Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, możesz zorganizować swój dzień w aplikacji To-Do dla systemu iOS. Dodawaj zadania, przypisuj im daty ukończenia i ustawiaj przypomnienia oraz konfiguruj ich cykliczność, jeśli musisz o nich często pamiętać.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie zadania

Utwórz nowe zadanie do wykonania na jednej z list.

 1. W aplikacji To-Do, aby przejść do widoku Pasek boczny, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przejść do listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej listy. Podczas przechodzenia między elementami funkcja VoiceOver odczytuje nazwę każdej z list, a po niej liczbę zawartych na niej zadań. Aby wybrać listę, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok Lista zadań.

 3. Aby utworzyć zadanie, w widoku Lista zadań szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Dodaj element do wykonania”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję. Fokus zostanie przeniesiony do pola z nazwą zadania.

 4. Wpisz nazwę nowego zadania za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Q”.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Po wpisaniu nazwy zadania szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Dodaj element do wykonania”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zadanie zostanie dodane do listy.

Ukończenie zadania

Po wykonaniu zadania oznacz związany z nim element do wykonania na liście jako ukończony.

 1. W widoku Pasek boczny szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy zawierającej ukończone zadanie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć widok Lista zadań.

 2. W widoku Lista zadań w celu nawigowania po zadaniach szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego zadania. Podczas przechodzenia między elementami funkcja VoiceOver odczytuje nazwy zadań i ich stany (ukończenia lub nieukończenia).

 3. Gdy przejdziesz do zadania, które chcesz oznaczyć jako ukończone, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Nieukończony element do wykonania”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby ukończyć zadanie.

Porady: 

 • Aby oznaczyć zadanie ukończone jako nieukończone, powtarzaj powyższe czynności, aż usłyszysz „Wybrano ukończony element do wykonania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Upewnij się, że właściwe zadanie nieukończone jest wyświetlane na liście. Aby dowiedzieć się, jak pokazywać lub ukrywać zadania ukończone na listach, zobacz Pokaż/ukryj zadania ukończone.

Otwieranie widoku szczegółów

Widok szczegółów pozwala edytować zadanie, dodać do niego przypomnienie i tak dalej.

 1. W widoku Lista zadań szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, do szczegółów którego chcesz uzyskać dostęp. Podczas przechodzenia między elementami funkcja VoiceOver odczytuje nazwy zadań i ich stany (ukończenia lub nieukończenia).

 2. Gdy dotrzesz do odpowiedniego zadania, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok szczegółów zadania i będzie można edytować zadanie lub je usunąć. Usłyszysz: „Przycisk Odrzuć widok szczegółów”.

 3. Aby zamknąć widok szczegółów, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Odrzuć widok szczegółów”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

Zadania z innej listy możesz przenieść do widoku Mój dzień, który jest listą domyślną i od razu skonfigurowaną, gdy rozpoczynasz pracę z aplikacją To-Do.

 • W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj element do wykonania do widoku Mój dzień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby usunąć zadanie z widoku Mój dzień, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Usuń element do wykonania z widoku Mój dzień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy zadania

W widoku szczegółów możesz szybko zmienić nazwę zadania.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W polu nazwy zadania usuń jego poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Q”.

 3. Aby po wpisaniu nazwy zadania zapisać ją i zamknąć klawiaturę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Gotowe”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Nazwa zadania zostanie zmieniona.

Dodawanie przypomnienia

Korzystaj z przypomnień, aby nigdy nie zapomnieć o najważniejszych zadaniach.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Przypomnienie”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Przypomnienie.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje przypomnienia. Opcje domyślne to Później dziś, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę i godzinę. Gdy dotrzesz do opcji, której chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać.

 3. Aby po wybraniu opcji przypomnienia ustawić przypomnienie i zamknąć menu Przypomnienie, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Gotowe”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję.

 4. Aby usunąć przypomnienie, w menu Przypomnienie szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przypomnienie zostanie usunięte, a menu — zamknięte.

Dodawanie daty ukończenia

Dodaj datę ukończenia, aby ułatwić sobie dotrzymanie terminów najważniejszych zadań.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Data ukończenia”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Data ukończenia.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Dzisiaj, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę i godzinę. Gdy dotrzesz do opcji, której chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać.

 3. Aby po wybraniu opcji daty ukończenia ustawić datę i zamknąć menu Data ukończenia, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Gotowe”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję.

 4. Aby usunąć datę ukończenia, w menu Data ukończenia szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Data ukończenia zostanie usunięta, a menu — zamknięte.

Dodawanie powtarzającej się daty ukończenia

W przypadku zadań powtarzających się regularnie możesz ustawić powtarzającą się datę ukończenia.

Uwaga: Datę ukończenia należy dodać przed ustawieniem jej jako powtarzającej się.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Powtórz”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Powtórz.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Codziennie, W dni powszednie, Co tydzień, Co miesiąc i Co rok, ale możesz też wybrać pozycję Niestandardowe. Gdy dotrzesz do opcji, której chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać.

 3. Aby usunąć powtarzającą się datę ukończenia, w menu Powtórz szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtarzająca się data ukończenia zostanie usunięta, a menu — zamknięte.

Dodaj notatkę

Notatki są przydatne, jeśli chcesz dodać więcej informacji dotyczących zadań, zachowując krótkie nazwy zadań. Jeśli na przykład zadanie to Kupić jedzenie, listę zakupów możesz umieścić w notatce.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Załącznik notatki. Dodaj notatkę”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Q”.

 3. Aby zapisać notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Zapisz”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję. Notatki zostaną zapisane.

Usuwanie zadania

Zadanie można usunąć, gdy na przykład nie trzeba go już śledzić.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń zadanie”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie otwarte okno potwierdzenia i usłyszysz: „Czy na pewno chcesz trwale usunąć to zadanie do wykonania”? Aby potwierdzić, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Przycisk Usuń”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli chcesz anulować usunięcie, w oknie potwierdzenia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Anuluj”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zadanie zostanie usunięte, a fokus zostanie przeniesiony do widoku Lista zadań.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, możesz zorganizować swój dzień w aplikacji To-Do dla systemu Android. Dodawaj zadania, przypisuj im daty ukończenia i ustawiaj przypomnienia oraz konfiguruj ich cykliczność, jeśli musisz o nich często pamiętać.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie zadania

 1. Szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do list zadań do wykonania. Usłyszysz nazwę listy, a po niej liczbę zawartych na niej zadań. Jeśli pierwsza lista nie jest tą, której szukasz, dalej szybko przesuwaj w prawo, aż odnajdziesz właściwą lub dojdziesz do listy To-Do zawierającej wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj zadanie do wykonania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wpisz tekst zadania, na przykład „Kupić jedzenie”.

 5. Przesuwaj palcem po prawej dolnej części ekranu, aż usłyszysz: „Gotowe”. Unieś palec, aby zakończyć tworzenie zadania.

 6. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

Ukończenie zadania

 1. Szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do list zadań do wykonania. Usłyszysz nazwę listy, a po niej liczbę zawartych na niej zadań. Jeśli pierwsza lista nie jest tą, której szukasz, dalej szybko przesuwaj w prawo, aż odnajdziesz właściwą lub dojdziesz do listy To-Do zawierającej wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, które chcesz oznaczyć jako ukończone.

 4. Szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Nieukończone zadanie do wykonania”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby ukończyć zadanie.

Porada: Aby oznaczyć zadanie ukończone jako nieukończone, powtarzaj powyższe czynności, aż usłyszysz „Oznaczono zadanie do wykonania jako ukończone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie widoku szczegółów

Widok szczegółów pozwala edytować zadanie, dodać do niego przypomnienie i tak dalej.

 1. Szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do list zadań do wykonania. Usłyszysz nazwę listy, a po niej liczbę zawartych na niej zadań. Jeśli pierwsza lista nie jest tą, której szukasz, dalej szybko przesuwaj w prawo, aż odnajdziesz właściwą lub dojdziesz do listy To-Do zawierającej wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, do szczegółów którego chcesz uzyskać dostęp, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Szczegóły dotyczące zadania do wykonania”, a następnie nazwę zadania.

Porada: Aby zamknąć widok szczegółów, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

Zadania z innej listy możesz przenieść do widoku Mój dzień, który jest listą domyślną i od razu skonfigurowaną, gdy rozpoczynasz pracę z aplikacją To-Do.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj do widoku Mój dzień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Porada: Aby usunąć zadanie z widoku Mój dzień, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodano do widoku Mój dzień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy zadania

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usuń przy użyciu klawiatury poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową.

 3. Przesuwaj palcem po prawej dolnej części ekranu, aż usłyszysz: „Gotowe”. Unieś palec, aby zakończyć zmienianie nazwy zadania.

Dodawanie przypomnienia

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przypomnij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje przypomnienia. Opcje domyślne to Później dziś, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę i godzinę.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć przypomnienie, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń przypomnienie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie daty ukończenia

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj datę ukończenia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Dzisiaj, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć datę ukończenia, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń datę ukończenia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie powtarzającej się daty ukończenia

W przypadku zadań powtarzających się regularnie możesz ustawić powtarzającą się datę ukończenia.

Uwaga: Datę ukończenia należy dodać przed ustawieniem jej jako powtarzającej się.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Powtórz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Codziennie, W dni powszednie, Co tydzień, Co miesiąc i Co rok, ale możesz też wybrać pozycję Niestandardowe.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć powtarzającą się datę ukończenia, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wyczyść cykl”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodaj notatkę

Notatki są przydatne, jeśli chcesz dodać więcej informacji dotyczących zadań, zachowując krótkie nazwy zadań. Jeśli na przykład zadanie to Kupić jedzenie, listę zakupów możesz umieścić w notatce.

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dodaj notatkę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz tekst notatki.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie zadania

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń zadanie do wykonania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby potwierdzić usunięcie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Tak”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz zorganizować swój dzień w aplikacji To-Do. Dodawaj zadania, przypisuj im daty ukończenia i ustawiaj przypomnienia oraz konfiguruj ich cykliczność, jeśli musisz o nich często pamiętać.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie zadania

 1. Szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: "Przycisk nawigacji". Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Słyszysz nazwę zaznaczonej listy. Szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy możesz szukanie wraz z numerem zadania na liście lub do momentu wyświetlenia zadań, które znajduje się lista zawierająca wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Dodaj zadania,", a po nim nazwę listy. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wpisz tekst zadania, na przykład „Kupić jedzenie”.

 5. Przesuwaj palcem po prawej dolnej części ekranu, aż usłyszysz: „Enter”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zakończyć tworzenie zadania.

Ukończenie zadania

 1. Szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: "Przycisk nawigacji". Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz nazwę obecnie wybranej listy. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy, której szukasz, a po niej liczbę zawartych na niej zadań, lub aż dojdziesz do listy To-Do zawierającej wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zadania, które chcesz oznaczyć jako ukończone.

 4. Szybko przesuń w prawo raz. Słyszysz: "Zaznaczona pozycja wyboru ukończone." Naciśnij dwukrotnie ekran w celu ukończenia zadania.

  Ukończenie zadania zostanie potwierdzone dźwiękiem.

Porada: Aby oznaczyć ukończonego zadania jako niewykonane, powtórz powyższe kroki aż do słuchanie "zaznaczone zaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie widoku szczegółów

Widok szczegółów pozwala edytować zadanie, dodać do niego przypomnienie i tak dalej.

 1. Szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: "Przycisk nawigacji". Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usłyszysz nazwę obecnie wybranej listy. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy, której szukasz, a po niej liczbę zawartych na niej zadań, lub aż dojdziesz do listy To-Do zawierającej wszystkie zadania.

  Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć zadania szczegóły, którego chcesz uzyskać dostęp, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Zadania", a po nim nazwa zadania.

Porada: Aby zamknąć widok szczegółów, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Odrzuć widok szczegółów”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

Dodawanie zadania z innej listy My Day, która jest domyślną listę, która jest już skonfigurowana po rozpoczęciu pracy z To-Do.

 1. W widoku Szczegóły zadania szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Dodać zadanie do ikona programu My Day", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Porada: Aby usunąć zadanie z My Day, w widoku Szczegóły zadania, szybko przesuń w prawo lub lewo, aż usłyszysz "Usuwanie zadania z ikona programu My Day", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy zadania

 1. W widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Edytowalny tekst”, a potem nazwę zadania. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Usuń przy użyciu klawiatury poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową.

 3. Przesuń palcem wokół dolnej krawędzi ekranu, dopóki nie usłyszysz: "Poprzedni, zwinięte przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zakończyć zmianę nazwy zadania.

Dodawanie przypomnienia

 1. W widoku Szczegóły zadania szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Dodaj przycisk monit", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje przypomnienia. Opcje domyślne to Później dziś, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę i godzinę.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć przypomnienie, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń przypomnienie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie daty ukończenia

 1. W widoku Szczegóły zadania szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Dodaj ukończenia przycisku daty", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Dzisiaj, Jutro i Przyszły tydzień, ale możesz też wybrać pozycję Wybierz datę.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć datę ukończenia, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń datę ukończenia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie powtarzającej się daty ukończenia

W przypadku zadań powtarzających się regularnie możesz ustawić powtarzającą się datę ukończenia.

Uwaga: Datę ukończenia należy dodać przed ustawieniem jej jako powtarzającej się.

 1. W widoku Szczegóły zadania szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Powtórz przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo i w lewo, aby przeglądać opcje daty ukończenia. Opcje domyślne to Codziennie, W dni powszednie, Co tydzień, Co miesiąc i Co rok, ale możesz też wybrać pozycję Niestandardowe.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć powtarzającą się datę ukończenia, w widoku szczegółów zadania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Nigdy nie powtarzaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodaj notatkę

Notatki są przydatne, jeśli chcesz dodać więcej informacji dotyczących zadań, zachowując krótkie nazwy zadań. Jeśli na przykład zadanie to Kupić jedzenie, listę zakupów możesz umieścić w notatce.

 1. W widoku Szczegóły zadania szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Dodaj notatkę, można edytować tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz tekst notatki.

 3. Przesuń palcem wokół dolnej krawędzi ekranu, dopóki nie usłyszysz: "Poprzedni, zwinięte przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę. Notatki są zapisywane automatycznie.

Usuwanie zadania

 1. W widoku Szczegóły zadania szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Usunąć przycisk zadania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby potwierdzić usunięcie, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Usuń", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Organizowanie swojego dnia przy użyciu To-Do dla sieci Web z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Możesz dowiedzieć się, jak dodawać zadania, nadać im daty ukończenia i Ustawianie przypomnień i uzyskiwać do nich cyklicznych, jeśli znajdują się czegoś należy pamiętać często.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji To-Do dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja To-Do dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji To-Do dla sieci Web.

W tym temacie

Tworzenie zadania

 1. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "My Day", następuje położenia wśród list, na przykład "1 4." Jeśli szukasz innej listy, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę listy, oczekiwania.

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dodaj zadanie, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Wpisz tekst zadania, na przykład „Kupić jedzenie”, a po zakończeniu naciśnij klawisz Enter.

Ukończenie zadania

 1. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "My Day", następuje położenia wśród list, na przykład "1 4." Jeśli szukasz innej listy, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwę listy, oczekiwania.

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz zadanie, które chcesz oznaczyć jako ukończone. Zadania są ogłaszane jako "Zadanie" przed jego nazwą i umieść na liście, na przykład "1 z 3".

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać zadania. Słyszysz: "Niezaznaczone, Oznacz jako ukończone, pole wyboru." Naciśnij klawisz Enter, aby ukończyć zadanie.

Porada: Aby oznaczyć zadanie ukończone jako nieukończone, powtarzaj powyższe czynności, aż usłyszysz „Znaczone, oznacz jako niewykonane, pole wyboru”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie widoku szczegółów

W widoku Szczegóły można edytować zadania, Dodawanie przypomnienia do niego i tak dalej.

 1. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "My Day", następuje położenia wśród list, na przykład "1 4." Jeśli szukasz innej listy, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę listy, oczekiwania.

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć obecnie wybraną listę.

 3. Naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć zadania szczegóły, którego chcesz uzyskać dostęp, a następnie naciśnij klawisz Enter. Widok szczegółów została otwarta obok listy.

Porada: Aby zamknąć widok szczegółów, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Ukryj przycisk Widok szczegółów", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

Dodawanie zadania z innej listy My Day, która jest domyślną listę, która jest już skonfigurowana po rozpoczęciu pracy z To-Do.

 1. Po otwarciu widoku Szczegóły zadania, naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Dodaj do ikona programu My Day", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Porada: Aby usunąć zadanie z My Day, po otwarciu widoku Szczegóły zadania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Usuwanie ikona programu My Day", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie nazwy zadania

 1. W widoku Szczegóły zadania naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Edytuj", a następnie według nazwy zadania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Usuń przy użyciu klawiatury poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć zmienianie nazwy zadania.

Dodawanie przypomnienia

 1. W widoku Szczegóły zadania naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przypomnij przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przejrzeć opcje przypomnienia. Domyślne opcje są później dzisiaj, jutro i Następny tydzień, ale możesz również wybrać, Wybierz pozycję Data i godzina.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć przypomnienie, otwórz widok Szczegóły zadania, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przypomnienie przycisk Usuń", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie daty ukończenia

 1. W widoku Szczegóły zadania naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Dodaj ukończenia przycisku daty", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab do przeglądania płatności Opcje daty. Domyślne opcje są dzisiaj, jutro i Następny tydzień, ale możesz również wybrać, Wybierz datę.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć datę ukończenia, otwórz widok Szczegóły zadania, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Usunąć datę ukończenia przycisku daty", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie powtarzającej się daty ukończenia

W przypadku zadań powtarzających się regularnie możesz ustawić powtarzającą się datę ukończenia.

Uwaga: Datę ukończenia należy dodać przed ustawieniem jej jako powtarzającej się.

 1. W widoku Szczegóły zadania naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Powtórz przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab do przeglądania płatności Opcje daty. Domyślne opcje są Dzienny, dni tygodnia, Tygodniowy, Miesięczny i roczny, ale możesz również wybrać niestandardowe.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby aktywować obecnie wybraną opcję.

Porada: Aby usunąć ukończenia powtarzających się data, otwórz widok Szczegóły zadania, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Usuń przycisk cykl", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodaj notatkę

Notatki są przydatne, jeśli chcesz dodać więcej informacji dotyczących zadań, zachowując krótkie nazwy zadań. Jeśli na przykład zadanie to Kupić jedzenie, listę zakupów możesz umieścić w notatce.

 1. W widoku Szczegóły zadania naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Uwaga przycisk Edytuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Wpisz tekst notatki. Po wykonaniu tych czynności, naciśnij klawisze Shift + Tab, aby powrócić do widoku szczegółów. Notatki są zapisywane automatycznie.

Usuwanie zadania

 1. W widoku Szczegóły zadania naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Usunąć przycisk zadania", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Aby potwierdzić usunięcie, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Usunąć przycisk zadania", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×