Praca z witryn programu SharePoint Server 2016 przy użyciu urządzenia przenośnego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli masz urządzenia z systemem iOS, można dołączyć do witryny SharePoint Server 2016 firmy w celu wyświetlania informacji w witrynach, Współpracuj z innymi pracownikami, uzyskiwanie dostępu do dokumentów udostępnionych i pozostawanie w kontakcie z pracy za pomocą urządzenia przenośnego przy użyciu przeglądarki lokalnej.

Możesz pobrać i nawiązywanie połączenia z witryny SharePoint Server 2016 zamiast przeglądarki za pomocą SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych dla systemu iOS. Aby uzyskać więcej informacji zobacz SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych dla systemu iOS.

Co możesz zrobić

Inteligentne telefonu lub tabletu umożliwia wykonaj następujące rodzaje rzeczy:

 • Otwarte dokumenty. SharePoint Server 2016 możesz wyświetlić dokumenty, dokumenty, które był ostatnio używany w Word, PowerPoint lub Excel, dokumentów udostępnionych przez inne osoby i dokumenty, które obserwujesz.

 • Znajdowanie witryn. Można wyświetlić listę witryn, które obserwujesz w SharePoint Server 2016 oraz witryn, promowane przez administratorów.

 • Przechodzenie SharePoint Server 2016. Za pomocą łączy nawigacyjnych przenieść z witryną OneDrive dla Firm lub odwrotnie.

 • Zmienianie widoku niektóre witryny. Możesz przełączać się między widok pełnego ekranu (jest to "widoku komputera") i widoku dla urządzeń przenośnych dla niektórych witryn i bibliotek, które są używane w SharePoint Server 2016.

Otwieranie i przeglądanie witryny programu SharePoint

Otwieranie witryny programu SharePoint

 1. Otwórz przeglądarkę internetową na urządzeniu przenośnym.

 2. Na pasku adresu wpisz adres witryny sieci Web (URL) dla SharePoint Server 2016.
  Na przykład http://contoso.sharepoint.com.
  Swój adres URL będzie zawierać Twoją nazwę domeny zamiast nazwy Contoso.

  Szybki sposób na znalezienie adres URL jest Otwórz witrynę w przeglądarce na komputerze stacjonarnym, a następnie skopiuj adres.

 3. Zaloguj się, wykorzystując konto służbowe.

 4. W lewym dolnym rogu ekranu wybierz pozycję Przejdź do Ikona Nawigacja globalna . Może być konieczne naciśnięcie trzykropka (...) u dołu w celu wyświetlenia ikony Przejdź do.

 5. Wybierz pozycję Witryny z listy kafelków nawigacji.

  Kafelki usługi Onedrive i witryn


  Zobaczysz listę witryn SharePoint Server 2016 zorganizowane w obszarze obserwuję witryny i promowane witryny.

  iOS obserwowania witryny

  Listę Obserwowane witryny można porównać do zakładki do wszystkich witryn programu SharePoint, które Cię interesują. Aby uzyskać informacje na temat dodawania witryn do listy Obserwowane witryny, obejrzyj klip wideo Obserwowanie witryny programu SharePoint.

Przeglądanie witryny programu SharePoint

 1. Wybierz witrynę, którą chcesz wyświetlić, w obszarze Obserwowane witryny lub Promowane witryny na stronie Witryny. Biblioteki dokumentów i listy są uporządkowane w obszarze Aplikacje, a wszystkie podwitryny są uporządkowane w obszarze Podwitryny.

  Nazwa witryny jest widoczna u góry strony, dzięki czemu możesz sprawdzić, którą witrynę przeglądasz.

  iOS widoku dla urządzeń przenośnych w programie Safari
 2. Aby wyświetlić pliki w witrynie, wybierz bibliotekę dokumentów zawierającą plik, który Cię interesuje.

Otwieranie swojej biblioteki usługi OneDrive dla Firm

 1. Jeśli możesz już zalogowany do witryny SharePoint Server 2016 za pomocą przeglądarki na urządzeniu w lewym dolnym rogu ekranu, naciśnij przycisk Przejdź do pozycji Ikona Nawigacja globalna i wybierz pozycję OneDrive. Należy otworzyć usługi OneDrive dla firm.

 2. Jeśli jeszcze nie zalogowano się do witryny programu SharePoint, otwórz przeglądarkę internetową na urządzeniu i wykonaj te czynności:

  • Na pasku adresu wpisz adres witryny sieci Web (URL) dla SharePoint Server 2016.
   Na przykład http://contoso.sharepoint.com.
   Swój adres URL będzie zawierać Twoją nazwę domeny zamiast nazwy Contoso.

  • Zaloguj się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego, na przykład tomasz@contoso.onmicrosoft.com.

  • W lewym dolnym rogu ekranu wybierz pozycję Przejdź do Ikona Nawigacja globalna . Może być konieczne naciśnięcie trzykropka (...) u dołu w celu wyświetlenia ikony Przejdź do.

  • Wybierz pozycję OneDrive z listy kafelków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania się w usłudze OneDrive dla Firm w różnych systemach operacyjnych dla urządzeń przenośnych, zobacz:

Przełączanie między widokiem dla urządzeń przenośnych i widokiem pełnoekranowym

Witryny programu SharePoint i bibliotekę usługi OneDrive dla Firm można wyświetlić w widoku dla urządzeń przenośnych lub w pełnym widoku witryny nazywanym widokiem komputera.

Uwaga: Widok dla urządzeń przenośnych może nie być dostępny dla wszystkich witryn programu SharePoint. Jeśli administrator nie uaktywnił widoku dla urządzeń przenośnych w witrynie, jest ona wyświetlana w widoku komputera.

Przełączanie z widoku dla urządzeń przenośnych do widoku komputera

 1. W witrynie lub bibliotece naciśnij menu Więcej Ikona menu Więcej w prawym dolnym rogu ekranu.

 2. Wybierz pozycję Przełącz do widoku komputera.

  przycisk widoku komputera

Przełączanie z widoku komputera do widoku dla urządzeń przenośnych

 1. W witrynie programu SharePoint w prawym górnym rogu ekranu naciśnij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

 2. W menu Ustawienia wybierz pozycję Widok dla urządzeń przenośnych.

  Powróć do widoku dla urządzeń przenośnych z poziomu strony ustawień
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×