Przejdź do głównej zawartości
Praca z folderami w programie Outlook przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z folderami w programie Outlook przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj Outlook za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby utworzyć nowy folder i przenieść do niego elementy. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu pod warunkiem, że spełniają wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Możesz również zmienić nazwy folderów, przenieść je lub usunąć.

Uwagi: 

W tym temacie

Wyświetlanie okienka folderów

Aby rozpocząć pracę z folderami w Outlook, należy najpierw upewnić się, że jest wyświetlane okienko folderów .

Aby wyświetlić okienko folderów, w widoku głównym Outlook naciśnij klawisze ALT + V, F, N.

Tworzenie nowego folderu

Możesz utworzyć nowy folder do organizowania, na przykład wiadomości e-mail, według tematu lub nadawcy.

 1. W widoku głównym Outlook naciśnij klawisze ALT + O, N. Usłyszysz komunikat: "Utwórz nowy folder, nazwa, Edycja". Fokus znajduje się w polu tekstowym Nazwa .

 2. Wpisz nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz "folder zawiera", a po nim obecnie zaznaczona opcja.

 3. Aby wybrać typ elementów, które zawiera nowy folder, naciśnij klawisze Alt + Strzałka w dół. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego typu, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli tworzysz folder dla wiadomości e-mail, wybierz pozycję poczta i publikowanie elementów.

 4. Aby wybrać lokalizację, w której ma zostać utworzony nowy folder, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: "Skrzynka odbiorcza". Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji.

  Jeśli na przykład chcesz utworzyć folder na tym samym poziomie co Skrzynka odbiorcza, naciskaj klawisz Strzałka w górę, aż usłyszysz nazwę konta e-mail. Jeśli chcesz umieścić nowy folder w innym folderze, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu.

  Lokalizację folderu możesz później zmienić. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do obszaru Przenoszenie folderu.

 5. Po wybraniu odpowiednich opcji naciśnij klawisz ENTER. Folder zostanie dodany w drzewie folderów w kolejności alfabetycznej lub w innym folderze, w zależności od dokonanego wyboru.

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu

 1. Przejdź do wiadomości e-mail, którą chcesz przenieść do folderu.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + V. Zostanie otwarte okno dialogowe przenoszenie elementów .

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zmienianie nazwy folderu

 1. W widoku głównym Outlook Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę folderu, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisze Shift + F10, R. Usłyszysz "Edytowanie", a po nim nazwę bieżącego folderu.

 3. Wpisz nową nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Przenoszenie folderu

 1. W widoku głównym Outlook Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę folderu, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij klawisze Shift + F10, M. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie folderu . Fokus znajduje się na liście folderów.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz lokalizację, w której chcesz przenieść folder, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Usuwanie folderu

Po usunięciu folder jest najpierw przenoszony do folderu elementy usunięte w programie Outlook. Aby trwale usunąć folder, możesz opróżnić folder elementy usunięte lub oddzielnie usunąć tylko jeden folder z folderu elementy usunięte .

Usunięcie folderu powoduje również usunięcie wszystkich jego elementów.

Przenoszenie folderu do folderu Elementy usunięte

Po przeniesieniu folderu do folderu elementy usunięte nadal można go odzyskać, przenosząc go do innego folderu. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do obszaru Przenoszenie folderu.

 1. W widoku głównym Outlook Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę folderu, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisze Shift + F10, D. Usłyszysz komunikat: "Microsoft Outlook, przycisk tak".

 3. Aby przenieść folder i jego zawartość do folderu elementy usunięte , naciśnij klawisz ENTER.

Opróżnianie folderu Elementy usunięte

Opróżnianie folderu elementy usunięte powoduje trwałe usunięcie wszystkich znajdujących się w nim elementów.

 1. Aby przejść do folderu elementy usunięte , naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz "elementy usunięte".

 2. Naciśnij klawisze Shift + F10, Y. Usłyszysz komunikat: "Microsoft Outlook, przycisk tak".

 3. Aby trwale usunąć wszystkie elementy w folderze, naciśnij klawisz ENTER.

Usuwanie pojedynczego folderu z folderu Elementy usunięte

Jeśli nie chcesz usuwać wszystkich elementów w folderze elementy usunięte , możesz usunąć jeden folder oddzielnie.

 1. Aby przejść do folderu, który chcesz trwale usunąć, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu.

 2. Naciśnij klawisze Shift + F10, D. Usłyszysz komunikat: "Microsoft Outlook, przycisk tak".

 3. Aby trwale usunąć folder, naciśnij klawisz ENTER.

Zobacz też

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Powiększanie i pomniejszanie zawartości w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji Poczta programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj Outlook 2016 za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, aby utworzyć nowy folder i przenieść do niego elementy. Możesz również zmienić nazwy folderów, przenieść je lub usunąć.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Tworzenie nowego folderu

Możesz utworzyć nowy folder do organizowania, na przykład wiadomości e-mail, według tematu lub nadawcy.

 1. W widoku głównym Outlook Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Tabela", a następnie wybrany obecnie folder i liczba nieprzeczytanych wiadomości w folderze.

 2. Aby wybrać lokalizację nowego folderu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji.

  Jeśli na przykład chcesz utworzyć folder na tym samym poziomie co Skrzynka odbiorcza, naciskaj klawisz Strzałka w górę, aż usłyszysz "Outlook". Jeśli chcesz utworzyć folder w innym folderze, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu.

  Lokalizację folderu możesz później zmienić. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do obszaru Przenoszenie folderu.

 3. Naciśnij klawisze Shift + Command + N. Usłyszysz komunikat: "folder, folder bez tytułu". Fokus znajduje się w polu tekstowym nazwy folderu.

 4. Wpisz nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu

 1. Przejdź do wiadomości e-mail, którą chcesz przenieść do folderu.

 2. Naciśnij klawisze Shift + Command + M. Usłyszysz: "Wybierz folder".

 3. Zacznij wpisywać nazwę odpowiedniego folderu. Lista folderów zostanie zaktualizowana podczas pisania.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zmienianie nazwy folderu

 1. W widoku głównym Outlook Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Tabela", a następnie wybrany obecnie folder i liczba nieprzeczytanych wiadomości w folderze.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę folderu, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz nową nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Przenoszenie folderu

 1. Aby przejść do folderu, który chcesz przenieść, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu.

 2. Aby otworzyć menu skrótów, naciśnij klawisze Control + Opcja + Shift + M.

 3. W menu Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Przenieś folder", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz: "wpisz nazwę folderu docelowego w polu wyszukiwania".

 4. Zacznij wpisywać nazwę folderu docelowego. Lista wyników wyszukiwania zostanie zaktualizowana w trakcie pisania.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu docelowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Usuwanie folderu

Po usunięciu folder jest najpierw przenoszony do folderu Kosz w programie Outlook. Aby trwale usunąć folder, możesz opróżnić folder kosza lub oddzielnie usunąć tylko jeden folder z folderu Kosz .

Usunięcie folderu powoduje również usunięcie wszystkich jego elementów.

Przenoszenie folderu do folderu kosza

Po przeniesieniu folderu do folderu kosza nadal możesz go odzyskać, przenosząc go do innego folderu. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do obszaru Przenoszenie folderu.

 1. W widoku głównym Outlook Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Tabela", a następnie wybrany obecnie folder i liczba nieprzeczytanych wiadomości w folderze.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę folderu, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisze Command + Delete. Usłyszysz komunikat: "Usuń". Folder zostanie przeniesiony do folderu Kosz . Fokus zostanie przeniesiony do listy wiadomości.

Opróżnianie folderu kosza

Opróżnianie folderu Kosz powoduje trwałe usunięcie wszystkich znajdujących się w nim elementów.

 1. Aby przejść do folderu Kosz , naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz "Kosz".

 2. Aby otworzyć menu skrótów, naciśnij klawisze Control + Opcja + Shift + M.

 3. W menu Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "pusty folder", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz: "czy na pewno chcesz usunąć wszystkie wiadomości w tym folderze".

 4. Aby trwale usunąć zawartość folderu kosza , naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: "Usuń". Naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie jednego folderu z folderu Kosz

Jeśli nie chcesz usuwać wszystkich elementów w folderze Kosz , możesz usunąć jeden folder oddzielnie.

 1. Aby przejść do folderu, który chcesz trwale usunąć, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu.

 2. Naciśnij klawisze Command + Delete. Usłyszysz komunikat: "czy na pewno chcesz trwale usunąć wybrany folder".

 3. Aby trwale usunąć folder, naciskaj klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: "Usuń". Naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji Poczta programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj Outlook 2016 z funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu iOS, aby utworzyć nowy folder i przenieść do niego elementy.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie nowego folderu

Możesz utworzyć nowy folder do organizowania, na przykład wiadomości e-mail, według tematu lub nadawcy.

 1. Przejdź do dowolnej wiadomości e-mail, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

 2. W wiadomości e-mail szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "więcej akcji konwersacji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W menu Opcje szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "przycisk Przenieś", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby utworzyć nowy folder, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Utwórz nowy folder", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: "Tworzenie, alert, pole tekstowe, Edycja".

 5. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz nazwę nowego folderu.

 6. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "przycisk Utwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Folder zostanie utworzony, a fokus zostanie przeniesiony do okna dialogowego przenoszenie konwersacji .

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu

 1. Przejdź do wiadomości e-mail, którą chcesz przenieść do folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

 2. W wiadomości e-mail szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "więcej akcji konwersacji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W menu Opcje szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "przycisk Przenieś", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wiadomość e-mail zostanie przeniesiona do wybranego folderu.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji Poczta programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj Outlook 2016 z funkcji TalkBack, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android, aby utworzyć nowy folder i przenieść do niego elementy.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Tworzenie nowego folderu

Możesz utworzyć nowy folder do organizowania, na przykład wiadomości e-mail, według tematu lub nadawcy.

 1. Przejdź do dowolnej wiadomości e-mail, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

 2. W wiadomości e-mail szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "przycisk Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W menu Opcje szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Przenieś do folderu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: "Przenieś konwersację".

 4. Aby utworzyć nowy folder, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Utwórz nowy folder", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "Nowa nazwa folderu, pole edycji".

 5. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz nazwę folderu.

 6. Gdy skończysz, przeciągnij jeden palec na ekranie, aż usłyszysz komunikat "gotowe, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przycisk gotowa znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

  Folder zostanie utworzony i wybrany w oknie dialogowym przenoszenie konwersacji .

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu

 1. Przejdź do wiadomości e-mail, którą chcesz przenieść do folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

 2. W wiadomości e-mail szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "przycisk Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W menu Opcje szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Przenieś do folderu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: "Przenieś konwersację".

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Folder jest zaznaczony.

 5. Aby przenieść wiadomość e-mail do folderu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "przycisk OK", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: "konwersacja przeniesiona".

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji Poczta programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj Outlook w sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby utworzyć nowy folder i przenieść do niego elementy. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Możesz również zmienić nazwy folderów lub je usunąć.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Podczas korzystania z aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

 • Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zamiast komunikatu „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook” usłyszysz „Pasek narzędzi poleceń”, korzystasz już z nowej aplikacji Outlook.

W tym temacie

Wyświetlanie okienka nawigacji między folderami

Aby rozpocząć pracę z folderami w Outlook w sieci Web, należy najpierw upewnić się, że jest wyświetlane okienko nawigacji między folderami.

W widoku głównym Outlook w sieci Web Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przełącz okienko po lewej", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby włączyć lub wyłączyć okienko nawigacji. Jeśli usłyszysz komunikat "Skrzynka odbiorcza" po naciśnięciu klawisza ENTER, okienko nawigacji zostało włączone.

Tworzenie nowego folderu

Możesz utworzyć nowy folder do organizowania, na przykład wiadomości e-mail, według tematu lub nadawcy.

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "okienko nawigacji", a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowy folder, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "nowy folder", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby utworzyć podfolder w istniejącym folderze, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę folderu, do którego chcesz dodać podfolder, a następnie naciśnij klawisze Alt + Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe. W menu Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz "Utwórz nowy podfolder", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu

 1. Przejdź do wiadomości e-mail, którą chcesz przenieść do folderu.

 2. Naciskaj klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "pasek poleceń", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Przenieś do", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. W podmenu Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Porada: Jeśli folderu nie ma na liście, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Otwórz wszystkie foldery", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby go zaznaczyć.

Zmienianie nazwy folderu

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "okienko nawigacji", a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę folderu, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Alt + Shift + F10.

 3. W menu Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Zmień nazwę, element menu", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Wpisz nową nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Usuwanie folderu

Po usunięciu folder jest najpierw przenoszony do folderu elementy usunięte w programie Outlook. Aby trwale usunąć folder, możesz opróżnić folder elementy usunięte lub oddzielnie usunąć tylko jeden folder z folderu elementy usunięte .

Usunięcie folderu powoduje również usunięcie wszystkich jego elementów.

Przenoszenie folderu do folderu Elementy usunięte

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "okienko nawigacji", a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę folderu, który chcesz usunąć.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Alt + Shift + F10.

 3. W menu Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Usuń, element menu", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz komunikat: "Usuń okno dialogowe folderu".

 4. Aby przenieść folder i jego zawartość do folderu elementy usunięte , naciśnij klawisz ENTER.

Opróżnianie folderu Elementy usunięte

Opróżnianie folderu elementy usunięte powoduje trwałe usunięcie wszystkich znajdujących się w nim elementów.

 1. Aby przejść do folderu elementy usunięte , naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "okienko nawigacji", a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz: "elementy usunięte".

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Alt + Shift + F10.

 3. W menu Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "pusty folder", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz komunikat: "Usuń <numer> elementy".

 4. Aby trwale usunąć wszystkie elementy w folderze, naciśnij klawisz ENTER.

Usuwanie pojedynczego folderu z folderu Elementy usunięte

Jeśli nie chcesz usuwać wszystkich elementów w folderze elementy usunięte , możesz usunąć jeden folder oddzielnie.

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "okienko nawigacji", a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonego folderu, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz "elementy usunięte, zwinięte".

 2. Aby rozwinąć folder, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę folderu, który chcesz usunąć.

 4. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Alt + Shift + F10.

 5. W menu Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Usuń, element menu", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz komunikat: "Usuń okno dialogowe folderu".

 6. Aby trwale usunąć folder i jego zawartość, naciśnij klawisz ENTER.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji Poczta programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×