Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Dodawanie, usuwanie i rozmieszczanie slajdów w prezentacji za pomocą PowerPoint przy użyciu klawiatury z czytnika ekranu. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Również dowiesz sposób zmieniania rozmiaru i orientacji slajdów.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie nowego slajdu

Można łatwo dodawać nowych slajdów do prezentacji, albo na podstawie układu bieżącego slajdu lub z nowego układu szablonu.

Dodawanie nowego slajdu na podstawie bieżącego układu slajdów

W nowej prezentacji slajd tytułowy jest dodawany automatycznie. Możesz dodać nowy slajd na podstawie układu poprzedniego slajdu.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + M. Słyszysz "Slajdu," obserwowane przez liczbę slajdów i miejsca nowy slajd na liście, a "Zaznaczone".

Dodawanie nowego slajdu na podstawie układu szablonu

 1. W widoku normalnym, naciśnij klawisze Alt + H, I. Słyszysz tytuł pierwszego układ slajdu. Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Leaving paska menu motyw pakietu Office" wraz z numerem slajdu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz układ slajdu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz liczbę nowy slajd. Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Enter żadnego zaznaczenia."

  Fokus zostanie przeniesiony do okienka slajdu.

Usuwanie slajdu

 1. W okienku miniatur naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół aż usłyszysz numer slajdu, który chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz Delete. Słyszysz liczbę bieżący slajd i jego położenie na liście, a po nim "Zaznaczony". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Wprowadź, pozostawiając menu, żadnego zaznaczenia."

Zmiana kolejności slajdów

Kolejność slajdów możesz zmienić, wycinając slajd z jego starego miejsca i wklejając go w nowym miejscu.

 1. W okienku miniatur naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz numer slajdu, którego chcesz przenieść.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść slajdu w górę na liście slajdów, naciśnij klawisz strzałki klawisze Ctrl + Strzałka w górę. Słyszysz nowy numer slajdu na liście.

  • Aby przenieść slajd w dół na liście slajdów, naciśnij klawisz strzałki klawisze Ctrl + Strzałka w dół. Słyszysz nowy numer slajdu na liście.

  • Aby przenieść slajd na początek prezentacji, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Strzałka w górę klawisz strzałki.

  • Aby przenieść slajd koniec prezentacji, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Strzałka w dół klawisz strzałki.

Organizowanie slajdów za pomocą sekcji

Aby pogrupować slajdy w znaczące jednostki, możesz zorganizować je w sekcje. Jeśli na przykład pracujesz nad prezentacją z innymi osobami, możesz przypisać każdemu współpracownikowi sekcję do opracowania.

Sekcje są wyświetlane i ogłaszane w okienku miniatur w widoku normalnym i w widoku Sortowania slajdów. Nie są wyświetlane lub ogłoszenia, w widoku pokazu slajdów.

 1. W okienku miniatur naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz slajdu, który ma być pierwszym slajdzie sekcji.

 2. Naciśnij klawisze Alt + H, T1. Słyszysz: "Dodaj sekcję".

 3. Aby dodać znacznik sekcja bez tytułu, naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Zmień nazwę sekcji".

 4. Wpisz nową nazwę sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Przenieś slajdy w obszarze odpowiedniej sekcji zgodnie z instrukcjami w Zmiana kolejności slajdów.

  Aby usłyszeć, jak Narrator komunikuje nazwy sekcji, w okienku miniatur naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Program JAWS nie informuje o nazwach sekcji.

Zmienianie orientacji wszystkich slajdów w prezentacji

Można zmienić orientacji całego slajdu, ustaw z poziomej na pionową lub odwrotnie.

 1. W widoku normalnym naciśnij klawisze Alt + G, S, C. Zostanie otwarte okno Rozmiar slajdu.

 2. W oknie Rozmiar slajdu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszysz, że "Slajdy po zaznaczeniu" następuje bieżącej orientacji slajdów, na przykład "Pozioma".

  Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Zaznaczone przycisk radiowy orientacji slajdów, option> <currently zaznaczone,."

  Porada: Przy użyciu programu Narrator Aby odsłuchać i przechodzenie między opcjami w oknie Rozmiar slajdu, można również nacisnąć SR klawisz w górę lub Strzałka w dół.

 3. Aby zmienić orientację, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Słyszysz wybranego orientacja.

 4. Po zakończeniu zaznaczenia, naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "okna programu Microsoft PowerPoint, przycisk". Zostanie otwarte okno potwierdzenia.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmaksymalizować rozmiar zawartości, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Maksymalizuj." Jeśli masz wiele zawartości na slajdzie, cały tekst może nie mieścić na slajdzie podczas korzystania z tej opcji.

  • Skalowanie zawartości w dół w celu dopasowania go na slajdzie, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Dopasuj upewnij się". Ta opcja może zmienić rozmiar zawartość tak, aby zmniejsza rozmiar czcionki, aby zmieścić wszystkie elementy na slajdzie.

 6. Naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do okienka miniatur.

Zmienianie rozmiaru slajdów

Aby zmienić rozmiar slajdu, możesz wybrać jedną z dwóch opcji rozmiaru domyślnego — Standardowy (4:3) i Panoramiczny (16:9) — lub możesz dostosować rozmiar slajdów.

Zmienianie rozmiaru slajdu z panoramicznego na standardowy lub odwrotnie

 1. W widoku normalnym naciśnij klawisze Alt + G, s. klawisz ENTER. Słyszysz pierwszego elementu w menu Rozmiar slajdu. Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "dolnym wstążki, pole niestandardowe grupy".

 2. W menu Rozmiar slajdu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać standardowy rozmiar, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po usłyszeć: "Standard".

  • Aby wybrać odpowiedni rozmiar panoramiczny, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub dół Strzałka dopiero po słyszą: "Panoramiczny".

 3. Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "okna programu Microsoft PowerPoint, przycisk". Zostanie otwarte okno potwierdzenia.

 4. W oknie Programu Microsoft PowerPoint wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmaksymalizować rozmiar zawartości, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Maksymalizuj." Jeśli masz wiele zawartości na slajdzie, cały tekst może nie mieścić na slajdzie podczas korzystania z tej opcji.

  • Skalowanie zawartości w dół w celu dopasowania go na slajdzie, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zapewnienia dopasowania". Ta opcja może zmienić rozmiar zawartość tak, aby zmniejsza rozmiar czcionki, aby zmieścić wszystkie elementy na slajdzie.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do okienka miniatur.

Dostosowywanie rozmiaru slajdów

Rozmiar slajdów możesz zmienić tak, aby zastosować wymiary niestandardowe na potrzeby różnych ekranów lub rozmiarów papieru.

 1. W widoku normalnym naciśnij klawisze Alt + G, S, C. Zostanie otwarte okno Rozmiar slajdu .

 2. W oknie Rozmiar slajdu Aby zmienić rozmiar slajdów, wybierz format docelowy prezentacji lub Ustaw wysokość, szerokość oraz orientację prezentacji:

  • Aby wybrać format docelowy prezentacji, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Dopasuj rozmiar slajdów." Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby rozwinąć menu rozwijanego. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby ustawić szerokość i wysokość:

   • Aby zmienić szerokość slajdów, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Szerokość". Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz wartość, lub wpisz wartość.

   • Aby zmienić wysokość slajdów, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wysokość". Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz wartość, lub wpisz wartość.

  Porada: Przy użyciu programu Narrator Aby odsłuchać i przechodzenie między opcjami w oknie Rozmiar slajdu, można również nacisnąć SR klawisz w górę lub Strzałka w dół.

 3. Po zakończeniu zaznaczenia, naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "okna programu Microsoft PowerPoint, przycisk". Zostanie otwarte okno potwierdzenia.

 4. W oknie Microsoft PowerPoint wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmaksymalizować rozmiar zawartości, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Maksymalizuj." Jeśli masz wiele zawartości na slajdzie, cały tekst może nie mieścić na slajdzie podczas korzystania z tej opcji.

  • Skalowanie zawartości w dół, aby dopasować go na nowy slajd, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zapewnienia dopasowania". Ta opcja może zmienić rozmiar zawartość tak, aby zmniejsza rozmiar czcionki, aby zmieścić wszystkie elementy na slajdzie.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do okienka miniatur.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Umożliwia PowerPoint przy użyciu klawiatury i VoiceOver, czytnik ekranu macOS wbudowanych, dodawanie, usuwanie i rozmieszczanie slajdów w prezentacji. Możesz również zmienić rozmiaru i orientacji slajdów.

W poniższych zadania są wykonywane w widoku normalnym w PowerPoint. Aby przejść do widoku normalnego, naciśnij klawisze Command + 1.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie nowego slajdu

Można łatwo dodawać nowych slajdów do prezentacji, albo na podstawie układu bieżącego slajdu lub z nowego układu szablonu.

Dodawanie nowego slajdu na podstawie bieżącego slajdu

 1. W PowerPoint zestawu slajdów Aby dodać nowy slajd, w oparciu o układ poprzedniego slajdu, naciśnij klawisze Command + Shift + N. VoiceOver informuje o "Nowy slajd" i dodaje się slajd.

  Porada: Aby zduplikować bieżący slajd, naciśnij klawisze Command+Shift+D.

Dodawanie nowego slajdu na podstawie układu szablonu

 1. W widoku Normalny naciskaj klawisz F6, aż znajdziesz się na karcie. Nastąpi przejście do obecnie wybranej karty. W razie potrzeby naciskaj klawisz Strzałka w lewo, aż funkcja VoiceOver odczyta nazwę karty Narzędzia główne. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać kartę.

 2. Na karcie Narzędzia główne naciśnij klawisz Strzałka w dół jeden raz, aby przejść na wstążkę.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść na wstążkę.

 4. Naciskaj wielokrotnie klawisz Strzałka w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nowy slajd, przycisk menu”.

 5. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M, aby otworzyć menu. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Nowy slajd, okno. Nowy slajd, galeria”.

 6. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść do galerii.

 7. Naciskaj klawisze strzałek, aby poruszać się między elementami. Podczas nawigowania funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 8. Aby wybrać układ, naciśnij klawisz Enter. Slajd zostanie dodany do zestawu.

Usuwanie slajdu

 1. Naciśnij klawisze Command+1, aby przejść do widoku Normalny.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Okienko miniatur, lista, zaznaczonych elementów: 1”.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść do okienka miniatur. Funkcja VoiceOver poinformuje: „W okienku miniatur, lista, zaznaczonych elementów: 1”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby poruszać się po slajdach. Podczas nawigowania po slajdach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 5. Na slajdzie, który chcesz usunąć, naciśnij klawisz Delete. Slajd zostanie usunięty.

Zmienianie kolejności slajdów

Kolejność slajdów można zmienić, wycinając slajd z jego bieżącego miejsca i wklejając go w nowym miejscu.

 1. W widoku Normalny naciskaj klawisz F6, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Okienko miniatur, lista, zaznaczonych elementów: 1”.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść do okienka miniatur. Funkcja VoiceOver poinformuje: „W okienku miniatur, lista, zaznaczonych elementów: 1”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby poruszać się po slajdach. Podczas nawigowania po slajdach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 4. Na slajdzie, który chcesz przenieść, naciśnij klawisze Command+X, aby go wyciąć.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby poruszać się po slajdach. Podczas nawigowania po slajdach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 6. Na slajdzie, po którym chcesz umieścić wycięty slajd, naciśnij klawisze Command+V, aby go wkleić.

Organizowanie slajdów za pomocą sekcji

Slajdy można pogrupować w sekcje, aby utworzyć znaczące jednostki. Jeśli na przykład pracujesz nad prezentacją z innymi osobami, możesz przypisać każdemu współpracownikowi sekcję do opracowania.

Sekcje są wyświetlane i ogłaszane w okienku miniatur w widoku normalnym i w widoku Sortowania slajdów.

 1. W okienku miniatur w widoku Normalny przejdź do pierwszego slajdu w sekcji.

 2. Naciskaj klawisz F6 do momentu przejścia na kartę. Jeśli nie udało Ci się przejść na kartę Narzędzia główne, naciskaj klawisz Strzałka w lewo, aż do niej dotrzesz. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Narzędzia główne, karta, 1 z 8”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać kartę.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do wstążki. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Obszar przewijania”. Jesteś obecnie w obszarze przewijania”.

 4. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść na wstążkę. Funkcja VoiceOver poinformuje: „W obszarze przewijania, <liczba elementów>, <nazwa przycisku z fokusem>”.

 5. Naciskaj wielokrotnie klawisz Strzałka w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Sekcja, przycisk menu”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 6. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać opcję Dodaj sekcję.

 7. Wpisz nazwę sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Sekcja jest teraz widoczna w okienku miniatur i po przejściu do niej w tym okienku funkcja VoiceOver odczyta jej nazwę.

Zmienianie orientacji slajdów w zestawie slajdów

Slajdy PowerPoint są automatycznie konfigurowane w orientacji poziomej, ale można zmienić orientację slajdów na pionową lub odwrotnie.

 1. W widoku Normalny naciskaj klawisz F6, aż znajdziesz się na karcie. Jeśli nie udało Ci się przejść na kartę Projektowanie, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż do niej dotrzesz. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Projektowanie, karta, 3 z 8”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać kartę.

 2. Na karcie Projektowanie, naciskaj klawisz Tab do momentu funkcja VoiceOver informuje o: "Rozmiar slajdu, przycisk menu."

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Naciśnięty Rozmiar slajdu, przycisk menu. Jesteś obecnie w galerii”.

 4. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść do menu. Funkcja VoiceOver poinformuje: „W Rozmiar slajdu, galeria, <liczba elementów menu>, <obecnie wybrany rozmiar slajdu>”.

 5. Naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Ustawienia strony".

 6. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia strony.

 7. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż przejdziesz do odpowiedniej opcji orientacji, takiej jak „Pionowa orientacja slajdów” lub „Pozioma orientacja slajdów”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby ją wybrać.

 8. Naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "OK, domyślny, przycisk". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby naciśnij przycisk.

 9. Jeśli bieżąca zawartość nie mieści się w wybranej orientacji, zostanie otwarte okno dialogowe z pytaniem, jak przeskalować zawartość w celu pomieszczenia jej w tej orientacji:

  • Skalowanie zawartości w dół, naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "skalowanie przycisk Strzałka w dół,." Ta opcja zmienia rozmiar zawartości i może używać zmniejsza rozmiar czcionki aby zmieścić wszystkie elementy na slajdzie.

  • Aby zmaksymalizować rozmiar zawartości, naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "skalowanie, przycisk." Jeśli masz wiele zawartości na slajdzie, jego może nie zmieszczą się na slajdzie po wybraniu tej opcji.

  Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie rozmiaru slajdów

Aby zmienić rozmiar slajdu, możesz wybrać jedną z dwóch opcji rozmiaru domyślnego — Standardowy (4:3) i Panoramiczny (16:9) — lub możesz dostosować rozmiar.

Zmienianie rozmiaru z panoramicznego na standardowy lub odwrotnie

 1. W widoku Normalny naciskaj klawisz F6, aż znajdziesz się na karcie. Jeśli nie udało Ci się przejść na kartę Projektowanie, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż do niej dotrzesz. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Projektowanie, karta, 3 z 8”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać kartę.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Rozmiar slajdu, przycisk menu."

 3. Aby otworzyć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Naciśnięty Rozmiar slajdu, przycisk menu. Jesteś obecnie w galerii”.

 4. Aby przejść do menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver poinformuje: „W Rozmiar slajdu, galeria, <liczba elementów menu>, <obecnie wybrany rozmiar slajdu>”.

 5. W celu poruszania się między opcjami używaj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po opcjach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 6. Aby wybrać rozmiar, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 7. Jeśli konwertujesz rozmiar na mniejszy, może pojawić się okno dialogowe z pytaniem, czy przeskalować zawartość w celu dopasowania jej do wybranego rozmiaru:

  • Skalowanie zawartości w dół, naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Skala domyślne, przycisk." Ta opcja zmienia rozmiar zawartości i może używać zmniejsza rozmiar czcionki aby zmieścić wszystkie elementy na slajdzie.

  • Aby zmaksymalizować rozmiar zawartości, naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Nie skalowanie, przycisk." Jeśli masz wiele zawartości na slajdzie, jego może nie zmieszczą się na slajdzie po wybraniu tej opcji.

  Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie rozmiaru slajdów

 1. W widoku Normalny naciskaj klawisz F6, aż znajdziesz się na karcie. Jeśli nie udało Ci się przejść na kartę Projektowanie, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż do niej dotrzesz. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Projektowanie, karta, 3 z 8”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać kartę.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Rozmiar slajdu, przycisk menu."

 3. Aby otworzyć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Naciśnięty Rozmiar slajdu, przycisk menu. Jesteś obecnie w galerii”.

 4. Aby przejść do menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół.

 5. Naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Ustawienia strony".

 6. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia strony.

 7. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo dwa razy. Funkcja VoiceOver poinformuje o aktualnie wybranym rozmiarze, na przykład „Panoramiczny” lub „Pokaz na ekranie (4:3)”.

 8. Aby wyświetlić opcje, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 9. W celu przeglądania opcji używaj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po elementach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Aby wybrać pozycję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 10. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "OK, domyślny, przycisk". Aby zaznaczyć przycisk, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 11. Jeśli konwertujesz rozmiar na inny, może pojawić się okno dialogowe z pytaniem, czy przeskalować zawartość w celu dopasowania jej do wybranego rozmiaru:

  • Skalowanie zawartości w dół, naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Skala naciśnięty przycisk". Ta opcja zmienia rozmiar zawartości i może używać zmniejsza rozmiar czcionki aby zmieścić wszystkie elementy na slajdzie.

  • Aby zmaksymalizować rozmiar zawartości, naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o: "Skala w górę, przycisk". Jeśli masz wiele zawartości na slajdzie, jego może nie zmieszczą się na slajdzie po wybraniu tej opcji.

  Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Umożliwia PowerPoint z programem VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, dodawanie, usuwanie i rozmieszczanie slajdów w prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie i usuwanie slajdów oraz zmienianie ich rozmieszczenia w programie PowerPoint

Z łatwością możesz dodać nowe slajdy do prezentacji zarówno na podstawie bieżącego układu slajdów, jak i na podstawie układu nowego szablonu albo usunąć te, które nie są już potrzebne. Kolejność slajdów można także zmienić, wycinając slajd z jego bieżącego miejsca i wklejając go w nowym miejscu.

Dodawanie nowego slajdu

 1. W swojej prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz numer slajdu, przed którym chcesz dodać nowy slajd. Podczas nawigowania będą odczytywane slajdy: „Slajd <numer slajdu> z <łączna liczba slajdów>.”

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wybrano”.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nowy slajd, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Slajd zostanie dodany do zestawu.

 4. Aby zmienić układ wstawionego slajdu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Układ, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby przechodzić między opcjami szablonu, szybko przesuwaj w prawo. Podczas nawigowania po szablonach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Dla obecnie wybranego układu usłyszysz komunikat „Wybrano” i nazwę układu. Aby wybrać szablon, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie kolejności slajdów

 1. W swojej prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz numer slajdu, który chcesz przenieść. Podczas nawigowania będą odczytywane slajdy.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wybrano”.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Usłyszysz: „Pokaż więcej elementów, element menu”. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe.

 4. W obszarze menu kontekstowego szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wytnij, element menu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz numer slajdu, przed którym chcesz wstawić wycięty slajd, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wybrano”.

 6. Naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Usłyszysz: „Zaznacz wszystko, element menu”.

 7. Aby wkleić slajd, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wklej, element menu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji.

Usuwanie slajdu

 1. W swojej prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz numer slajdu, który chcesz usunąć. Podczas nawigowania będą odczytywane slajdy.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wybrano”.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Usłyszysz: „Pokaż więcej elementów, element menu”.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Usuń, element menu”.

 5. Aby usunąć slajd, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

W aplikacji PowerPoint dla systemu Android możesz dodawać i usuwać slajdy oraz zmieniać ich rozmieszczenie w prezentacjach przy użyciu funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie i usuwanie slajdów oraz zmienianie ich rozmieszczenia w programie PowerPoint

Z łatwością możesz dodać nowe slajdy do prezentacji zarówno na podstawie bieżącego układu slajdów, jak i na podstawie układu nowego szablonu albo usunąć te, które nie są już potrzebne. Kolejność slajdów można także zmienić, wycinając slajd z jego bieżącego miejsca i wklejając go w nowym miejscu.

Dodawanie nowego slajdu

 1. W okienku miniatur prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz numer slajdu, przed którym chcesz dodać slajd. Podczas nawigowania będą odczytywane slajdy: „Slajd <numer slajdu>”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Slajd zostanie zaznaczony i zostanie otwarte okienko edycji.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przełącznik Wstecz, nie zaznaczony”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do okienka miniatur.

 4. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Nowy slajd, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Slajd zostanie dodany do zestawu.

 5. Aby zmienić układ wstawionego slajdu, w widoku do edycji slajdu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Układ, menu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby przechodzić między opcjami szablonu w menu Układ, szybko przesuwaj w prawo. Podczas nawigowania po szablonach funkcja TalkBack odczytuje ich nazwy. Dla obecnie wybranego układu usłyszysz nazwę układu i komunikat „Wybrano”. Aby wybrać szablon, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie kolejności slajdów

 1. W okienku miniatur prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz numer slajdu, który chcesz przenieść. Podczas nawigowania będą odczytywane slajdy.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe i usłyszysz komunikat: „Edytuj, przycisk”.

 3. W menu kontekstowym szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Wytnij, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz numer slajdu, po którym chcesz wstawić wycięty slajd, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Edytuj, przycisk”.

 5. Aby wkleić slajd, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wklej, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji.

Usuwanie slajdu

 1. W okienku miniatur prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz numer slajdu, który chcesz usunąć. Podczas nawigowania będą odczytywane slajdy.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Edytuj, przycisk”.

 3. W menu kontekstowym szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Usuń, przycisk”.

 4. Aby usunąć slajd, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

W aplikacji PowerPoint Mobile za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu Windows, możesz dodawać, rozmieszczać i usuwać slajdy w prezentacjach.

Z łatwością możesz dodać nowe slajdy do prezentacji zarówno na podstawie bieżącego układu slajdów, jak i na podstawie układu nowego szablonu albo usunąć te, które nie są już potrzebne. Kolejność slajdów można także zmienić, wycinając slajd z jego bieżącego miejsca i wklejając go w nowym miejscu.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie nowego slajdu

 1. W okienku miniatur prezentacji, szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem aż usłyszysz: "Elementów".

  Uwaga: Aby przejść do okienka miniatur w widoku do edycji, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Wstecz, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony na wybrany slajd w okienku miniatur.

 2. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz slajdów, przed którym chcesz dodać slajd. Program Narrator informuje o slajdy podczas przenoszenia.

 3. Aby anulować zaznaczenie slajdu, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Nowy slajd", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Slajd zostanie dodany do zestawu.

Zmienianie układu slajdu

 1. Podczas edytowania slajdów, szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Slajdów narzędzi przycisk Układ", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Menu Układ".

 2. Aby przejrzeć opcje szablonu, szybko przesuń w prawo. Program Narrator informuje o szablonach podczas przenoszenia. W układzie zaznaczonej słyszysz "Zaznaczone" i układ.

 3. Aby wybrać szablon, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie kolejności slajdów

 1. W okienku miniatur, szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem aż usłyszysz: "Elementów". Następnie szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz slajd, który chcesz przenieść. Program Narrator informuje o slajdy podczas przenoszenia.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe i usłyszysz komunikat: „Niestandardowy”.

 3. W menu kontekstowym szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Wytnij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz numer slajdu, po którym chcesz wstawić wycięty slajd, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu kontekstowe. Usłyszysz komunikat: „Niestandardowy”.

 5. Aby wkleić slajd, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Wklej", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd jest przenoszony do nowej lokalizacji.

Usuwanie slajdu

 1. W okienku miniatur, szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem aż usłyszysz: "Elementów". A następnie szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz slajd, który chcesz usunąć. Program Narrator informuje o slajdy podczas przenoszenia.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Niestandardowy”.

 3. W menu kontekstowym szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Usuń, przycisk”.

 4. Aby usunąć slajd, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Dodawanie, usuwanie i rozmieszczanie slajdów w prezentacji za pomocą PowerPoint Online z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

W tym temacie

Dodawanie nowego slajdu

Możesz dodać nowych slajdów do prezentacji, albo na podstawie układu bieżącego slajdu lub z innego układu.

 1. W Widoku do edycji, naciśnij klawisze logo Alt + Windows, N, S, I. Zostanie otwarte menu Nowy slajd.

 2. W menu Układ slajdu oparty na bieżącym slajdzie jest zaznaczone. Aby przejść innych układów, naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz układu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nowy slajd jest dodawany do prezentacji.

Zmiana kolejności slajdów

Slajdy można poruszanie, aby zmienić ich kolejność w prezentacji.

 1. W Widoku do edycjinaciskaj klawisze Ctrl + F6 słyszysz liczbę bieżący slajd. JAWS informuje o: "Panel slajdów".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz numer slajdu, który chcesz przenieść.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść slajd bliżej początku prezentacji, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w górę. Slajd zostanie przeniesiony o jedną pozycję w górę.

  • Aby przenieść slajd bliżej końca prezentacji, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w dół. Slajd zostanie przeniesiony o jedną pozycję w dół.

  • Aby umieścić na slajdzie jako pierwszy slajd w prezentacji, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Strzałka w górę klawisz strzałki.

  • Aby umieścić na slajdzie jako ostatni slajd w prezentacji, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Strzałka w dół klawisz strzałki.

Usuwanie slajdów

 1. W Widoku do edycjinaciskaj klawisze Ctrl + F6 słyszysz liczbę bieżący slajd. JAWS informuje o: "Panel slajdów".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz numer slajdu, który chcesz usunąć.

 3. Naciśnij klawisz Delete.

  Porada: Aby cofnąć usunięcie, naciśnij klawisze Ctrl+Z.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie programu PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×