Przechodzenie do aplikacji Outlook dla systemu Windows z usługi Gmail

Podpisy i odpowiedzi automatyczne

Praca z programem Outlook

Rozpocznij od aplikacji Outlook Online w przeglądarce. Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji programu Outlook, otwórz wersję klasyczną programu Outlook i wyświetl Przewodnik Szybki Start programu Outlook.

Jeśli jesteś użytkownikiem komputera Mac, zobacz Outlook dla komputerów Mac — Pomoc.

Wyświetlanie wiadomości według konwersacji lub w widoku wiadomości

 • Wybierz pozycję Filtr > Pokaż jako > Konwersacje, aby wyświetlić powiązane wiadomości jako jedną konwersację lub wątek.

 • Wybierz pozycję Filtr > Pokaż jako > Wiadomości, aby wyświetlić powiązane wiadomości osobno.

Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę odbiorczą z wybraną pozycją Filtr > Pokaż jako > Konwersacje.

Sortowanie i wyświetlanie wiadomości za pomocą filtrów

Filtry usługi Gmail i filtry programu Outlook nieco się różnią:

 • Podczas filtrowania elementów w programie Outlook wybierzesz poszczególne elementy do wyświetlania, ale nie stosujesz do nich żadnych akcji, takich jak przenoszenie ich do innego folderu czy przesyłanie ich dalej. Do automatyzowania akcji wykonywanych dla wiadomości przychodzących służą reguły programu Outlook.

 • W usłudze Gmail filtrów używa się do automatyzowania akcji wykonywanych dla wiadomości przychodzących.

Aby użyć filtru w programie Outlook:

 1. Wybierz pozycję Filtr, a następnie określ kryteria filtrowania, kryteria funkcji Sortuj według oraz to, czy wiadomości mają być wyświetlane w widoku konwersacji, czy w widoku wiadomości.

Zrzut ekranu przedstawiający skrzynkę odbiorczą z wybraną pozycją Filtr > Sortuj według > Od.

Tworzenie reguły w celu przetwarzania i filtrowania przychodzących wiadomości e-mail

W usłudze Gmail i w programie Outlook używany jest ten sam model Warunki/Czynność na potrzeby przetwarzania i wykonywania czynności dotyczących przychodzących wiadomości e-mail. W usłudze Gmail ta funkcja jest nazywana „filtrem”, a w programie Outlook — „regułą”.

 1. Tworzenie reguły:

  • Aby utworzyć regułę opartą na określonej wiadomości e-mail, wybierz ją, a następnie wybierz pozycję Więcej akcji Więcej akcji > Utwórz regułę.

  • Aby utworzyć nową regułę lub edytować istniejącą, wybierz pozycję Ustawienia > Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Skrzynka odbiorcza i reguły oczyszczania, a następnie wybierz pozycję + w oknie Reguły skrzynki odbiorczej.

 2. Nadaj regule nazwę.

 3. Określ, jakie czynności ma wykonywać reguła, a następnie wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość e-mail z wybraną pozycją Więcej poleceń > Utwórz regułę.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×