Praca z relacjami w tabelach przestawnych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tabele przestawne jest zazwyczaj skonstruowane za pomocą modułów OLAP i innych źródeł złożonych danych, które już sformatowanego połączenia między tabelami. W programie Excel jest wolne importowania wielu tabel i tworzyć połączenia między tabelami. W trakcie zaawansowanych elastyczności go też ułatwia umożliwiają powiązanie danych, który nie jest związany, prowadzące do nietypowe wyniki.

Czy zdarzyło Ci się kiedyś utworzyć taką tabelę? Twoim zamiarem było dokonanie podziału zakupów według regionu, jednak po umieszczeniu pola kwoty zakupów w obszarze Wartości i pola regionu sprzedaży w obszarze Etykiety kolumn wyniki były nieprawidłowe.

Przykładowa tabela przestawna

Jak temu zaradzić?

Przyczyną problemu jest fakt, że co prawda pola dodane do tabeli przestawnej znajdują się w tym samym skoroszycie, to jednak tabele, w których znajdują się poszczególne kolumny, nie są ze sobą powiązane. Na przykład, jeśli masz tabelę zawierającą wszystkie regiony sprzedaży oraz tabelę z danymi zakupów dla tych regionów, w celu utworzenia tabeli przestawnej i uzyskania prawidłowych wyników musisz utworzyć relację między tymi tabelami.

Po utworzeniu relacji tabela przestawna połączy w odpowiedni sposób dane z tabeli zakupów z listą regionów, a uzyskane wyniki będą następujące:

Przykładowa tabela przestawna

Program Excel 2013 zawiera opracowaną przez dział Microsoft Research (MSR) technologię umożliwiającą automatyczne wykrywanie i rozwiązywanie problemów tego typu.

Początek strony

Korzystanie z funkcji automatycznego wykrywania

Funkcja automatycznego wykrywania sprawdza nowe pola, które dodajesz do skoroszytu zawierającego tabelę przestawną. Jeśli nowe pole nie jest powiązane z nagłówkami kolumn i wierszy tabeli przestawnej, w obszarze powiadomień u góry tabeli przestawnej zostaje wyświetlony komunikat informujący o prawdopodobnej potrzebie utworzenia relacji. Program Excel analizuje również nowe dane w celu znalezienia potencjalnych relacji.

Możesz zignorować ten komunikat i pracować z tabelą przestawną, jeśli jednak klikniesz pozycję Utwórz, odpowiedni algorytm przeanalizuje Twoje dane. W zależności od wartości nowych danych, rozmiaru i złożoności tabeli przestawnej oraz utworzonych już przez Ciebie relacji analiza może potrwać do kilku minut.

Ten proces składa się z dwóch etapów:

  • Wykrywanie relacji. Po zakończeniu analizy możesz przejrzeć listę sugerowanych relacji. Jeśli nie anulujesz działania funkcji, program Excel automatycznie przejdzie do kolejnego kroku tworzenia relacji.

  • Tworzenie relacji. Po zastosowaniu relacji zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Aby wyświetlić listę utworzonych relacji, możesz kliknąć łącze Szczegóły.

Proces wykrywania możesz anulować, jednak nie jest to możliwe w przypadku procesu tworzenia.

Opracowany przez dział MSR algorytm wyszukuje „najlepszy możliwy” zbiór relacji łączących tabele w modelu. Algorytm wykrywa wszystkie możliwe relacje dla nowych danych, uwzględniając nazwy i typy danych kolumn oraz wartości w kolumnach tabel przestawnych.

Excel użytkownik wybiera relacji z najlepszy wynik "jakość" określone przez heurystykę wewnętrznych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Omówienie relacji i Rozwiązywanie problemów z relacjami.

Jeśli funkcja automatycznego wykrywania nie dają poprawność wyników, możesz edytować relacje, usuń je lub ręcznie tworzyć nowych plików. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie relacji między dwiema tabelami lub Tworzenie relacji w widoku diagramu

Początek strony

Puste wiersze w tabelach przestawnych (nieznany element członkowski)

Ponieważ tabeli przestawnej zgromadzono powiązanych danych w tabelach, jeśli każdej tabeli zawiera dane, które nie mogą być związane przez klucz lub pasującą wartość, można jakiś sposób rozwiązać te dane. W przypadku baz danych wielowymiarowych sposobem obsługiwania niedopasowane dane jest przypisując wszystkich wierszy, które zawierają żadnej wartości pasujące do typu nieznany element członkowski. W tabeli przestawnej nieznany element członkowski wyświetlane jako pusty nagłówek.

Jeśli na przykład utworzysz tabelę przestawną, która ma grupować sprzedaż według sklepów, ale niektóre rekordy tabeli sprzedaży nie będą zawierały nazwy sklepu, wszystkie rekordy bez tej nazwy zostaną umieszczone w jednej grupie.

W przypadku wystąpienia pustych wierszy masz dwie możliwości. Możesz zdefiniować działającą relację tabeli, na przykład tworząc łańcuch relacji między wieloma tabelami, lub też usunąć z tabeli przestawnej pola powodujące pojawienie się pustych wierszy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×