Priorytetowa skrzynka odbiorcza w programie Outlook

Priorytetowa skrzynka odbiorcza w programie Outlook

Zaktualizowano: czerwiec 2017 r.

Priorytetowa skrzynka odbiorcza pozwala skupić się na najważniejszych wiadomościach e-mail. Funkcja ta dzieli skrzynkę odbiorczą na dwie karty — Priorytetowe i Inne. Najważniejsze wiadomości e-mail znajdują się na karcie Priorytetowe. Pozostałe zaś są ukryte, ale nadal łatwo dostępne, na karcie Inne. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu. Obejrzyj ten klip wideo, aby zapoznać się z krótkim omówieniem.

Znak zapytania wskazuje zawartość pomocy Jak wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą?

Jak działa Priorytetowa skrzynka odbiorcza?

Priorytetowa skrzynka odbiorcza współpracuje z Tobą, aby określić najistotniejsze wiadomości. To co trafia do Priorytetowej skrzynki odbiorczej, zależy od zawartości wiadomości e-mail (takich jak np. biuletyny czy wiadomości e-mail generowane komputerowo) oraz od osób, z którymi najczęściej wchodzisz w interakcje. Jeśli chcesz dostosować Priorytetową skrzynkę odbiorczą, skorzystaj z dostępnych w tym celu opcji Przenieś do folderu Priorytetowe i Przenieś do folderu Inne.

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. W programie Outlook 2016 wybierz kartę Widok.

 2. Wybierz pozycję Pokaż priorytetową skrzynkę odbiorczą.

  Przycisk Pokaż priorytetową skrzynkę odbiorczą na karcie Widok

  Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki pocztowej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

  W przypadku zaznaczenia pozycji Pokaż priorytetową skrzynkę odbiorczą karty Priorytetowe i Inne znajdują się w górnej części skrzynki odbiorczej

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. W przypadku przenoszenia z folderu Priorytetowe do folderu Inne wybierz opcję Przenieś do folderu Inne, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Inne, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Inne.

  W przypadku przenoszenia z folderu Inne do folderu Priorytetowe wybierz opcję Przenieś do folderu Priorytetowe, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Priorytetowe, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Priorytetowe.

  Widok opcji Przenieś i Zawsze przenoś obok siebie

Zobacz Priorytetową skrzynkę odbiorczą w działaniu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

  Widok podstawowy aplikacji Outlook w sieci Web
 2. Wybierz ikonę Ikona Ustawienia > pozycję Ustawienia wyświetlania > Priorytetowa skrzynka odbiorcza.

 3. W obszarze Po odebraniu wiadomości e-mail zaznacz opcję Sortuj wiadomości do folderów Priorytetowe i Inne. Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki pocztowej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

  Na stronie Ustawienia wyświetlania możesz włączyć lub wyłączyć Priorytetową skrzynkę odbiorczą

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. W przypadku przenoszenia z folderu Priorytetowe do folderu Inne wybierz pozycję Przenieś do folderu Inne > Przenieś tę konwersację, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Przenieś do folderu Inne > Zawsze przenoś, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Inne.

  W przypadku przenoszenia z folderu Inne do folderu Priorytetowe wybierz pozycję Przenieś do folderu Priorytetowe > Przenieś tę konwersację, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Przenieś do folderu Priorytetowe > Zawsze przenoś, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Priorytetowe.

  Opcje Przenieś do folderu Priorytetowe i Przenieś do folderu Inne w aplikacji Outlook w sieci Web

Ważne: Priorytetowa skrzynka odbiorcza jest stopniowo udostępniana dla kont usługi Outlook.com. Jeśli nie widzisz Priorytetowej skrzynki odbiorczej opisanej w poniższej procedurze, Twoje konto prawdopodobnie nie zostało jeszcze uaktualnione o tą funkcję. Wkrótce zostanie ona udostępniona!

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz witrynę Outlook.com lub Hotmail.com.

  Ekran podstawowy witryny Outlook.com lub Hotmail.com
 2. Wybierz ikonę Ikona Ustawienia > pozycję Ustawienia wyświetlania > Priorytetowa skrzynka odbiorcza.

 3. W obszarze Po odebraniu wiadomości e-mail zaznacz opcję Sortuj wiadomości do folderów Priorytetowe i Inne. Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki pocztowej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

  Na stronie Ustawienia wyświetlania możesz włączyć lub wyłączyć Priorytetową skrzynkę odbiorczą

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie sposobu organizowania wiadomości

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe lub Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. W przypadku przenoszenia z folderu Priorytetowe do folderu Inne wybierz pozycję Przenieś do folderu Inne > Przenieś tę konwersację, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Przenieś do folderu Inne > Zawsze przenoś, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Inne.

  W przypadku przenoszenia z folderu Inne do folderu Priorytetowe wybierz pozycję Przenieś do folderu Priorytetowe > Przenieś tę konwersację, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Przenieś do folderu Priorytetowe > Zawsze przenoś, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Priorytetowe.

  Opcje Przenieś do folderu Priorytetowe i Przenieś do folderu Inne w aplikacji Outlook w sieci Web

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. Otwórz program Outlook 2016 dla komputerów Mac.

 2. Na karcie Organizowanie wybierz pozycję Priorytetowa skrzynka odbiorcza.

  Przycisk Priorytetowa skrzynka odbiorcza na karcie wstążki Organizowanie

  Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki odbiorczej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

Porada: Można ustawić liczbę znaczków (liczbę nieprzeczytanych wiadomości) tak, aby uwzględniane były tylko wiadomości z listy Priorytetowe. Przejdź do pozycji Outlook > Preferencje > Powiadomienia i dźwięki > Liczba znaczków w celu dostosowania tego ustawienia.

Przenoszenie wiadomości z folderu Priorytetowe do folderu Inne

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe, a następnie wybierz wiadomość do przeniesienia.

 2. Na karcie wstążki Narzędzia główne wybierz strzałkę w dół na przycisku Przenieś do innego.

  Przycisk Przenieś do innego

 3. Wybierz pozycję Przenieś do folderu Inne, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Inne, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Inne.

  Dwie opcje dostępne w menu Przenieś do innego to: Przenieś do folderu Inne i Zawsze przenoś do folderu Inne

Przenoszenie wiadomości z folderu Inne do folderu Priorytetowe

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz wiadomość.

 2. Na karcie wstążki Narzędzia główne wybierz strzałkę w dół na przycisku Przenieś do folderu Priorytetowe.

  Przycisk Przenieś do folderu Priorytetowe

 3. Wybierz opcję Przenieś do folderu Priorytetowe, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość. Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Priorytetowe, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Priorytetowe.

  Dwie opcje dostępne w menu Przenieś do folderu Priorytetowe to: Przenieś do folderu Priorytetowe i Zawsze przenoś do folderu Priorytetowe

Włączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

 1. W aplikacji Poczta dla systemu Windows 10 wybierz pozycję Przycisk ustawień w aplikacjach Poczta i Kalendarz dla systemu Windows 10 > Czytanie.

 2. Użyj suwaka Priorytetowa skrzynka odbiorcza, aby włączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą.

  Karty Priorytetowe i Inne zostaną wyświetlone w górnej części skrzynki odbiorczej. Otrzymasz informację o poczcie e-mail trafiającej do skrzynki Inne i w dowolnej chwili będziesz mieć możliwość przełączenia się między kartami w celu szybkiego podglądu.

Przenoszenie wiadomości z folderu Priorytetowe do folderu Inne

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Priorytetowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pozycję Przenieś do folderu Inne, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość.

  • Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Inne, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Inne.

Przenoszenie wiadomości z folderu Inne do folderu Priorytetowe

 1. Z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz kartę Inne, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość do przeniesienia.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pozycję Przenieś do folderu Priorytetowe, jeśli chcesz przenieść tylko zaznaczoną wiadomość.

  • Wybierz pozycję Zawsze przenoś do folderu Priorytetowe, jeśli wszystkie przyszłe wiadomości od danego nadawcy mają być dostarczane na kartę Priorytetowe.

Często zadawane pytania

Wszystkie wersje programu Outlook, które otrzymują aktualizacje funkcji, wkrótce będą obsługiwać priorytetową skrzynkę odbiorczą (np. dostępne w usłudze Office 365 wersje pakietu Office 2016 dla systemu Windows lub komputerów Mac, aplikacja Outlook w sieci Web, aplikacje Outlook dla systemów iOS, Android i Windows Phone oraz aplikacja Poczta systemu Windows 10). Priorytetowa skrzynka odbiorcza zostanie wyświetlona, gdy tylko ta funkcja zostanie włączona w skrzynce odbiorczej. Jeśli korzystasz z konta e-mail usługi Office 365 w przedsiębiorstwie, administrator mógł wyłączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą dla Twojej organizacji. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc.

Priorytetowa skrzynka odbiorcza zastąpi folder Mało istotne. Po przełączeniu nie będziesz już otrzymywać mniej istotnych wiadomości e-mail w folderze Mało istotne. Zamiast tego poczta e-mail zostanie rozdzielona między karty Priorytetowe i Inne w skrzynce odbiorczej. Ten sam algorytm, który służył do przenoszenia wiadomości do folderu Mało istotne, jest teraz używany w priorytetowej skrzynce odbiorczej — oznacza to, że wszelkie wiadomości e-mail, które miały być przenoszone do folderu Mało istotne, będą teraz przenoszone do folderu Inne. Wszystkie wiadomości znajdujące się obecnie w folderze Mało istotne pozostaną w nim do czasu, aż zdecydujesz się je usunąć lub przenieść.

Obecnie możesz jeszcze korzystać z folderu Mało istotne. Ostatecznie folder Mało istotne zostanie zastąpiony priorytetową skrzynką odbiorczą.

Tak. Będzie można włączyć priorytetową skrzynkę odbiorczą, tak jak opisano w instrukcjach powyżej.

Tak. Gdy tylko włączysz priorytetową skrzynkę odbiorczą, w górnej części skrzynki odbiorczej pojawią się karty Priorytetowe i Inne. Im więcej będziesz używać priorytetowej skrzynki odbiorczej, tym lepiej będzie ona organizować Twoje wiadomości. Ponadto możesz nauczyć program Outlook, co jest dla Ciebie najważniejsze, przenosząc wiadomości między folderami Priorytetowe i Inne oraz zastępując ustawienia, aby mieć pewność, że wiadomości e-mail od określonych nadawców zawsze będą wyświetlane w konkretnej lokalizacji.

W aplikacjach Outlook dla systemów iOS i Android nic się nie zmieni. Dzięki zaktualizowaniu klasycznej wersji programu Outlook i aplikacji internetowych o priorytetową skrzynkę odbiorczą zawartość kart Priorytetowe i Inne będzie taka sama we wszystkich używanych przez Ciebie klientach programu Outlook.

Zobacz też

Wyłączanie priorytetowej skrzynki odbiorczej

Priorytetowa skrzynka odbiorcza w programie Outlook Mobile

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×