Przejdź do głównej zawartości
Praca z widokiem siatki w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Praca z widokiem siatki w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Project dla sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz otworzyć widok siatki i pracować nad zadaniami w tym widoku. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Jeśli używasz Project dla sieci Web, zalecamy korzystanie z witryny Edge jako przeglądarki sieci Web. Ponieważ Project dla sieci Web są uruchamiane w przeglądarce sieci Web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (otwieranie), dotyczą przeglądarki internetowej — nie Project dla sieci Web.

Dodawanie zadań i edytowanie szczegółów zadania

Możesz dodawać zadania, przypisywać zadania do zasobów, dodawać czas trwania zadania oraz zwiększać wcięcia zadań w widoku siatki.

 1. W Strona główna programu Project przejdź do projektu, z którym chcesz pracować, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby go otworzyć. Fokus zostanie przeniesiony do widoku siatki. Aby dowiedzieć się, jak nawigować Strona główna programu Project, Skorzystaj z czytnika zawartości ekranu, aby eksplorować i nawigować w programie Project.

  Aby dowiedzieć się, jak utworzyć nowy projekt w Strona główna programu Project, zobacz Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 2. Gdy usłyszysz komunikat "ukończono ładowanie", naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "zaznaczony, element karty siatki". Jeśli zamiast tego usłyszysz "nie wybrano", naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć kartę Siatka .

 3. Aby dodać zadanie, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Jeśli tworzysz nowy projekt, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj nowe zadanie, nazwa", a następnie wpisz nazwę zadania.

  • Jeśli dodajesz więcej zadań do istniejącego projektu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pierwszego zadania, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Dodaj nowe zadanie, imię i nazwisko", a następnie wpisz nazwę zadania.

 4. Aby dodać czas trwania zadania, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: "Dodaj nowe zadanie, czas trwania". Umożliwia wpisanie liczby dni, które mają zostać oszacowane przez zadanie. Można wprowadzać godziny krótsze niż jednego dnia, na przykład 0,5.

 5. Aby przydzielić zasób do zadania, naciśnij klawisze Shift + Tab, aby wrócić do kolumny Nazwa , a następnie naciśnij klawisze ALT + I, aby otworzyć widok Szczegóły zadania. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Dodaj zasób, nie przydzielone", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 6. Wpisz nazwę zasobu w polu Wprowadź tekst do wyszukania lub naciśnij klawisz Tab i użyj klawiszy strzałek w dół i w górę, aby znaleźć zasób na liście zasobów zespołu. Naciśnij klawisz ENTER, aby zaznaczyć zasób, a następnie naciśnij klawisz ESC, aby zamknąć okno dialogowe zaznaczenie.

  Uwaga: Nie można przydzielić zasobów do zadania sumarycznego. Jeśli zadanie przydzieliło zasoby podczas wykonywania zadania sumarycznego (w kroku 8), zasoby zostaną usunięte.

 7. Naciskaj klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "Zamknij okienko, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby przywrócić fokus na karcie Siatka .

 8. Aby wciąć zadanie w poprzednim zadaniu jako zadanie sumaryczne, naciśnij klawisze Alt + M, aby otworzyć menu Więcej opcji, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Utwórz podzadanie, element menu", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wybrane zadanie stanie się podzadaniem, a nad zadaniem zostanie zadane zadanie sumaryczne.

 9. Aby dodać więcej zadań, powtórz kroki od 3 do 8.

Aby dowiedzieć się, jak dodać zależności między zadaniami w widoku oś czasu, zobacz Praca z widokiem oś czasu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Budowanie zespołu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Project

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×