Przejdź do głównej zawartości

Praca z kalendarzami w programie Project

Subskrypcja usługi Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy Project automatycznie udostępnia domyślne ustawienia kalendarza (od poniedziałku do piątku, 8AM do 5PM), te wartości domyślne mogą być nieodpowiednie dla projektów. Oto kilka tematów, które mogą odpowiadać na konkretne pytania dotyczące wprowadzania zmian w harmonogramie:

Tematy pokrewne kalendarza

Porada: Jeśli nie potrzebujesz już kalendarza, Usuń go.

Jak działają wspólne wszystkie te kalendarze?

W programie Project występują cztery typy kalendarzy: kalendarze bazowe, kalendarze projektów, kalendarze zadańi kalendarze zasobów.

Kalendarz Kalendarze bazowe są używane prawie tak samo jak szablon dla kalendarzy projektu, zadania i zasobów. Definiują standardowe godziny pracy i czasu wolnego dla wszystkich projektów w organizacji. Określają godziny pracy dla każdego dnia, dni robocze dla każdego tygodnia oraz wszelkie wyjątki, na przykład święta firmowe. Trzy domyślne kalendarze bazowe są już skonfigurowane w Project: standardowy, 24 godziny i nocna zmiana.

Ważne: Używasz Project z Project Web App ? Jeśli tak, skontaktuj się z administratorem, aby zażądać zmian w kalendarzach bazowych.

Zadanie i zasób Kalendarze projektów, zasobów i zadań używają kalendarza podstawowego jako szablonu, a następnie są modyfikowane w celu odzwierciedlenia unikatowych dni roboczych i godzin dla poszczególnych projektów, zasobów lub zadań. Te unikatowe kalendarze są szczególnie pomocne, gdy chodzi o rozliczenie nieobecności, pracy zmiany lub zadań wykonywanych za pomocą sprzętu działającego w nocy i w weekendy.

Te kalendarze wszystkie stosują się do ramek, w jaki sposób pracują według harmonogramu w projekcie.

Przykład...

Załóżmy, że Twoja organizacja znajduje się w Seattle i ma typowy tydzień roboczy w 8-godzinnym dniu roboczym, od poniedziałku do piątku. Kalendarz bazowy odzwierciedla te dni i godziny pracy, a także święta firmowe, takie jak 4 lipca za dzień niepodległości, oraz 25 grudnia świąteczne.

Menedżer projektu rozpoczyna nowy projekt, który jest od 1 lipca do 15 lipca, i wymaga rozdzielenia tygodnia roboczego.

W kalendarzu bazowym jest wyświetlany tydzień roboczy w formacie od poniedziałku do piątku, a 4 lipca jest oznaczony jako wolny od pracy.

Kalendarz bazowy

Kalendarz projektu korzysta z kalendarza podstawowego jako punktu wyjścia, ale umożliwia dodanie tej samej soboty dni roboczych, a obecnie dni wolnych od pracy.

Kalendarz projektu

Jedno zadanie w projekcie ma miejsce w innym kraju, więc nie będzie miało zastosowania Święto 4 lipca. Kalendarz zadania umożliwia dodanie dnia roboczego 4 lipca.

Kalendarz zadania

Na koniec zasób, który będzie pracował nad zadaniem, ma inny harmonogram pracy niż pozostała część organizacji. W kalendarzu zasobu jest dodawany dzień wolny od pracy, a od środy do soboty to 10-godzinne dni.

Kalendarz zasobu

Gdy Project planuje zadanie, umożliwia tworzenie kalendarza przydzielonego zasobu, kalendarza zadania, kalendarza projektu i kalendarza bazowego.

Kalendarze są ułożone w stos w celu określenia dostępności

Uzyskana dostępność przyczynia się do tego, jak Project oblicza daty rozpoczęcia i zakończenia zadania oraz projektu.

Dostępny czas pracy

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Co chcesz wiedzieć?

Co to jest kalendarz bazowy?

Co to jest kalendarz projektu?

Co to jest kalendarz zasobu?

Co to jest kalendarz zadania?

Jak ustawienia opcji kalendarza wpływają na godziny pracy?

Co to jest kalendarz bazowy?

Kalendarz bazowy jest wykorzystywany jako szablon, na którym bazują kalendarz projektu, kalendarze zasobów lub kalendarze zadań. Definiuje standardowe czasy pracy i czas wolny dla projektu. Określa godziny pracy każdego dnia roboczego, dni pracy dla każdego tygodnia oraz wyjątki, na przykład święta. Możesz wybrać kalendarz bazowy, który ma być używany jako kalendarz projektu lub jako podstawa dla kalendarza zasobu. Możesz również zastosować kalendarz bazowy do określonych zadań.

Program Project ma trzy domyślne kalendarze bazowe:

  • Standardowe    Standardowy kalendarz bazowy odzwierciedla tradycyjny harmonogram pracy: od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 5:00 P.M., z godzinną przerwą.

  • 24 godziny    24-godzinny kalendarz bazowy odzwierciedla harmonogram bez czasu wolnego. Kalendarz 24-godzinny można wykorzystać do planowania zasobów i zadań dla różnych zmian na zegarze lub w celu ciągłego planowania zasobów sprzętowych.

  • Zmiana nocna    Kalendarz bazowy Shift w nocy odzwierciedla Graveyard zmiany czasu wolnego od poniedziałku do soboty, od 11:00 do 8:00 rano, od godziny do 17:00.

Możesz również utworzyć własny kalendarz bazowy, co jest przydatne, jeśli masz alternatywne harmonogramy dla wielu zasobów. Na przykład zasoby mogą zawierać pracę w niepełnym wymiarze godzin, 12-godzinną lub w weekendy.

Co to jest kalendarz projektu?

Kalendarz projektu określa dni i godziny pracy i czas wolny dla zadań. Ten kalendarz zwykle reprezentuje tradycyjne godziny pracy Twojej organizacji. Program Project używa tego kalendarza do planowania zadań, które nie mają przydzielonych zasobów lub mają typ zadania o stałym czasie trwania. Domyślnie domyślnym kalendarzem bazowym jest kalendarz projektu, ale można uwzględniać harmonogramy alternatywne przy użyciu innych kalendarzy bazowych.

Kalendarz projektu

Obraz przycisku Kalendarz projektu określa, kiedy może nastąpić praca nad projektem. W tym kalendarzu projektu każdy dzień tygodnia jest dniem roboczym.

Obraz przycisku W tym kalendarzu projektu praca może występować tylko w przypadku dni tygodnia.

Dni robocze i godziny w kalendarzu projektu odzwierciedlają dni robocze i godziny dla całego projektu. Możesz określić dni wolne, na przykład święta firmowe. Możesz również wskazać inne czasy wolne, aby uwzględnić okresy, w których cały zespół będzie pracował w działaniach niezwiązanych z projektem, takich jak spotkania firmy lub działy.

Kalendarz projektu jest ustawiany przez kliknięcie kalendarza na liście Kalendarz w oknie dialogowym Informacje o projekcie . Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do kalendarza projektu i modyfikowania go, zobacz Ustawianie godzin pracy, wakacji i Świąt dla projektu.

Co to jest kalendarz zasobu?

Kalendarze zasobów należy upewnić się, że zasoby służbowe (ludzie i wyposażenie) są zaplanowane tylko wtedy, gdy są dostępne do działania. Wpływają one na określony zasób lub kategorię zasobów. Ustawienia czasu pracy w kalendarzu zasobu są domyślnie zgodne z kalendarzem projektu. Możesz jednak dostosować kalendarz zasobu, tak aby były w nim wyświetlane indywidualne informacje o harmonogramie, takie jak wakacje, urlopy lub czas konserwacji sprzętu.

Klikając przycisk Zmień czas pracy na karcie Ogólne okna dialogowego Informacje o zasobach , możesz edytować kalendarze zasobów, aby wskazać czas wolny. Możesz również utworzyć lub przypisać różne kalendarze bazowe dla poszczególnych zasobów lub grup zasobów, aby wskazać określone godziny pracy. Możesz na przykład przypisać zasób do kalendarza utworzonego dla stolarzy, którzy mogą pracować w innym czasie niż inni pracownicy.

Porada: Jeśli masz zasoby, które pracują w harmonogramie alternatywnym, na przykład w niepełnym wymiarze godzin lub w nocy, zalecamy skonfigurowanie i zastosowanie oddzielnego kalendarza bazowego dla każdej zmiany. Za pomocą kalendarzy zasobów można uwzględniać wyjątki w godzinach pracy poszczególnych zasobów.

Podczas planowania projektu program Project używa kalendarza zasobu do planowania zadań, które nie mają ustalonego czasu trwania i które mają przydzielone zasoby. Jeśli na przykład zasób ma określony tydzień urlopu w kalendarzu zasobu, program Project nie zaplanuje zadania w tym tygodniu.

Kalendarz zasobu

Obraz przycisku Początkowo ustawienia kalendarza zasobu są zgodne z kalendarzem projektu.

Obraz przycisku Po ustawieniu czasu wolnego zasobu kalendarz zasobu odzwierciedla, że ten zasób nie jest dostępny w pracy nad projektem w tym miesiącu w ciągu ostatnich trzech lub czterech pierwszych dni tygodnia trzeciego.

Jeśli zmienisz czasy pracy zasobu przez zmodyfikowanie jego kalendarza zasobów, a zasób jest już przydzielony do zadania, zadanie zostanie przeplanowane w celu odzwierciedlenia zmian w czasie pracy.

Początek strony

Co to jest kalendarz zadania?

Kalendarze zadań umożliwiają planowanie zadań w czasie wolnym, zdefiniowanych w kalendarzu projektu lub kalendarzu zasobów. Możesz na przykład skonfigurować kalendarz zadania, jeśli masz zadanie wymagające pracy przez noc lub w weekend.

Kalendarz zadania można utworzyć w oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy jako nowy kalendarz bazowy. Następnie należy zastosować kalendarz bazowy do zadania przy użyciu karty Zaawansowane w oknie dialogowym Informacje o zadaniu .

Jeśli po zastosowaniu kalendarza zadania do zadania, które już ma przydzielone zasoby, zadanie jest domyślnie planowane na czasy pracy, które są wspólne dla kalendarza zadania i kalendarzy zasobów. Jeśli chcesz zaplanować zadanie przy użyciu tylko kalendarza zadania, zaznacz pole wyboru harmonogram ignoruje kalendarze zasobów na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Informacje o zadaniu .

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do kalendarzy zadań i pracy z nią, zobacz Tworzenie kalendarza dla zadania w programie Project lub Ustawianie unikatowego harmonogramu dla określonego zasobu.

Jak ustawienia opcji kalendarza wpływają na godziny pracy?

Ustawienia opcji kalendarza na karcie Kalendarz w oknie dialogowym Opcje (menuNarzędzia , polecenie Opcje ) Zdefiniuj ustawienia czasu w programie Project, ale nie określają, kiedy praca może być planowana. Tylko kalendarze mogą określać czasy pracy i czas wolny.

Na karcie Kalendarz możesz określić ustawienia domyślne, takie jak dzień, w którym rozpoczyna się tydzień, co miesiąc, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy, godzinę rozpoczęcia okresu roboczego, całkowitą liczbę godzin pracy w dniu oraz liczbę dni miesięcznie. Na przykład domyślna opcja godzina rozpoczęcia określa czas rozpoczęcia, który program Project przypisuje domyślnie do zadań po wprowadzeniu daty rozpoczęcia bez określania godziny. Ponadto opcja godziny dziennie umożliwia zdefiniowanie liczby godzin, które program Project oblicza dla zadania po wprowadzeniu czasu trwania w dniach, na przykład domyślnego ustawienia 8 godzin na 1 dzień. Wprowadzenie czasu trwania 2 dni jest równoznaczne z wprowadzeniem czasu trwania 16 godzin.

W przypadku zmiany godzin pracy w kalendarzu należy pamiętać, że w programie Project są używane ustawienia na karcie Kalendarz w celu określenia liczby godzin określających dzień, tydzień lub miesiąc. Jeśli czas pracy w kalendarzu różni się od ustawień godzin dziennie lub godzin tygodniowo na karcie Kalendarz , w polu czas trwania może nie być wyświetlana oczekiwana wartość czasu trwania. Jeśli na przykład kalendarz jest skonfigurowany z czterema godzinami pracy, ale domyślne godziny dziennie są ustawione na osiem godzin (w oknie dialogowym Opcje ), zadanie będzie wyświetlane w ciągu dwóch dni. Warto rozważyć dopasowanie ustawień kalendarza do czasu pracy na karcie Kalendarz .

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×