Praca z folderami wiadomości w usłudze Outlook.com

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz uporządkować wiadomości w Outlook.com, można tworzyć nowe foldery lub zmień, Przenieś lub Usuń istniejących folderów. Możesz również skonfigurować reguły, tak, aby Outlook.com automatyczne przenoszenie wiadomości do folderów w zależności od warunki określone przez użytkownika.

Z jakiej wersji usługi Outlook.com korzystasz?

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z usługi Outlook.com w wersji beta. Wybierz używaną wersję, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące usługi Outlook.com w wersji beta.

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg klasycznej skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com.

Instrukcje dotyczące usługi Outlook.com w wersji beta

Uwagi: 

 • Jeśli nie widzisz folderów poczty e-mail, sprawdź, czy foldery nie zostaną "zwinięte". Wybierz pozycję > foldery aby rozwinąć.

  Widok folderu usługi Outlook.com

 • Stale występuje problem polegający na tym, że niektóre foldery mogą już nie być widoczne na liście folderów, ale za pomocą wyszukiwania można znajdować elementy zapisane w brakujących folderach. Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Domyślnie, Twoje konto rozpoczyna z tymi folderami:

 • Skrzynka odbiorcza Do skrzynki odbiorzej trafiają wszystkie wiadomości przychodzące. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy została utworzona reguła skrzynki odbiorczej przekierowująca te wiadomości do innego folderu lub gdy określone wiadomości zostały zidentyfikowane jako Spam.

 • Wiadomości-śmieci wiadomości E-mail Wiadomości, które mają cechy wiadomości-śmieci, ale które nie są zablokowane przez filtr wiadomości-śmieci przed osiągnięcia skrzynki pocztowej zostanie automatycznie przeniesiona do tego folderu. Dowiedz się więcej na temat wiadomości-śmiecii wiadomości-śmieci ze skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook.com.

 • Wersje robocze W folderze Wersje robocze są automatycznie zapisywane wiadomości, które zostały utworzone jako nowe wiadomości lub odpowiedzi, ale których nie możesz od razu ukończyć. Możesz powrócić do takiej wiadomości w późniejszym czasie, aby kontynuować jej edytowanie, a następnie ją wysłać.

 • Elementy wysłane Domyślnie w folderze Elementy wysłane jest umieszczana kopia każdej wysłanej wiadomości.

 • Elementy usunięte Do folderu Elementy usunięte jest przenoszona każda usunięta wiadomość.

Większość co można zrobić z folderem znajduje się w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu folderu prawym przyciskiem myszy.

 • Utwórz nowy podfolder Umożliwia utworzenie nowego podfolderu w folderze, który został kliknięty prawym przyciskiem myszy.

 • Usuń folder Usunięcie spowoduje przeniesienie danego folderu wraz z zawartością do folderu Elementy usunięte.

 • Usuń wszystkie Przenosi wszystkie elementy w wybranym folderze do folderu Elementy usunięte.

 • Oznacz wszystkie jako przeczytane Oznacza wszystkie elementy w folderze jako przeczytane.

 • Zmień nazwę Nadaj inną nazwę folderu. Nie można zmienić nazwy folderów domyślnych, takich jak folder Skrzynka odbiorcza.

Wiadomości możesz organizować w dowolnie wybrany sposób, tworząc w tym celu nowe foldery. Możesz na przykład utworzyć folder dla określonego projektu albo folder na wszystkie wiadomości otrzymane od określonej osoby lub wysłane do grupy dystrybucyjnej, której jesteś członkiem.

Tworzenie nowego folderu

 1. U dołu okienka panelu folderu wybierz Nowy folder.

 2. W polu Nowy folder wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie nowego podfolderu

 1. W okienku folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, do którego chcesz dodać podfolder.

 2. Wybierz Utwórz nowy podfolder.

 3. W polu Nowy folder wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Nie możesz zmienić nazw folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze czy Elementy usunięte.

 1. W okienku folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Wybierz Zmień nazwę.

 3. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

Nie można zmienić kolejności folderów w obszarze Foldery i podfoldery nie można przenieść do menu główne Foldery . Podfoldery muszą znajdować się w innym folderze.

Można zmienić kolejność folderów i inne elementy na liście Ulubione.

Aby udostępnić folder Ulubione, kliknij gwiazdkę, aby Dodaj do ulubionych.

Uwaga: Jeśli przypadkowo przenieść folder do stają się podfolder, Utwórz nowy folder, a następnie skopiuj wszystkie wiadomości e-mail z folderu podrzędnego do nowego folderu najwyższego poziomu.

Uwaga: Nie można usunąć folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza oraz Elementy wysłane.

 1. W okienku folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy folder lub podfolder, który chcesz usunąć.

 2. Wybierz Usuń folder.

 3. Wybierz OK, aby potwierdzić.

Po usunięciu wiadomości lub folder jest przenoszony do folderu Elementy usunięte. Możesz albo ręcznie usunąć wiadomości z folderu lub można ustawić Outlook.com do automatyczne opróżnianie folderu Elementy usunięte przy wylogowywaniu.

Uwaga: Zawartość usuniętych folderów jest widoczna tylko wtedy, gdy rozwiniesz folder Elementy usunięte:

Zrzut ekranu przedstawiający rozwijanie folderu Elementy usunięte.

Opróżnianie folderu Elementy usunięte przy wylogowywaniu

 1. W górnej części ekranu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia pełnego widoku.

 2. Wybierz Poczta > Obsługa wiadomości.

 3. W obszarze Opcje wiadomościzaznacz pole obok Opróżnij folder Elementy usunięte.

 4. Kliknij Zapisz.

Aby dowiedzieć się, jak przywrócić usunięte wiadomości, zobacz Przywracanie usuniętych wiadomości e-mail w usłudze Outlook.com.

Użyj poleceń na pasku poleceń Outlook.com lub skonfigurować reguły, aby była Outlook.com automatyczne przenoszenie wiadomości do folderów po ich otrzymaniu.

Użyj polecenń aby automatycznie obsługiwać wiadomości

Poleceń, takich jak Wyczyść i Przechodzenie do umożliwiają automatyczne usuwanie lub przenoszenie wiadomości od określonego nadawcy. Polecenia są wyświetlane na pasku poleceń Outlook.com po wybraniu wiadomości w skrzynce odbiorczej.

 • Czyszczenie pozwala szybko usunąć niechciane wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej. Po zaznaczeniu wiadomości, możesz automatycznie usunąć wszystkie przychodzące wiadomości e-mail od tego nadawcy, zachować tylko najnowsze wiadomości e-mail i usunąć pozostałe lub usunąć wiadomości e-mail starsze niż 10 dni.

 • Przenieś do umożliwia przenoszenie określonej wiadomości do innego folderu.

Konfigurowanie reguł do automatycznej obsługi wiadomości

Użyj reguł, aby automatycznie przenosić wiadomości do folderów w momencie ich otrzymania.

 1. W skrzynce odbiorczej zaznacz wiadomość, do której chcesz przypisać regułę, a następnie wybierz Więcej akcji na pasku poleceń.

 2. Wybierz polecenie Utwórz regułę. Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz regułę.

 3. Wybierz folder, do którego chcesz przenieść wiadomości od tego nadawcy.

 4. Aby wybrać inne warunki i akcje, wybierz Więcej opcji.

  Domyślnie zaznaczone jest pole Zaniechaj przetwarzania dalszych reguł. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, kolejne reguły będą ignorowane, nawet jeśli mają zastosowanie w wiadomości.

 5. Kliknij OK, aby zapisać regułę.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com

Domyślnie, Twoje konto rozpoczyna z tymi folderami:

 • Skrzynka odbiorcza Do skrzynki odbiorzej trafiają wszystkie wiadomości przychodzące. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy została utworzona reguła skrzynki odbiorczej przekierowująca te wiadomości do innego folderu lub gdy określone wiadomości zostały zidentyfikowane jako Spam.

 • Elementy wysłane Domyślnie w folderze Elementy wysłane jest umieszczana kopia każdej wysłanej wiadomości.

 • Elementy usunięte Do folderu Elementy usunięte jest przenoszona każda usunięta wiadomość.

 • Wersje robocze W folderze Wersje robocze są automatycznie zapisywane wiadomości, które zostały utworzone jako nowe wiadomości lub odpowiedzi, ale których nie możesz od razu ukończyć. Możesz powrócić do takiej wiadomości w późniejszym czasie, aby kontynuować jej edytowanie, a następnie ją wysłać.

 • Wiadomości-śmieci wiadomości E-mail Wiadomości, które mają cechy wiadomości-śmieci, ale które nie są zablokowane przez filtr wiadomości-śmieci przed osiągnięcia skrzynki pocztowej zostanie automatycznie przeniesiona do tego folderu. Dowiedz się więcej na temat wiadomości-śmiecii wiadomości-śmieci ze skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook.com.

Większość co można zrobić z folderem znajduje się w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu folderu prawym przyciskiem myszy.

 • Utwórz nowy podfolder Umożliwia utworzenie nowego podfolderu w folderze, który został kliknięty prawym przyciskiem myszy.

 • Zmień nazwę Nadaj inną nazwę folderu. Nie można zmienić nazwy folderów domyślnych, takich jak folder Skrzynka odbiorcza.

 • Usuwanie Przenosi folder i jego zawartość do elementy usunięte.

 • Usuń wszystkie Przenosi wszystkie elementy w wybranym folderze do folderu Elementy usunięte.

 • Oznacz wszystkie jako przeczytane Oznacza wszystkie elementy w folderze jako przeczytane.

 • Przenieś Otwiera okno, dzięki któremu możesz przenieść zaznaczony folder do nowej lokalizacji w hierarchii folderów. Możesz również zaznaczyć i przeciągnąć folder do nowej lokalizacji.

  Uwaga: Przy następnym zalogowaniu się, foldery które utworzyłeś zostaną rozmieszczone w kolejności alfabetycznej.

Wiadomości możesz organizować w dowolnie wybrany sposób, tworząc w tym celu nowe foldery. Możesz na przykład utworzyć folder dla określonego projektu albo folder na wszystkie wiadomości otrzymane od określonej osoby lub wysłane do grupy dystrybucyjnej, której jesteś członkiem.

Tworzenie nowego folderu

 1. Obok pozycji folderów wybierz pozycję Utwórz nowy folder Przycisk Utwórz nowy folder . Przycisk Utwórz nowy folder .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Utwórz nowy folder w usłudze Outlook.com.

 2. W polu Nowy folder wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie nowego podfolderu

 1. Poniżej folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder, do którego chcesz dodać podfolder.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na folderu w okienku nawigacji w usłudze Outlook.com.

 2. Wybierz Utwórz nowy podfolder.

 3. W polu Nowy folder wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Nie możesz zmienić nazw folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze czy Elementy usunięte.

 1. W obszarze Foldery kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz zmienić.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na folderu w okienku nawigacji w usłudze Outlook.com.

 2. Wybierz Zmień nazwę.

 3. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

Możesz przeciągnąć folder w nowe miejsce w hierarchii folderów lub użyć opcji Przenieś.

Uwaga: Przy następnym zalogowaniu się, foldery które utworzyłeś zostaną rozmieszczone w kolejności alfabetycznej.

 1. Poniżej folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przenieść.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na folderu w okienku nawigacji w usłudze Outlook.com.

 2. Wybierz pozycję Przenieś.

 3. W otwartym oknie Przenoszenie folderu wybierz nowy folder, do którego przenieść wyznaczony folder, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

Możesz również utworzyć nowy folder, aby przenieść do niego wyznaczony folder, klikając prawym przyciskiem myszy odpowiedni folder nadrzędny i wybierając pozycję Utwórz nowy folder. Wybierz Reguły skrzynki odbiorczej, aby automatyczne przenosić wiadomości przychodzące do określonych folderów w oparciu o wyznaczone kryteria..

Uwaga: Nie można usunąć folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza oraz Elementy wysłane.

 1. Poniżej folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder lub podfolder, który chcesz usunąć.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na folderu w okienku nawigacji w usłudze Outlook.com.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

 3. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić.

Do folderu Elementu usunięte jest domyślnie przenoszona każda usunięta wiadomość. Wiadomości mogą tam pozostawać do czasu, aż je usuniesz. Możesz też skonfigurować aplikację Outlook.com, aby automatycznie opróżniała folder Elementy usunięte przy każdym wylogowaniu.

Uwaga: Zawartość usuniętych folderów jest widoczna tylko wtedy, gdy rozwiniesz folder Elementy usunięte:

Zrzut ekranu przedstawiający rozwijanie folderu Elementy usunięte.

Opróżnianie folderu Elementy usunięte przy wylogowywaniu

 1. U góry ekranu wybierz Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje.

 2. Wybierz pozycję Automatyczne przetwarzanie > Opcje wiadomości > Opróżnij folder Elementy usunięte przy wylogowywaniu.

 3. Wybierz pozycję Zapisz Przycisk tworzenia grupy .

Aby dowiedzieć się, jak przywrócić usunięte wiadomości, zobacz Przywracanie usuniętych wiadomości e-mail w usłudze Outlook.com.

Użyj poleceń na pasku poleceń Outlook.com lub skonfigurować reguły, aby była Outlook.com automatyczne przenoszenie wiadomości do folderów po ich otrzymaniu.

Użyj polecenń aby automatycznie obsługiwać wiadomości

Poleceń, takich jak Wyczyść i Przechodzenie do umożliwiają automatyczne usuwanie lub przenoszenie wiadomości od określonego nadawcy. Polecenia są wyświetlane na pasku poleceń Outlook.com po wybraniu wiadomości w skrzynce odbiorczej.

 • Czyszczenie pozwala szybko usunąć niechciane wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej. Po zaznaczeniu wiadomości, możesz automatycznie usunąć wszystkie przychodzące wiadomości e-mail od tego nadawcy, zachować tylko najnowsze wiadomości e-mail i usunąć pozostałe lub usunąć wiadomości e-mail starsze niż 10 dni.

 • Przenieś do umożliwia przeniesienie wiadomości lub automatyczne przeniesienie wszystkich wiadomości od tego nadawcy do innego folderu.

Konfigurowanie reguł do automatycznej obsługi wiadomości

Użyj reguł, aby automatycznie przenosić wiadomości do folderów w momencie ich otrzymania.

 1. W skrzynce odbiorczej zaznacz wiadomość, do której chcesz przypisać regułę, a następnie wybierz Ikona Więcej poleceń. na pasku poleceń.

 2. Wybierz polecenie Utwórz regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła skrzynki odbiorczej (formularz).

  • Nazwa Wyświetla nazwę nadawcy.

  • Gdy nadejdzie wiadomość, która spełnia wszystkie warunki Domyślnie trzy warunki są ustawione dla otrzymanej wiadomości. Wybierz strzałki, aby wybrać inne warunki. Jeśli chcesz użyć więcej warunków, wybierz pozycję Dodaj warunek.

  • Wykonaj poniższe czynności Domyślnie, jedna z trzech wstępnie zdefiniowanych akcji jest ustawiona. Wybierz strzałkę, aby wybrać inne akcje. Jeśli chcesz dodać kolejną akcję, wybierz Dodaj akcję.

  • Za wyjątkiem, jeśli odpowiada jednemu z następujących warunków Domyślnie, żadne wyjątki nie są ustawione. Wybierz strzałkę, aby ustawić wyjątek do warunków powyżej. Jeśli potrzebny jest więcej niż jeden, wybierz Dodaj wyjątek.

  • Zaniechaj przetwarzania dalszych reguł Domyślnie, pole wyboru jest zaznaczone. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, kolejne reguł będą ignorowane, nawet jeśli mają zastosowanie w wiadomości.

 3. Kliknij OK, aby zapisać regułę.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×