Praca z kalendarzami w programie Project

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas Project automatycznie zapewnia domyślne ustawienia kalendarza (od poniedziałku do piątku, 8 AM lub 17: 00), te ustawienia domyślne może nie być rozwiązanie właściwe dla projektów. Poniżej przedstawiono kilka tematy, które mogą odpowiedzieć na kilka pytań określonych, których masz dotyczących wprowadzania zmian w harmonogramie:

Tematy pokrewne kalendarza

Porada: Jeśli nie potrzebujesz już, kalendarz, Usuń go!

Jak wszystkich tych kalendarzy działają razem?

Istnieją cztery typy kalendarzy w Project: kalendarze bazowe, kalendarze projektu, zadańi kalendarze zasobów.

Kalendarz Kalendarzy bazowych są używane niemal jako szablonu do kalendarze projektu, zadań i zasobów. Określają one standardowy pracy i czas wolny dla wszystkich projektów w organizacji. Określają godzin pracy dla każdego dnia, dni robocze dla każdego tygodnia i wyjątki, takie jak dni wolne od pracy. Trzy kalendarze bazowe domyślne są już skonfigurowane w Project: standardowy, 24 godzin i nocnej zmiany.

Ważne: Project za pomocą Project Web App ? Jeśli tak, skontaktuj się z administratorem, aby zażądać zmiany kalendarze bazowe.

Zadań i zasobów Projektów, zasobów i zadań za pomocą kalendarza jako szablon, a następnie modyfikowane tak, aby odzwierciedlała unikatowe dni roboczych i godzin pracy dla poszczególnych projektów, zasobów lub zadań. Kalendarze te unikatowe są szczególnie pomocne podczas accounting dla elementów takich jak urlop, pracy zmianowej lub zadania, które są wykonywane przez urządzenia uruchamianego w weekendy i noclegów.

Wszystkie kalendarze te razem stosu do ramki, jak zaplanowano pracy nad projektem.

Przykład...

Załóżmy, że Twoja organizacja znajduje się w Seattle i ma tydzień roboczy typowe 8 godziny pracy dni, od poniedziałku do piątku. Kalendarz bazowy odzwierciedla te dni roboczych i godzin, a także dni wolne od pracy, takich jak lipca 4 dnia niezależności i 25 grudnia dla świąt.

Menedżer projektu rozpoczyna się nowy projekt, trwa od 1 lipca do 15 lipca, która wymaga tydzień roboczy sobota wtorek.

Kalendarz bazowy zawiera od poniedziałku do piątku tydzień roboczy, z lipca 4 uznane za świąt wolny.

Kalendarz bazowy

Kalendarz projektu używa kalendarz bazowy jako punktu początkowego, ale dodaje że soboty teraz dni roboczych i poniedziałki jest teraz dni wolne od pracy.

Kalendarz projektu

Jedno zadanie w projekcie odbywa się w innym kraju, więc lipca 4 dni wolnych nie zostaną zastosowane. Kalendarz zadania dodaje lipca 4 jest dniem roboczym.

Kalendarz zadania

Na koniec zasobów, które będą pracować nad zadaniem ma inny harmonogram pracy niż reszta organizacji. Kalendarz zasobu dodaje, że wtorek jest dnia wolnego i środa do soboty 10-godzinnym dni.

Kalendarz zasobu

Gdy Project umożliwia zaplanowanie zadania, kont dla kalendarza zasobu, kalendarza zadania, kalendarz projektu i kalendarz bazowy.

Kalendarze są ułożone w celu określenia dostępności

Dostępność otrzymane w sumie jak Project oblicza rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadania oraz projektu.

Dostępnego czasu pracy

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Co chcesz dowiedzieć się?

Co to jest kalendarz bazowy?

Co to jest kalendarz projektu?

Co to jest kalendarz zasobu?

Co to jest kalendarz zadania?

Jak ustawienia opcji kalendarza wpływają na czas pracy?

Co to jest kalendarz bazowy?

Kalendarz bazowy jest używany jako szablonu na podstawie kalendarz projektu, kalendarze zasobów lub zadań. Definiuje standardowy pracy i czas wolny dla projektu. Określa godziny pracy dla każdego dnia pracy, dni robocze dla każdego tygodnia i wyjątki, takie jak dni wolne. Możesz wybrać kalendarz bazowy, aby użyć jako kalendarz projektu lub jako podstawy dla kalendarza zasobu. Kalendarz bazowy można również zastosować do określonych zadań.

Projekt ma trzy kalendarze bazowe domyślne:

  • Standardowy    Standardowy kalendarz bazowy odzwierciedla tradycyjny harmonogram prac: od poniedziałku do piątku, 8:00:00 do 17:00, z godziny Wyłącz dla podziału.

  • 24 godziny    Podstawowy Kalendarz 24-godzinny odzwierciedla harmonogram bez czasu wolnego. Kalendarz 24-godzinny może służyć do planowania zasobów i zadania związane z różnych zmian całą dobę lub planowania zasobów sprzętu przez cały czas.

  • Nocna    Kalendarz bazowy nocnej zmiany odzwierciedla harmonogram nocnej zmiany od poniedziałku w nocy do soboty rano, 11:00 PM do 8:00, z godzinę wyłączanie podziału.

Można również utworzyć własny kalendarz bazowy, który jest przydatne, jeśli istnieją harmonogramy alternatywne dla wielu zasobów. Na przykład może być zasobów pracujących niepełnym wymiarze czasu, 12-godzinnego zmiany, lub w weekendy.

Co to jest kalendarz projektu?

Kalendarz projektu definiuje pracy i czas wolny dni i godziny dla zadań. Ten kalendarz zazwyczaj reprezentuje tradycyjnych godziny pracy Twojej organizacji. Program Project używa tego kalendarza do harmonogramu zadań, które nie mają przydzielonych zasobów lub typ zadania o stałym czasie trwania. Domyślnie standardowy kalendarz bazowy jest używany jako kalendarz projektu, ale można uzyskanie harmonogramów alternatywnych przy użyciu innych kalendarzy bazowych.

Kalendarz projektu

Obraz przycisku Kalendarz projektu określa, kiedy może wystąpić w pracy nad projektem. W tym kalendarzu projektu każdego dnia tygodnia jest dniem roboczym.

Obraz przycisku W tym kalendarzu projektu może się odbywać praca tylko na dni robocze.

Dni roboczych i godzin pracy w kalendarzu projektu odzwierciedlają dni roboczych i godzin dla całego projektu. Możesz określić dni specjalne, takie jak dni wolne od pracy. Można również określić inne czas wolny, aby odzwierciedlała okresów po całego zespołu będą pracować nad zadaniami niezwiązanymi, takich jak zebrania lub działu powraca.

W kalendarzu projektu jest ustawiona, klikając pozycję Kalendarz z listy Kalendarz w oknie dialogowym Informacje o projekcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do i modyfikowanie w kalendarzu projektu zobacz Ustawianie godzin pracy, urlopów i świąt dla projektu.

Co to jest kalendarz zasobu?

Kalendarze zasobów upewnij się, że zasobów pracy (osób i wyposażenia) są planowane tylko wtedy, gdy są one dostępne do pracy. Wpływają na określony zasób lub kategorie zasobów. Domyślnie ustawienie czasu pracy w kalendarzu zasobu dopasować kalendarz projektu. Jednak można dostosować kalendarza zasobu, aby wyświetlić indywidualne informacje z harmonogramu, takich jak urlopów i o nieobecności czy pory konserwacji sprzętu.

Przez kliknięcie przycisku Zmień czas pracy na karcie Ogólne w oknie dialogowym Informacje o zasobach, można edytować kalendarze zasobów, aby wskazać czas wolny. Można także utworzyć lub przydzielić różne kalendarze bazowe dla poszczególnych zasobów lub grup zasobów, aby wskazać specyficzne godziny pracy. Na przykład możesz przypisywać zasobu do kalendarza utworzonego dla cieśla, które mogą pracować w czasie, który różni się od innych pracowników.

Porada: Jeśli masz zasoby, które alternatywne harmonogramy pracy, takie jak niepełnym wymiarze godzin lub nocnej zmiany, zaleca się skonfigurować i zastosować osobne kalendarz bazowy dla każdej zmiany. Używanie kalendarzy zasobów, aby zezwalały na wyjątków dla poszczególnych zasobów czasów pracy.

Podczas planowania projektu w programie Project, używa kalendarza zasobu do planowania zadań, które nie mają o stałym czasie trwania i które mają przydzielone zasoby. Na przykład jeśli zasób ma zdefiniowany tydzień urlopu w jego kalendarzu zasobu, projekt będzie nie Planowanie zadania na ten tydzień.

Kalendarz zasobu

Obraz przycisku Początkowo ustawienia kalendarza zasobu odpowiadają w kalendarzu projektu.

Obraz przycisku Po ustawieniu czas wolny zasobu, kalendarza zasobu odzwierciedla, że dany zasób nie jest dostępny do pracy nad projektem w tym miesiącu na trzy ostatnie dni drugiego tygodnia lub pierwsze cztery dni tygodnia w trzech.

Jeśli zmienisz czas pracy zasobu zmieniając ich kalendarza zasobu, a już przydzielono do zasobu do zadania, zadanie zmiany w harmonogramie odzwierciedlały zmiany jego czasu pracy.

Początek strony

Co to jest kalendarz zadania?

Kalendarze zadań umożliwia planowanie zadań na czas wolny, zdefiniowane przez kalendarz projektu lub kalendarza zasobu. Na przykład możesz skonfigurować kalendarza zadania mając zadanie, które należy pracować na następny dzień lub za pośrednictwem weekend.

Kalendarz zadania możesz utworzyć w oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy jako nowy kalendarz bazowy. Następnie zastosować ten kalendarz bazowy do zadania, na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Jeśli do zadania, która już przydzielonych zasobów, domyślnie zastosowano kalendarza zadania, zadanie zostaje zaplanowane godziny pracy, które mają wspólne kalendarza zadania i kalendarzy zasobów. Jeśli chcesz zaplanować zadanie przy użyciu tylko kalendarza zadania, zaznacz pole wyboru Harmonogram ignoruje kalendarze zasobów, na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do i Praca z kalendarzami zadań zobacz Tworzenie kalendarza dla zadania w projekcie lub ustawiania harmonogramu unikatowe dla określonego zasobu.

Jak ustawienia opcji kalendarza wpływają na czas pracy?

Ustawienia opcji kalendarza na karcie kalendarza w oknie dialogowym Opcje (menuNarzędzia, polecenie Opcje ) określ ustawienia czasu w projekcie, ale nie określić planowanego pracy. Tylko kalendarze można określić czas pracy i czas wolny.

Na karcie kalendarza można określić ustawienia domyślne, takie jak dzień, tydzień rozpoczyna się od, miesiąc, w którym roku obrachunkowego uruchomieniu pora dnia do określonego dnia wprowadzana ręcznie, godziny pracy sumy na dzień i liczbę dni na miesiąc. Na przykład opcja Domyślna godzina rozpoczęcia określa godzina rozpoczęcia projektu przypisuje zadań domyślnie podczas wprowadzania daty rozpoczęcia bez określenia godziny. Ponadto opcja godzin dziennie definiuje liczbę godzin, które program Project oblicza zadania wpisz czas trwania w dniach, takich jak ustawieniem domyślnym 8 godzin na 1 dzień. Wprowadzanie czas trwania 2 dni odpowiada zawartości do wprowadzania czasu trwania 16 godzin.

Jeśli zmienisz czas pracy w kalendarzu, należy pamiętać projektu użyto ustawienia na karcie Kalendarz, aby ustalić liczbę godzin Definiowanie dzień, tydzień lub miesiąc. Czas pracy w kalendarzu różni się od godzin dziennie lub godzin w tygodniu ustawienia na karcie Kalendarz, w polu Czas trwania może być wyświetlana wartość czasu trwania, której oczekujesz. Na przykład jeśli skonfigurowano kalendarza z dnia roboczego godzinnego, ale domyślnych godzin dziennie jest ustawiona na osiem godzin (w oknie dialogowym Opcje ), zadanie jeden dzień zostanie wyświetlone przez dwa dni. Warto rozważyć dopasowanie ustawień kalendarza do czasu pracy na karcie Kalendarz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×