Poziomy zabezpieczeń formularzy programu InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Model zabezpieczeń dla programu Microsoft Office InfoPath dotyczy strefy zabezpieczeń i poziomu ustawień w programie Internet Explorer. Te funkcje zabezpieczeń pozwalają chronić formularzy użytkowników i komputerach z niebezpieczny operacji, takich jak uzyskiwanie dostępu do danych lub wysyłanie do źródła, które nie jest zaufany.

W tym artykule

Poziomy zabezpieczeń formularzy

Dodatkowe funkcje zabezpieczeń formularzy

Strefy zabezpieczeń programu Internet Explorer i poziomów

Poziomy zabezpieczeń formularzy

Program InfoPath udostępnia trzy poziomy zabezpieczeń formularzy: ograniczone, domena i pełnego zaufania. Poziomy zabezpieczeń określają, czy formularz ma dostęp do danych w innych domenach lub dostęp do plików i ustawień na komputerze użytkownika. Poziomy zabezpieczeń dotyczy również funkcje w formularzu podczas jego wypełniania przez użytkowników. Na przykład jeśli formularz zawiera pole listy, w którym są wyświetlane dane z bazy danych programu Microsoft Access, poziom zabezpieczeń dla formularza można określić, czy po otwarciu formularza i czy uzyskuje dostęp do bazy danych lub jest wyświetlany komunikat zabezpieczeń bez uzyskiwania dostępu do formularza Baza danych.

Podczas projektowania szablonu formularza programu InfoPath automatycznie wybiera odpowiedni poziom zabezpieczeń dla szablonu formularza na podstawie funkcji szablonu formularza. Wybrane ustawienie jest tak ograniczające i bezpieczna możliwie. Jeśli wolisz inny poziom zabezpieczeń dla tworzonego szablonu formularza, można zastąpić to domyślne ustawienie ręcznie, wybierając inny poziom zabezpieczeń. Jeśli użytkownik wypełnia formularz wymaga poziomu zabezpieczeń innego niż ten, który lub użytkownika mu, tego formularza nie można otworzyć lub nie działa prawidłowo. Na przykład jeśli projektowanie szablonu formularza i określić, że wymaga poziomu zabezpieczeń pełnego zaufania, a następnie użytkownik musi udzielić mu pełnego zaufania skojarzony formularza podczas jego wypełniania. W przeciwnym razie nie można otwierać formularz.

Uruchom szablonów formularzy w jeden z trzech poziomów zabezpieczeń w zależności od tego, gdzie się znajdują, jak są zainstalowane i tego, czy zostały podpisane cyfrowo. W poniższych sekcjach opisano te poziomy zabezpieczeń.

Uwaga: Szablony formularzy obsługiwane w przeglądarce można uruchamiać tylko na poziomie zabezpieczeń domeny lub pełnego zaufania.

Z ograniczeniami

Podczas uruchamiania na poziomie formatowanie warunkowe, formularza dostępne tylko zawartość, która jest przechowywana w samym formularzu. Oznacza to, że następujące funkcje nie działają poprawnie po formularz działa na ograniczone poziomu:

 • W niestandardowych okienkach zadań

 • Połączenia danych, oprócz przesyłania formularzy w wiadomości e-mail

 • Formanty Microsoft ActiveX i kontrolek niestandardowych

 • Kod zarządzany i skryptów

 • Role oparte na lokalizacjach w usłudze katalogowej Active Directory

 • Reguły skojarzone z otwieraniem formularzy

 • Drukowanie widoków dla programu Microsoft Office Word

 • Niestandardowe okna dialogowe

 • Połączone obrazy

Domena

Podczas uruchamiania na poziomie zabezpieczeń domeny, formularz ma dostęp do zawartości przechowywanej w samym formularzu i zawartości, które są przechowywane w następujących miejscach:

 • Tej samej domeny jako formularza

 • Zawartość w strefie Komputer lokalny w programie Internet Explorer; Chociaż przed uzyskaniem dostępu do zawartości może zostać wyświetlony komunikat zabezpieczeń

 • Zawartość w strefie Lokalny intranet w programie Internet Explorer; Chociaż przed uzyskaniem dostępu do zawartości może zostać wyświetlony komunikat zabezpieczeń

Gdy formularz uzyskuje dostęp do zawartości w strefie, robi to zgodnie z poziomami zabezpieczeń określonymi dla danej strefy w programie Internet Explorer. Formularz w strefie Internet w programie Internet Explorer można otworzyć, ale nie można uzyskać dostęp do zawartości, który jest przechowywany w innej domeny.

Pełnego zaufania

Podczas uruchamiania na poziomie zabezpieczeń pełnego zaufania, formularz ma dostęp do zawartości przechowywanej w samym formularzu i zawartość z dowolnego z następujących lokalizacji:

 • Tej samej domeny jako formularza

 • Wszystkie inne domeny, bez wyświetlania komunikatu zabezpieczeń dotyczącego uzyskiwania dostępu do zawartości

 • Pliki i ustawienia na komputerze; wszystkie zasoby, do których osoba, która jest wypełniania formularza dostępne na tym komputerze

Formularz można uruchamiać z pełnego zaufania tylko wtedy, gdy formularz jest podpisany cyfrowo za pomocą certyfikatu zaufane główne lub jeśli formularz został zainstalowany na komputerze użytkownika przy użyciu programu instalacyjnego, takich jak Instalatora systemu Microsoft Windows (plik msi). Nie musisz cyfrowe podpisywanie szablonu formularza z pełnego zaufania, aby wyświetlić jego podgląd w trybie projektowania. Plików instalacji dla formularzy może się przy użyciu Kreatora publikowania programu InfoPath.

Początek strony

Dodatkowe funkcje zabezpieczeń formularzy

Program InfoPath oferuje dodatkowe funkcje, które mogą pomóc zwiększyć bezpieczeństwo formularzy. Następujące funkcje:

Ochrona projektu formularza    Podczas projektowania szablonu formularza, możesz uniemożliwić użytkownikom otwieranie formularza w trybie projektowania podczas wypełniania go za pomocą tej funkcji. Należy zauważyć, że to ustawienie nie całkowicie uniemożliwić użytkownikom otwieraniu lub modyfikowaniu formularza w trybie projektowania. Na przykład przy użyciu okna dialogowego projektu formularza, użytkownik może kliknij Na moim komputerze, aby zlokalizować zapisanego formularza i otwórz go w trybie projektowania. Jednak w takich przypadkach użytkownicy otrzymują komunikat z informacją, że formularz jest chroniony.

Podpisy cyfrowe    Podczas wypełniania formularza w programie InfoPath są cyfrowe podpisywanie całego formularza lub określonej części formularza. Podczas wypełniania szablon formularza obsługiwany w przeglądarce ich nie mogą logować całego formularza, tylko jego części. Podpisywanie formularza pomaga w uwierzytelnienia użytkownika osobę, która wypełnia formularz i gwarantuje, że zawartość formularza nie ulega zmianie. Ponadto można podpisać cyfrowo szablon formularza, którego projektowania, a następnie ustaw poziom zabezpieczeń dla tego szablonu formularza do pełnego zaufania.

Dostosowywanie do zapisywania, drukowanie, wysyłanie i eksportowanie    Podczas projektowania szablonu formularza, możesz włączyć określonych poleceń i opcji lub wyłączyć za pomocą tych ustawień. Te ustawienia określają, czy użytkownicy można zapisywanie, drukowanie, wysyłanie lub eksportowanie formularza, który wypełnił.

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)    Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath lub wysyłanie formularza przy użyciu Microsoft Office Outlook 2007, możesz zastosować do niego zarządzania prawami do informacji (IRM). Możesz również zastosować usługi IRM do wiadomości e-mail.

Zaufanych wydawców i zaufane formularze    Ustawienia w Centrum zaufania umożliwić użytkownikom zarządzanie listą deweloperów szablonu formularza i wydawcy, które zaufania i określ, czy zaufane formularze można uzyskać dostęp do plików i ustawień na komputerze w podczas ich wypełniania. Zaufane formularze są oparte na szablonach formularzy, które są zainstalowane na komputerze użytkownika lub formularzy opartych na szablonach formularzy, podpisanych cyfrowo za pomocą certyfikatu zaufane główne i poziomu zabezpieczeń pełnego zaufania. Znajdź więcej informacji na temat dodawania lub usuwania Zaufani wydawcy w sekcji Zobacz też.

Gdy użytkownik zainstaluje szablonu formularza na komputerze, automatycznie włączyć formularzy opartych na tym szablonie formularza, aby uzyskać dostęp do plików i ustawień na tym komputerze. Jednak szablonu formularza podpisane cyfrowo, że użytkownik nie został zainstalowany nie można automatycznie uzyskać dostęp do plików i ustawień na komputerze użytkownika. Aby korzystać z tych formularzy opartych na szablonie formularza podpisane cyfrowo, użytkownicy mogą używać ustawienia Aby zmienić poziom zabezpieczeń formularzy podpisanych cyfrowo zaufanego formularza.

Scalanie    Podczas projektowania szablonu formularza można określić, czy użytkownicy mogą importować dane z formularzy opartych na tym szablonie formularza w jeden formularz. Jeśli wyłączysz scalanie formularzy, polecenie Scal formularze w menu plik jest niedostępne.

Początek strony

Strefy zabezpieczeń programu Internet Explorer i poziomów

W programie Internet Explorer strefy zabezpieczeń i poziomy umożliwiają określenie czy witryny sieci Web można uzyskać dostęp do plików i ustawień na komputerze i ile dostępu do tych witryn mogą zawierać. Program InfoPath używa niektóre z tych ustawień można sprawdzić, czy formularz, który użytkownik wypełnia ma dostęp do plików i ustawień na komputerze użytkownika i mieć dostęp, ile formularz. Program InfoPath używa również niektóre z tych ustawień do określenia, czy formularza, który użytkownik wypełnia mogą uzyskiwać dostęp do zawartości, który jest przechowywany w domenach innych niż domena, w której jest przechowywany formularz. Aby dowiedzieć się, jak jak strefy i poziomy zabezpieczeń wpływają na poziomy zabezpieczeń formularzy programu InfoPath wypełniane przez użytkowników Zobacz poprzedniej sekcji "Poziomy zabezpieczeń formularzy."

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×