Praca z folderami wiadomości w usłudze Outlook.com

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz uporządkować wiadomości w Outlook.com, można tworzyć nowe foldery lub zmień, Przenieś lub Usuń istniejących folderów. Możesz również skonfigurować reguły, tak, aby Outlook.com automatyczne przenoszenie wiadomości do folderów w zależności od warunki określone przez użytkownika.

Z jakiej wersji usługi Outlook.com korzystasz?

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z usługi Outlook.com w wersji beta. Wybierz używaną wersję, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące usługi Outlook.com w wersji beta.

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg klasycznej skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com.

Instrukcje dotyczące usługi Outlook.com w wersji beta

Domyślnie konta zaczyna się od tych folderów:

 • Skrzynka odbiorcza Wiadomości przychodzących trafią do skrzynki odbiorczej, chyba że została utworzona Reguła skrzynki odbiorczej przekierowywać je do innego folderu lub są one zidentyfikowane jako wiadomości-śmieci.

 • Wiadomości-śmieci wiadomości E-mail Wiadomości, które mają cechy wiadomości-śmieci, ale które nie są zablokowane przez filtr wiadomości-śmieci przed osiągnięcia skrzynki pocztowej zostanie automatycznie przeniesiona do tego folderu. Dowiedz się więcej na temat wiadomości-śmiecii wiadomości-śmieci ze skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook.com.

 • Wersje robocze Jeśli zacznij wpisywać wiadomości, ale nie zakończenia, automatycznie zostaną zapisane w folderze Wersje robocze. Można wrócić do wiadomości później, aby kontynuować edytowanie go, a następnie wyślij go.

 • Elementy wysłane Domyślnie w folderze Elementy wysłane jest umieszczana kopia każdej wysłanej wiadomości.

 • Elementy usunięte Do folderu Elementy usunięte jest przenoszona każda usunięta wiadomość.

Większość co można zrobić z folderem znajduje się w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy folder.

 • Tworzenie nowego podfolderu Umożliwia utworzenie nowego podfolderu w folderze kliknięcia.

 • Usuń folder Przenosi folder i jego zawartość do elementy usunięte.

 • Usuń wszystkie Przenosi wszystkie elementy w wybranym folderze Elementy usunięte.

 • Oznacz wszystkie jako przeczytane Znaki jako odczytywanie wszystkich elementów w wybranym folderze.

 • Zmienianie nazwy Nadaj inną nazwę folderu. Nie można zmienić nazwy folderów domyślnych, takich jak folder Skrzynka odbiorcza.

Tworzenie nowych folderów do organizowania wiadomości, jak chcesz. Na przykład można utworzyć folder dla określonego projektu, wszystkie wiadomości od określonej osoby lub wszystkie wiadomości wysłane do grupy dystrybucyjnej, której jesteś członkiem.

Tworzenie nowego folderu

 1. U dołu okienka folderów wybierz pozycję Nowy folder.

 2. W polu Nowy folder wpisz nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie nowego podfolderu

 1. W okienku folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder, do którego chcesz dodać podfolder.

 2. Wybierz pozycję Utwórz nowy podfolder.

 3. W polu Nowy folder wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Nie można zmienić nazwy folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza, wersje robocze czy elementy usunięte.

 1. W okienku folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz zmienić.

 2. Wybierz pozycję Zmień nazwę.

 3. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

Nie można zmienić kolejności folderów w obszarze Foldery i podfoldery nie można przenieść do menu główne Foldery . Podfoldery muszą znajdować się w innym folderze.

Można zmienić kolejność folderów i inne elementy na liście Ulubione.

Aby udostępnić folder Ulubione, kliknij gwiazdkę, aby Dodaj do ulubionych.

Uwaga: Jeśli przypadkowo przenieść folder do stają się podfolder, Utwórz nowy folder, a następnie skopiuj wszystkie wiadomości e-mail z folderu podrzędnego do nowego folderu najwyższego poziomu.

Uwaga: Nie można usunąć folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza oraz elementy wysłane.

 1. W okienku folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder lub podfolder, który chcesz usunąć.

 2. Wybierz pozycję Usuń folder.

 3. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić.

Po usunięciu wiadomości lub folder jest przenoszony do folderu Elementy usunięte. Możesz albo ręcznie usunąć wiadomości z folderu lub można ustawić Outlook.com do automatyczne opróżnianie folderu Elementy usunięte przy wylogowywaniu.

Uwaga: Zawartość usunięte foldery są widoczne tylko wtedy, gdy rozwiń folder Elementy usunięte:

Zrzut ekranu przedstawiający zwijanie folder Elementy usunięte.

Opróżnianie folderu Elementy usunięte przy wylogowywaniu

 1. W górnej części ekranu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia pełnego widoku.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Obsługa wiadomości.

 3. W obszarze Opcje wiadomości zaznacz pole wyboru obok opróżnianie folderu Elementy usunięte.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby dowiedzieć się, jak przywrócić usunięte wiadomości, zobacz Przywracanie usuniętych wiadomości e-mail w usłudze Outlook.com.

Użyj poleceń na pasku poleceń Outlook.com lub skonfigurować reguły, aby była Outlook.com automatyczne przenoszenie wiadomości do folderów po ich otrzymaniu.

Użyj polecenia automatycznie obsługi wiadomości

Poleceń, takich jak Wyczyść i Przechodzenie do umożliwiają automatyczne usuwanie lub przenoszenie wiadomości od określonego nadawcy. Polecenia są wyświetlane na pasku poleceń Outlook.com po wybraniu wiadomości w skrzynce odbiorczej.

 • Wyczyść pozwala szybko usunąć niechcianych wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej. Po zaznaczeniu wiadomości, możesz automatycznie usunąć wszystkie przychodzące wiadomości e-mail od tego nadawcy, Zachowaj tylko najnowsze wiadomości e-mail i usunąć pozostałe lub usunąć wiadomości e-mail starszych niż 10 dni.

 • Przechodzenie do umożliwia przenoszenie wiadomości określoną wiadomość do innego folderu.

Konfigurowanie reguł automatycznie obsługi wiadomości

Automatyczne przenoszenie wiadomości do folderów przy użyciu reguł je odbierać.

 1. W skrzynce odbiorczej zaznacz wiadomości, do którego chcesz przypisać reguły, a następnie wybierz pozycję Więcej akcji na pasku poleceń.

 2. Wybierz polecenie Utwórz regułę. Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz regułę.

 3. Wybierz folder, do którego chcesz przenieść wiadomości od tego nadawcy.

 4. Aby wybrać inne warunki i akcje, wybierz pozycję Więcej opcji.

  Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru zaniechanie przetwarzania dalszych reguł. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, kolejnych reguł będą ignorowane, nawet w przypadku zastosowania w wiadomości.

 5. Wybierz przycisk OK, aby zapisać regułę.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com

Domyślnie konta zaczyna się od tych folderów:

 • Skrzynka odbiorcza Wiadomości przychodzących trafią do skrzynki odbiorczej, chyba że została utworzona Reguła skrzynki odbiorczej przekierowywać je do innego folderu lub są one zidentyfikowane jako wiadomości-śmieci.

 • Elementy wysłane Domyślnie w folderze Elementy wysłane jest umieszczana kopia każdej wysłanej wiadomości.

 • Elementy usunięte Do folderu Elementy usunięte jest przenoszona każda usunięta wiadomość.

 • Wersje robocze W folderze Wersje robocze są automatycznie zapisywane wiadomości, które zostały utworzone jako nowe wiadomości lub odpowiedzi, ale których nie możesz od razu ukończyć. Możesz powrócić do takiej wiadomości w późniejszym czasie, aby kontynuować jej edytowanie, a następnie ją wysłać.

 • Wiadomości-śmieci wiadomości E-mail Wiadomości, które mają cechy wiadomości-śmieci, ale które nie są zablokowane przez filtr wiadomości-śmieci przed osiągnięcia skrzynki pocztowej zostanie automatycznie przeniesiona do tego folderu. Dowiedz się więcej na temat wiadomości-śmiecii wiadomości-śmieci ze skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook.com.

Większość co można zrobić z folderem znajduje się w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy folder.

 • Tworzenie nowego podfolderu Umożliwia utworzenie nowego podfolderu w folderze kliknięcia.

 • Zmienianie nazwy Nadaj inną nazwę folderu. Nie można zmienić nazwy folderów domyślnych, takich jak folder Skrzynka odbiorcza.

 • Usuwanie Przenosi folder i jego zawartość do elementy usunięte.

 • Usuń wszystkie Przenosi wszystkie elementy w wybranym folderze Elementy usunięte.

 • Oznacz wszystkie jako przeczytane Znaki jako odczytywanie wszystkich elementów w wybranym folderze.

 • Przenoszenie Otwiera okno, więc możesz przenieść zaznaczonego folderu do nowej lokalizacji w hierarchii folderów. Możesz również zaznacz i przeciągnij folder do nowej lokalizacji.

  Uwaga: Przy następnym zalogowaniu się, foldery, utworzony zostanie rozmieszczone w kolejności alfabetycznej.

Tworzenie nowych folderów do organizowania wiadomości, jak chcesz. Na przykład można utworzyć folder dla określonego projektu, wszystkie wiadomości od określonej osoby lub wszystkie wiadomości wysłane do grupy dystrybucyjnej, której jesteś członkiem.

Tworzenie nowego folderu

 1. Obok pozycji folderów wybierz pozycję Utwórz nowy folder Przycisk Utwórz nowy folder . Przycisk Utwórz nowy folder .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Utwórz nowy folder w usłudze Outlook.com.

 2. W polu Nowy folder wpisz nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie nowego podfolderu

 1. Poniżej folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder, do którego chcesz dodać podfolder.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na folderu w okienku nawigacji w usłudze Outlook.com.

 2. Wybierz pozycję Utwórz nowy podfolder.

 3. W polu Nowy folder wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Nie można zmienić nazwy folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza, wersje robocze czy elementy usunięte.

 1. W obszarze Foldery kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz zmienić.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na folderu w okienku nawigacji w usłudze Outlook.com.

 2. Wybierz pozycję Zmień nazwę.

 3. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

W menu skrótów, możesz przeciągnąć folder w nowe miejsce w hierarchii folderów lub opcja Przenieś.

Uwaga: Przy następnym zalogowaniu się, foldery, utworzony zostanie rozmieszczone w kolejności alfabetycznej.

 1. Poniżej folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przenieść.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na folderu w okienku nawigacji w usłudze Outlook.com.

 2. Wybierz pozycję Przenieś.

 3. W otwartym oknie Przenoszenie folderu wybierz nowy folder, aby przenieść folder do, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

Możesz również utworzyć nowy folder, aby przenieść folder do, klikając prawym przyciskiem myszy odpowiedni folder nadrzędny i wybierając pozycję Utwórz nowy folder. Automatyczne przenoszenie wiadomości przychodzących do określonych folderów w oparciu o kryteria, które możesz wybrać za pomocą reguł skrzynki odbiorczej .

Uwaga: Nie można usunąć folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza oraz elementy wysłane.

 1. Poniżej folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder lub podfolder, który chcesz usunąć.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na folderu w okienku nawigacji w usłudze Outlook.com.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

 3. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić.

Po usunięciu wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Elementy usunięte. Możesz albo ręcznie usunąć wiadomości z folderu lub można ustawić Outlook.com do automatyczne opróżnianie folderu Elementy usunięte przy wylogowywaniu.

Uwaga: Zawartość usunięte foldery są widoczne tylko wtedy, gdy rozwiń folder Elementy usunięte:

Zrzut ekranu przedstawiający zwijanie folder Elementy usunięte.

Opróżnianie folderu Elementy usunięte przy wylogowywaniu

 1. U góry ekranu wybierz Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje.

 2. Wybierz pozycję Automatyczne przetwarzanie > Opcje wiadomości > Opróżnij folder Elementy usunięte przy wylogowywaniu.

 3. Wybierz pozycję Zapisz Przycisk tworzenia grupy .

Aby dowiedzieć się, jak przywrócić usunięte wiadomości, zobacz Przywracanie usuniętych wiadomości e-mail w usłudze Outlook.com.

Użyj poleceń na pasku poleceń Outlook.com lub skonfigurować reguły, aby była Outlook.com automatyczne przenoszenie wiadomości do folderów po ich otrzymaniu.

Użyj polecenia automatycznie obsługi wiadomości

Poleceń, takich jak Wyczyść i Przechodzenie do umożliwiają automatyczne usuwanie lub przenoszenie wiadomości od określonego nadawcy. Polecenia są wyświetlane na pasku poleceń Outlook.com po wybraniu wiadomości w skrzynce odbiorczej.

 • Wyczyść pozwala szybko usunąć niechcianych wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej. Po zaznaczeniu wiadomości, możesz automatycznie usunąć wszystkie przychodzące wiadomości e-mail od tego nadawcy, Zachowaj tylko najnowsze wiadomości e-mail i usunąć pozostałe lub usunąć wiadomości e-mail starszych niż 10 dni.

 • Przechodzenie do umożliwia przenoszenie wiadomości określonej wiadomości lub automatyczne przenoszenie wszystkich wiadomości od tego nadawcy do innego folderu.

Konfigurowanie reguł automatycznie obsługi wiadomości

Automatyczne przenoszenie wiadomości do folderów przy użyciu reguł je odbierać.

 1. W skrzynce odbiorczej zaznacz wiadomości, do którego chcesz przypisać reguły, a następnie wybierz pozycję Ikona Więcej poleceń. na pasku poleceń.

 2. Wybierz polecenie Utwórz regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła skrzynki odbiorczej (formularz).

  • Nazwa Zawiera nazwę nadawcy.

  • Gdy nadejdzie wiadomość i wszystkie warunki pasował Domyślnie trzy warunki są ustawione dla otrzymanej wiadomości. Wybierz strzałki, aby wybrać inne warunki. Jeśli chcesz użyć więcej warunków, wybierz pozycję Dodaj warunek.

  • Wykonaj poniższe czynności Jedną z trzech wstępnie zdefiniowanych akcji jest domyślnie. Wybierz strzałkę, aby wybrać inne akcje. Jeśli chcesz dodać kolejną akcję, wybierz pozycję Dodaj akcję.

  • Z wyjątkiem jeśli odpowiada jeden z następujących warunków Domyślnie bez wyjątków są ustawione. Wybierz strzałkę, aby ustawić wyjątek podane powyżej. Jeśli potrzebna jest więcej niż jedno, wybierz pozycję Dodaj wyjątek.

  • Zatrzymywanie przetwarzania dalszych reguł Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, kolejnych reguł będą ignorowane, nawet w przypadku zastosowania w wiadomości.

 3. Wybierz przycisk OK, aby zapisać regułę.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×