Praca z folderami w programie Outlook przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z folderami w programie Outlook przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia Outlook z klawiatury i czytnika ekranu Tworzenie nowego folderu i Przenieś elementy do niego. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Możesz również zmienić, przenoszenie lub usuwanie folderów.

Uwagi: 

W tym temacie

Wyświetlanie okienka folderów

Aby rozpocząć pracę z folderami w Outlook, musisz najpierw aby upewnić się, że jest wyświetlany w Okienku folderów .

Aby wyświetlić w Okienku folderóww głównym widoku Outlook, naciśnij klawisze Alt + V, F, N.

Tworzenie nowego folderu

Możesz utworzyć nowy folder do organizowania, na przykład wiadomości e-mail mają według tematu lub nadawcy.

 1. W widoku głównym Outlook naciśnij klawisze Alt + O, N. Słyszysz: "Utwórz nowy folder, nazwę, edytowania." Fokus znajduje się na polu tekstowym Nazwa .

 2. Wpisz nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Tab. Słyszysz "Zawiera w folderze", a po nim zaznaczoną opcją.

 3. Aby wybrać typ elementów, które zawiera nowy folder, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz typ, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli tworzysz folder dla wiadomości e-mail wybierz poczty i elementów wpisu.

 4. Aby wybrać lokalizację, gdzie można utworzyć nowy folder, naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Skrzynka odbiorcza." Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu usłyszysz lokalizację chcesz.

  Na przykład jeśli chcesz utworzyć folder na tym samym poziomie co skrzynki odbiorczej, naciśnij klawisz strzałki w górę, aż usłyszysz nazwę swojego konta e-mail. Jeśli chcesz umieścić nowy folder w innym folderze, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół aż usłyszysz folder.

  Możesz zmienić lokalizację folderu w dalszej części. Aby uzyskać instrukcje przejdź do przeniesienia folderu.

 5. Po utworzeniu zadowalającej zaznaczeń, naciśnij klawisz Enter. Folder zostanie dodany w drzewie folderów w kolejności alfabetycznej lub w innym folderze w zależności od dokonanego.

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu

 1. Przejdź do poczty e-mail, który ma zostać przeniesiona do folderu.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + V. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie elementów .

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz folder, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie nazwy folderu

 1. W widoku głównym Outlook naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz zaznaczonego folderu.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz folder ma chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisze Shift + F10, R. Słyszysz "Edycji", a po nim nazwę bieżącego folderu.

 3. Wpisz nową nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przenoszenie folderu

 1. W widoku głównym Outlook naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz zaznaczonego folderu.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz folder chcesz przenieść, a następnie naciśnij klawisze Shift + F10, M. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie folderu . Skoncentrować się na liście folderów.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu usłyszeć lokalizacji, w której chcesz przenieść folder, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie folderu

Po usunięciu folderu najpierw jest przenoszony do folderu Elementy usunięte w Outlook. Aby trwale usunąć folder, możesz opróżnianie folderu Elementy usunięte lub oddzielnie usunąć tylko jeden folder z folderu Elementy usunięte .

Po usunięciu folder również usuwane wszystkie umieszczona go.

Przenoszenie folderu do folderu Elementy usunięte

Gdy folder została przeniesiona do folderu Elementy usunięte , można je podjąć przez przeniesienie go do innego folderu. Aby uzyskać instrukcje przejdź do przeniesienia folderu.

 1. W widoku głównym Outlook naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz zaznaczonego folderu.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz folder chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisze Shift + F10, D. Słyszysz: "Microsoft Outlook, przycisk Tak."

 3. Aby przenieść folder i jego zawartość do folderu Elementy usunięte , naciśnij klawisz Enter.

Opróżnianie folderu Elementy usunięte

Po opróżnieniu folderu Elementy usunięte , wszystkie elementy w nim są trwale usuwane.

 1. Aby przejść do folderu Elementy usunięte , naciśnięcie klawisza F6 do momentu usłyszeć zaznaczonego folderu, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół klucza aż usłyszysz "Elementy usunięte."

 2. Naciśnij klawisze Shift + F10, Y. Słyszysz: "Microsoft Outlook, przycisk Tak."

 3. Aby trwale usunąć wszystkie elementy w folderze, naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie jednego folderu z folderu Elementy usunięte

Jeśli nie chcesz usunąć wszystkie elementy w folderze Elementy usunięte , możesz usunąć pojedynczy folder oddzielnie.

 1. Aby przejść do folderu, który chcesz trwale usunąć, naciśnij klawisz F6 do momentu usłyszeć zaznaczonego folderu, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz folder ma.

 2. Naciśnij klawisze shift + F10, D. Słyszysz: "Microsoft Outlook, przycisk Tak."

 3. Aby trwale usunąć folder, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Powiększanie i pomniejszanie za pomocą skrótów klawiaturowych w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook 2016 przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, aby utworzyć nowy folder i przenoszenia elementów do niego. Możesz również zmienić, przenoszenie lub usuwanie folderów.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie nowego folderu

Możesz utworzyć nowy folder do organizowania, na przykład wiadomości e-mail mają według tematu lub nadawcy.

 1. W widoku głównym Outlook naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Table", a po nim zaznaczonego folderu i liczba nieprzeczytanych wiadomości w folderze.

 2. Aby wybrać lokalizację nowego folderu, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu usłyszysz lokalizację chcesz.

  Na przykład jeśli chcesz utworzyć folder na tym samym poziomie co skrzynki odbiorczej, naciśnij klawisz strzałki w górę aż usłyszysz "Outlook". Jeśli chcesz utworzyć folder w innym folderze, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę folderu, który ma.

  Możesz zmienić lokalizację folderu w dalszej części. Aby uzyskać instrukcje przejdź do przeniesienia folderu.

 3. Naciśnij klawisze Shift + Command + N. Słyszysz: "Folderu, folder bez tytułu." Fokus znajduje się w polu tekstowym Nazwa folderu.

 4. Wpisz nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu

 1. Przejdź do poczty e-mail, który ma zostać przeniesiona do folderu.

 2. Naciśnij klawisze Shift + Command + M. Słyszysz: "Wybierz folder".

 3. Zacznij wpisywać nazwę folderu, który ma. Na liście folderów jest aktualizowana w trakcie pisania.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszeć nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie nazwy folderu

 1. W widoku głównym Outlook naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Table", a po nim zaznaczonego folderu i liczba nieprzeczytanych wiadomości w folderze.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół aż usłyszysz folder chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz nową nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przenoszenie folderu

 1. Aby przejść do folderu, który chcesz przenieść, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszeć zaznaczonego folderu, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz folder ma.

 2. Aby otworzyć menu skrótów, naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M.

 3. W menu naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Przenieś folder", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "W polu wyszukiwania, wpisz nazwę folderu docelowego".

 4. Zacznij wpisywać nazwę folderu docelowego. Z listy wyników wyszukiwania jest aktualizowana w trakcie pisania.

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz folder docelowy, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie folderu

Po usunięciu folderu najpierw jest przenoszony do folderu Kosza w Outlook. Aby trwale usunąć folder, możesz opróżnianie folderu wiadomości- śmieci lub oddzielnie usunąć tylko jeden folder z folderu wiadomości- śmieci .

Po usunięciu folder również usuwane wszystkie umieszczona go.

Przenoszenie folderu do folderu Kosza

Gdy folder została przeniesiona do folderu Kosza , można je podjąć przez przeniesienie go do innego folderu. Aby uzyskać instrukcje przejdź do przeniesienia folderu.

 1. W widoku głównym Outlook naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Table", a po nim zaznaczonego folderu i liczba nieprzeczytanych wiadomości w folderze.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz folder chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Command + Delete. Słyszysz: "Usuń". Folder jest przenoszony do folderu Kosza . Fokus jest przenoszony do listy wiadomości.

Opróżnianie folderu wiadomości-śmieci

Gdy opróżnianie folderu wiadomości- śmieci , wszystkie elementy w nim są trwale usuwane.

 1. Aby przejść do folderu Kosza , naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć zaznaczonego folderu, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz "Śmieci".

 2. Aby otworzyć menu skrótów, naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M.

 3. W menu naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Opróżnij folder", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Na pewno chcesz usunąć wszystkie wiadomości w tym folderze."

 4. Aby trwale usunąć zawartość folderu wiadomości- śmieci , naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Usuń". Naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie jednego folderu z folderu wiadomości-śmieci

Jeśli nie chcesz usunąć wszystkie elementy w folderze Kosza , możesz usunąć pojedynczy folder oddzielnie.

 1. Aby przejść do folderu, który chcesz trwale usunąć, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszeć zaznaczonego folderu, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz folder ma.

 2. Naciśnij klawisz Command + Delete. Słyszysz: "Na pewno chcesz trwale usunąć zaznaczony folder."

 3. Aby trwale usunąć folder, naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Usuń". Naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook 2016 VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby utworzyć nowy folder i przenoszenia elementów do niego.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie nowego folderu

Możesz utworzyć nowy folder do organizowania, na przykład wiadomości e-mail mają według tematu lub nadawcy.

 1. Przejdź do dowolnej wiadomości e-mail, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

 2. W wiadomości e-mail, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Więcej akcji konwersacji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W menu Opcje szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przenieś przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby utworzyć nowy folder, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Utwórz nowy folder", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Tworzenie, alert, pole tekstowe, edytuje."

 5. Używanie klawiatury ekranowej wpisz nazwę nowego folderu.

 6. Gdy skończysz, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Przycisk Utwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Folder zostanie utworzona i fokus jest przenoszony do okna dialogowego Przechodzenie konwersacji .

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu

 1. Przejdź do wiadomości e-mail, który chcesz przenieść do folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

 2. W wiadomości e-mail, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Więcej akcji konwersacji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W menu Opcje szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przenieś przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz folderze wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wiadomość e-mail jest przenoszony do wybranego folderu.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook 2016 TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, aby utworzyć nowy folder i przenoszenia elementów do niego.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie nowego folderu

Możesz utworzyć nowy folder do organizowania, na przykład wiadomości e-mail mają według tematu lub nadawcy.

 1. Przejdź do dowolnej wiadomości e-mail, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

 2. W wiadomości e-mail szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Przycisk Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W menu Opcje szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przenieś do folderu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przechodzenie konwersacji".

 4. Aby utworzyć nowy folder, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Utwórz nowy folder", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "nową nazwę folderu, pole edycji".

 5. Używanie klawiatury ekranowej wpisz nazwę folderu.

 6. Po wykonaniu, przeciągnij jednym palcem po ekranie, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przycisk Gotowe znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

  Folder jest tworzony i zaznaczona w oknie dialogowym Przenoszenie konwersacji .

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu

 1. Przejdź do wiadomości e-mail, który chcesz przenieść do folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

 2. W wiadomości e-mail szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Przycisk Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W menu Opcje szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przenieś do folderu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przechodzenie konwersacji".

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz folderze wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Folder jest zaznaczone.

 5. Aby przenieść wiadomość e-mail do folderu, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisku OK", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Konwersację przenoszone."

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Aby utworzyć nowy folder i przenoszenia elementów do niego za pomocą Outlook Web App z czytnikiem ekranu i klawiatury. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Możesz również zmienić lub usunąć foldery.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

 • Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zamiast komunikatu „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook” usłyszysz „Pasek narzędzi poleceń”, korzystasz już z nowej aplikacji Outlook.

W tym temacie

Wyświetlanie okienka nawigacji folderu

Aby rozpocząć pracę z folderami w Outlook Web App, musisz najpierw upewnij się, że wyświetlane jest okienko nawigacji folderu.

W widoku głównym Outlook Web App naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "W okienku po lewej stronie przełącznik", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby Przełączanie okienka nawigacji lub wyłączanie. Jeśli po naciśnięciu klawisza Enter słychać "Skrzynka odbiorcza", w okienku nawigacji ma zostały włączone na.

Tworzenie nowego folderu

Możesz utworzyć nowy folder do organizowania, na przykład wiadomości e-mail mają według tematu lub nadawcy.

 1. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Okienka nawigacji", a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz zaznaczonego folderu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowy folder, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Nowy folder", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby utworzyć podfolder w istniejącym folderze, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka w dół do momentu słyszysz folder chcesz dodać podfolder do, a następnie naciśnij klawisze Alt + Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe. W menu naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po usłyszeć "Utworzenie nowego podfolderu" i naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu

 1. Przejdź do poczty e-mail, który ma zostać przeniesiona do folderu.

 2. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż możesz usłyszeć "Pasek narzędzi poleceń", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo do momentu usłyszeć "Przenieś do", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. W podmenu naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz folder, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli folder nie znajduje się na liście, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Otworzyć wszystkie foldery", a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz folder, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć.

Zmienianie nazwy folderu

 1. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Okienka nawigacji", a następnie naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć zaznaczonego folderu, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz folder chcesz zmienić.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Alt + Shift + F10.

 3. W menu naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Zmień nazwę, element menu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Wpisz nową nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie folderu

Po usunięciu folderu najpierw jest przenoszony do folderu Elementy usunięte w Outlook. Aby trwale usunąć folder, możesz opróżnianie folderu Elementy usunięte lub oddzielnie usunąć tylko jeden folder z folderu Elementy usunięte .

Po usunięciu folder również usuwane wszystkie umieszczona go.

Przenoszenie folderu do folderu Elementy usunięte

 1. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie możesz usłyszeć "Okienka nawigacji", a następnie naciśnij klawisz Tab, aż usłyszeć zaznaczonego folderu, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz folder chcesz usunąć.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Alt + Shift + F10.

 3. W menu naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Usuń element menu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Usuń okno folderu".

 4. Aby przenieść folder i jego zawartość do folderu Elementy usunięte , naciśnij klawisz Enter.

Opróżnianie folderu Elementy usunięte

Po opróżnieniu folderu Elementy usunięte , wszystkie elementy w nim są trwale usuwane.

 1. Aby przejść do folderu Elementy usunięte , naciśnij klawisz Tab, dopóki nie możesz usłyszeć "Okienka nawigacji", a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszysz zaznaczonego folderu, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po słyszą: "Elementy usunięte".

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Alt + Shift + F10.

 3. W menu naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Opróżnij folder", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Usuń elementy <number>".

 4. Aby trwale usunąć wszystkie elementy w folderze, naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie jednego folderu z folderu Elementy usunięte

Jeśli nie chcesz usunąć wszystkie elementy w folderze Elementy usunięte , możesz usunąć pojedynczy folder oddzielnie.

 1. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie zostanie usłyszeć "Okienka nawigacji", a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszeć zaznaczonego folderu, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół klucza aż usłyszysz "Elementy usunięte, zwinięte."

 2. Aby rozwinąć folder, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz folder, który chcesz usunąć.

 4. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Alt + Shift + F10.

 5. W menu naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Usuń element menu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Usuń okno folderu".

 6. Aby trwale usunąć folder i jego zawartość, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×