Przejdź do głównej zawartości

Pozostała praca w nadgodzinach, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Pozostała praca w nadgodzinach umożliwiają wyświetlanie pozostałej zgodnie z harmonogramem pracy w nadgodzinach.

Istnieje kilka kategorii pól Pozostała praca w nadgodzinach.

Typ danych    Czas trwania

Pozostała praca w nadgodzinach (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W przypadku zadania wartość w polu Pozostała praca w nadgodzinach to suma całej pozostałej pracy w nadgodzinach wszystkich zasobów przydzielonych do danego zadania.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostała praca w nadgodzinach do arkusza zadań umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie informacji o pozostałej pracy w nadgodzinach.

Przykład    Powstała potrzeba sprawdzenia, ile pracy w nadgodzinach pozostało do wykonania w związku z zadaniem „Pisanie oferty”. W tym celu do widoku Arkusz zadań można dodać pole Pozostała praca w nadgodzinach.

Pozostała praca w nadgodzinach (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Pozostała praca w nadgodzinach zasobu to suma całej pozostałej pracy w nadgodzinach dla wszystkich przydziałów zasobu.

Zalecane zastosowania    Pole Pozostała praca w nadgodzinach należy dodać do arkusza zasobów, aby wyświetlać lub filtrować informacje o pozostałej pracy w nadgodzinach.

Przykład    Zespół dużo pracował w nadgodzinach przez ostatni miesiąc. Należy sprawdzić, ile pozostałej pracy w nadgodzinach zaplanowano według harmonogramu, aby zobaczyć, czy można usprawiedliwić zatrudnienie dodatkowego personelu tymczasowego w dalszej części projektu. Pole Pozostała praca w nadgodzinach należy dodać do widoku Arkusz zasobów, aby sprawdzić ilość pozostałej pracy w nadgodzinach zaplanowanej dla zasobów według harmonogramu.

Pozostała praca w nadgodzinach (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Podczas planowania harmonogramu pracy w nadgodzinach dla danego przydziału, dopóki nie wykonano żadnej pracy w nadgodzinach, pole Pozostała praca w nadgodzinach zawiera tę samą wielkość, co pole Praca w nadgodzinach według harmonogramu. Po wykonaniu rzeczywistej pracy w nadgodzinach program Microsoft Office Project oblicza pozostałą pracę w nadgodzinach według następującego wzoru:

Pozostała praca w nadgodzinach = Praca w nadgodzinach – Rzeczywista praca w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostała praca w nadgodzinach do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia edycję, wyświetlanie lub filtrowanie informacji o pozostałej pracy w nadgodzinach przydziałów. Edytując pole Pozostała praca w nadgodzinach danego przydziału, można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę nadgodzin potrzebnych do wykonania zadania.

Przykład    Na przydzielone Krzysztofowi zadanie „Pisanie oferty” przewidziano w harmonogramie 8 nadgodzin. Krzysztof poinformował, że do wykonania tego zadania będą potrzebne dodatkowe 4 nadgodziny. Można dodać pole Pozostała praca w nadgodzinach do widoku Obciążenie zadaniami i edytować je, zwiększając o 4 pozostałą pracę w nadgodzinach danego przydziału.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×