Praca budżetowa, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Praca budżetowa są używane do wprowadzania lub przeglądania pracy budżetowej dla pracy budżetowej i zasobów materiałowych. Zasoby budżetowe są przydzielone tylko do zadanie sumaryczne projektu. Pola Praca budżetowa umożliwia porównanie bieżącej pracy budżetowej z planowaną pracą dla projektu.

Istnieje kilka kategorii pól Praca budżetowa.

Praca budżetowa (pole zadania)

Typ danych     Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po przydzieleniu zasobu pracy lub zasobu materiałowego będącego zasobem budżetowym do zadania sumarycznego projektu, a następnie po wpisaniu ilości pracy dla przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu program Microsoft Office Project 2007 rzutuje całkowitą kwotę do zadania sumarycznego projektu.

Te informacje można przejrzeć budżet ogólny pracy informacje dotyczące projektu. Jeśli projekt jest częścią projekt główny lub w portfelu projektów, informacji o projekcie budżetu podsumowanie pracy można porównaniu i analizowane w odniesieniu do innych projektów. Zadanie sumaryczne projektu głównego projektu zawiera wartość pracy rzutowane własnej zasoby budżetowe plus suma zasoby budżetowe jego podprojektów.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Praca budżetowa do widoku zadania i wyświetl zadanie sumaryczne projektu, jeśli chcesz przejrzeć całkowity budżet pracy dla zasobów pracy i zasobów materiałowych. Po rozpoczęciu śledzenia postępu w planie projektu można użyć pola Praca budżetowa, aby porównać pracę budżetową z pracą rzeczywistą.

Przykład    Po utworzeniu projektu w oparciu o szacowaną liczbę 5000 godzin dla trzech pełnoetatowych odpowiedników zasobów pracy tworzysz zasób „Zatrudnienie” będący zasobem pracy i określasz go jako zasób budżetowy. Przypisujesz zasób „Zatrudnienie” do zadania sumarycznego projektu, a następnie wprowadzasz liczbę 5000 godzin w widoku Obciążenie zadaniami. W trakcie prac wprowadzasz faktyczne informacje o postępie planu projektu. Możesz porównywać wszelkie rozbieżności między pracą planowaną a rzeczywistą w celu analizowania, czy harmonogram jest dotrzymywany, czy trzeba wprowadzić korekty.

Uwagi    Pole Praca budżetowa przedstawia informacje na temat zasobów pracy i zasobów materiałowych, ale nie na temat zasoby kosztowe. Aby wyświetlić informacje na temat kosztu budżetowego dla zasobów kosztowych przypisanych do zadania sumarycznego projektu, dodaj pole Koszt budżetowy do arkusza zadań.

Aby wyświetlić zadanie sumaryczne projektu, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Widok zaznacz pole wyboru Pokaż zadanie sumaryczne projektu.

Praca budżetowa (pole zasobu)

Typ danych     Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po przydzieleniu zasobu pracy lub zasobu materiałowego będącego zasobem budżetowym do zadania sumarycznego projektu, a następnie po wpisaniu ilości pracy dla zasobu w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu program Microsoft Office Project 2007 kopiuje całkowitą ilość do pola zasobu Praca budżetowa.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Praca budżetowa do widoku zasobów, jeśli chcesz przejrzeć budżet pracy dla zasobów pracy lub zasobów materiałowych lub porównać budżety pracy różnych zasobów.

Przykład    Po utworzeniu projektu w oparciu o szacowaną liczbę 5000 godzin dla trzech pełnoetatowych odpowiedników zasobów pracy tworzysz zasób „Zatrudnienie” będący zasobem pracy i określasz go jako zasób budżetowy. Przypisujesz zasób „Zatrudnienie” do zadania sumarycznego projektu, a następnie wprowadzasz liczbę 5000 godzin w widoku Obciążenie zadaniami. Po dodaniu pola Praca budżetowa do arkusza zasobów można zobaczyć, że zasób kosztowy „Podróże” odzwierciedla budżet o wartości 5000 godzin.

Uwagi    Pole Praca budżetowa przedstawia informacje na temat zasobów pracy i zasobów materiałowych, ale nie na temat zasoby kosztowe. Aby wyświetlić informacje na temat kosztu budżetowego dla zasobów kosztowych przypisanych do zadania sumarycznego projektu, dodaj pole Koszt budżetowy do arkusza zasobów.

Praca budżetowa (pole przydziału)

Typ danych     Czas trwania

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca budżetowa do widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, należy podać pracy budżetowej w pracy lub zasoby materiałowe przydziałów lub gdy chcesz porównać budżetowego pracy zasobów ze sobą.

Przykład    Po utworzeniu projektu w oparciu o szacowaną liczbę 5000 godzin dla trzech pełnoetatowych odpowiedników zasobów pracy tworzysz zasób „Zatrudnienie” będący zasobem pracy i określasz go jako zasób budżetowy. Przydzielasz zasób „Zatrudnienie” do zadania sumarycznego projektu. Możesz teraz wprowadzić wielkość ryczałtową pracy budżetowej o wartości 5000 godzin w arkuszu znajdującym się w widoku Obciążenie zadaniami.

Uwagi    Pole Praca budżetowa może być używane do wprowadzania informacji na temat zasobów pracy i zasobów materiałowych, ale nie na temat zasoby kosztowe. Aby wprowadzić ryczałtowy koszt budżetowy dla zasobu kosztowego przydzielonego do zadania sumarycznego projektu, dodaj pole Koszt budżetowy według planu bazowego do arkusza w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu i wpisz w nim koszt.

Praca budżetowa (okresowe pole zadania)

Typ danych     Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Gdy przydzielanie pracy lub zasób materiałowy, który jest zasób budżetowy do zadania sumarycznego projektu, a następnie wprowadź ilość pracy zasobu albo widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, Microsoft Office Project 2007 z rozwiniętymi informacjami Suma w dół do poziomu zadania.

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zadaniami w menu Format kliknij polecenie Style szczegółów. Aby wyświetlić pole Praca budżetowa w okresowej części widoku, przenieś pole Praca budżetowa do pola Pokaż te pola. Spowoduje to wyświetlenie rozłożonego w czasie podziału pracy budżetowej dla zadania sumarycznego projektu.

Przykład    Po utworzeniu projektu w oparciu o szacowaną liczbę 5000 godzin dla trzech pełnoetatowych odpowiedników zasobów pracy tworzysz zasób „Zatrudnienie” będący zasobem pracy i określasz go jako zasób budżetowy. Przypisujesz zasób „Zatrudnienie” do zadania sumarycznego projektu, a następnie wprowadzasz liczbę 5000 godzin w widoku Obciążenie zadaniami. W trakcie prac wprowadzasz faktyczne informacje o postępie planu projektu. Możesz porównywać wszelkie rozbieżności między pracą planowaną a rzeczywistą w celu analizowania, czy harmonogram jest dotrzymywany, czy trzeba wprowadzić korekty.

Uwagi    Pole Praca budżetowa przedstawia informacje na temat zasobów pracy i zasobów materiałowych, ale nie na temat zasoby kosztowe. Aby wyświetlić informacje na temat okresowego kosztu budżetowego dla zasobów kosztowych przypisanych do zadania sumarycznego projektu, dodaj pole Koszt budżetowy do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami.

Praca budżetowa (okresowe pole zasobu)

Typ danych     Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Gdy przydzielanie pracy lub zasób materiałowy, który jest zasób budżetowy do zadania sumarycznego projektu, a następnie wprowadź wartość pracy budżetowej dla zasobu albo widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, Microsoft Office Project 2007 z rozwiniętymi informacjami w dół łączną do zasobów z danymi okresowymi poziom.

Zalecane zastosowania    W widoku Użycie zasobu w menu Format kliknij polecenie Style szczegółów. Aby wyświetlić pole Praca budżetowa w okresowej części widoku, przenieś pole Praca budżetowa do pola Pokaż te pola. Spowoduje to wyświetlenie rozłożonego w czasie podziału pracy budżetowej dla zasobów budżetowych zadania sumarycznego projektu.

Przykład    Po utworzeniu projektu w oparciu o szacowaną liczbę 5000 godzin dla trzech pełnoetatowych odpowiedników zasobów pracy tworzysz zasób „Zatrudnienie” będący zasobem pracy i określasz go jako zasób budżetowy. Przypisujesz zasób „Zatrudnienie” do zadania sumarycznego projektu, a następnie wprowadzasz liczbę 5000 godzin w widoku Obciążenie zadaniami. W trakcie prac wprowadzasz faktyczne informacje o postępie planu projektu. Możesz porównywać wszelkie rozbieżności między planowanymi okresowymi pracami a faktycznymi okresowymi pracami w celu analizowania, czy harmonogram jest dotrzymywany, czy trzeba wprowadzić korekty.

Uwagi    Pole Praca budżetowa przedstawia informacje na temat zasobów pracy i zasobów materiałowych, ale nie na temat zasoby kosztowe. Aby wyświetlić informacje na temat okresowego kosztu budżetowego dla zasobów kosztowych przypisanych do zadania sumarycznego projektu, dodaj pole Koszt budżetowy do okresowej części widoku Użycie zasobu.

Praca budżetowa (okresowe pole przydziału)

Typ danych     Czas trwania

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu w menu Format kliknij polecenie Style szczegółów. Aby wyświetlić pole Praca budżetowa w okresowej części widoku, przenieś pole Praca budżetowa do pola Pokaż te pola. Możesz teraz wprowadzać lub przeglądać rozłożoną w czasie pracę budżetową dla przydziału.

Przykład    Po skonstruowaniu projekcie w oparciu o szacowany 5000 godzin na trzy zasobów pełnym wymiarze czasu pracy równoważne tworzenie "Staffing" jako zasób pracy i identyfikacji jako zasób budżetowy. Zasób "Staffing" przydzielić zadanie sumaryczne projektu. Teraz możesz wprowadzić okresowej lub kwoty rozkładem pracy w grafiku widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu dla przydziału "Staffing" na zadanie sumaryczne projektu.

Uwagi    Pole Praca budżetowa może być używane do wprowadzania informacji okresowych na temat zasobów pracy i zasobów materiałowych, ale nie na temat zasoby kosztowe. Aby wprowadzić informacje na temat okresowego kosztu budżetowego dla zasobu kosztowego przydzielonego do zadania sumarycznego projektu, dodaj pole Koszt budżetowy do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu i wpisz w nim koszt.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×