Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą funkcji VoiceOver — wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu iOS — w aplikacji To-Do dla telefonu iPhone można oznaczać zadania jako ukończone, dodawać je do widoku Mój dzień i pobierać dodatkowe zadania sugerowane. Widok Sugestie zawiera zadania nieukończone, których data ukończenia — na przykład — upłynęła lub przypada dziś.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie sugestii

 1. W widoku Mój dzień w aplikacji To-Do szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Sugestie, przycisk”.

 2. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć widok Sugestie.

Kończenie zadań

 1. W widoku Sugestie w aplikacji To-Do szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver odczyta nazwę elementu, który chcesz oznaczyć jako ukończony.

 2. Szybko przesuń w prawo jeden raz. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Nieukończony element do wykonania, przycisk”.

 3. Aby oznaczyć element jako ukończony, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

 1. W widoku Sugestie w aplikacji To-Do szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver odczyta nazwę elementu, który chcesz dodać do widoku Mój dzień.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten element i otworzyć widok Szczegóły.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Dodaj element do wykonania do widoku Mój dzień, przycisk”.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć element i dodać go do widoku Mój dzień.

Ładowanie dodatkowych sugestii

 1. W widoku Sugestie w aplikacji To-Do szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Więcej, przycisk”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk i załadować więcej elementów.

Zamykanie sugestii

 1. Przy wybranym elemencie w widoku Sugestie w aplikacji To-Do szybko przesuwaj w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Gotowe, przycisk”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk i zamknąć widok Sugestie.

Zobacz też

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji TalkBack — wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Android — w aplikacji To-Do dla systemu Android można oznaczać zadania jako ukończone, dodawać je do widoku Mój dzień i pobierać dodatkowe zadania sugerowane. Widok Sugestie zawiera zadania nieukończone, których data ukończenia — na przykład — upłynęła lub przypada dziś.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Otwieranie sugestii

 1. W widoku Mój dzień w aplikacji To-Do szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja TalkBack poinformuje: „Sugestie”.

 2. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć widok Sugestie.

Kończenie zadań

 1. W widoku Sugestie w aplikacji To-Do szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja TalkBack odczyta nazwę elementu, który chcesz oznaczyć jako ukończony.

 2. Szybko przesuń w prawo dwa razy. Funkcja TalkBack poinformuje: „Nieukończone zadanie do wykonania”.

 3. Aby oznaczyć element jako ukończony, naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja TalkBack poinformuje: „Oznaczono zadanie do wykonania jako ukończone”.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

 1. W widoku Sugestie w aplikacji To-Do szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja TalkBack odczyta nazwę elementu, który chcesz dodać do widoku Mój dzień.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż funkcja TalkBack poinformuje: „Przycisk Dodaj zadanie do wykonania do widoku Mój dzień”.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć element i dodać go do widoku Mój dzień.

Zamykanie sugestii

 1. Przy wybranym elemencie w widoku Sugestie w aplikacji To-Do szybko przesuwaj w lewo, aż funkcja TalkBack poinformuje: „Przycisk Wstecz”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk i zamknąć widok Sugestie. Zostanie otwarty widok Mój dzień, a funkcja TalkBack poinformuje: „Mój dzień”.

Zobacz też

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą To-Do dla systemu Windows 10 Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows za pomocą widoku Sugestie oznaczanie zadania jako ukończonego oraz dodawanie ich do Programu My Day i pobierania dodatkowe sugerowane zadania. Wyświetlanie Sugestie dotyczące list niewykonane zadania, które są, na przykład zaległych lub na dzisiaj.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie sugestii

 1. W widoku My Day, szybko przesuń w lewo do momentu informuje o program Narrator: "Przycisk sugestii".

  Porada: Możesz też przechodzić między różnymi elementami na ekranie. Aby zapoznać się z elementami, umieść palec na ekranie i powoli go przeciągnij. Gdy znajdziesz element, Narrator odczyta jego nazwę. Aby na przykład przejść do przycisku Sugestie, w widoku Mój dzień umieść palec na ekranie i przeciągaj go do prawego górnego rogu, aż Narrator poinformuje: „Przycisk Sugestie”. Aby zakończyć zapoznawanie się z elementami, po prostu unieś palec, a fokus pozostanie w miejscu, w którym był wcześniej.

 2. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć widok Sugestie.

Kończenie zadań

 1. W widoku Sugestie szybko przesuń w prawo do momentu Narratora informuje o element, który chcesz oznaczyć jako ukończone.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk więcej", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Informuje o program Narrator: "Oznacz jako ukończone."

 3. Aby oznaczyć element jako ukończony, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

 1. W widoku Sugestie szybko przesuń w prawo do momentu Narratora informuje o element, który chcesz dodać do Programu My Day.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż informuje o program Narrator: "Dodawanie do My Day", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Ładowanie dodatkowych sugestii

 1. W widoku Sugestie, szybko przesuń w lewo do momentu informuje o program Narrator: "Załaduj przycisk więcej sugestii".

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby załadować więcej elementów.

Zamykanie sugestii

 1. W trakcie rozmowy elementu w widoku Sugestie, szybko przesuń w lewo do momentu informuje o program Narrator: "przycisk."

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk i zamknąć widok Sugestie. Zostanie otwarty widok Mój dzień, a Narrator poinformuje: „Mój dzień”.

Zobacz też

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Oznaczanie zadania jako ukończonego, dodaj je do Programu My Day i uzyskiwanie zdalnego dostępu do dodatkowych sugerowane zadania za pomocą widoku Sugestie za pomocą To-Do dla sieci Web z klawiatury i czytnika ekranu. Wyświetlanie Sugestie dotyczące list niewykonane zadania, które są, na przykład zaległych lub na dzisiaj. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji To-Do dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja To-Do dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji To-Do dla sieci Web.

W tym temacie

Otwieranie sugestii

 1. W widoku My Day w To-Do, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Dostęp sugerowane zadania do wykonania przy użyciu przycisku sugestii".

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać ten przycisk i otworzyć widok Sugestie.

Kończenie zadań

 1. W widoku Sugestie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz element, który chcesz oznaczyć jako ukończone.

 2. Naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć szczegóły zadania. Słyszysz: "Niezaznaczone, Oznacz jako ukończone pole wyboru."

 3. Aby oznaczyć element jako ukończony, naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie zadania do widoku Mój dzień

 1. W widoku Sugestie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz element, który chcesz dodać do Programu My Day.

 2. Celem jest elementu. Aby przejść do przycisku Dodaj do programu My Day, naciśnij jeden raz klawisz Tab.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać element do My Day.

Ładowanie dodatkowych sugestii

 1. W widoku Sugestie w To-Do, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisk więcej".

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby załadować więcej elementów.

Zamykanie sugestii

 1. W trakcie rozmowy elementu w widoku Sugestie w To-Do, naciskaj klawisze Shift + Tab informuje o program Narrator: "przycisk Ukryj sugerowane zadania. Gotowe".

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć przycisk i Zamknij widok sugestii. Zostanie otwarty widok My Day i informuje o program Narrator: "Dostęp sugerowane zadań przy użyciu przycisku sugestii".

Zobacz też

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×