Poznawanie programu Skype dla firm

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli już używasz programu Skype pozostawanie w kontakcie ze znajomych i rodziny zmierzyć nieobecności w pracy, będzie zwiększenie dodatku i uproszczenia Skype dla firm tam, gdzie jest ułatwia znajdowanie i łączenie się ze współpracownikami. I mogą używać urządzeń masz już do osiągnięcia firmy za pośrednictwem klasy korporacyjnej, bezpiecznych i zarządzanymi platformy.

Nowy wygląd i działanie

Jeśli regularnie używasz komercyjnej wersji programu Skype, Skype dla firm będzie wydawać się dobrze znany: lista kontaktów, wskaźniki obecności, przyciski i ikony, a nawet dźwięki aplikacji powinny sprawić, że poczujesz się, jak u siebie. Dowiedz się więcej.

Zrzut ekranu przedstawiający okno programu Skype dla firm podczas wyszukiwania kontaktu do dodania.

Oczywiście wszystkie podstawowe funkcje programu Lync są nadal dostępne — takie jak przyciski szybkich akcji, które pozwalają wysłać wiadomość błyskawiczną lub zadzwonić do kontaktu (i nie tylko) za pomocą zaledwie jednego kliknięcia lub naciśnięcia.

Szybkie menu programu Skype dla firm z aktywną ikoną wiadomości błyskawicznych.

Uproszczone rozłożenie kontrolek i menu w oknie spotkania programu Skype ułatwia znalezienie potrzebnego polecenia. W oknie konwersacji tekst rozmowy jest sformatowany, dzięki czemu można łatwo zobaczyć, kto mówi, a konwersacje na kartach pozwalają śledzić kilka dyskusji jednocześnie.

Zrzut ekranu przedstawiający otwarte menu Udostępnij zawartość.

Jeśli kiedykolwiek ktoś wysłał Ci plik podczas konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, to kolejną funkcją nowego wyglądu i działania programu Skype dla firm, którą docenisz, jest podgląd transferu plików. Gdy ktoś wyśle Ci plik, wybierz pozycję Pobierz w oknie wiadomości błyskawicznych, aby zaktualizować ikonę pliku, lub kliknij prawym przyciskiem myszy albo naciśnij i przytrzymaj, aby przesłać go dalej, wyświetlić jego podgląd lub usunąć go.

Zrzut ekranu przedstawiający okno komunikatora z przychodzącym załącznikiem.

Nawiązywanie połączenia za pomocą programu Skype dla firm przy użyciu telefonu stacjonarnego

Ważne: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Twoja organizacja ma program Skype dla firm Server 2015.

Jeśli masz telefon w usłudze Office 365 telefon stacjonarny i z działem INFORMATYCZNYM skonfigurował ją do działania z Skype dla firm, które można wyszukiwać osoby w Twojej organizacji i połączeń miejsce do nich w interfejsie użytkownika Skype dla firm podczas audio dla przepływów połączenia za pośrednictwem standardowej telefonu stacjonarnego telefon. Można także umieścić połączeń w kliencie Skype dla firm za pomocą dowolnego telefonu najbliższym (na przykład mobile, domu lub hotel telefonu). Osoba, której dzwonisz widzi swój numer telefonu, tak, jakby były wywoływanie numeru telefonu głównym Twojej firmy. Po wprowadzeniu Skype dla firm połączeń z dźwiękiem kierowane przez telefon, zostanie wyświetlony komunikat doskonałe audio plus:

 • wiadomości błyskawiczne — umożliwiające na przykład szybkie skopiowanie i wklejenie udostępnianego adresu URL;

 • udostępnianie aplikacji i pulpitu — dzięki czemu można łatwo pokazać, opisać i wyjaśnić różne kwestie oraz przedyskutować problemy z wykorzystaniem elementów wizualnych;

 • załączniki — umożliwiające wysyłanie plików do innej osoby bez opuszczania programu Skype dla firm.

Diagram procesu połączenia z numeru służbowego

Administratorzy serwera włączają i konfigurują tę funkcję dla przedsiębiorstwa. Użytkownicy końcowi mają ograniczone możliwości konfiguracji, które obejmują włączanie i wyłączanie funkcji dla ich indywidualnego konta (gdy jest ona włączona na poziomie przedsiębiorstwa) oraz ustawianie numeru telefonu, pod który ma dzwonić program Skype dla firm. Jeśli numer został ustawiony i zablokowany przez administratora, opcje połączeń wychodzących będą niedostępne.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Obsługa połączeń z wyróżnioną sekcją Połączenia wychodzące

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie programu Skype dla firm z wykorzystaniem telefonu systemu w usłudze Office 365 telefon stacjonarny do obsługi dźwięku

Integracja z katalogiem Skype’a

Ważne: Ta funkcja wymaga:

 • programu Skype dla firm Server 2015 lub Skype dla firm Online Logo programu Skype dla firm

 • interfejsu użytkownika programu Skype dla firm — brak obsługi w programie Lync

 • najnowszej wersji programu Skype Logo programu Skype .

Użytkownicy programu Skype dla firm mogą łączyć się przez Internet z setkami milionów użytkowników programu Skype bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika programu Skype dla firm. Pierwszym krokiem jest wyszukanie kontaktów.

 1. W polu wyszukiwania w widoku Kontakty okna głównego programu Skype dla firm wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu stacjonarnego (jeśli kontakt jest z Twojej organizacji). Podczas wpisywania wyniki wyszukiwania zaczną się pojawiać poniżej pola wyszukiwania, a karty zmienią się z Grupy, Status, Relacje i Nowy:

  Gdy pole wyszukiwania programu Skype dla firm jest puste, dostępne są karty Grupy, Stan, Relacje i Nowy.

  na Moje kontakty i Katalog Skype’a:

  Po rozpoczęciu wpisywania tekstu w polu wyszukiwania programu Skype dla firm poniższe karty zmieniają się na Moje kontakty i Katalog Skype.

 2. Jeśli osoba, której szukasz, jest w Twojej organizacji, pozostań na karcie Moje kontakty (jest to karta domyślna). Po wybraniu karty Moje kontakty program Skype dla firm będzie wyszukiwał w książce adresowej organizacji.

  Jeśli osoba, której szukasz jest w Twojej organizacji, ale wiadomo, że mają konto Skype, kliknij kartę katalog Skype'a, aby wyszukać je między miliony tam użytkowników programu Skype. Informacje o ich Skype nazwy i lokalizacji pomaga szybko zawęzić kryteria wyszukiwania. Można także wyszukiwać przy użyciu jej adres e-mail lub konta Microsoft (na przykład JohnDoe@outlook.com).

  Uwaga: Administrator włącza lub wyłącza funkcję wyszukiwania w Katalogu Skype’a zgodnie z zasadami wyszukiwania organizacji. Jeśli nie widzisz karty Katalog Skype’a, takiej jak przedstawiona na zrzucie ekranu powyżej, nie możesz wyszukiwać użytkowników programu Skype.

Podczas wyszukiwania kontaktów w katalogu Skype’a możesz dodawać je do listy kontaktów, prowadzić konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych, wyświetlać informacje o obecności i nawiązywać połączenia audio lub wideo. Pamiętaj, że katalog Skype’a zawiera tylko informacje o kontaktach dla użytkowników programu Skype, a nie dla użytkowników programu Skype dla firm. Użytkownik programu Skype, który chce dodać użytkownika programu Skype dla firm do swojej listy kontaktów, musi użyć pełnego adresu e-mail tego użytkownika programu Skype dla firm, na przykład Jan@contoso.com.

Monitor rozmowy

Monitor rozmowy to popularna funkcja programu Skype, która teraz jest dostępna w programie Skype dla firm. Monitor rozmowy pozwala na przechodzenie między pełnym oknem programu Skype dla firm wtedy, gdy aktywnie uczestniczysz w połączeniu, a kompaktową wersją, która pozwala nadal monitorować postęp połączenia — oraz wyciszyć lub zakończyć połączenie — gdy skupiasz się na innych zadaniach.

Kompaktowe okno Monitor rozmowy pojawia się podczas połączenia audio lub wideo, gdy tylko zostanie zminimalizowane główne okno konwersacji. Aby ponownie pokazać pełne okno konwersacji, wystarczy dwukrotnie kliknąć lub nacisnąć Monitor rozmowy.

Zrzuty ekranu pełnych okien i zminimalizowanego okna programu Skype dla firm

Oceń moją rozmowę

Funkcja Oceń moją rozmowę pozwala administratorom programu Skype dla firm Server 2015 na zbieranie danych dotyczących połączenia, uzyskiwanie dostępu do standardowych raportów i eksportowanie surowych danych do dalszej analizy. Użytkownicy są proszeni o wypełnienie ankiety po zakończeniu połączenia.

Zrzut ekranu okna dialogowego oceny jakości połączenia

Raporty funkcji Oceń moją rozmowę nie są obecnie dostępne dla administratorów dzierżawy programu Skype dla firm Online.

Szybki dostęp do opcji sterowania połączeniami

Dostęp do konsoli wybierania numerów i połączenia znacznie zwiększona kontrolek. Do nawiązywania połączeń z plany w usłudze Office 365 połączeń kontrolki konsoli wybierania numerów i połączenia są widoczne w trakcie połączenia. W przypadku innych połączeń kontrolki konsoli wybierania numerów i połączenia są dostępne za pomocą jednego kliknięcia.

Porównanie kontrolek połączenia w przypadku połączeń PSTN i innych niż PSTN

Emotikony

Teraz Skype dla firm zawiera ten sam zestaw emotikonów, co wersja programu Skype dla konsumentów. Możesz wyłączyć emotikony w programie Skype dla firm, przechodząc do pozycji Opcje > Wiadomości błyskawiczne. Nie są dostępne żadne ustawienia serwera.

Zrzut ekranu przedstawiający dostępne emotikony i kontrolkę umożliwiającą ich włączanie i wyłączanie

Program Skype dla firm jest teraz na komputerze Mac

Skype dla firm dla komputerów Mac spotkania

udostępnia Skype dla firm na komputerze Mac
możesz nowym, odświeżonym interfejsie
uproszczony kontrolki, i
niektórych wspaniałymi, nowymi dodatkami.

Nowy wygląd i działanie

Jeśli jesteś użytkownikiem zwykła komercyjnej wersji programu Skype, a następnie Skype dla firm dla komputerów Mac będzie wydawać się dobrze znany: zdjęcie, wskaźnik obecności i łatwy w użyciu przyciski i ikony spowoduje, że poczujesz się w domu.

Okno główne programu Skype dla firm na komputerach Mac

Ulepszone spotkania środowiska

Funkcja łatwe sprzężenia jednym kliknięciem, wideo na pełnym ekranie i możliwości wybrania widoku ułatwienia spotkań jest bardziej płynna oraz łatwiejsza niż kiedykolwiek.

 • Dołącz jednym kliknięciem    Zobacz harmonogramu dla dziś i jutro, Wyświetl podgląd szczegółów spotkania i przyłączyć bezpośrednio z poziomu karty spotkań.

 • Akcje na spotkanie    Łatwe wyciszanie, Dodawanie uczestników, za pomocą wiadomości Błyskawicznych Twoich współpracowników i udostępnianie i wyświetlanie pulpitu.

 • Kontakty    Nigdy nie było łatwiejsze znajdowanie i dodawanie kontaktów. Połączenie, rozmowy i udostępnianie pulpitu w bardzo proste.

 • Grupy    Dodawanie lub usuwanie grupy kontaktów i list dystrybucyjnych. Po wysłaniu wiadomości do grupy kontaktów lub DL wszystkich w tej grupie otrzymuje wiadomości. (Dotyczy użytkownikom Skype dla firm Online i Skype dla firm Server 2015 z aktualizacji grudnia 2016 lub nowszy).

 • Rozmowy    Nawiązywanie połączenia z kontaktami w czasie rzeczywistym i w momencie powiadomienie za pomocą wiadomości Błyskawicznych.

 • Prowadzenie rozmów historii    Znajdowanie poprzedniej konwersacji i dołączyć go konwersacji w dowolnym momencie.

 • Obecności    Poinformuj osoby wiedzieć, że jest dostępny, a także wyświetlać czy osoby uczestniczą w trybie offline lub online i czy jest zajęty, w trakcie spotkania lub dostępne.

 • Notatek osobistych    Dodaj wiadomość do Twojego statusu obecności, aby przekazać więcej informacji na temat co robisz.

 • Klip wideo    Pełny ekran i wideo HD lepiej spotkania.

 • Grupa wideo nawiązywania połączeń    Wyświetlić maksymalnie czterech uczestników spotkania w oknie spotkania w tym samym czasie, lepszą jakość wideo, inteligentne przejść z osób prowadzących i uczestników, a także możliwość udostępniania zawartości

 • Połączenia    Zarządzać wszystkimi aspektami telefonicznej z pocztą głosową, nieodebranych połączeniach dzienniki połączeń, przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie.

 • Ułatwienia dostępu    Ulepszone klawiatury nawigacji, zgodności czytników ekranu i ulepszenia wizualne zwiększyć Skype dla firm na komputerze Mac przyjaźniejszej dla wszystkich osób.

Inne możliwości dobre zostanie dodane później

Nowe funkcje będą dostępne w nadchodzących miesiącach, łącznie z trybu offline wiadomości, udostępnianie ekranu oparte na klip wideo, udostępnianie aplikacji i spotkania nagrywania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Co nowego w programie Skype dla firm i znane problemy .

Zobacz też

Pomoc programu Skype dla firm

Instalowanie programu Skype dla firm

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×