Praca z widokami w programie Project 2016 przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z widokami w programie Project 2016 przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz wybrać właściwy widok harmonogramu w programie Project 2016. Dobranie odpowiedniego widoku do celu ułatwia realizowanie projektu zgodnie z planem.

Aby znaleźć widok odpowiedni do potrzeb, określ najpierw, jakie informacje chcesz sprawdzić (dane zadań, zasobów, czy przydziałów), a następnie, jakiego formatu chcesz użyć.

Uwagi: 

  • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

  • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Project 2016

  • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

  • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

  • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Przechodzenie między widokami

Aby zmienić widok na inny, wybierz i otwórz widok przy użyciu następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie i otwieranie widoku Wykres Gantta.

Alt+W, G, G

Wybieranie i otwieranie widoku Obciążenie zadaniami.

Alt+W, K, K

Wybieranie i otwieranie widoku Terminarz zespołu.

Alt+W, P, P

Wybieranie i otwieranie widoku Arkusz zasobów.

Alt+W, S, S

Widok osi czasu

W widoku Oś czasu jest wyświetlana migawka najważniejszych zadań i punktów kontrolnych, którą można przedstawić na przykład w sprawozdaniu czy podczas spotkania. Wystarczy umieścić zawartość widoku Oś czasu na slajdzie programu PowerPoint, wydrukować ją lub wysłać w wiadomości e-mail.

Widok Oś czasu można wyświetlić jako część pozostałych widoków lub w osobnym oknie. Jeśli widok Oś czasu jest wyświetlany w ramach innego widoku, domyślnie jest widoczny w górnej części widoku.

Aby poruszać się w tym widoku, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączanie lub wyłączanie widoku Oś czasu.

Alt+W, TL

Przechodzenie między widokiem głównym a osią czasu — naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego widoku.

F6 lub Shift+F6

Otwieranie widoku Oś czasu w osobnym oknie.

Alt+W, OT, L

Przechodzenie między typami elementów w widoku Oś czasu — paskiem zadań, punktami kontrolnymi, objaśnieniami i paskiem osi czasu — rozpoczynając od zaznaczenia pierwszego elementu danego typu.

Klawisz Tab lub Strzałka w dół

Przechodzenie między typami elementów w odwrotnej kolejności.

Shift+Tab lub Strzałka w górę

Przechodzenie do poprzedniego lub następnego elementu danego typu, na przykład do następnego punktu kontrolnego.

Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Otwieranie okna dialogowego Informacje o zadaniu.

Shift+F2

Widok Wykres Gantta

Widok Wykres Gantta zawiera przegląd działań i postępów projektu. Ułatwia również zorientowanie się w relacjach między poszczególnymi zadaniami.

Jeśli oś czasu jest włączona, jest wyświetlana w górnej części okna. Poniżej osi czasu znajduje się główny obszar zawartości, podzielony na dwa okienka. Po lewej stronie znajduje się arkusz wprowadzania danych, w którym możesz zdefiniować tryb zadania, jego nazwę, czas trwania, datę rozpoczęcia i zakończenia oraz poprzedniki. Po prawej stronie znajduje się wykres słupkowy, przedstawiający informacje z arkusza w postaci bloków postępu i linii zależności.

Aby poruszać się w tym widoku, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między kolumnami i wierszami w arkuszu.

Klawisz Tab, klawisze Shift+Tab lub klawisze strzałek

Otwieranie okna dialogowego Informacje o zadaniu.

Shift+F2

Widok Obciążenie zadaniami

W widoku Obciążenie zadaniami możesz wprowadzać, edytować i przeglądać przydziały według zadań.

Jeśli oś czasu jest włączona, jest wyświetlana w górnej części okna. Poniżej osi czasu znajduje się główny obszar zawartości, podzielony na dwa okienka. Arkusz w okienku po lewej stronie zawiera listę wszystkich zadań wraz z przydzielonymi zasobami, wyświetlonymi poniżej każdego z zadań po wcięciu. Grafik w okienku po prawej stronie zawiera między innymi informacje o pracy i kosztach związanych z zadaniem. Przydziały są widoczne zgodnie ze skalą czasu, na przykład według dnia lub tygodnia.

Aby poruszać się w tym widoku, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między kolumnami i wierszami w arkuszu.

Klawisz Tab, klawisze Shift+Tab lub klawisze strzałek

Otwieranie okna dialogowego Informacje o zadaniu.

Shift+F2

Przechodzenie do okienka grafiku.

F6

Widok Terminarz zespołu

W widoku Terminarz zespołu możesz przeglądać zadania według tego, kto je wykonuje, oraz zapoznać się z ogólnym widokiem harmonogramu.

Jeśli oś czasu jest włączona, jest wyświetlana w górnej części okna. Poniżej osi czasu znajduje się główny obszar zawartości, podzielony na trzy okienka. Arkusz po lewej stronie zawiera listę nazw zasobów oraz niezaplanowanych zadań. Po prawej stronie znajduje się okienko kalendarza. W dolnej części okna znajduje się okienko zawierające nieprzypisane zadania.

Aby poruszać się w tym widoku, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między kolumnami i wierszami w arkuszu.

Klawisz Tab, klawisze Shift+Tab lub klawisze strzałek

Rozwijanie lub zwijanie wiersza zasobu lub wiersza grupowania.

Alt+Shift+znak plus (+) lub znak minus (-)

Przewijanie skali czasu.

Alt+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Otwieranie okna dialogowego Informacje o zadaniu.

Enter (po wybraniu zadania)

Przenoszenie zadań.

Ctrl+klawisze strzałek

Widok Arkusz zasobów

W widoku Arkusz zasobów możesz wprowadzać, edytować lub przeglądać dane zasobów projektu w arkuszu kalkulacyjnym.

Jeśli oś czasu jest włączona, jest wyświetlana w górnej części okna. Poniżej osi czasu większość głównego obszaru zawartości zajmuje arkusz, zawierający między innymi zasoby, koszty i stawki standardowe.

Aby poruszać się w tym widoku, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między kolumnami i wierszami w arkuszu.

Klawisz Tab, klawisze Shift+Tab lub klawisze strzałek

Otwieranie okna dialogowego Informacje o zasobach.

Shift+F2

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Project 2016

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Project 2016 za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×