Powtórzyć nagłówek tabeli na kolejnych stron

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas pracy z tabelą bardzo długa działa na wielu stronach. Możesz skonfigurować tabelę tak, aby wiersz nagłówka tabeli lub wiersze są wyświetlane na każdej stronie automatycznie.

Możesz wybrać dwa sposoby konfigurowania tabeli, dzięki czemu powtórzenie jego wiersz nagłówka lub wierszy.

Możliwe są następujące czynności:

  1. Zaznacz wiersz nagłówka lub wiersze, które mają być wyświetlane na każdej stronie. Zaznaczenie musi zawierać pierwszego wiersza tabeli.

  2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Dane kliknij pozycję Powt. wiersze nagł..

    Zrzut ekranu przedstawia kursor wskazujący na opcję POWT narzędzia tabel na karcie Układ w grupie dane.

Lub można użyć tej metody:

  1. W tabeli kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz, który ma być powtarzany, a następnie kliknij polecenie Właściwości tabeli.

  2. W oknie dialogowym Właściwości tabeli na karcie Wiersz zaznacz pole wyboru Powtórz jako wiersz nagłówka na początku każdej strony.

  3. Uruchamianie polecenia OK.

Uwagi: 

  • Tabela powtarzających się nagłówki są widoczne tylko w widok układu wydruku lub podczas drukowania dokumentu.

  • Jeśli zmienisz nagłówek tabeli na pierwszej stronie nagłówka również zmiany na innych stronach. Można modyfikować tylko nagłówek tabeli na pierwszej stronie — wierszy nagłówka na kolejnych stron są zablokowane.

  • Mimo że Word powtarza automatycznie nagłówki tabeli na nowych stronach spowodowanych automatyczne podziały stron, nie powtarza nagłówka, po wstawieniu ręcznego podziału strony w tabeli.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Wstawianie lub rysowanie tabeli

Obracanie tekstu w nagłówkach kolumn tabeli

Widok Układ wydruku Znajdź

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×