Poznawanie obszaru roboczego programu PowerPoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Obszar roboczy, czyli widok normalny jest ułatwia odnajdowanie i korzystać z funkcji Microsoft PowerPoint 2010.

Ten artykuł zawiera instrukcje krok po kroku ułatwiające przygotowanie do tworzenia prezentacji z PowerPoint 2010.

Uwagi: 

Krok 1: Otwórz program PowerPoint

Po uruchomieniu programu PowerPoint zostanie otwarty w widok o nazwie Widok normalny, miejsce, w którym można tworzyć i pracować na slajdach.

Uwagi: 

  • PowerPoint 2010 jest już uruchomiony, Zapisz i zamknij wszystkie otwarte prezentacje, a następnie zamknij i uruchomić ponownie PowerPoint 2010.

  • Jeśli PowerPoint 2010 nie jest już uruchomiony, uruchom go.

Obszar roboczy (czyli widok normalny) programu PowerPoint 2010 z czterema oznaczonymi obszarami
Obraz programu PowerPoint 2010 w widoku normalnym z kilkoma oznaczonymi elementami.

1. W okienku Slajd można pracować bezpośrednio nad poszczególnymi slajdami.

2. kropkowane obramowanie identyfikowanie symbole zastępcze, miejsce, w którym można wpisać tekst lub wstawiać obrazy, wykresy i inne obiekty.

3. na karcie Slajdy zawiera wersję miniatura każdego slajdu pełnego rozmiaru wyświetlane w okienku slajd. Po dodaniu pozostałych slajdów, możesz kliknąć miniaturę na karcie Slajdy, aby wprowadzić slajdów są wyświetlane w okienku slajd. Lub możesz przeciągnąć miniatury, aby zmienić kolejność slajdów w prezentacji. Można także dodawać lub usuwać slajdów na karcie Slajdy.

4. w okienku notatek możesz wpisać uwagi dotyczące bieżącego slajdu. Możesz rozpowszechnianie notatek odbiorcom lub wyświetlanie notatek w widoku prezentera, podczas prowadzenia prezentacji.

Krok 2: Rozpoczynanie od pustej prezentacji

Domyślnie PowerPoint 2010 dotyczy szablon pustą prezentację, która jest wyświetlana na poprzedniej ilustracji, nowych prezentacji. Pustej prezentacji jest najprostszym i najbardziej ogólnego szablonów programu PowerPoint 2010, a szablon warto korzystać podczas pierwszego uruchomienia do pracy z programem PowerPoint.

Aby utworzyć nową prezentację, oparty na szablonie pustą prezentację, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik.

  1. Wskaż pozycję Nowy i w obszarze Dostępne szablony i motywy wybierz pozycję Pusta prezentacja.

  2. Kliknij przycisk Utwórz.

Krok 3: Dopasowywanie rozmiaru okienka notatek

Otwarty szablon pustej prezentacji, niewielkiej części okienka notatek jest widoczny. Aby wyświetlić większą część okienka notatek, dzięki czemu będziesz mieć więcej miejsca na wpisywanie w nim, wykonaj następujące czynności:

  1. Wskaż górną krawędź okienka notatek.

  2. Gdy wskaźnik przybierze kształt Poziomy pasek podziału , przeciągnij krawędź w górę, aby wprowadzić kilka więcej miejsca na notatki prelegenta, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Obszar roboczy z okienkiem notatek po zmianie rozmiaru

Należy zauważyć, że slajd w okienku slajd automatycznie dopasowany do jej rozmiaru dostępnego miejsca.

Krok 4: Tworzenie prezentacji

Teraz, gdy już przygotowane obszar roboczy do użycia, możesz przystąpić do dodawania tekstu, kształtów, obrazów, animacji, (i inne slajdy zbyt) do prezentacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia podstawowej prezentacji od początku do końca, zobacz podstawowe zadania związane z tworzeniem prezentacji programu PowerPoint.

W górnej części ekranu nie są trzy przyciski, które mogą być przydatne po rozpoczęciu pracy:

  • Cofanie Obraz przycisku , które cofa Ostatnia zmiana. (Aby wyświetlić etykietka ekranowa o akcji można cofnąć, umieść wskaźnik myszy na przycisku. Aby wyświetlić menu innych ostatnich zmian, które mogą być również cofnąć, kliknij strzałkę po prawej stronie cofnąć Obraz przycisku .) Możesz również cofnąć zmiany, naciskając klawisze CTRL + Z.

  • Wykonaj ponownie Obraz przycisku lub Powtórz Obraz przycisku , powtarza lub wykonuje ponownie ostatniej zmiany, w zależności od czynności, które wcześniej wykonywane. (Aby wyświetlić etykietkę ekranową, o tym, które będą powtarzane lub ponownego wykonania wybranych akcji, umieść wskaźnik myszy na przycisku). Możesz również Powtórz lub ponowne wprowadzanie zmiany, naciskając klawisze CTRL + Y.

  • Pomoc programu Microsoft Office PowerPoint Obraz przycisku , który powoduje otwarcie okienka Pomocy programu PowerPoint. Pomoc można też otworzyć, naciskając klawisz F1.

Porada: Czy wiesz, że możesz dodać więcej przycisków do ten obszar w górnej części ekranu? Obszar w górnej części ekranu nosi nazwę paska narzędzi Szybki dostęp. Możesz dodać inne często używane polecenia do paska narzędzi ułatwiających je szybko znaleźć. Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania lub usuwania poleceń z paska narzędzi Szybki dostęp, zobacz temat Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×