Praca z widoku Wykres Gantta

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

widok Wykres Gantta jest widok najczęściej używane w Microsoft Office Project 2007. Wyświetla listę zadań w projekcie i przedstawiono ich relacji między sobą i harmonogram przy użyciu pasków wykresu Gantta. Widok wykresu Gantta jest widok domyślny dla nowych projektów.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do widoku Wykres Gantta, w menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

W tym artykule

Używanie listy zadań

Używanie wykresu

Dlaczego nie są przenoszenia paski wykresu Gantta

Używanie listy zadań

Można wyświetlić listę wszystkich zadań projektu w części siatki po lewej stronie widoku Wykres Gantta i zorganizować je w hierarchię zadań sumarycznych i podzadań. Zadania można również łączyć ze sobą, aby wyświetlić zależności między zadaniami.

Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu do listy zadań i organizowanie zadań projektu zobacz następujące artykuły:

Używanie wykresu

Oprócz siatki części widoku widoku Wykres Gantta udostępnia ilustrowany wersji listy zadań z paskami wykresu Gantta, w których są wyświetlane czas trwania zadań projektu na osi czasu. Ta część widoku Wykres Gantta nosi nazwę wykresu. Dla każdego zadania skojarzone paska wykresu Gantta zaczyna się od daty rozpoczęcia i kończy się daty zakończenia. Jeśli zadania zostały połączone ze sobą, paski wykresu Gantta są połączone na wykresie linii łączy.

Powiększanie i pomniejszanie

Jednostki osi czasu w prawej części widoku Wykres Gantta są wyświetlane w górnej części wykresu. Domyślnie Project 2007 są wyświetlane dwa jednostek czasu. Możesz dostosować tych jednostek czasu, aby wyświetlić maksymalnie trzy jednostek czasu, a można ją zmienić, aby były wyświetlane różne jednostki. Na przykład można zmniejszyć do szerszego obrazu zadań projektu, wyświetlając miesięcy i lat lub można powiększyć, aby wyświetlić dokładnie rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadań projektu, zmieniając skali czasu na tygodnie i dni. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania skali czasu w widoku Wykres Gantta zobacz Zmienianie skali czasu w widoku projektu.

Zmienianie kolorów i dodawanie tekstu

Project 2007 zawiera wiele elastyczność w taki sposób, że paski wykresu Gantta są wyświetlane w widoku Wykres Gantta.

Możesz wykonywać następujące czynności:

  • Zmienianie koloru, kształtu lub deseniu pasków wykresu Gantta.

  • Tworzenie nowego typu paska wykresu Gantta, który pokazuje dostępnego zapasu czasu lub opóźnione zadania.

  • Dodawanie tekstu do pasków wykresu Gantta.

  • Wyświetlanie nazw zadań dla poszczególnych pasków wykresu Gantta na pasek zadania sumarycznego.

  • Zmienianie wysokości pasków wykresu Gantta.

  • Zmienianie wyglądu linii łączy między paskami wykresu Gantta.

Wszystkie te zmiany zostały opisane w formacie na wykresie słupkowym widoku Wykres Gantta.

Dlaczego nie są przenoszenia paski wykresu Gantta

Paski wykresu Gantta są wyświetlane przy użyciu rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadań w projekcie. Ta osoba nie przenoś odzwierciedlała postępu zadań. Zamiast tego można linii siatki dla bieżącej daty zobaczyć, gdzie według zadań harmonogramu.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w części wykresowej widoku wykresu Gantta, a następnie kliknij przycisk linie siatki.

  2. W polu wiersza w celu zmiany zaznacz Bieżącą datę.

  3. W obszarze Normalny użyć typu pole i pole koloru, aby określić, jak wygląda siatki.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×