Praca z makrami programu Excel 4.0

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Excel 2010 nadal obsługuje makra programu Excel 4.0 (XLM), jednak zaleca się migrowanie ich do najnowszej wersji języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Migrowanie makr pozwala wykorzystać ulepszenia do modelu obiektowego programowania języka VBA. Aby ułatwić to dla Ciebie, niektóre nowe obiekty, metody i właściwości zostały dodane do modelu obiektowego dla kilku pozostałe funkcje, które nie ma odpowiedników we wcześniejszych wersjach programu VBA. Ponadto ulepszenia dotyczące wydajności operacji ustawienia strony w języku VBA dodano mają podobną wydajność do strony. Funkcja Setup() makr XLM.

Użytkownicy, którzy nie zdecydują się na migrację, mogą nadal uruchamiać makra programu Excel 4.0. Otwarcie makra XLM w programie Excel 2010 z wyłączonymi makrami powoduje wyświetlenie przez program Excel następującego komunikatu:

„Makra zostały wyłączone ze względu na ustawienia zabezpieczeń. Aby uruchomić makra, musisz ponownie otworzyć ten skoroszyt, a następnie włączyć makra. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu makr, kliknij przycisk Pomoc”.

Aby zmienić ustawienia makr w celu zezwolenia na uruchamianie makr XLM, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

  2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

  3. Kliknij pozycję Ustawienia makr, a następnie kliknij przycisk Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod).

    Ważne    , zalecamy, aby używać tego ustawienia lub że po wykonaniu, wrócić ustawień zabezpieczeń makr do Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia tak szybko, jak to możliwe.

  4. Kliknij pozycję Ustawienia blokowania plików, a następnie w obszarze Typ pliku wybierz pozycję Arkusze makr programu Excel 4 i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru operacji Otwórz.

  5. W obszarze Zachowanie podczas otwierania wybranych typów plików kliknij pozycję Otwórz zaznaczone typy plików w widoku chronionym i zezwalaj na edytowanie.

  6. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×