Praca z obiektami rysunkowymi i polami tekstowymi na wykresach przy użyciu klawiszy skrótów

Klawisze

Aby

TAB

Zaznaczyć następny obiekt rysunkowy

SHIFT+TAB

Zaznaczyć poprzedni obiekt rysunkowy

CTRL+ENTER

Wstawić Autokształt, gdy menu Autokształt na pasku narzędzi Rysowanie jest aktywne i gdy kształt ma fokus klawiatury, albo wstawić pole tekstowe, gdy fokus klawiatury ma narzędzie pola tekstowego na pasku narzędzi Rysowanie

HOME

Przenieść się na początek wiersza w polu tekstowym

CTRL+HOME

Przenieść się na początek pierwszego wiersza w polu tekstowym

END

Przenieść się na koniec wiersza w polu tekstowym

CTRL+END

Przenieść się na koniec ostatniego wiersza w polu tekstowym

STRZAŁKA W LEWO

Przenieść się o jeden znak w lewo w polu tekstowym

STRZAŁKA W PRAWO

Przenieść się o jeden znak w prawo w polu tekstowym

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przenieść się o jedno słowo w lewo w polu tekstowym

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przenieść się o jedno słowo w prawo w polu tekstowym

SHIFT+HOME

Zaznaczyć tekst od punktu wstawiania do początku wiersza w polu tekstowym

CTRL+SHIFT+HOME

Zaznaczyć tekst od punktu wstawiania do początku pierwszego wiersza w polu tekstowym

SHIFT+END

Zaznaczyć tekst od punktu wstawiania do końca wiersza w polu tekstowym

CTRL+SHIFT+END

Zaznaczyć tekst od punktu wstawiania do końca ostatniego wiersza w polu tekstowym

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego znaku w lewą stronę w polu tekstowym

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego znaku w prawą stronę w polu tekstowym

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego słowa w lewą stronę w polu tekstowym

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego słowa w prawą stronę w polu tekstowym

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×