Praca ze skojarzeniami na diagramach struktury statycznej UML

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodawanie skojarzenia do punktów końcowych skojarzenia

 1. Na diagramie struktury statycznej kliknij dwukrotnie kształt Skojarzenie dwuelementowe, Klasa skojarzenia lub Skojarzenie n-elementowe.

 2. W obszarze Punkty końcowe skojarzenia wybierz punkt końcowy, do którego chcesz dodać ozdoby, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

  Porada: Często używane ustawienia właściwości można edytować bezpośrednio na liście Punkty końcowe skojarzenia, klikając odpowiednie pole, a następnie wpisując lub wybierając wartość.

 3. Kliknij pole Punkt końcowy skojarzenia i wpisz lub wybierz nazwę punktu końcowego, liczebność, kierunek nawigacji, agregację i inne żądane opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Powtórz kroki od 2 do 3 dla wszystkich punktów końcowych skojarzenia, które chcesz edytować.

 5. Wpisz lub wybierz żądane opcje właściwości w kategorii Skojarzenia i innych kategoriach, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie kwalifikatory do skojarzenia

 1. Kliknij dwukrotnie kształt Skojarzenie dwuelementowe, Klasa skojarzenia, Skojarzenie n-elementowe lub Klasa skojarzenia n-elementowego, do którego chcesz dodać kwalifikator.

 2. W obszarze Punkty końcowe skojarzenia wybierz punkt końcowy skojarzenia, do którego chcesz dodać kwalifikator, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 3. Kliknij kartę Atrybuty kwalifikatora, kliknij przycisk Nowy, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 4. Wpisz lub wybierz wartości żądanych właściwości kwalifikatora.

 5. Klikaj przycisk OK aż do zamknięcia okna dialogowego Właściwości UML.

Do punktu końcowego skojarzenia z kwalifikatorem zostanie dodany mały prostokąt.

Wskazywanie relacji złożenia między klasy

 1. Przeciągnij kształt Złożenie z wzornika Struktura statyczna UML na stronę rysunku i umieść go w pobliżu klas, między którymi chcesz utworzyć relację.

 2. Przyklej punkt końcowy w pobliżu rombu do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w klasie inny element jest składnikiem. Przyklej punkt końcowy bez rombu do punktu połączenia w klasie, która jest składnikiem.

 3. Kliknij dwukrotnie kształt Złożenie, aby dodać nazwę i inne ozdoby do punktów końcowych skojarzenia.

 4. Kliknij przycisk OK.

Porada

Złożoność można również wskazać, dodając ozdoby do punktów końcowych skojarzenia w kształcie Skojarzenie dwuelementowe, Klasa skojarzenia lub Skojarzenie n-elementowe. Kliknij dwukrotnie kształt. Wybierz punkt końcowy, do którego chcesz dodać romb relacji, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Kliknij kartę Punkt końcowy skojarzenia i w obszarze Agregacja wybierz opcję Złożony. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Wskazywanie skojarzenia między trzema i większą liczbą klasy

 1. Przeciągnij kształt Skojarzenie n-elementowe z wzornika Diagram struktury statycznej UML na stronę rysunku i umieść go w pobliżu klas, między którymi chcesz utworzyć relację.

 2. Kliknij dwukrotnie kształt Skojarzenie n-elementowe, aby otworzyć jego okno dialogowe Właściwości UML. W obszarze Liczba punktów końcowych ustaw żądaną liczbę punktów końcowych skojarzenia, wpisz lub wybierz inne żądane wartości właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Przyklej punkty końcowe skojarzenia kończy się połączenie punktów Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na klas, które mają zostać powiązane.

Wskazywanie skojarzenia między dwie klasy

 1. Przeciągnij kształt Skojarzenie dwuelementowe lub Klasa skojarzenia z wzornika Diagram struktury statycznej UML na stronę rysunku i umieść go w pobliżu klas, między którymi chcesz utworzyć relację.

 2. Przyklej punkty końcowe kształtu skojarzenia do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w kształtach klas.

 3. Kliknij dwukrotnie kształt Skojarzenie, aby otworzyć jego okno dialogowe Właściwości UML, a następnie wpisz lub wybierz żądane wartości właściwości.

 4. Kliknij przycisk OK.

Wskazywanie skojarzenia o właściwościach klasy

 1. Na diagramie struktury statycznej przeciągnij kształt Klasa skojarzenia lub Klasa skojarzenia n-elementowego na stronę rysunku.

 2. Przyklej punkty końcowe skojarzenia do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na dwóch lub większej liczby kształtów zajęć.

 3. Kliknij dwukrotnie kształt Klasa skojarzenia w oknie dialogowym Właściwości klasy skojarzenia UML wpisz nazwę klasy skojarzenia.

 4. Kliknij opcję Punkty końcowe skojarzenia i wybierz punkt końcowy, do którego chcesz dodać ozdoby, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 5. Kliknij pole Punkt końcowy skojarzenia i wpisz lub wybierz nazwę punktu końcowego, liczebność, kierunek nawigacji, agregację i inne żądane opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Powtarzaj kroki od 4 do 5 aż ozdoby zostaną dodane do wszystkich punktów końcowych, a następnie kliknij przycisk OK.

Ustaw liczbę punktów końcowych skojarzenia n elementowego lub klasy skojarzenia

 1. Na diagramie struktury statycznej kliknij dwukrotnie kształt Skojarzenie n-elementowe lub Klasa skojarzenia n-elementowego z punktami końcowymi, które chcesz ustawić.

 2. Kliknij kształt Klasa skojarzenia i w obszarze Liczba punktów końcowych wybierz żądaną liczbę punktów końcowych, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×