Prezentowanie danych na wykresie pierścieniowym

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przy użyciu Microsoft Excel, można szybko przekształcić danych w wykresie pierścieniowym i ułatwić czytanie ten wykres pierścieniowy za pomocą opcji formatowania. Na przykład dodając legenda, etykiety danych i pola tekstowe, które wskazać każdy pierścień wykresu pierścieniowego reprezentuje, można szybko zrozumieć dane wykreślone na wykresie.

Sformatowany wykres pierścieniowy

Po utworzeniu wykresu pierścieniowego możesz obracania wycinków dla różnych perspektyw, skoncentrować się na określonych wycinki według wysuwania wycinków na wykresie pierścieniowym lub zmienianie rozmiaru otworu na wykresie pierścieniowym zwiększenia lub zmniejszenia rozmiaru wycinki.

Uwaga: Wykresy pierścieniowe począwszy od Office 2016, są wycofane na wykresach Gwiazda.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o wykreślanie danych na wykresie pierścieniowym

Tworzenie wykresu złożonego pierścieniowy

Obracanie wycinków na wykresie pierścieniowym

Wyciąganie wycinków wykres pierścieniowy

Zmienianie rozmiaru otworu na wykresie pierścieniowym

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Dowiedz się więcej o wykreślanie danych na wykresie pierścieniowym

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można wykreślić na wykresie pierścieniowym. Podobnie jak wykres kołowy wykres pierścieniowy pokazuje relacji między elementami w całości, ale wykres pierścieniowy może zawierać więcej niż jeden seria danych. Pierścień w każdej serii danych, które wykreślić na wykresie pierścieniowym są dodawane do wykresu. Pierwsza seria danych zostanie wyświetlony na środku wykresu.

Ze względu na ich charakter cykliczne wykresów pierścieniowych nie są łatwe do odczytania, szczególnie jeśli są one wyświetlane wiele serii danych. Proporcje pierścienie zewnętrzne i wewnętrzne pierścienie nie reprezentują dokładnie rozmiaru danych — punktów danych na zewnętrzne pierścienie może pojawić się większych niż punktów danych na wewnętrzne pierścienie podczas ich wartości rzeczywiste może być mniejszy. Wyświetlanie wartości lub wartości procentowych w etykietach danych jest bardzo przydatne na wykresie pierścieniowym, ale jeśli chcesz porównać punktów danych obok siebie, należy użyć skumulowany kolumnowy i skumulowany wykres słupkowy, zamiast tego.

Warto rozważyć użycie pierścieniowy wykresu, gdy:

 • Chcesz wykreślić co najmniej jedną serię danych.

 • Żadna z wartości, które mają zostać przedstawione nie jest liczbą ujemną.

 • Żadna z wartości, które mają zostać przedstawione jest wartość zero (0).

 • Nie masz więcej niż siedem kategorii dla poszczególnych serii danych.

 • Kategorii stanowiących części całego w każdy pierścień wykresu pierścieniowego.

Po utworzeniu wykresu pierścieniowego możesz wybrać następujące podtypy wykresów pierścieniowych:

 • Pierścieniowy    Wykresy pierścieniowe dane są wyświetlane w pierścienie, gdzie każdy pierścień reprezentuje jedną serię danych. Jeśli wartości procentowe są wyświetlane w etykietach danych, każdy będzie suma 100%.

  Typ wykresu pierścieniowy

 • Rozsunięty pierścieniowy    Podobnie jak rozsunięty wykresów kołowych, wykresy Rozsunięty pierścieniowy wyświetlenie udziału każdej wartości w sumie przy jednoczesnym wyróżnieniu poszczególnych wartości, ale mogą zawierać więcej niż jedną serię danych.

  Typ wykresu rozsunięty pierścieniowy

Wykresów pierścieniowych i wykresach Rozsunięty pierścieniowy nie są dostępne 3-w, ale możesz użyć 3-w formatowanie, aby zapewnić wykresach 3-D przypominających wygląd.

Początek strony

Tworzenie wykresu złożonego pierścieniowy

Sformatowany wykres pierścieniowy

Tak jak możemy utworzyć ten wykres pierścieniowy? Poniższa procedura pomaga utworzyć wykres pierścieniowy z podobne wyniki. Ten wykres użyliśmy przykładowymi danymi arkusza. Możesz skopiować te dane do arkusza, lub można używać własnych danych.

 1. Otwórz arkusz zawierający dane, które mają zostać przedstawione na wykresie pierścieniowym lub skopiować dane przykładowe do pustego arkusza.

  Jak skopiować przykładowe dane arkusza

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

   Uwaga: Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

  4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  2005

  2006

  Europa

  $12,704,714.00

  $17,987,034.00

  Kraje Azji

  $8,774,099.00

  $12,214,447.00

  Stany Zjednoczone

  $12,094,215.00

  $10,873,099.00

 2. Zaznacz dane, które mają zostać przedstawione na wykresie pierścieniowym.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij pozycję Inne wykresy.

  Obraz Wstążki programu Excel

 4. W obszarze pierścieniowy kliknij pierścieniowy.

 5. Kliknij pozycję obszar kreślenia wykresu pierścieniowego.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 6. Na karcie Projektowanie w grupie Układy wykresu wybierz układ, który ma być używany.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Nasze wykres pierścieniowy użyliśmy 6 układu.

  6 układu Wyświetla legendę. Jeśli wykres zawiera za dużo wpisy legendy lub wpisy legendy nie można łatwo odróżnić, warto dodać etykiety danych do punktów danych na wykresie pierścieniowym zamiast wyświetlania legendy (kartaUkład, grupa etykiety, Etykiety danych przycisk).

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Nasze wykres pierścieniowy użyliśmy 26 styl.

 8. Aby zmienić rozmiar wykresu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij wykres.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie rozmiar wprowadź odpowiedni rozmiar w polu Wysokość kształtu i Szerokość kształtu.

   Dla naszych wykres pierścieniowy możemy Ustaw wysokość kształtu 4" i szerokości kształtu do 5,5".

 9. Aby zmienić rozmiar otworu pierścieniowy, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij serię danych, lub wybierz ją z listy elementów wykresu (kartaFormatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ).

   excel ribbon image

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  3. Kliknij pozycję Opcje serii, a w obszarze Rozmiar otworu wykresu, przeciągnij suwak odpowiedni rozmiar lub wpisz wartość procentową między 10 a o 90 stopni w polu wartości procentowej.

   Nasze wykres pierścieniowy użyliśmy 20%.

 10. Aby wprowadzić dane etykiet wyróżnić lepiej, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij raz etykietę danych, aby zaznaczyć etykiety danych dla całej serii danych lub wybierz je z listy elementów wykresu (kartaFormatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ).

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij więcej Przycisk Więcej , a następnie kliknij odpowiedni styl kształtu.

   Style kształtów na Wstążce programu Excel

   Nasze wykres pierścieniowy użyliśmy Delikatne efekt — ciemny 1.

  3. Powtórz te kroki, aby sformatować etykiety danych wszystkich serii danych na wykresie pierścieniowym.

 11. Aby zmienić i Formatuj tytuł wykresu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Tytuł wykresu, lub wybierz ją z listy elementów wykresu (kartaFormatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ).

  2. Wpisz tytuł, który ma być używany, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij więcej Przycisk Więcej , a następnie kliknij odpowiedni styl kształtu.

   Nasze wykres pierścieniowy użyliśmy Średni efekt — akcent 1.

  4. Jeśli chcesz zmienić położenie tytułu, przeciągnij go do lokalizacji, w której chcesz.

 12. Aby zmienić format legendy, kliknij pozycję Legenda, a następnie wybierz odpowiedni styl w polu Style kształtów (kartaFormat, w grupie Style kształtów, przycisk więcej Przycisk Więcej ).

 13. Aby dodać tekst etykiety ze strzałkami, które wskazują pierścienie pierścieniowy, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ w grupie Wstaw kliknij polecenie Pole tekstowe.

  2. Kliknij wykres, w którym chcesz umieścić pole tekstowe, wpisz tekst, który ma być i naciśnij klawisz ENTER.

  3. Zaznacz pole tekstowe, a następnie w grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku .

  4. Kliknij Pole tekstowe, a w obszarze Autodopasowanie, zaznacz pole wyboru Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu i kliknij przycisk OK.

  5. W grupie Style kształtów wybierz styl, który ma być używany.

  6. Na karcie Układ w grupie Wstawianie kliknij przycisk Kształty.

  7. W obszarze linie kliknij strzałkę.

  8. Na wykresie rysować strzałki rogu pola tekstowego, dzwonienia pierścieniowy, który ma być wskaż.

  9. Aby zmienić format pola tekstowe, kliknij pole tekstowe, a następnie wybierz odpowiedni styl w grupie Style kształtów (kartaFormatowanie, grupa Style kształtów ).

   Powtórz te kroki dla wszystkich pierścienie pierścieniowy na wykresie.

 14. Aby zmienić tło wykresu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij obszar wykresu, lub wybierz ją z listy elementów wykresu (kartaFormatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie pola Elementy wykresu ).

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij więcej Przycisk Więcej , a następnie kliknij odpowiedni styl kształtu.

   Nasze wykres pierścieniowy użyliśmy Delikatne efekt — akcent 3.

 15. Aby zaokrąglić rogi tło wykresu, wykonaj następujące czynności:

  1. W grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku .

  2. Kliknij pozycję Style obramowań, a następnie zaznacz pole wyboru narożnikach zaokrąglony.

 16. Jeśli chcesz użyć kolorów motywu, które różnią się od domyślnego motywu zastosowanego do skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie motywy kliknij pozycję motywy.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. W obszarze wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

   Nasze wykres pierścieniowy użyliśmy motywu wierzchołka.

Początek strony

Obracanie wycinków na wykresie pierścieniowym

Kolejność, w których seria danych w pierścieniowy wykresów na wykresie Office Excel 2007 jest określona przez kolejność danych w arkuszu. Dla perspektywę możesz obrócić wycinkami wykresu pierścieniowego w zakresie 360 stopni koła na wykresie pierścieniowym.

Obrócony wykres pierścieniowy

 1. Na wykresie pierścieniowym kliknij serię danych lub punktu danych, albo wykonaj poniższe czynności, aby go wybrać z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij serii danych lub punktu danych, który ma.

   excel ribbon image

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W polu Kąt pierwszego wycinka przeciągnij suwak na odpowiedni kąt obrotu, który ma lub wpisz wartość z przedziału od 0 (zero) i 360, aby określić kąt, w którym ma być wyświetlany pierwszy wycinek.

Początek strony

Wyciąganie wycinków wykres pierścieniowy

Aby wyróżnić poszczególne wycinki wykresu pierścieniowego, używając typ wykresu Rozsunięty pierścieniowy podczas tworzenia wykresu. Wykres Rozsunięty pierścieniowy wykresy warstwowe udziału każdej wartości w sumie przy jednoczesnym wyróżnieniu poszczególnych wartości. Możesz zmienić ustawienie rozbicie pierścieniowy wszystkie wycinki lub poszczególne wycinki.

Wykres rozsunięty pierścieniowy

Wycinki można również wysunąć ręcznie.

Wykres pierścieniowy z wysuniętym wycinkiem

Zmienianie ustawień wycinków na wykresie Rozsunięty pierścieniowy

 1. Na wykresie Rozsunięty pierścieniowy kliknij serii danych lub punktu danych, albo wykonaj poniższe czynności, aby wybrać serii danych z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij serię danych.

   excel ribbon image

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W obszarze Rozbicie wykresu pierścieniowego przeciągnij suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość procentową rozdział, lub wpisz wartość procentową rozdział, który ma w polu wartości procentowej.

Ręczne wysunąć wycinki wykresu pierścieniowego

Kliknij wykres pierścieniowy, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby wysunąć wszystkie wycinki na wykresie pierścieniowym, przeciągnij w kierunku od środka tego wykresu.

 • Aby wysunąć poszczególne wycinki wykresu pierścieniowego, kliknij wycinek, który chcesz wysunąć, a następnie przeciągnij ten wycinek w kierunku od środka wykresu.

Początek strony

Zmienianie rozmiaru otworu na wykresie pierścieniowym

Powiększanie lub zmniejszanie rozmiaru otworu na wykresie pierścieniowym, możesz zmniejszyć lub zwiększyć szerokość wycinki. Na przykład można wyświetlić większą wycinki, aby lepiej zezwalały etykiet danych, które zawierają długich serii lub kategorii nazw lub kombinacją nazwy, wartości i wartości procentowych.

 1. Na wykresie pierścieniowym kliknij serię danych, lub wykonaj poniższe czynności, aby go wybrać z listy elementów wykresu.

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij serię danych.

   excel ribbon image

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W obszarze Rozmiar otworu wykresu przeciągnij suwak na odpowiedni rozmiar, lub wpisz wartość procentową między 10 a o 90 stopni w polu wartości procentowej.

Początek strony

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Jeśli planujesz tworzenie wykresów podobnych do wykresu utworzonego za pomocą powyższej procedury, możesz zapisać ten wykres jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów.

 1. Kliknij wykres, który chcesz zapisać jako szablon.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij pozycję Zapisz jako szablon.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  Porada: Jeśli nie zostanie określony inny folder, plik szablonu (crtx) zostanie zapisany w folderze Wykresy, a szablon będzie dostępny w obszarze Szablony w oknach dialogowych Wstawianie wykresu (karta Wstawianie, grupa Wykresy, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku ) i Zmienianie typu wykresu (karta Projektowanie, grupa Typ, przycisk Zmień typ wykresu).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szablonu wykresu zobacz Zapisywanie wykresu niestandardowego jako szablonu.

Uwaga: Szablon wykresu zawiera formatowanie wykresu i zapisuje kolory, które są używane podczas zapisywania wykres jako szablon. Korzystając z szablonu wykresu do utworzenia wykresu w innym skoroszycie, nowego wykresu używa kolorów szablonu wykresu — nie kolory motywu z dokumentu, aktualnie zastosowany do skoroszytu. Aby użyć kolorów motywu dokumentu zamiast kolorów szablonu wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Resetuj dopasowanie stylu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×