Praca z folderami wiadomości w programie Outlook w sieci web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz uporządkować wiadomości w Outlook w sieci Web, można tworzyć nowe foldery lub zmień, Przenieś lub Usuń istniejących folderów. Możesz również skonfigurować reguły, tak, aby Outlook w sieci Web automatyczne przenoszenie wiadomości do folderów w zależności od warunki określone przez użytkownika.

W tym artykule

Foldery domyślne

Menu skrótów dla folderów

Tworzenie folderu

Zmienianie nazwy folderu

Przenoszenie folderu

Usuwanie folderu

Ulubione

Przypisywanie zasad przechowywania i archiwizacji

Folder Elementy usunięte

Konfigurowanie reguł automatycznie obsługi wiadomości

Foldery domyślne

Domyślnie konta zaczyna się od tych folderów:

Domyślne foldery poczty w obszarze Ulubione
 • Skrzynka odbiorcza Do Skrzynki odbiorczej trafiają wszystkie wiadomości przychodzące. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy została utworzona reguła skrzynki odbiorczej przekierowująca te wiadomości do innego folderu lub gdy określone wiadomości zostały zidentyfikowane jako wiadomości-śmieci.

 • Mało istotne Umożliwia filtrowanie wiadomości e-mail na sposób obsługi wiadomości przychodzących w przeszłości podstawie. Gdy włączona, serwera poczty e-mail rejestruje informacje o wiadomościach odczytu lub nie czytasz. Nie musisz czytać wiadomości są przenoszone do folderu mało istotne.

 • Elementy wysłane Domyślnie w folderze Elementy wysłane jest umieszczana kopia każdej wysłanej wiadomości.

 • Elementy usunięte Do folderu Elementy usunięte jest przenoszona każda usunięta wiadomość.

W Outlook w sieci Web Jeśli wybierzesz więcej w obszarze Foldery, znajdziesz że te foldery domyślne są zorganizowane w obszarze Ulubione. Te same foldery domyślne również są wyświetlane w obszarze folderu osobistego, a stają się częścią dłuższą listę folderów, z których wiele administrator może utworzyć. Foldery, które administrator mógł dodać obejmują:

 • Wersje robocze W folderze Wersje robocze są automatycznie zapisywane wiadomości, które zostały utworzone jako nowe wiadomości lub odpowiedzi, ale których nie możesz od razu ukończyć. Możesz powrócić do takiej wiadomości w późniejszym czasie, aby kontynuować jej edytowanie, a następnie ją wysłać.

 • Wiadomości-śmieci wiadomości E-mail Wiadomości, które mają cechy wiadomości-śmieci, ale które nie są zablokowane przez filtr wiadomości-śmieci przed osiągnięcia skrzynki pocztowej zostanie automatycznie przeniesiona do tego folderu. Artykuł więcej informacji na temat wiadomości-śmieci i wyłudzanie informacji zawiera więcej informacji na temat folderu wiadomości-śmieci.

 • Uwagi Ten folder jest tylko do odczytu. Aby utworzyć lub edytować elementy w tym folderze, musisz użyć programu Outlook.

 • Historia konwersacji Domyślnie w folderze historia konwersacji jest umieszczana kopia każdej konwersacji, które masz w Skype dla firm.

Menu skrótów dla folderów

Większość co można zrobić z folderem znajduje się w menu skrótów (kontekst), które zostanie wyświetlone po wybraniu folderu i kliknij prawym przyciskiem myszy. Które skrót zależy od Jeśli został zaznaczony folder w obszarze Ulubione lub w obszarze folderu osobistego.

Folder Ulubione

Folder Ulubione zawiera foldery poczty górnego. Menu skrótów zawiera opcje, które są wykorzystywane lub potrzeby najczęściej używane podczas pracy z tych folderów.

Menu kontekstowe lub menu skrótów wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy skrzynki odbiorczej w aplikacji Poczta

 • Przejście w górę na liście lub Przenieś w dół na liście Użyj jedną z następujących opcji, aby zmienić położenie folderu wyżej lub niżej w hierarchii folderów.

 • Usuń z ulubionych Usuwa folderu z ulubionych. Usuwanie folderu z ulubionych nie powoduje jego usunięcia z folderu osobistego.

 • Opróżnianie folderu Powoduje usunięcie całej zawartości danego folderu, w tym wszystkich podfolderów.

 • Oznacz wszystkie jako przeczytane Powoduje oznaczenie wszystkich elementów w folderze jako przeczytanych.

 • Przypisywanie zasad Przypisywanie archiwizowania lub zasad przechowywania do wiadomości w tym folderze. Ta opcja nie może być niedostępna, jeśli administrator nie włączył go.

 • Uprawnienia Przekazać innym użytkownikom dostęp do folderów w skrzynce pocztowej.

Folderów osobistych

Folder osobisty jest zbiorem wszystkie foldery poczty dla Ciebie dostępne. Menu skrótów (kontekst) dołączone do folderów osobistych oferuje więcej opcji niż menu skrótów z folderu Ulubione. Jednak nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich folderów, a niektóre opcje mogą być niedostępne z powodu uprawnienia administracyjne.

Menu kontekstowe lub menu skrótów wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy folderu osobistego

Menu skrótów dla folderów osobistych zawiera cztery opcje, które nie menu skrótów dla folderu Ulubione:

 • Utwórz nowy folder Umożliwia utworzenie nowego podfolderu w folderze kliknięcia.

 • Zmienianie nazwy Nadaj inną nazwę folderu. Nie można zmienić nazwy folderów domyślnych, takich jak folder Skrzynka odbiorcza.

 • Dodaj do ulubionych Dodaje (łącza) bieżący folder do ulubionych.

 • Przenoszenie Otwiera okno, więc możesz przenieść zaznaczonego folderu do nowej lokalizacji w hierarchii folderów. Możesz również zaznacz i przeciągnij folder do nowej lokalizacji.

  Uwaga: Przy następnym zalogowaniu się, foldery, utworzony zostanie rozmieszczone w kolejności alfabetycznej.

Początek strony

Tworzenie folderu

Tworzenie nowych folderów do organizowania wiadomości, jak chcesz. Na przykład można utworzyć folder dla określonego projektu, wszystkie wiadomości od określonej osoby lub wszystkie wiadomości wysłane do grupy dystrybucyjnej, której jesteś członkiem.

Tworzenie folderu

 1. Poniżej folderów wybierz pozycję więcej.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku więcej w okienku nawigacji w programie Outlook w sieci web.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Obok ulubionych lub nazwę folderu osobistego kliknij przycisk Utwórz nowy Folder. Przycisk Utwórz nowy folder .

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy folderu osobistego, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy folder.

 3. W polu Nowy folder wpisz nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Porady: 

 • Nowy folder utworzony automatycznie pojawi się poniżej foldery domyślne.

 • Nowy folder utworzony w folderze Ulubione zostaną automatycznie dodane do folderu osobistego, ale może zostać usunięty jedynie z folderów osobistych.

 • Nowy folder utworzony w folderze osobistych, jednak, zostanie wyświetlona dopiero w folderze Ulubione kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj do ulubionych.

Tworzenie nowego podfolderu

 1. Poniżej folderów wybierz pozycję więcej.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku więcej w okienku nawigacji w programie Outlook w sieci web.

 2. W folderze osobistym kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym chcesz dodać podfolder, aby, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy podfolder.

 3. W polu Nowy folder wpisz nazwę podfolder, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Początek strony

Zmienianie nazwy folderu

Uwaga: Nie można zmienić nazwy folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza, wersje robocze czy elementy usunięte.

 1. Poniżej folderów wybierz pozycję więcej.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku więcej w okienku nawigacji w programie Outlook w sieci web.

 2. W folderze osobistych kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz zmienić, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę.

 3. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

Przenoszenie folderu

W menu skrótów, możesz przeciągnąć folder w nowe miejsce w hierarchii folderów lub opcja Przenieś.

Uwaga: Przy następnym zalogowaniu się, foldery, utworzony zostanie rozmieszczone w kolejności alfabetycznej.

 1. Poniżej folderów wybierz pozycję więcej.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku więcej w okienku nawigacji w programie Outlook w sieci web.

 2. W folderze osobistym kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przenieść, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

 3. W otwartym oknie Przenoszenie folderu wybierz nowy folder, aby przenieść folder do, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

Możesz również utworzyć nowy folder, aby przenieść folder do, klikając prawym przyciskiem myszy odpowiedni folder nadrzędny i wybierając pozycję Utwórz nowy folder. Automatyczne przenoszenie wiadomości przychodzących do określonych folderów w oparciu o kryteria, które możesz wybrać za pomocą reguł skrzynki odbiorczej .

Usuwanie folderu

Uwaga: Nie można usunąć folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza oraz elementy wysłane.

 1. Poniżej folderów wybierz pozycję więcej.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku więcej w okienku nawigacji w programie Outlook w sieci web.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder lub podfolder, który chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń.

 3. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić.

Ulubione

W Outlook w sieci Web folderu Ulubione automatycznie zawiera następujące foldery: Skrzynka odbiorcza, mało istotne, elementy wysłane, elementy usunięte. Można dodać foldery do ulubionych, aby ułatwić śledzenie informacji dotyczących folderów, które są najbardziej dla Ciebie ważne. Dodawanie folderu do ulubionych nie można przenieść folder, ale zamiast tego tworzy łącze do niego. Foldery dodawane do ulubionych nadal znajdują się w folderze osobistym.

 • Aby dodać folder do ulubionych, kliknij prawym przyciskiem myszy folder w obszarze folderu osobistego, a następnie wybierz polecenie Dodaj do ulubionych.

 • Zmienianie struktury folderów, wybierz folder i przeciągnij go w nowe miejsce w hierarchii folderów. Lub kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie wybierz przejście w górę na liście lub Przenieś w dół na liście.

 • Aby usunąć folder, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz usunąć z ulubionych, a następnie kliknij przycisk Usuń z ulubionych. Ta akcja powoduje usunięcie tylko łącze do folderu; folder jest nadal w folderze osobistym.

W zależności od zasad obowiązujących w organizacji można dodać do folderu publicznego do ulubionych. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć folder publiczny w Outlook w sieci Web i dodać go do ulubionych zobacz Tworzenie i udostępnianie folderu publicznego.

Przypisywanie zasad przechowywania i archiwizacji

Uwaga:  Zasady są kontrolowane przez administratora organizacji. Zasady mogą nie być dostępne dla Twojego konta.

Archiwum i zasadami przechowywania umożliwiają automatyczne przenoszenie lub usuwanie wiadomości po zostały one w skrzynce pocztowej dla niektórych ilość czasu. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych zasad i jak je przypisać, zobacz Przypisywanie etykiet przechowywania i zasady archiwizacji w programie Outlook w sieci web.

folder Elementy usunięte

Po usunięciu wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Elementy usunięte. Możesz albo ręcznie usunąć wiadomości z folderu lub można ustawić Outlook w sieci Web do automatyczne opróżnianie folderu Elementy usunięte przy wylogowywaniu. Administrator może również zainstalować zasady do pustych elementów z folderu Elementy usunięte po zostały zostały wstępnie ustawionych liczbę dni.

Opróżnianie folderu Elementy usunięte przy wylogowywaniu

 1. W górnej części ekranu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

 2. W obszarze Ustawienia aplikacji wybierz pozycję Poczta.

 3. Wybierz pozycję Automatyczne przetwarzanie > Opcje wiadomości > Opróżnij folder Elementy usunięte przy wylogowywaniu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz Przycisk tworzenia grupy .

Aby dowiedzieć się, jak przywrócić usunięte wiadomości, zobacz Przywracanie usuniętych wiadomości e-mail w programie Outlook w sieci web.

Obsługa wiadomości

Użyj poleceń na pasku menu Outlook w sieci Web lub skonfigurować reguły, aby była Outlook w sieci Web automatyczne przenoszenie wiadomości do folderów po ich otrzymaniu.

Użyj polecenia automatycznie obsługi wiadomości

Poleceń, takich jak Wyczyść i Przechodzenie do umożliwiają automatyczne usuwanie lub przenoszenie wiadomości od określonego nadawcy. Polecenia są wyświetlane na pasku menu Outlook w sieci Web po wybraniu wiadomości w skrzynce odbiorczej.

Zrzut ekranu przedstawiający pasek menu.

 • Wyczyść pozwala szybko usunąć niechcianych wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej. Po zaznaczeniu wiadomości, można automatycznie usunąć wszystkie przychodzące wiadomości e-mail od tego nadawcy, Zachowaj tylko najnowsze wiadomości e-mail lub usuwanie wiadomości e-mail starszych niż 10 dni.

 • Przechodzenie do umożliwia przenoszenie wiadomości określonej wiadomości lub automatyczne przenoszenie wszystkich wiadomości od tego nadawcy do innego folderu.

Konfigurowanie reguł automatycznie obsługi wiadomości

Automatyczne przenoszenie wiadomości do folderów przy użyciu reguł je odbierać.

 1. W skrzynce odbiorczej zaznacz wiadomości, do którego chcesz przypisać reguły, a następnie kliknij pozycję Ikona Więcej poleceń. na pasku menu Outlook w sieci Web.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk więcej poleceń na pasku menu programu Outlook.

 2. Kliknij przycisk Utwórz regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła skrzynki odbiorczej (formularz).

  • Nazwa Zawiera nazwę nadawcy.

  • Gdy nadejdzie wiadomość i wszystkie warunki pasował Domyślnie trzy warunki są ustawione dla otrzymanej wiadomości. Wybierz strzałki, aby wybrać inne warunki. Jeśli chcesz użyć więcej warunków, wybierz pozycję Dodaj warunek.

  • Wykonaj poniższe czynności Jedną z trzech wstępnie zdefiniowanych akcji jest domyślnie. Wybierz strzałkę, aby wybrać inne akcje. Jeśli chcesz dodać kolejną akcję, wybierz pozycję Dodaj akcję.

  • Z wyjątkiem jeśli odpowiada jeden z następujących warunków Domyślnie bez wyjątków są ustawione. Wybierz strzałkę, aby ustawić wyjątek podane powyżej. Jeśli potrzebna jest więcej niż jedno, wybierz pozycję Dodaj wyjątek.

  • Zatrzymywanie przetwarzania dalszych reguł Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, kolejnych reguł będą ignorowane, nawet w przypadku zastosowania w wiadomości.

 3. Kliknij przycisk OK, aby zapisać regułę. W zależności od struktury konta może pojawić się ostrzeżenie dotyczące modyfikowania reguł. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z administratorem.

Uwaga: Jeśli chcesz przenieść wiadomości poza skrzynką pocztową, ale chcesz je zapisać umożliwia Outlook zapisywania wiadomości do pliku pst. Wiadomości będą dostępne tylko wtedy, gdy używasz Outlook i można uzyskać dostępu do pliku pst. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do plików danych programu Outlook (pst i ost)i Tworzenie pliku danych programu Outlook (pst) do zapisywania informacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×