Powiększanie i pomniejszanie zawartości w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Powiększanie i pomniejszanie zawartości w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Dla osób, które nie są za pomocą czytnika ekranu zobacz tekst wiadomości e-mail jest większy lub mniejszy niż normalny (w systemie Windows).

Takie JAWS lub Narrator za pomocą Outlook z klawiatury i czytnika ekranu, wbudowane Windows ekranu czytnika, aby powiększyć lub powiększyć tekst wiadomości e-mail i ułatwić czytanie. Można też pomniejszyć i przywrócić oryginalny rozmiar tekstu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Porada: Możesz również zmienić ustawienia wyświetlania, aby powiększyć tekst na ekranie lub, aby powiększyć wszystkie elementy na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie rozmiaru tekstu w systemie Windows 10.

W tym temacie

Powiększanie wiadomości e-mail w osobnym oknie

Powiększanie wiadomości e-mail w osobnym oknie. Możesz powiększyć tylko wiadomości e-mail, którą obecnie czytasz. Po przeniesieniu do innej wiadomości e-mail, tekst podstawowy zwraca domyślny rozmiar czcionki.

Porada: Możesz również powiększyć wiadomości e-mail w okienku odczytu. Aby uzyskać więcej informacji można znaleźć w celu powiększenia wiadomości e-mail w okienku odczytu.

 1. Na liście wiadomości przejdź do wiadomości e-mail, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wiadomość e-mail zostanie otwarta w osobnym oknie.

 2. Aby powiększyć wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Alt + H, a następnie Q + 1. Zostanie otwarte okno dialogowe Powiększenie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dwukrotnie rozmiar czcionki wiadomości e-mail, naciśnij klawisz Strzałka w górę.

  • Aby wprowadzić wartość powiększenia, naciśnij klawisze Alt + E. Słyszysz "%" następuje bieżący procent i "Pokrętła edytowalny." W JAWS, możesz usłyszeć: "pole pokrętła procentu". Wpisz odpowiednie wartości powiększenia na przykład 250 lub 400.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Powiększenie i odczytać powiększoną wiadomość e-mail, naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Nie dotyczy rozmiaru tekstu na Wstążce. Aby zmienić rozmiar tekstu na Wstążce lub w okienku nawigacji Outlook, musisz zmienić ustawienia wyświetlania dla Twojego komputera.

Pomniejszanie wiadomości e-mail w osobnym oknie

 1. W wiadomości e-mail, powiększony naciśnij klawisze Alt + H, następnie Q + 1. Zostanie otwarte okno dialogowe Powiększenie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmniejszyć rozmiar czcionki wiadomości e-mail do oryginalnego rozmiaru, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Powiększenie, wybrane sto procent."

  • Aby wprowadzić wartość powiększenia, naciśnij klawisze Alt + E. Słyszysz "%" następuje bieżący procent i "Pokrętła edytowalny." W JAWS, możesz usłyszeć: "pole pokrętła procentu". Wpisz wartość powiększenia odpowiednią, na przykład 75.

 3. Aby zamknąć okno dialogowe Powiększenie, naciśnij klawisz Enter.

Powiększanie wiadomości e-mail w okienku odczytu

 1. Na liście wiadomości przejdź do wiadomości e-mail.

 2. Aby przenieść fokus do paska stanu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat „Pasek stanu” i nazwę ostatnio używanej opcji na pasku stanu.

 3. Aby przejść do suwak powiększenia, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Powiększyć, przycisk", a następnie naciskaj klawisz Enter, do momentu wyświetlenia żądany rozmiar tekstu.

Pomniejszanie wiadomości e-mail w okienku odczytu

 1. Powiększony wiadomości e-mail, naciśnięcie klawisza F6, aż usłyszysz "Pasek stanu," obserwowane przez opcję ostatnio używanych na pasku stanu.

 2. Aby przejść do suwaka Powiększenie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Pomniejsz, przycisk”, a następnie naciskaj klawisz Enter do momentu ustawienia odpowiedniego rozmiaru tekstu.

Zmienianie rozmiaru tekstu na wstążce

Możesz zmienić rozmiar tekstu na Wstążce lub w okienku nawigacji Outlook, zmieniając ustawienia wyświetlania dla Twojego komputera.

 1. Naciśnij klawisz logo Windows. Usłyszysz komunikat „Cortana, pole wyszukiwania, edytowanie”.

 2. W polu tekstowym Wyszukiwanie wpisz Wyświetlanie, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno ustawień Wyświetlanie.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów” oraz bieżącą wartość.

 4. Aby otworzyć listę opcji, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół.

 5. Aby wybrać nową wartość rozmiaru, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Użyj Outlook dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, aby powiększyć, lub powiększyć tekst wiadomości e-mail i ułatwić czytanie. Można też pomniejszyć i przywrócić oryginalny rozmiar tekstu.

Uwagi: 

W tym temacie

Powiększanie wiadomości e-mail w osobnym oknie

 1. Na liście wiadomości przejdź do wiadomości e-mail, a następnie naciśnij klawisz Return. Wiadomość e-mail zostanie otwarta w osobnym oknie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć rozmiar czcionki wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Command + znak plus (+).

  • Aby zmniejszyć rozmiar czcionki wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Command + znak minus (-)

Korzystanie z funkcji powiększenia

Za pomocą funkcji powiększenia komputera Mac Aby powiększyć zawartości w dowolnym obszarze Outlook można skróty klawiaturowe.

 1. Aby przejść na pasek menu, naciśnij klawisze Control + opcja + M. Słyszysz: "Menu paska firmy Apple." Następnie aby otworzyć Preferencje systemowe, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Preferencje systemowe", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 2. Preferencje systemowe, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Ułatwień dostępu, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte menu ułatwień dostępu.

 3. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Funkcje ułatwień dostępu w tabeli, ogólne zaznaczone." Aby otworzyć menu funkcji Powiększenie, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "Powiększyć".

 4. Aby powiększyć zawartości za pomocą skrótów klawiaturowych, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Użyj skrótów klawiaturowych, aby powiększyć, nie jest zaznaczona, pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć. Słyszysz: "Sprawdź, aby powiększyć, pole wyboru za pomocą skrótów klawiaturowych."

 5. W Outlook możesz teraz wykonać następujące czynności:

  • Aby powiększyć widok do wiadomości e-mail lub kalendarze (powiększanie), naciśnij klawisze opcja + Command + przecinek logowanie (,). Słyszysz aktualny poziom powiększenia.

  • Aby zmniejszyć widoku (pomniejszenia), naciśnij klawisz Option + Command + znak kropki (.). Słyszysz aktualny poziom powiększenia.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Outlook za pomocą funkcji VoiceOver, iOS wbudowanych czytnika ekranu, korzystając z funkcji powiększenia w telefonie, aby powiększyć, lub powiększyć tekst wiadomości e-mail i ułatwić czytanie. Można też pomniejszyć i przywrócić oryginalny rozmiar tekstu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Włączanie powiększenia

Włącz funkcję Powiększenie w ustawieniach ułatwień dostępu na telefonie.

 1. Na telefonie szybko przesuń w lewo lub w prawo trzema palcami, aby przejść do ekranu głównego, gdzie znajduje się ikona Ustawienia. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ustawienia”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W przypadku Ustawienia, aby otworzyć menu ułatwień dostępu szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Ogólne przycisk", a naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk ułatwienia dostępu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby otworzyć menu Powiększenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powiększenie, wyłączone, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby włączyć funkcję Powiększenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powiększenie, wyłączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Powiększanie wiadomości e-mail

Za pomocą funkcji powiększenia na można używać gestów, aby powiększyć zawartość wiadomości e-mail w Outlook. Aby włączyć funkcję Powiększenie, zobacz Włączanie powiększenia.

W wiadomości e-mail, Outlook, który chcesz powiększyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby powiększyć ekran i zobaczyć w określonej części wiadomości e-mail mają bliska, naciśnij dwukrotnie ekran trzema palcami.

 • Aby przenieść powiększenie do innego punktu, przeciągnij ekran trzema palcami.

 • Aby powrócić do domyślnego powiększenia, naciśnij dwukrotnie ekran trzema palcami.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Outlook dla systemu Android za pomocą TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, korzystając z funkcji powiększenia w telefonie, aby powiększyć, lub powiększyć tekst wiadomości e-mail i ułatwić czytanie. Można też pomniejszyć i przywrócić oryginalny rozmiar tekstu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Włączanie powiększenia

Włącz funkcję Zoom dotykowy w ustawieniach ułatwień dostępu na telefonie.

 1. Aby na ekranie Ustawienia telefonu otworzyć menu Ułatwienia dostępu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ułatwienia dostępu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby otworzyć menu Zoom dotykowy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zoom dotykowy, wyłączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby włączyć funkcję Zoom dotykowy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przybliż lub oddal za pomocą potrójnego dotknięcia ekranu, wyłączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyłączone, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja Zoom dotykowy zostanie włączona i usłyszysz komunikat: „Włączone”.

Powiększanie wiadomości e-mail

Za pomocą funkcji powiększenia na można używać gestów, aby powiększyć zawartość wiadomości e-mail w Outlook dla systemu Android. Aby włączyć funkcję Powiększenie, zobacz Włączanie powiększenia.

W wiadomości e-mail, Outlook, który chcesz powiększyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby powiększyć ekran i zobaczyć w określonej części wiadomości e-mail mają bliska, naciśnij trzykrotnie ekran.

 • Aby przenieść powiększenie do innego punktu, przeciągnij ekran dwoma palcami.

 • Aby powrócić do domyślnego powiększenia, naciśnij potrójnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą programu Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, korzystając z funkcji Lupa telefonie, aby powiększyć, lub powiększyć tekst wiadomości e-mail i ułatwić czytanie poczty. Można też pomniejszyć i przywrócić oryginalny rozmiar tekstu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Włącz lupę

Włącz funkcję Powiększenie w ustawieniach ułatwień dostępu na telefonie.

 1. Aby na ekranie Ustawienia telefonu otworzyć menu Ułatwienia dostępu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ułatwienia dostępu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby otworzyć menu Lupa, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Lupa”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby włączyć funkcję Powiększenie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyłączone, Powiększenie, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja Powiększenie zostanie włączona i usłyszysz komunikat: „Włączone, Powiększenie, przełącznik”.

Powiększanie wiadomości e-mail

Za pomocą funkcji Powiększenie na można używać gestów, aby powiększyć zawartość wiadomości e-mail w Outlook. Aby włączyć funkcję Powiększenie, zobacz Włączanie powiększenie.

W wiadomości e-mail, Outlook, który chcesz powiększyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby powiększyć ekran i zobaczyć w określonej części wiadomości e-mail mają bliska, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami.

 • Aby przenieść powiększenie do innego punktu, przeciągnij ekran dwoma palcami.

 • Aby powrócić do domyślnego powiększenia, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Outlook Web App za pomocą programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows, w przeglądarce sieci web, aby powiększyć, lub powiększyć tekst wiadomości e-mail lub kalendarza i ułatwić czytanie. Można też pomniejszyć i przywrócić oryginalny rozmiar tekstu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

Możesz powiększyć lub zmniejszyć zawartość w Outlook Web App przy użyciu funkcji powiększyć i pomniejszyćMicrosoft Edge.

 1. Jeśli używasz Outlook Web App w Microsoft Edge, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby powiększyć widok (Powiększenie ), naciśnij klawisze Ctrl + znak plus (+). Słyszysz: "Powiększyć."

  • Aby zmniejszyć widoku (Pomniejsz ), naciśnij klawisze Ctrl + znak plus (+). Słyszysz: "Pomniejszenie."

 2. Wybierz polecenia Powiększ i Pomniejsz kilka razy z rzędu, aby uzyskać odpowiedni stopień powiększenia.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×