Praca z przykładowymi diagramami i danymi

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przykładowe diagramy w programie Microsoft Office Visio Professional 2007 ułatwiają poznanie niektórych bardziej zaawansowanych funkcji programu, takich jak łączenie danych i diagramy przestawne.

Każdy przykładowy diagram został zaprojektowany w określonym celu, na przykład do prezentowania osi czasu projektu lub informacji o sprzedaży, i każdy ma własne dane w skoroszycie programu Microsoft Office Excel. Każdy przykładowy diagram można otworzyć i edytować, aby zobaczyć, jak działają użyte w nim funkcje, a także zapisać edytowany diagram. Aby edytować także przykładowe dane, należy zapisać kopię danych i ponownie ustanowić połączenie między skopiowanymi danymi a rysunkiem przykładowym.

W tym temacie opisano sposób otwierania przykładowych diagramów i zapisywania ich danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pracy z zaawansowanymi funkcjami wprowadzonymi w niektórych przykładowych diagramach, zobacz:

Krok 1. Otwieranie przykładowego diagramu

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Przykładowe diagramy.

 2. W oknie Przykłady kliknij przykładowy diagram, który chcesz otworzyć.

 3. Kliknij przycisk Otwórz diagram po prawej stronie okna.

Krok 2. Zapisywanie kopii przykładowych danych

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Przykładowe diagramy.

 2. W oknie Przykłady kliknij przykładowy diagram zawierający odpowiednie dane.

 3. Kliknij przycisk Otwórz przykładowe dane po prawej stronie okna.

  Zostanie otwarty program Excel ze skoroszytem zawierającym przykładowe dane.

 4. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 5. Wybierz lokalizację pliku, na przykład Pulpit.

Teraz można otworzyć kopię przykładowych danych i edytować ją.

Krok 3. Łączenie skopiowanych danych z przykładowym diagramem

Uwaga: Procedura łączenia skopiowanych danych z przykładowym diagramem przestawnym została opisana w następnej sekcji.

 1. Otwórz przykładowy diagram, z którym chcesz połączyć skopiowane dane.

 2. W menu Dane kliknij polecenie Odśwież dane.

 3. W oknie dialogowym Odświeżanie danych kliknij przycisk Konfiguruj.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie odświeżania kliknij przycisk Zmień źródło danych.

 5. Wykonaj instrukcje kreatora, używając kopii danych jako źródła danych.

 6. Po ukończeniu pracy kreatora kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Konfigurowanie odświeżania, a następnie kliknij przycisk Odśwież w oknie dialogowym Odświeżanie danych.

  Porada: Na większości stron kreatora jest dostępna pomoc, którą można uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając ikonę Pomoc.

Łączenie skopiowanych danych z przykładowym diagramem przestawnym

Jak określić, czy przykładowy diagram jest diagramem przestawnym?

W menu Pomoc kliknij polecenie Przykładowe diagramy i w oknie Przykłady kliknij odpowiedni przykład. Opis przykładu zostanie wyświetlony pod jego obrazem po prawej stronie okna.

 1. Otwórz rysunek z diagramem przestawnym, z którym chcesz połączyć skopiowane dane.

  Uwaga: Jeśli na rysunku występuje kilka diagramów przestawnych, należy powtórzyć tę procedurę dla każdego diagramu przestawnego, z którym mają zostać połączone skopiowane dane.

 2. Zaznacz kształt diagramu przestawnego na rysunku.

 3. W menu Diagram przestawny kliknij polecenie Opcje.

 4. W oknie dialogowym Opcje diagramu przestawnego w obszarze Opcje danych kliknij polecenie Zmień źródło danych.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, używając kopii danych jako źródła danych.

Porada: Na większości stron kreatora jest dostępna pomoc, którą można uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając ikonę Pomoc, kiedy dana strona jest otwarta.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×