Praca z szablonami w programie Word przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z szablonami w programie Word przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aby szybko zapisać, na przykład listów motywacyjnych, życiorysów i ulotek zdarzenia korzystania z szablonów dostępnych Word 2016 za pomocą Word 2016 przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Nie musisz martwić, formatowanie i style, te są gotowe w szablonie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Tworzenie nowego dokumentu przy użyciu szablonu

Szablony zawierają wstępnie zdefiniowane ustawienia formatowania, style i symbol zastępczy tekstu. W Word 2016 można znaleźć kilka dostępne szablony, na przykład szybko zapisać raport o stanie projektu, życiorysu, ulotkę wydarzenia, papieru badań lub listę zadań do wykonania.

Po umieszczeniu w szablonie czytnik ekranu odczytuje symbolu zastępczego tekstu w polach szablonu formularza. Teksty symbol zastępczy w polach formularza możesz zastąpić, wpisując własną teksty.

Zmiany, które wprowadzasz w pliku opartym na szablonie, nie mają wpływu na oryginalny szablon. Gdy tworzysz nowy dokument oparty na szablonie, zawsze jest to osobny plik. Dlatego pamiętaj o zapisaniu swojego pliku. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia własnego szablonu lub edytowania istniejącego, zobacz: Tworzenie szablonu.

 1. Otwórz Word. Skoncentrować się na opcję, aby utworzyć nowy, pusty dokument, przycisk. "Słyszysz: polecane, pusty dokument."

 2. Aby wyszukać szablony dostępne, naciśnij klawisze Alt + S. Słyszysz: "Wyszukaj szablony online." W polu wyszukiwania wpisz "dostępne szablony", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona strona, na liście dostępne szablony dostępne.

  Uwaga: Jeśli już edytujesz dokument, a chcesz utworzyć nowy z szablonu, naciśnij klawisze Alt + F, N, S. Fokus jest przenoszony do pola tekstowego Wyszukaj szablony online.

 3. Aby znaleźć odpowiedni szablon, naciskaj klawisze strzałek. Słyszysz nazwy szablonów podczas wykonywania kroków je.

 4. Aby wybrać szablon, naciśnij klawisz Enter. Słyszysz, że "Podgląd szablonu, tworzenie,", a po nim nazwa szablonu.

  JAWS słychać "Pliku nowej karcie" następuje opis szablonu.

 5. Aby rozpocząć pracę z dokumentem, naciśnij klawisz Enter. Dokument zostanie otwarty do edycji.

  W programie JAWS usłyszysz pierwsze pole formularza szablonu.

 6. Aby przenieść się z polem formularza, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawiszy strzałek lub klawisz Tab. Dodaj zawartość, a po zakończeniu zapisz swoją pracę.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aby szybko zapisać, na przykład listów motywacyjnych, życiorysów i korzystania z szablonów dostępnych Word ulotki o wydarzeniach za pomocą Word dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytnika ekranu systemu Mac OS. Nie musisz martwić, formatowanie i style, te są gotowe w szablonie.

Uwagi: 

Tworzenie nowego dokumentu przy użyciu szablonu

Szablony zawierają wstępnie zdefiniowane ustawienia formatowania, style i symbol zastępczy tekstu. W Word można znaleźć kilka dostępne szablony, na przykład szybko zapisać raport o stanie projektu, życiorysu, ulotkę wydarzenia, papieru badań lub listę zadań do wykonania.

Po umieszczeniu w szablonie czytnik ekranu odczytuje symbolu zastępczego tekstu w polach szablonu formularza. Teksty symbol zastępczy w polach formularza możesz zastąpić, wpisując własną teksty.

Zmiany wprowadzone w pliku, który jest oparty na szablonie nie ma wpływu na oryginalny szablon. Gdy utworzysz nowy dokument oparty na szablonie, zawsze jest osobny plik. Pamiętaj zapisać plik.

 1. Otwórz Word. Zostanie otwarta strona początkowa, wskazując wszystkie szablony.

  Uwaga: Jeśli podczas pracy nad dokumentem i chcesz utworzyć nowy z szablonu, naciśnij klawisze Shift + Command + P.

 2. Aby wyszukać szablony dostępne, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wyszukać wszystkie szablony".

 3. Wpisz "dostępne szablony". Na liście wyników wyszukiwania jest aktualizowana w trakcie pisania.

 4. Aby przejść do wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o pierwszy szablon.

 5. Aby znaleźć odpowiedni szablon, naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz szablonu, a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Dokument zostanie otwarty do edycji.

 6. Użyj klawiszy strzałek do przechodzenia między polami formularza. Dodaj zawartość, a po zakończeniu zapisz swoją pracę.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby szybko zapisać, na przykład listów motywacyjnych, życiorysów i ulotki o wydarzeniach przy użyciu szablonów Word. Nie musisz martwić, formatowanie i style, te są gotowe w szablonie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu iOS, zobacz Przewodnik dotykowy programu Word dla telefonu iPhone.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy czytanie i edytowanie dokumentów w widoku układu wydruku. W innych trybach widoku funkcja VoiceOver może działać nieprawidłowo.

Tworzenie nowego dokumentu przy użyciu szablonu

Szablony zawierają wstępnie zdefiniowane ustawienia formatowania, style i symbol zastępczy tekstu. W Word można znaleźć kilka dostępne szablony, na przykład szybko zapisać raport o stanie projektu, życiorysu, ulotkę wydarzenia, papieru badań lub listę zadań do wykonania.

Po umieszczeniu w szablonie czytnik ekranu odczytuje symbolu zastępczego tekstu w polach szablonu formularza. Teksty symbol zastępczy w polach formularza możesz zastąpić, wpisując własną teksty.

Zmiany wprowadzone w pliku, który jest oparty na szablonie nie ma wpływu na oryginalny szablon. Gdy utworzysz nowy dokument oparty na szablonie, zawsze jest osobny plik. Pamiętaj zapisać plik.

 1. Otwórz Word. Widok jest otwierany na stronie Nowy lub ostatnie. Aby przenieść na stronie ostatnieNowy, przesuwając jednym palcem w dolnej części ekranu do momentu usłyszeć "Przycisk Nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Na stronie Nowy szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć nazwę szablonu, które chcesz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Dokument zostanie otwarty do edycji.

 3. Przesuwając jednym palcem po ekranie do przechodzenia między polami formularza. Funkcja voiceOver informuje o polach podczas przenoszenia. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby dodać zawartość. Po zakończeniu zapisz swoją pracę. Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu zapisywania dokumentu przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby zapisać dokument w programie Word.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik, aby szybko zapisać, na przykład, listów motywacyjnych, życiorysów i ulotki o wydarzeniach przy użyciu szablonów Word. Nie musisz martwić, formatowanie i style, te są gotowe w szablonie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Word dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Tworzenie nowego dokumentu przy użyciu szablonu

Szablony zawierają wstępnie zdefiniowane ustawienia formatowania, style i symbol zastępczy tekstu. W Word można znaleźć kilka dostępne szablony, na przykład szybko zapisać raport o stanie projektu, życiorysu, ulotkę wydarzenia, papieru badań lub listę zadań do wykonania.

Po umieszczeniu w szablonie czytnik ekranu odczytuje symbolu zastępczego tekstu w polach szablonu formularza. Teksty symbol zastępczy w polach formularza możesz zastąpić, wpisując własną teksty.

Zmiany wprowadzone w pliku, który jest oparty na szablonie nie ma wpływu na oryginalny szablon. Gdy utworzysz nowy dokument oparty na szablonie, zawsze jest osobny plik. Pamiętaj zapisać plik.

 1. Otwórz Word. Zostanie wyświetlona strona ostatnie. Aby przenieść na stronie ostatnieNowy, przesuwając jednym palcem w górnej części ekranu do momentu usłyszeć "Przycisk Nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Pusty dokument." Celem jest na tym szablonie pusty dokument.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz szablonie wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Dokument zostanie otwarty do edycji.

 4. Przesuwając jednym palcem po ekranie do przechodzenia między polami formularza. TalkBack informuje o polach podczas przenoszenia. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby dodać zawartość. Po zakończeniu zapisz swoją pracę. Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu zapisywania dokumentu przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby zapisać dokument w programie Word.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word Mobile Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby szybko zapisać, na przykład listów motywacyjnych, życiorysów i ulotki o wydarzeniach przy użyciu szablonów Word. Nie musisz martwić, formatowanie i style, te są gotowe w szablonie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu Windows Phone 10, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Word Mobile dla systemu Windows 10.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Tworzenie nowego dokumentu przy użyciu szablonu

Szablony zawierają wstępnie zdefiniowane ustawienia formatowania, style i symbol zastępczy tekstu. W Word można znaleźć kilka dostępne szablony, na przykład szybko zapisać raport o stanie projektu, życiorysu, ulotkę wydarzenia, papieru badań lub listę zadań do wykonania.

Po umieszczeniu w szablonie czytnik ekranu odczytuje symbolu zastępczego tekstu w polach szablonu formularza. Teksty symbol zastępczy w polach formularza możesz zastąpić, wpisując własną teksty.

Zmiany wprowadzone w pliku, który jest oparty na szablonie nie ma wpływu na oryginalny szablon. Gdy utworzysz nowy dokument oparty na szablonie, zawsze jest osobny plik.

 1. Otwórz Word. Widok jest otwierany na stronie startowej pozycje najnowszego i przypięty dokumentów.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Nowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "listy nowy, pusty dokument." Celem jest na tym szablonie pusty dokument.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz szablonie wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Dokument zostanie otwarty do edycji.

 4. Przesuwając jednym palcem po ekranie do przechodzenia między polami formularza. Program Narrator informuje o polach podczas przenoszenia. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby dodać zawartość. Po zakończeniu zapisz swoją pracę. Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu zapisywania dokumentu przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby zapisać dokument w programie Word.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni w dokumencie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aby szybko zapisać, na przykład listów motywacyjnych, życiorysów i ulotki o wydarzeniach przy użyciu szablonów Word za pomocą Word Online przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Nie musisz martwić, formatowanie i style, te są gotowe w szablonie.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

Tworzenie nowego dokumentu przy użyciu szablonu

Szablony zawierają wstępnie zdefiniowane ustawienia formatowania, style i symbol zastępczy tekstu. W Word można znaleźć kilka dostępne szablony, na przykład szybko zapisać raport o stanie projektu, życiorysu, ulotkę wydarzenia, papieru badań lub listę zadań do wykonania.

Po umieszczeniu w szablonie czytnik ekranu odczytuje symbolu zastępczego tekstu w polach szablonu formularza. Teksty symbol zastępczy w polach formularza możesz zastąpić, wpisując własną teksty.

Zmiany wprowadzone w pliku, który jest oparty na szablonie nie ma wpływu na oryginalny szablon. Gdy utworzysz nowy dokument oparty na szablonie, zawsze jest osobny plik.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny Office.com i zaloguj się.

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Programu Word, łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Tworzenie nowego pustego dokumentu, łącze".

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać jedną z łatwo dostępne szablony, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz szablonu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wyszukać więcej szablonów, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dostęp do dodatkowych szablonów, łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz szablonu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przechodzić między polami tekstu, naciskaj klawisze strzałek. Dodawanie zawartości. Word Online automatycznie zapisuje zmiany podczas pracy.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×