Prezentowanie na dwóch monitorach (i notatki prelegenta z widoku prywatnego)

Prezentowanie na dwóch monitorach (i notatki prelegenta z widoku prywatnego)

PowerPoint dla Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz prezentować przy użyciu monitorów 2: widok Prezentera to doskonały sposób na wyświetlanie prezentacji notatki prelegenta na jednym monitorze (komputerze przenośnym, na przykład), a prezentacja bez notatek odbiorców na drugim monitorze (na przykład na większym ekranie Możesz już projekcję do).

Uwaga: Upewnij się, że urządzenie, którego używasz do prezentacji, obsługuje korzystanie z wielu monitorów. Aktualne informacje na temat obsługi wielu monitorów uzyskasz u producenta.

Aby wykonać tę procedurę i dzielenie widoku między projektory w ten sposób, musi być połączony z drugim ekranie.

Konfigurowanie programu PowerPoint w celu korzystania z widoku prezentera przy użyciu dwóch monitorów

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Monitory wybierz pozycję Użyj widoku prezentera.

  Grupa Monitory na karcie Pokaz slajdów

  Powinno zostać otwarte okno Ustawienia wyświetlania systemu Windows.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia wyświetlania na karcie Monitor zaznacz ikonę monitora, którego chcesz użyć do wyświetlania notatek prelegenta, a następnie zaznacz pole wyboru To jest mój monitor główny.

  Jeśli pole wyboru To jest mój monitor główny jest zaznaczone i niedostępne, ten monitor został już wskazany jako monitor główny.

 3. Zaznacz ikonę drugiego monitora, który będzie widoczny dla publiczności, a następnie zaznacz pole wyboru Powiększ pulpit systemu Windows do rozmiarów tego monitora.

Uwagi: Jeśli nie można otworzyć ustawienia wyświetlania systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

 • System Windows 10: Kliknij przycisk Start > Ustawienia > System > Wyświetlanie. U góry, w obszarze Dostosowywanie ekranu przedstawiono diagram ekranów podłączonych do komputera, z każdego ekranu numerowane. Po nawiązaniu połączenia z projektem, zwykle go będzie można przedstawić na diagramie w ekran 2. Zaznacz ekran 1 na diagramie, a następnie przewiń w dół. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Ustaw wyświetlanie głównym. Powyżej tego pola wyboru na liście wielu ekranów wybierz, rozszerzenie tych Wyświetla.

 • System Windows 8: Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows, kliknij polecenie Panel sterowania >Wyświetl > Dopasuj rozdzielczość. Na liście wielu ekranów kliknij rozszerzenie tych Wyświetla. Wybierz monitor, na którym chcesz wyświetlanie notatek prelegenta i kliknij pozycję Ustaw wyświetlanie głównym.

 • System Windows 7: Kliknij pozycję Start > Panel sterowania, a następnie w obszarze Wygląd i personalizacja kliknij pozycję Dopasuj rozdzielczość ekranu. Na liście Wiele ekranów kliknij pozycję Rozszerz te ekrany. Wybierz monitor, na którym chcesz wyświetlać notatki prelegenta, i kliknij pozycję Ustaw ten wyświetlacz jako główny.

Możesz używać aplikacji PowerPoint na swoim smartfonie jako pilota do przedstawiania prezentacji i wyświetlania notatek prelegenta. Aby uzyskać więcej informacji, w tym obejrzeć krótki klip wideo, zobacz Używanie wskaźnika laserowego na smartfonie podczas przedstawiania prezentacji w programie PowerPoint.

Przedstawianie prezentacji z użyciem dwóch monitorów

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

  Przycisk Przygotuj pokaz slajdów

 2. W oknie dialogowym Przygotowywanie pokazu wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK. W przypadku wybrania pozycji Automatycznie notatki prelegenta będą wyświetlane na monitorze ustawionym jako wyświetlacz główny.

  Opcje monitora w oknie dialogowym Przygotowywanie pokazu

  (PowerPoint 2010)    Aby wyświetlić notatki prelegenta na monitorze głównym, wybierz monitor pomocniczy z listy Wyświetl pokaz slajdów na.

  Opcje monitora w programie PowerPoint 2010

 3. Aby rozpocząć przedstawianie prezentacji, na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Od początku lub kliknij przycisk Pokaz slajdów Kliknięcie obrazu przedstawiającego ekran komputera na pasku stanu w celu wyświetlenia pokazu slajdów w dolnej części okna programu PowerPoint.

Rozszerzanie a duplikat: co się dzieje po zakończeniu pokaz slajdów

Program PowerPoint zajmie się czegoś w tle proces uruchamianie pokazu slajdów na drugim monitorze jako gładkie i szybkie możliwie. Po wprowadzeniu pokaz slajdów PowerPoint automatycznie zmienia się rozszerzona ustawień wyświetlania (nazywane także topologii wyświetlania).

Co może być trudne to, co się dzieje, Gdy zawiera pokazu slajdów:

 • W PowerPoint 2013, gdy zostanie zakończone do pokazu slajdów, PowerPoint opuści topologii wyświetlania jako rozszerzona. (Zaletą tej metody jest przy następnym prezentowanie na drugim monitorze pierwszym slajdzie pojawi się z minimalnym opóźnieniem. Wadą jest to, że tego PowerPoint może zastępowanie ustawień wyświetlania preferowanej "duplikat". Niektóre osoby nie, takich jak ten zastępowanie.)

 • W nowszych wersjach, w tym samym scenariuszu zakończenie z slajdów pokazu PowerPoint przywraca ustawienia domyślne powrót do Duplikuj, jeśli jest to, co wybrano.

Jeśli korzystasz z PowerPoint 2013 i chcesz PowerPoint, aby przywrócić domyślne ustawienia, zamiast którego zachowanie ustawienie rozszerzona można wskazać w tym wprowadzając niewielkie zmiany w rejestrze systemu Windows w sposób opisany poniżej.

W tej procedurze tworzysz polecenia, które dodaje nowe ustawienie w rejestrze systemu Windows dla PowerPoint, a następnie uruchomieniu tego polecenia:

 1. Tworzenie nowego pliku w Notatniku.

 2. Skopiuj i wklej następujące trzy wiersze tekstu do Notatnika:

  Windows Registry Editor Version 5.00 
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPoint\Options] 
  "RestoreTopology"=dword:00000001
 3. W menu plik w Notatniku kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. Nazwa pliku Update.reg. (Ważne jest, że rozszerzenia nazwy pliku być reg).

 5. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję wszystkie pliki (*. *).

 6. Zwróć uwagę na folder, w którym plik jest zapisywany. Następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij Notatnik.

 7. Otwórz Eksploratora plików z Start menu, a następnie przejdź do folderu, w którym zapisano Update.reg.

 8. Kliknij dwukrotnie Update.reg.

 9. Odpowiada "Tak" dwa monity, które nastąpić.

Z zakończenia PowerPoint teraz zostaną przywrócone do topologii wyświetlania domyślne po zakończeniu pokazu slajdów.

(Przeczytaj więcej szczegółów technicznych w tym wpis na forum społeczności które odpowiedziano przez menedżera programu PowerPoint).

Zobacz też

Klip wideo: korzystanie z widoku prezentera

Wyświetlanie notatek prelegenta podczas prezentowania pokazu slajdów

Klip wideo: próba tempa pokazu slajdów

Powiększanie części slajdu w widoku pokazu slajdów

Drukowanie slajdów, materiałów informacyjnych lub notatek programu PowerPoint

Tworzenie prezentacji automatycznej

Korzystanie z widoku prezentera w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Klipy wideo programu PowerPoint 2016 nie są odtwarzane na monitorze pomocniczym

Wymagania wstępne dotyczące korzystania z widoku prezentera

Przed użyciem widoku prezentera wykonaj następujące czynności:

 • Upewnij się, że komputer, którego używasz do prezentacji, obsługuje korzystanie z wielu monitorów. Większość komputerów stacjonarnych ma wbudowaną funkcję obsługi wielu monitorów. W przeciwnym razie potrzebne są dwie karty graficzne.

  Porada: Aktualne informacje na temat obsługi wielu monitorów uzyskasz w witrynie internetowej producenta komputera.

 • PowerPoint obsługuje tylko stosowania dwóch monitorów dla prezentacji. Można jednak skonfigurować go, aby uruchomić prezentację na trzy lub większą liczbę monitorów podłączonych do komputera. Aby skonfigurować tak, aby użyć trzy lub większą liczbę monitorów, przewiń w dół do sekcji w tym artykule o nazwie "Włączanie obsługi wielu monitorów (co najmniej trzech)".

 • Konfigurowanie programu PowerPoint w celu korzystania z widoku prezentera

Skonfiguruj program PowerPoint w celu korzystania z widoku prezentera przy użyciu dwóch monitorów.

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Monitory kliknij pozycję Użyj widoku prezentera.

  Uwaga: Może zostać wyświetlone okno dialogowe Ustawienia wyświetlania z Panelu sterowania systemu Windows. W przeciwnym razie konfiguracja została już przeprowadzona. Jeśli nadal chcesz zmienić ustawienia, zobacz Pomoc systemu Microsoft Windows, aby znaleźć ustawienia wyświetlania systemu Windows, a następnie wykonaj kroki od 2 do 4.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia wyświetlania na karcie Monitor kliknij ikonę monitora, którego chcesz użyć do wyświetlania notatek prelegenta, a następnie zaznacz pole wyboru To jest mój monitor główny.

  Jeśli pole wyboru To jest mój monitor główny jest zaznaczone i niedostępne, ten monitor został już wskazany jako monitor główny. Możesz wybrać tylko jeden monitor główny naraz. Jeśli klikniesz ikonę innego monitora, pole wyboru To jest mój monitor główny zostanie wyczyszczone i ponownie udostępnione.

 3. Kliknij ikonę drugiego monitora, który będzie widoczny dla publiczności, zaznacz pole wyboru Powiększ pulpit systemu Windows do rozmiarów tego monitora, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Monitory sprawdź, czy monitor, na którym ma być wyświetlana prezentacja dla publiczności, jest widoczny na liście Pokaż na.

Przedstawianie prezentacji z użyciem dwóch monitorów

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W oknie dialogowym Przygotowywanie pokazu wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Aby rozpocząć przedstawianie prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Pokaz slajdów.

Włączanie obsługi wielu monitorów (co najmniej trzech)

Zanim będzie możliwe przedstawienie prezentacji na komputerze z trzema monitorami lub większą ich liczbą, należy włączyć obsługę wielu monitorów.

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Monitory kliknij pozycję Użyj widoku prezentera.

  Porada: Może zostać wyświetlone okno dialogowe Ustawienia wyświetlania z Panelu sterowania systemu Windows. W przeciwnym razie zobacz Pomoc systemu Microsoft Windows, aby zlokalizować ustawienia wyświetlania systemu Windows.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia wyświetlania na karcie Monitor kliknij ikonę monitora prezentera, a następnie zaznacz pole wyboru To jest mój monitor główny.

  Porada: Jeśli pole wyboru To jest mój monitor główny jest zaznaczone i niedostępne, ten monitor został już wskazany jako monitor główny. Możesz wybrać tylko jeden monitor główny naraz. Jeśli klikniesz ikonę innego monitora, pole wyboru To jest mój monitor główny zostanie wyczyszczone i ponownie udostępnione.

 3. W przypadku wszystkich pozostałych monitorów, które będą widoczne dla publiczności, kliknij ikonę monitora, zaznacz pole wyboru Powiększ pulpit systemu Windows do rozmiarów tego monitora, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Aby wyłączyć obsługę wielu monitorów, w oknie dialogowym Ustawienia wyświetlania na karcie Monitor zaznacz drugi monitor, a następnie wyczyść pole wyboru Powiększ pulpit systemu Windows do rozmiarów tego monitora.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×