Praca z danymi arkuszy w usłudze OneDrive

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Być może znasz już sformułowanie „praca w chmurze”, ale zastanawiasz się, co ono znaczy i jaki ma związek z pracą w programie Excel. Koncepcja ta polega na udostępnianiu danych za pośrednictwem przeglądarki — dowolnej osobie, w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownicy nie muszą mieć zainstalowanego programu Excel, aby wyświetlać i edytować dane oraz wspólnie nad nimi pracować.

Wszystkie te czynności można wykonywać za pomocą aplikacji Excel Online — działającego w przeglądarce rozszerzenia programu Excel. Ta aplikacja umożliwia nawet tworzenie nowych skoroszytów za pomocą komputera, na którym nie zainstalowano programu Excel.

Skoroszyty w przeglądarce można wyświetlać i edytować na jeden z dwóch sposobów:

 • Przekazując lub tworząc nowe skoroszyty w usłudze OneDrive — bezpłatnej usłudze sieci Web służącej do przechowywania i udostępniania plików.

 • Zapisując skoroszyty w witrynie programu SharePoint, w której są zainstalowane aplikacje Office Online.

W tym artykule opisano, jak pierwsza metoda. Aby uzyskać więcej informacji na temat metody programu SharePoint zobacz Publikowanie skoroszytu w witrynie programu SharePoint.

Co to jest aplikacja Excel Online?

Excel Online jest zgodny z przeglądarką aplikacji, który służy do wyświetlania i edytowania skoroszytów programu Excel w przeglądarce. Skoroszytów i arkuszy wyglądać inaczej w Excel Online w programie Excel, a Excel Online ma znanych wygląd i działanie programu Excel. Wiele funkcji programu Excel są dostępne w Excel Online, ale nie wszystkie funkcje są obsługiwane lub działa dokładnie tak samo. Aby wprowadzić zmiany poza co można zrobić w przeglądarce, Excel Online zawiera sposób można otworzyć skoroszyt w programie Excel, a następnie zapisz go na serwerze.

Aplikacja Excel Online oferuje następujące możliwości:

 • Korzystanie z programu Excel w sieci Web    W środowisku sieci Web można korzystać ze znanych funkcji programu Excel.

 • Praca w dowolnym miejscu    Przeglądarka to wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać dostęp do skoroszytów.

 • Praca zespołowa    Członkowie zespołu mogą współpracować nad projektami bez względu na posiadaną wersję programu Excel.

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Excel Online przy użyciu usługi OneDrive

Do korzystania z aplikacji Excel Online w usłudze OneDrive potrzebne jest konto Microsoft. Zaloguj się przy użyciu tego identyfikatora, a następnie przejdź do usługi OneDrive, aby uzyskać dostęp do aplikacji Excel Online. Aby pracować nad istniejącymi skoroszytami programu Excel w aplikacji Excel Online, możesz je przekazać do usługi OneDrive.

Tworzenie identyfikatora usługi OneDrive

 1. Przejdź na stronę http://OneDrive.live.com.

 2. Kliknij pozycję Utwórz konto.

Przekazywanie istniejącego skoroszytu

Aby przekazać jeden lub więcej skoroszytów w celu używania ich w aplikacji Excel Online, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do usługi OneDrive.

 2. W obszarze Pliki kliknij folder, do którego chcesz przekazać skoroszyty.

  Foldery wyświetlane z ikoną kłódki są folderami prywatnymi. Foldery mogą być też folderami udostępnionymi lub publicznymi (internetowymi).

  Porada    Klikając pozycję Utwórz, a następnie pozycję Folder, możesz utworzyć nowy folder w celu przekazywania do niego skoroszytów.

 3. Kliknij pozycję Przekaż, aby przekazać skoroszyty, które chcesz otwierać w aplikacji Excel Online.

Tworzenie nowego skoroszytu w aplikacji Excel Online

Zamiast przekazywać skoroszyt z komputera, możesz bezpośrednio w przeglądarce dodać nowy, pusty skoroszyt do folderu usługi OneDrive.

 1. Zaloguj się do usługi OneDrive.

 2. Kliknij folder, w którym chcesz dodać nowy skoroszyt.

 3. Kliknij pozycję Utwórz, a następnie kliknij pozycję Skoroszyt programu Excel.

  Aplikacja Excel Online zostanie otwarta w trybie edycji.

  Porada    Wprowadzonych zmian nie trzeba zapisywać, ponieważ aplikacja Excel Online automatycznie zapisuje skoroszyt podczas pracy. W przypadku wprowadzenia niepożądanych zmian użyj polecenia Cofnij (lub naciśnij klawisze CTRL+Z).

Wyświetlanie danych arkuszy w aplikacji Excel Online

Po otwarciu skoroszytu w aplikacji Excel Online w trybie przeglądania możesz wyświetlać dane arkuszy i wchodzić z nimi w interakcje, co ułatwia interpretowanie danych. Możesz na przykład sortować i filtrować dane w kolumnach lub rozwijać tabele przestawne, aby wyświetlać dodatkowe szczegóły i trendy danych. Aby modyfikować dane, należy otworzyć skoroszyt w trybie edycji.

 1. Zaloguj się do usługi OneDrive.

 2. Kliknij folder zawierający skoroszyt, który chcesz wyświetlić.

 3. Kliknij skoroszyt, który chcesz wyświetlić.

Edytowanie danych arkuszy w aplikacji Excel Online

Gdy pracujesz nad skoroszytem aplikacji Excel Online w trybie edycji, możesz zmieniać dane, wprowadzać i edytować formuły oraz stosować podstawowe formatowanie w celu wyróżnienia określonych danych.

 1. Zaloguj się do usługi OneDrive.

 2. Kliknij folder zawierający skoroszyt, który chcesz edytować.

 3. Kliknij skoroszyt, który chcesz zmienić.

Aplikacja Excel Online zostanie otwarta w trybie edycji.

Aby podczas edytowania arkusza wprowadzić zaawansowane zmiany, które nie są obsługiwane w aplikacji Excel Online, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Otwórz w programie Excel.

 2. W programie Excel wprowadź odpowiednie zmiany.

 3. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz.

  Skoroszyt zostanie automatycznie zapisany w folderze usługi OneDrive.

Współpraca nad danymi arkuszy z innymi osobami przy użyciu aplikacji Excel Online

Aby jednocześnie pracować nad skoroszytem z innymi osobami, możesz udostępnić im ten skoroszyt. Ta funkcja jest przydatna w przypadku skoroszytów wymagających wprowadzania danych, takich jak projekt grupowy lub arkusz zapisów. Nie trzeba już rozsyłać skoroszytu pocztą e-mail ani czekać, aż współpracownik przekaże informacje z powrotem na serwer.

 1. Zaloguj się do usługi OneDrive.

 2. Kliknij folder zawierający skoroszyt, który chcesz udostępnić.

  Uwaga    Pozostałe osoby będą mogły uzyskać dostęp do całej zawartości wybranego folderu, ponieważ nie można przyznać uprawnień tylko do poszczególnych skoroszytów. Aby określone skoroszyty pozostały prywatne, użyj jednego lub kilku folderów na skoroszyty prywatne i utwórz osobny folder na skoroszyty przeznaczone do udostępnienia.

 3. Kliknij pozycję Udostępnij.

 4. Zaproś osoby, którym chcesz udostępnić plik.

 5. Kliknij pozycję Udostępnij.

 6. Wróć do folderu i kliknij odpowiedni skoroszyt.

  Gdy dowolny użytkownik kliknie wysłane mu łącze i zacznie pracować nad arkuszem w trybie edycji, będzie można zobaczyć wprowadzane przez niego zmiany.

  Uwaga    Jeśli różne osoby (w tym Ty) wprowadzą zmiany w tej samej komórce, zostanie wyświetlona ostatnia zmiana.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×