowe.

  Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki pocztowej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Aby przenieść wiadomość z folderu priorytetowe do innej, wybierz pozycję przenieś > przejść do innej skrzynki odbiorczej. Wybierz pozycję zawsze przenoś do innej skrzynki odbiorczej , jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę inne.

  Jeśli przenosisz jedną wiadomość z innej na priorytetową, wybierz pozycję przenieś > przejść do priorytetowej skrzynki odbiorczej. Wybierz pozycję zawsze przenoś do priorytetowej skrzynki odbiorczej , jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę priorytetowe.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook_w_sieci_Web

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

  Widok podstawowy aplikacji Outlook w sieci Web
 2. Wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > priorytetowej skrzynki odbiorczej.

 3. W obszarze Po odebraniu wiadomości e-mail zaznacz opcję Sortuj wiadomości do folderów Priorytetowe i Inne. Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki pocztowej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

  Na stronie Ustawienia wyświetlania możesz włączyć lub wyłączyć Priorytetową skrzynkę odbiorczą

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Jeśli przenosisz pojedynczą wiadomość z folderu priorytetowe do innej, wybierz pozycję Przenieś do innej skrzynki odbiorczej. Wybierz pozycję zawsze przenoś do innej skrzynki odbiorczej , jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę inne.

  Jeśli przenosisz pojedynczą wiadomość z folderu inne na priorytetowe, wybierz pozycję Przenieś do priorytetowej skrzynki odbiorczej. Wybierz pozycję zawsze przenoś do priorytetowej skrzynki odbiorczej , jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę priorytetowe.

  Opcje Przenieś do folderu Priorytetowe i Przenieś do folderu Inne w aplikacji Outlook w sieci Web

Outlook.com, Hotmail.com

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz witrynę Outlook.com lub Hotmail.com.

 2. Wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie Włącz priorytetową skrzynkę odbiorczą.

 3. W górnej części skrzynki pocztowej na liście wiadomości e-mail wybierz pozycję między priorytetowymi i innymi. Możesz przełączać się między kartami w dowolnym momencie, aby uzyskać szybki podgląd.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Jeśli przenosisz pojedynczą wiadomość z folderu priorytetowe do innej, wybierz pozycję przenieś > przejść do innej skrzynki odbiorczej. Wybierz pozycję zawsze przenoś do innej skrzynki odbiorczej , jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę inne .

  Jeśli przenosisz jedną wiadomość z innej na priorytetową, wybierz pozycję przenieś > przejść do priorytetowej skrzynki odbiorczej. Wybierz pozycję zawsze przenoś do priorytetowej skrzynki odbiorczej , jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę priorytetowe .

Outlook dla komputerów Mac

W programie Outlook 2016 dla komputerów Mac priorytetowa Skrzynka odbiorcza jest dostępna tylko w Office 365 Business wiadomościach E-mail.

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz program Outlook 2016 dla komputerów Mac.

 2. Na karcie Organizowanie wybierz pozycję Priorytetowa skrzynka odbiorcza.

  Przycisk Priorytetowa skrzynka odbiorcza na karcie wstążki Organizowanie

  Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki odbiorczej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

Porada: Można ustawić liczbę znaczków (liczbę nieprzeczytanych wiadomości) tak, aby uwzględniane były tylko wiadomości z listy Priorytetowe. Przejdź do pozycji Outlook > Preferencje > Powiadomienia i dźwięki > Liczba znaczków w celu dostosowania tego ustawienia.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe, a następnie wybierz wiadomość do przeniesienia.

 2. Wybierz pozycję wiadomość > przejść do innej , jeśli chcesz przenieść tylko wybraną wiadomość. Wybierz pozycję wiadomość > zawsze przenoś do innych , jeśli chcesz, aby wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy były dostarczane na kartę inne .

  Wybierz pozycję wiadomość >przejść do obszaru priorytetowe , jeśli chcesz przenieść tylko wybraną wiadomość. Wybierz wiadomość > zawsze przenoś do folderu priorytetowe , jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę priorytetowe .

  Dwie opcje dostępne w menu Przenieś do folderu Priorytetowe to: Przenieś do folderu Priorytetowe i Zawsze przenoś do folderu Priorytetowe

Poczta dla systemu Windows 10

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. W Poczta dla systemu Windows 10 wybierz pozycję ustawienia Ikona Ustawienia > priorytetowa Skrzynka odbiorcza.

 2. Sortuj wiadomości slajdów jako priorytetowe i inne .

  Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki odbiorczej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

Przenoszenie wiadomości z folderu Priorytetowe do folderu Inne

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pozycję Przenieś do innych , jeśli chcesz przenieść tylko wybraną wiadomość.

  • Wybierz pozycję zawsze przenoś do innego , jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę inne .

Przenoszenie wiadomości z folderu Inne do folderu Priorytetowe

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pozycję Przenieś do folderu priorytetowe , jeśli chcesz przenieść tylko wybraną wiadomość.

  • Wybierz pozycję zawsze przenoś do folderu priorytetowe , jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę priorytetowe .

Często zadawane pytania

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat dostępności priorytetowej skrzynki odbiorczej, zobacz nasz wpis w blogu.

Priorytetowa skrzynka odbiorcza zastąpi folder Mało istotne. Po przełączeniu nie będziesz już otrzymywać mniej ważnych wiadomości e-mail w folderze mało istotne. Zamiast tego poczta e-mail zostanie rozdzielona między karty Priorytetowe i Inne w skrzynce odbiorczej. Ten sam algorytm, w którym elementy przenoszone do folderu mało istotne są teraz przystosowane do priorytetowej skrzynki odbiorczej, co oznacza, że wszystkie wiadomości e-mail, które zostały ustawione do przeniesienia do mało istotne, będą teraz przenoszone na inne. Wszelkie wiadomości, które już znajdują się w folderze mało istotne, pozostaną tam, aż zechcesz je usunąć lub przenieść.

Obecnie możesz jeszcze korzystać z folderu Mało istotne. Ostatecznie folder Mało istotne zostanie zastąpiony priorytetową skrzynką odbiorczą.

Tak. Będzie można włączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą, tak jak opisano w instrukcjach powyżej.

Tak. Gdy tylko włączysz priorytetową skrzynkę odbiorczą, w górnej części skrzynki odbiorczej pojawią się karty Priorytetowe i Inne. Im więcej będziesz używać priorytetowej skrzynki odbiorczej, tym lepiej będzie ona organizować Twoje wiadomości. Ponadto możesz nauczyć program Outlook, co jest dla Ciebie najważniejsze, przenosząc wiadomości między folderami Priorytetowe i Inne oraz zastępując ustawienia, aby mieć pewność, że wiadomości e-mail od określonych nadawców zawsze będą wyświetlane w konkretnej lokalizacji.

W aplikacjach Outlook dla systemów iOS i Android nic się nie zmieni. Dzięki zaktualizowaniu klasycznej wersji programu Outlook i aplikacji internetowych o priorytetową skrzynkę odbiorczą zawartość kart Priorytetowe i Inne będzie taka sama we wszystkich używanych przez Ciebie klientach programu Outlook.

Jeśli korzystasz z udostępnionej skrzynki pocztowej, priorytetowa Skrzynka odbiorcza nie będzie działać. Jest to zamierzone.

Tematy pokrewne

Wyłączanie
priorytetowej skrzynki odbiorczejw aplikacji Outlook Mobile

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×