Poznawanie planu w usłudze Project Online i poruszanie się po nim za pomocą czytnika zawartości ekranu

Poznawanie planu w usłudze Project Online i poruszanie się po nim za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Korzystaj z Project Online za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby eksplorować i nawigować po elementach ekranu w przewodniku. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

  • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

  • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

  • Podczas korzystania z aplikacji Project Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Project Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Project Online.

Poruszanie się po planie

Aby przechodzić między głównymi elementami planu, naciśnij klawisze CTRL + F6 (do przodu) lub Shift + Ctrl + F6 (do tyłu).

Fokus przechodzi przez następujące główne elementy:

  • Początek paska narzędzi nawigacji, który zawiera przyciski uruchamianie aplikacji, Office 365 i ustawienia użytkownika.

  • Wiersz nazwy przewodnika, w którym znajdują się przyciski powiększenie, Filtr, Przejdź do datyi uczestników .

  • Pasek poleceń, który zawiera przyciski Dodaj wiersz i Dodaj klucz , a także przyciski specyficzne dla kontekstu odnoszące się do aktualnie zaznaczonego elementu w przewodniku.

  • Zawartość przewodnika w formacie tabeli.

Aby nawigować wewnątrz paska narzędzi lub do wiersza nazwy, naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu). Aby zaznaczyć element w elemencie, naciśnij klawisz ENTER.

Aby nawigować po zawartości mapy, naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab, aby przechodzić między regionami tabeli. Aby wybrać obszar tabeli, naciśnij klawisz ENTER lub spacja i przechodzenie między elementami w zaznaczonym regionie, naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie przewodnika w usłudze Project Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Project Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Project dla użytkowników domowych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×