Praca ze składnikami Web Part filtrów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składniki Web Part filtrów Zmienianie widoku dane wyświetlane w innym składniku Web part na podstawie określonych kryteriów. Na przykład składnika Web Part Filtr może powodować raport finansowy wyświetlić tylko wartości z danego roku lub powodować listę uczniów w klasie, aby wyświetlić tylko nazwy uczniów lub studentów, którzy wykonali danego przypisania.

Filtr składnik Web part może wyświetlić ikonę filtru na stronie i wymagają danych wejściowych użytkownika, takie jak data lub tekst, aby utworzyć kryteria filtru. Możesz też składnik Web Part Filtr może działać automatycznie; nie mogą być wyświetlane na stronie, a może użyć kryteria filtrowania, które są dostarczane z trzeciego składnika Web Part, takie jak filtr bieżącego użytkownika. Składniki Web Part filtrów, które nie są widoczne na stronie są nazywane kontekstu składników Web Part; filtrują one wyników automatycznie bez wprowadzania danych przez użytkownika.

Filtrowanie sieci Web części Praca z listami programu SharePoint, danych z usług Analysis Services programu Microsoft SQL Server w wersji 2005 i 2008 i dane, które znajduje się w usługach łączności biznesowej.

W tym artykule

Sposoby używania filtrów

Typy filtrów

Przy użyciu filtrów

Sposoby używania filtrów

Następujące scenariusze pokazują dwa różne sposoby, których można używać składniki Web Part filtrów:

  • Marcin Jankowski chce komunikowanie się dochód wygenerowany przez produkt miesięcznych. Ze względów historycznych Marcin wyświetlać raportu usług SQL Server Analysis Services tworzone przez aplikację sprzedaży firmy Contoso, a następnie skopiowane informacje do wiadomości e-mail do rozpowszechniania w zespole.

    Teraz Marcin dodaje ten sam raport usług SQL Server Analysis Services do swojego pulpitu nawigacyjnego co miesiąc, wraz z raportu, który zawiera skargi klientów pogrupowane według produktu. Marcin dodaje składnika Web Part Filtr, tak aby użytkownicy pulpitu nawigacyjnego można wybrać produktu, w jakiej znajdują się one w. Osoba konfiguruje filtr Aby wyświetlić listę produktów i podłączeniu filtr do nowego klienta skargi raport miesięczny produktu i istniejące przychodów produktu według. Gdy członkowie zespołu wyświetlanie strony, użytkownicy mogą przeglądać dane w produkcie domyślne Marcin ustawione dla raportów, ale są również można wybrać dowolny produkt z listy. Członek zespołu wybiera innego produktu, filtr zmienia wszystkie dane w każdej z połączonego składnika Web Part.

  • Aneta Jankowski, regionalne Kierownik, używa pulpitu nawigacyjnego swojego działu do przeglądania danych miesięcznych. Anna powiadomienia się żółty, klienta zadowolenie kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) wskazuje, że jest w trybie ostrzeżenie. Kliknięcie wskaźnika spowoduje przejście do strony sieci Web, w której są wyświetlane wskaźnika, wyjaśnienie, dlaczego jest żółty i trzy raporty, które zapewniają dodatkowy wgląd.

    Filtr wyświetla tylko te elementy strony, które wyraźnie dotyczą Anety dzielenia. Inne Menedżerowie sprzedaży w firmie Anety można wyświetlić ten sam pulpit nawigacyjny, ale ich widok jest inny. Filtr dostosowuje każdy widok dla określonego dzielenia.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Typy filtrów

Używanie typ filtru składników Web Part i jak używać ich w zależności od źródła danych, typu interakcji z użytkownika, a wyniki, które mają. Istnieje dziewięć typy filtrów do dyspozycji Microsoft SharePoint Server 2010 wraz z filtru składnik Web Part akcji, który umożliwia dodawanie przycisk filtr do strony, tak aby użytkownicy mogli wybierać podczas odświeżania danych na stronie.

Filtr następujące składniki Web Part umożliwiają użytkownikom określić wartości, ręcznie, które będą filtrowanie danych wyświetlanych na stronie:

Składnik Web Part

Opis

Filtr daty

Może być lub pozostaw wartość pustą. Użytkownicy mogą Wybieranie formatu daty z listy rozwijanej kalendarza lub wprowadź wartość rr-mm-dd w polu wyświetlane na stronie sieci Web.

Filtr tekstu

Mogą wymagać, że użytkownikom wprowadzanie tekstu i/lub umieścić tekst domyślny.

Następujący filtr składników Web Part umożliwiają użytkownikom wybieranie z listy wartości:

Składnik Web Part

Opis

Filtr wyboru

Filtr wyboru umożliwia określenie wartości w okienku narzędzi składnika Web Part. Użytkownicy wybierz jedną z wartości z menu rozwijanego, które zostanie wyświetlone na stronie.

Filtr łączności danych biznesowych

Ten składnik Web Part umożliwia określenie listy wartości z wykazu danych biznesowych, a następnie określ wartość kolumny. Ponadto możesz dodać kolumnę opis.

Na przykład jeśli obiekt jest produktówAdventureWorks aplikacji i Kolumna wartości może być Nazwa. Aby dodać kolumnę opis, ten składnik Web Part Filtr dodaje okno dialogowe selektora umożliwiające użytkownikowi za pomocą listy rozwijanej wyszukiwania dla produktów, Opis, klucz lub Nazwa.

Filtr listy programu SharePoint

Po skonfigurowaniu ten filtr, wskaż pozycję listy programu SharePoint i określić wartość kolumny, na przykład tytuł, opis, data lub typ dokumentu. Użytkownicy mogą przejść do listy, a następnie wybierz z typ elementu, który można określić.

Filtr usług analiz programu SQL Server

Ten filtr umożliwia wybieranie połączenia danych ze składnika Web Part na bieżącej stronie sieci Web lub z biblioteki połączeń danych programu SharePoint lub w bibliotece połączeń danych pakietu Office. Następnie określ wymiaru i hierarchii. Użytkownicy mogą wybierać z wyświetlonej listy wartości.

Filtr tych składników Web Part automatycznie Filtruj dane wyświetlane na stronie sieci Web:

Składnik Web Part

Opis

Filtr bieżącego użytkownika

Zawiera nazwę logowania bieżącego użytkownika lub wybranej właściwości profilu programu SharePoint

Filtr (adres URL) ciągu kwerendy

Przekazuje stałe wartości z innego źródła, możesz skonfigurować w okienku narzędzi

Filtr pola strony

Zawiera wartość kolumny w wierszu listy, który jest skojarzony z bieżącej strony

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Przy użyciu filtrów

Istnieją trzy kroki przy użyciu filtru:

  • Dodawanie filtru do strony sieci Web

  • Konfigurowanie ustawień filtru

  • (Opcjonalnie) Łączenie filtru z innymi składnikami Web Part na stronie

Dodawanie składnika Web Part filtr do strony

Dodawanie składnika Web Part filtr do strony jest podobne do dodawania innego składnika Web Part do strony. W przypadku używania filtru wymagającego użytkownikiem, warto rozważyć położenie składnika Web Part na stronie. Ponadto nazwę, którą można określić dla filtru w okienku narzędzi służy jako opis na stronie dla pola tekstowego lub menu.

Konfigurowanie ustawień filtru

Ustawienia filtru można skonfigurować przy użyciu okienko narzędzi składnika Web Part. Każde okienko narzędzi oferuje różne opcje w zależności od typu filtru, którą konfigurujesz.

Łączenie filtru z innymi składnikami Web Part na stronie

Może być konieczne łączenie filtru składnika Web Part, którego używasz z innym składnikiem Web Part na stronie. Może to być wielkości liter, podczas korzystania z filtrów z składników Web Part programu Excel Web Access. Możesz połączyć filtr składników Web Part, które są widoczne lub niewidoczne dla użytkownika. Składnik Web Part filtru widoczne mogą wymagać wprowadzania od Podgląd strony, takie jak wybieranie z listy produktów. Niewidoczne składnika Web Part, takie jak filtr bieżącego użytkownika automatycznie filtruje dane w docelowej, składnik Web Part na podstawie których osoba, która jest zalogowany na komputerze.

Gdy filtr jest dostępny, że można połączyć z innym składnikiem Web Part na stronie, menu połączenia jest widoczny w menu składnika Web Part. Można zainicjować połączenie między składnikiem Web Part filtru i innym składnikiem Web Part na stronie z obu składnika Web Part.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×