Praca z kształtami przejść na diagramach stanów i aktywności UML

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodawanie przejścia do przejścia na diagramie stanów lub aktywności

 1. Na diagram stanów lub diagram aktywności kliknij dwukrotnie kształt Przejście lub Przepływ sterowania, dla którego ma zostać określona specyfikacja przejście.

 2. W oknie dialogowym Właściwości przejścia UML wybierz kategorię Przejście i kliknij przycisk Zdarzenie. Kliknij przycisk Nowe, wybierz żądany rodzaj zdarzenie, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wpisz nazwę zdarzenia, a następnie wpisz lub wybierz inne żądane wartości właściwości. Kliknij kartę, aby dodać ograniczeń, wartości oznakowane lub parametry, w zależności od rodzaju zdarzenia tworzonym. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do kategorii przejścia.

 4. Wybierz pozycję Zabezpieczenia, aby dodać warunek zabezpieczenia. Następnie w polu tekstowym wpisz odpowiedni warunek zabezpieczenia.

 5. W polu Język wybierz żądany język.

 6. Kliknij kartę Akcje, a następnie przycisk Nowa, aby utworzyć wyrażenie akcji. Wybierz żądany typ akcja, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 7. Wpisz nazwę akcji, a następnie wpisz lub wybierz żądane wartości innych właściwości. Kliknij odpowiednią kartę, aby dodać szczegóły, argumenty (o ile są dostępne), ograniczenia lub wartości oznakowane. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości przejścia UML.

Specyfikacja przejścia zostanie wyświetlona na kształcie przejścia.

Porada

Informacje określane za pomocą specyfikacji przejścia można przedstawić w sposób jawny na diagramie aktywności. Służą do tego kształty Odbiór sygnału i Wysłanie sygnału. Aby dodać do kształtu Odbiór sygnału lub Wysłanie sygnału informacje dotyczące akcji lub zdarzenia, postępuj zgodne z opisaną powyżej procedurą określania specyfikacji przejścia.

Wskazywanie przejść między Stanami na diagramie stanów

 1. Na diagram stanów przeciągnij na stronę rysunku kształt Przejście.

 2. Przyklej punkt końcowy kształtu Przejście bez grotu strzałki do połączenia wskaż Obraz punktu połączenia — niebieski znak X źródłowego kształtu Stan.

 3. Przyklej punkt końcowy kształtu Przejście (ze strzałką) do punktu połączenia docelowego kształtu Stan.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt przejścia, aby dodać przejścia, takich jak zdarzenie, warunek zabezpieczenia, wyrażenie akcji i.

Porada

Jeśli stan źródłowy jest równocześnie stanem docelowym na diagramie stanów, użyj łukowatego kształtu Przejście. Przyklej dwa punkty końcowe kształtu Stan do dwóch punktów połączenia tego samego kształtu.

Wskazywanie złożonego przejścia rozwidlającego się na diagramie stanów lub aktywności

 1. Na diagram stanów lub diagram aktywności przeciągnij na stronę rysunku kształt Przejście (Rozwidlenie).

 2. Użyj kształtu przejścia do połącz stan źródłowy z paskiem Przejście (Rozwidlenie). Przyklej punkt końcowy kształtu Przejście bez grotu strzałki do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X stanu źródła i punkt końcowy kształtu Przejście (ze strzałką) do punktu połączenia na pasku.

 3. Używanie kształtów przejścia stanów docelowych nawiązać połączenia na pasku Przejście (Rozwidlenie). Przyklej punkty końcowe kształtu Przejście bez grotów strzałek do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na pasku i punkty końcowe kształtu Przejście ze strzałkami do punktów połączenia stanów docelowych.

Wskazywanie złożonego przejścia z synchronizacją na diagramie stanów lub aktywności

 1. Na diagram stanów lub diagram aktywności przeciągnij na stronę rysunku kształt Przejście (Połączenie).

 2. Kształty przejścia do połącz stany źródłowe z paskiem Przejście (połączenie). Przyklej punkty końcowe kształtu Przejście bez grotów strzałek do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na stanów źródłowych i punkty końcowe kształtu Przejście ze strzałkami do punktów połączenia na pasku.

 3. Za pomocą kształtu Przejście połącz pasek kształtu Przejście (Połączenie) ze stanem docelowym. Przyklej punkt końcowy kształtu Przejście (bez strzałki) do punktu połączenia na pasku, a następnie przyklej punkt końcowy kształtu Przejście (ze strzałką) do punktu połączenia docelowego kształtu Stan.

Wskazuje, że sygnał została wysłana lub odebrana w diagramie aktywności

 1. Na diagram aktywności przeciągnij na stronę rysunku kształt Wysłanie sygnału lub Odbiór sygnału.

 2. Przyklej uchwyt sterowania Uchwyt sterujący przejścia kształtu Wysłanie sygnału lub Odbiór sygnału na punkt połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X źródłowego kształtu Stan akcji.

 3. Przyklej uchwyt sterowania Uchwyt sterujący kształtu Wysłanie sygnału lub Odbiór sygnału przejścia do punktu połączenia docelowego kształtu Stan akcji.

  Porada: Aby nadać kształtowi Wysłanie sygnału lub Odbiór sygnału właściwą orientację, kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Kształt, a następnie kliknij polecenie Obróć w lewo lub Obróć w prawo.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt Wysłanie sygnału lub Odbiór sygnału, aby dodać nazwę, stereotyp, zdarzeń, akcje, warunek zabezpieczenia i inne właściwości.

Uwaga: Używanie kształtów Wysłanie sygnału lub Odbiór sygnału zamiast prostych przejść przepływu sterowania powoduje zastąpienie etykiety zdarzenia lub wysłania sygnału na przejściu przez symbol wysłania lub odbioru sygnału.

Określanie przepływu sterowania na diagramie aktywności

 1. Na diagram aktywności przeciągnij kształt Tor na stronę rysunku.

 2. Przyklej punkt końcowy kształtu Przepływ sterowania bez strzałki do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X kształtu Stan akcji lub Stan źródła.

 3. Przyklej punkt końcowy kształtu Przepływ sterowania (ze strzałką) do punktu połączenia docelowego kształtu Stan akcji lub Stan.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt Przepływ sterowania, aby dodać przejścia, tym zdarzenie, warunek zabezpieczenia, wyrażenie akcji i inne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×