Praca z fotografiami w bibliotece obrazów programu SharePoint

Praca z fotografiami w bibliotece obrazów programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Biblioteka obrazów SharePoint umożliwia przekazywanie i przechowywać fotografie i obrazy, które mogą być używane w swojej witrynie lub udostępnić innym osobom. Przy użyciu różnych widoków umożliwiają organizowanie i wyświetlanie ich na różne sposoby. Aby dowiedzieć się, jak wstawić obraz na stronie witryny SharePoint i połączyć go do innych stron, zobacz Dodawanie obrazu lub pliku obrazu do strony sieci Web

Zaktualizowane 25 stycznia 2017 dzięki klientów opinii.

Kilka obrazów w widoku miniatur

Tworzenie biblioteki obrazów w programie SharePoint 2016 lub 2013

SharePoint 2016 i 2013 obraz, który bibliotek są zoptymalizowane dla obrazów, co pozwala sortować według obraz lub nazwę, rozmiar pliku lub gdy został ostatnio zmodyfikowane. Można również dodać kolumny dla innych danych. Wstępnie ustawionych widoki pozwalają na wyświetlanie obrazów jako listę miniatury, lub jako pokazu slajdów lub można utworzyć własny widok.

Najprostszym sposobem na przekazywanie obrazów jest następnie przeciągnij do biblioteki. Dla wielu plików i folderów Użyj przekazywania przy użyciu Eksploratora Windows.

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć bibliotekę obrazów.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie wybierz pozycję Dodaj aplikację. Jeśli nie widzisz pozycji Dodaj aplikację w menu rozwijanym, kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację.

  Dodawanie aplikacji (listy, biblioteki)

  Uwaga: W witrynie SharePoint można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Na stronie Twoje aplikacje w polu wyszukiwania wpisz obrazu lub odszukaj i kliknij ikonę Biblioteki obrazów.

  Biblioteka obrazów

 4. W oknie dialogowym Nowy kliknij pozycję Opcje zaawansowane.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

  Umieszczenie w polach Nazwa, opis i opcjonalnie przechowywania wersji

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

 6. Opcjonalnie można dodać Opis biblioteki lub włączyć Przechowywanie wersji dla biblioteki. Aby uzyskać więcej informacji na przechowywanie wersji zobacz Dodawanie przechowywania wersji.

 7. Kliknij przycisk Utwórz. Nazwa biblioteki obrazów pojawia się w obszarze ostatnio używane w panelu szybkiego uruchamiania.

Ostatnio utworzone elementy

Uwaga: Jeśli nie widzisz opcji dla biblioteki obrazów, po kliknięciu przycisku Dodaj aplikację, skontaktuj się z administratorem.

Powrót do początku

Przekazywanie obrazów do SharePoint 2016 lub 2013

Obrazy możesz przekazywać na kilka sposobów: przeciągając i upuszczając, przekazując lub dodając nowe pliki albo używając polecenia Otwórz w Eksploratorze. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Przeciąganie i upuszczanie obrazów

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę obrazów, do której chcesz przekazać obrazy.

 2. Kliknij tytuł biblioteki lub kliknij pozycję Zawartość witryny i tytuł biblioteki.

  Uwaga: W witrynie SharePoint można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Otwórz Eksploratora na komputerze stacjonarnym i przejdź do obrazów, które chcesz przekazać. Umieść je na ekranie, więc możesz przeciągnąć obrazy w Eksploratorze do SharePoint.

  Zrzut ekranu programu SharePoint i Eksploratora Windows ustawionych obok siebie przy użyciu klawisza Windows i klawiszy strzałek.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z co najmniej systemu Windows 8, można umieścić SharePoint na jednej stronie ekranu i Eksploratora z drugiej, aby ułatwić przeciągać pliki. Aby to zrobić, kliknij SharePoint, przytrzymaj naciśnięty klawisz systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo. Powtórz tę czynność przy użyciu Eksploratora windows, ale należy użyć klawisza strzałki. To połączeniowymi każdego okna do boku ekranu.

 4. Zaznacz pliki obrazów w Eksploratorze chcesz przekazać, kliknij i przeciągnij je do SharePoint biblioteki.

  Uwaga: Przeciąganie i upuszczanie nie działa z systemu Windows 10 krawędzi przeglądarki, ale ma pracy z przeglądarką Internet Explorer 11. Jeśli musisz użyć krawędzi, wypróbuj jedną z innych przekazywania metod tutaj.

Przekazać jeden lub więcej obrazów do programu SharePoint 2013 lub 2016

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę obrazów, do której chcesz przekazać obrazy.

 2. Kliknij tytuł biblioteki lub kliknij pozycję Zawartość witryny i tytuł biblioteki.

  Uwaga: W witrynie SharePoint można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Kliknij pozycję + Nowy, + Nowy dokument lub Przekaż u góry biblioteki obrazów.

 4. Jeśli przekazujesz pliki mające taką samą nazwę, możesz określić, czy chcesz automatycznie zastąpić istniejący plik o tej samej nazwie. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zastąp istniejące pliki, aby je zastąpić lub ich nie zastępować. Operacją domyślną jest zastępowanie plików o tej samej nazwie. Jeśli wyczyścisz pole wyboru, podczas przekazywania duplikatu zostanie wyświetlony monit o dokonanie wyboru, czy plik ma być zastąpiony.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie obrazu przejrzyj foldery komputera i zaznacz plik obrazu. Jeśli używasz programu SharePoint Online lub SharePoint Server 2016 i chcesz przekazać wiele plików, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij poszczególne pliki.

 6. Kliknij pozycję Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Przekazywanie plików, korzystając z Eksploratora plików systemu Windows

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę obrazów, do której chcesz wybrać obrazy, i kliknij tytuł biblioteki obrazów.

 2. Kliknij kartę Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Otwórz w Eksploratorze.

  Otwieranie w Eksploratorze opcji na karcie Biblioteka
 3. W oddzielnym oknie Eksploratora plików odszukaj i zaznacz pliki obrazów, które chcesz przekazać, a następnie przeciągnij je do okna biblioteki obrazów. W ten sposób możesz skopiować jeden lub wiele plików bądź folderów.

 4. Jeśli plik już istnieje, może zostać wyświetlone okno dialogowe, które pozwoli Ci zastąpić lub pominąć plik.

 5. Zamknij Eksploratora i odśwież widok biblioteki obrazów, aby wyświetlić nowe pliki.

Powrót do początku

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę obrazów ze zdjęciami, które chcesz wybrać.

 2. Aby otworzyć bibliotekę, kliknij tytuł biblioteki na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie. Możesz również kliknąć pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknąć tytuł biblioteki.

  Uwaga: W witrynie SharePoint można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybieranie jednego obrazu

  1. Na karcie Biblioteka wstążki w grupie Zarządzanie widokami w obszarze Widok bieżący kliknij strzałkę w dół i wybierz pozycję Wszystkie obrazy.

  2. Kliknij po prawej stronie elementu, aby został wyróżniony i pojawił się znacznik wyboru.

  Wybieranie wielu obrazów

  1. W widoku Wszystkie obrazy kliknij z lewej strony kilku elementów, aby zostały wyróżnione i obok każdego z nich pojawił się znacznik wyboru.

  2. W widoku Miniatury wskaż lewy dolny róg każdego elementu i kliknij wyświetlony znacznik wyboru. Miniatura powinna zostać wyróżniona.

Powrót do początku

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę obrazów, w której chcesz wyświetlić obrazy.

 2. Aby otworzyć bibliotekę, kliknij tytuł biblioteki na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie. Możesz również kliknąć pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknąć tytuł biblioteki.

  Uwaga: W witrynie SharePoint można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić szczegóły obrazów w formacie przypominającym tabelę, kliknij pozycję Biblioteka, kliknij strzałkę w dół w obszarze Widok bieżący na wstążce, a następnie kliknij pozycję Wszystkie obrazy.

  • Aby wyświetlić zminimalizowane wersje obrazów, kliknij pozycję Biblioteka, kliknij strzałkę w dół w obszarze Widok bieżący na wstążce, a następnie kliknij pozycję Miniatury.

  • Aby wyświetlić obrazy w formacie pokazu slajdów kliknij przez szereg dużych wersje fotografii, kliknij bibliotekę, kliknij strzałkę w dół w obszarze Widok bieżący, a następnie kliknij Slajdy. Aby zmienić obraz, kliknij przycisk w lewo lub prawo strzałki u góry w lewo obrazu.

   Aby utworzyć prezentację podobne, automatyczne slajdu na stronie, Wstaw składnik Web Part Pokazu slajdów biblioteki obrazów, które umożliwia sterowanie czas trwania wyświetlanie obrazów, czy chcesz wyświetlać obrazy w kolejności losowej lub kolejnych i sposób wyświetlania niektórych Właściwości obrazu. Aby uzyskać więcej informacji o składników Web Part zobacz Dodawanie, edytowanie, zminimalizować i usuwanie składnika Web Part ze strony.

   Są jeszcze dwie inne metody zmiany sposobu wyświetlania obrazów. Możesz kliknąć wielokropek obok pozycji Znajdź plik, a następnie kliknąć pozycję Modyfikuj ten widok. Możesz też kliknąć pozycję Miniatury, Wszystkie obraz bądź Slajdy.

   Wyświetlanie zdjęć

   Aby uzyskać więcej informacji na temat widoków zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki

  • Aby wyświetlić tylko jeden obraz, kliknij nazwę pliku lub miniaturę. Spowoduje to wyświetlenie obrazu razem ze szczegółowymi informacjami o pliku.

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę obrazów, w której chcesz wyświetlić i edytować właściwości obrazu.

 2. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę biblioteki lub kliknij pozycję Zawartość witryny i tytuł biblioteki.

  Uwaga: W witrynie SharePoint można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Aby wyświetlić okno dialogowe właściwości obrazu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jesteś w widoku Miniatura, kliknij miniaturę. Aby edytować właściwości obrazu, kliknij pozycję Edytuj element na karcie Widok na wstążce.

  • Jeśli jesteś w widoku Wszystkie obrazy, kliknij wielokropek ... obok pliku obrazu, który chcesz edytować właściwości. Kliknij wielokropek ... ponownie w objaśnieniu, które zostanie wyświetlone, a następnie kliknij pozycję Właściwości, Wyświetl właściwości lub Edytuj właściwości.

 4. Możesz edytować następujące parametry obrazu:

  • Zmienianie nazwy pliku. Jest to nazwa pliku, pod którą jest on przechowywany w bibliotece.

  • Zmienianie tytułu (lub podpisu) obrazu. Jest to przydatne, gdy w bibliotece znajduje się wiele obrazów o tej samej nazwie i chcesz je rozróżnić. Gdy obraz ma tytuł, jest on wyświetlany w widoku Miniatura zamiast nazwy pliku.

  • Dodawanie lub zmienianie daty zrobienia zdjęcia. Możesz na przykład ułożyć i śledzić zdjęcia chronologicznie. Zazwyczaj ten parametr zawiera już datę pliku (na ogół jest to data zrobienia zdjęcia).

  • Wprowadzanie opisu obrazu. Ten parametr pozwala udostępnić innym użytkownikom więcej informacji o obrazie.

  • Wprowadzanie słów kluczowych. Może to ułatwić wyszukiwanie obrazu lub tworzenie widoków niestandardowych.

   Uwaga: W zależności od konfiguracji biblioteki obrazów może istnieć więcej właściwości do wyświetlenia i edytowania.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby edytować obrazy, najlepszym sposobem jest za pomocą Otwórz w Eksploratorze, a następnie otwórz pliki obrazów w edytorze wybranych przez użytkownika. W ten sposób można użyć dowolnego edytora wolisz, takich jak program Paint systemu Windows lub Galeria fotografii systemu Windows, możesz pobrać ze Sklepu firmy Microsoftlub narzędzia innej firmy, takiego jak Gimp, PhotoShoplub PaintShop Proaplikacji.

Edytowanie obrazów za pomocą edytora zewnętrznego

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę biblioteki lub kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij tytuł biblioteki.

  Uwaga: W witrynie SharePoint można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij kartę Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Otwórz w Eksploratorze.

  Otwieranie w Eksploratorze opcji na karcie Biblioteka
 3. W oknie Eksploratora kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz edytować, kliknij pozycję Otwórz za pomocą, a następnie wybierz edytor zdjęć, którego chcesz używać (edytor musi być zainstalowany na komputerze).

 4. Przeprowadź edycję pliku, a po zakończeniu po prostu zapisz plik.

 5. Po zakończeniu edycji wszystkie pliki, które chcesz, Zamknij Eksploratora Windows i wróć i Odśwież SharePoint biblioteki obrazów. Zmiany należy teraz widoczny.

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę obrazów, z której chcesz pobrać obrazy.

 2. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę biblioteki lub kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij tytuł biblioteki.

  Uwaga: W witrynie SharePoint można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Zaznacz obraz.

 4. Kliknij wielokropek () obok obrazu.

  Uwaga: Jeśli jesteś w widoku Miniatura, przełącz się na widok Wszystkie obrazy, aby wyświetlić wielokropek.

 5. W wyświetlonym objaśnieniu kliknij wielokropek (), a następnie kliknij pozycję Pobierz lub Pobierz kopię.

 6. Czy można pobrać pliku do folderu pobierania. Jeśli używasz programu Internet Explorer, zostanie wyświetlony opcję, aby otworzyć plik lub folder po zakończeniu pobierania.

Pobieranie wielu plików i folderów, korzystając z Eksploratora plików systemu Windows

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę obrazów, do której chcesz wybrać obrazy, i kliknij tytuł biblioteki obrazów.

 2. Kliknij kartę Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Otwórz w Eksploratorze.

  Otwieranie w Eksploratorze opcji na karcie Biblioteka
 3. Otwórz oddzielnym oknie Eksploratora plików, które chcesz skopiować pliki.

 4. Znajdź i zaznacz pliki obrazów, które chcesz pobrać, a następnie przeciągnij je z okna biblioteki obrazów do oddzielnym oknie Eksploratora plików. Możesz skopiować jednego lub wielu plików lub folderów w ten sposób.

 5. Jeśli plik lub folder już istnieje, mogą być wyświetlane okno dialogowe, które umożliwią zastąpienie lub pominięcie pliku.

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę obrazów, z której chcesz pobrać obrazy.

 2. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę biblioteki lub kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij tytuł biblioteki.

  Uwaga: W witrynie SharePoint można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Zaznacz jeden lub więcej obrazów.

  • W widoku Wszystkie obrazy kliknij z lewej strony kilku elementów, aby zostały wyróżnione i obok każdego z nich pojawił się znacznik wyboru.

  • W widoku Miniatury wskaż lewy dolny róg każdego elementu i kliknij wyświetlony znacznik wyboru. Miniatura powinna zostać wyróżniona.

 4. W Grupie Zarządzanie na karcie pliki Wstążki kliknij pozycję Usuń dokument lub naciśnij klawisz DEL..

Dodawanie biblioteki do paska Szybkie uruchamianie i dodać opis

Jeśli chcesz łatwy dostęp do nowej biblioteki obrazów, wykonaj poniższe czynności.

 1. Przejdź do biblioteki obrazów, które chcesz umieścić w menu.

 2. Kliknij pozycję Biblioteka na Wstążce, a następnie kliknij przycisk Ustawienia biblioteki.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce
 3. Na stronie Ustawienia, kliknij nazwę listy, opis i nawigacja.

  Łącza do listy ustawień ogólnych
 4. W tym miejscu możesz zmienić nazwę, wpisz Opis lub dodawanie biblioteki do paska Szybkie uruchamianie. Na pasku Szybkie uruchamianie jest nawigacji po lewej stronie strony SharePoint.

Dodawanie przechowywanie wersji w bibliotece obrazów

Przechowywanie wersji umożliwia Zachowaj wersje obrazów, zgodnie z ich Wyewidencjonuj i edytuj je. Może to być szczególnie przydatne, jeśli wielu autorów pracować nad obrazy. Podczas tworzenia biblioteki, można dodać przechowywania wersji lub nowszym. Oto jak:

 1. Przejdź do biblioteki obrazów, w której chcesz włączyć przechowywanie wersji.

 2. Kliknij pozycję Biblioteka na Wstążce, a następnie kliknij przycisk Ustawienia biblioteki.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce
 3. Kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji na stronie Ustawienia.

  Okno dialogowe Ustawienia biblioteki zaznaczona opcja przechowywania wersji.
 4. Na stronie przechowywania wersji można określić:

  • Zatwierdzanie zawartości wymagane dla dodawanych zdjęć.

  • Główne pomocnicze lub Brak wersji zachowane.

  • Numer wersji głównych i pomocniczych do zachowania.

  • Kto może wyświetlać i edytować obrazy.

  • Gdy trzeba wyewidencjonowania do edycji obrazów.

  Okno dialogowe Opcje przechowywania wersji
 5. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.

Tworzenie biblioteki obrazów w SharePoint 2010

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć bibliotekę obrazów.

 2. Kliknij menu Akcje witryny, a następnie wybierz pozycję Wyświetl całą zawartość witryny.

  Uwaga: W witrynie SharePoint można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Na stronie Cała zawartość witryny kliknij pozycję Utwórz i w polu wyszukiwania wpisz obrazu lub odszukaj i kliknij Bibliotekę obrazów.

  Kafelek biblioteki obrazów
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji w oknie dialogowym biblioteki obrazów.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

 6. Opcjonalnie kliknij pozycję więcej opcji w oknie dialogowym biblioteki obrazów.

  Tworzenie okno dialogowe biblioteki obrazów przy użyciu więcej opcji wyróżnione

  W tym miejscu możesz dodać opis, należy umieścić łącze w panelu szybkiego uruchamiania lub włączyć przechowywanie wersji w bibliotece.

  Okno dialogowe Dodawanie nazwy, diagram nawigacji Szybkie uruchamianie i przechowywanie wersji.
 7. Kliknij przycisk Utwórz. Nazwa biblioteki obrazów zostanie wyświetlona w obszarze Ostatnio używane na pasku Szybkie uruchamianie.

Ostatnio utworzone elementy

Uwaga: Jeśli po kliknięciu pozycji Dodaj aplikację nie widzisz opcji biblioteki obrazów, skontaktuj się z administratorem.

Powrót do początku

Tworzenie biblioteki obrazów w SharePoint 2007

Należy rozważyć utworzenie biblioteki obrazów, jeśli zespół ponownie wiele grafiki, na przykład logo i obrazów korporacyjnych lub mają być przechowywane obrazy zdarzeń zespołu lub uruchamianie produktu.

 1. Kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

  Porada: W większości przypadków możesz użyć menu Akcje witryny Obraz przycisku Aby wykonać ten krok.

 2. W obszarze biblioteki kliknij Bibliotekę obrazów.

  Wybieranie biblioteki na liście bibliotek w obszarze Tworzenie obrazu
 3. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

  Wypełnianie nazwa, opis, nawigacji i przechowywania wersji dla biblioteki obrazów

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

  W polu Opis wpisz opis przeznaczenia biblioteki. Ta czynność jest opcjonalna.

  Opis jest wyświetlany u góry strony biblioteki, poniżej nazwy biblioteki. Jeśli planujesz umożliwienie nadsyłania zawartości do biblioteki pocztą elektroniczną, możesz dodać do opisu adres e-mail biblioteki, aby użytkownicy mogli go łatwo znaleźć.

 4. Aby dodać łącze do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest wybrany Tak.

 5. Jeśli pojawi się sekcję Przychodzących wiadomości E-mail, administrator włączył witryny do odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail. Jeśli chcesz, aby osoby, aby dodać pliki do biblioteki, wysyłając je jako załączników do wiadomości e-mail, kliknij przycisk Tak. Następnie w polu Adres E-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używany dla biblioteki.

 6. Aby utworzyć wersję przy każdym razem, gdy plik jest zaznaczone pole wyboru do biblioteki, w sekcji Historia wersji obrazu, kliknij przycisk Tak.

 7. Kliknij przycisk Utwórz.

Biblioteka obrazów umożliwia udostępnianie kolekcje fotografii cyfrowych lub grafiki. Mimo że zdjęcia mogą być przechowywane w innych typach bibliotek SharePoint, biblioteki obrazów ma wiele zalet. W bibliotece obrazów można wyświetlić obrazy w trybie pokazu slajdów, Pobierz obrazy w określonym rozmiarze i formatowanie na komputer i edytować obrazów. Można także łatwo połączyć zdjęć w bibliotece obrazów z innego miejsca w witrynie, na przykład strony, witryny typu wiki i blogów.

Warto rozważyć utworzenie biblioteki obrazów, gdy w zespole intensywnie korzysta się z grafiki, na przykład znaków logo i obrazów korporacyjnych, lub w celu przechowywania fotografii z wydarzeń zespołowych lub premier produktów.

Zostaw komentarz

Ten artykuł jest przydatne? W przeciwnym razie trafić Jeśli nic było mylące lub brak u dołu tej strony. Dołącz sposobu uzyskania tutaj wersji SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×