Powiększanie i pomniejszanie zawartości w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Powiększanie i pomniejszanie zawartości w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Outlook 2016 można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, powiększać tekst wiadomości e-mail, aby był łatwiejszy do odczytania. Można także pomniejszyć tekst i wrócić do oryginalnego rozmiaru.

Wiadomość e-mail możesz powiększyć w osobnym oknie lub w okienku odczytu. Możesz powiększyć tylko obecnie wyświetlaną wiadomość e-mail. Po przejściu do innej wiadomości e-mail tekst podstawowy wraca do domyślnego rozmiaru czcionki.

Aby zmienić rozmiar tekstu na wstążce lub w okienku nawigacji programu Outlook, musisz zmienić ustawienia wyświetlania na komputerze.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Powiększanie wiadomości e-mail w osobnym oknie

 1. Na liście wiadomości przejdź do wiadomości e-mail i naciśnij klawisz Enter.

 2. Aby powiększyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze Q+1. Zostanie otwarte okno dialogowe Powiększenie.

 3. Aby dwukrotnie zwiększyć rozmiar czcionki w wiadomości e-mail, naciśnij klawisz strzałki w górę. Aby wprowadzić własną wartość powiększenia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Procent, <bieżący procent>, edytowalne pokrętło”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Pole pokrętła Procent”. Wpisz odpowiednią wartość powiększenia, na przykład 250 lub 400.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Powiększenie i odczytać powiększoną wiadomość e-mail, naciśnij klawisz Enter.

Pomniejszanie wiadomości e-mail w osobnym oknie

 1. W powiększonej wiadomości e-mail naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze Q+1. Zostanie otwarte okno dialogowe Powiększenie.

 2. Aby zmniejszyć rozmiar czcionki w wiadomości e-mail do rozmiaru oryginalnego, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Powiększenie, zaznaczono, sto procent”. Aby wprowadzić własną wartość powiększenia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Procent, <bieżący procent>, edytowalne pokrętło”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Pole pokrętła Procent”. Wpisz odpowiednią wartość powiększenia, na przykład 75.

 3. Aby zamknąć okno dialogowe Powiększenie, naciśnij klawisz Enter.

Powiększanie wiadomości e-mail w okienku odczytu

 1. Na liście wiadomości przejdź do wiadomości e-mail.

 2. Aby przenieść fokus do paska stanu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat „Pasek stanu” i nazwę ostatnio używanej opcji na pasku stanu.

 3. Aby przejść do suwaka Powiększenie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Powiększ, przycisk”, a następnie naciskaj klawisz Enter do momentu ustawienia odpowiedniego rozmiaru tekstu.

Pomniejszanie wiadomości e-mail w okienku odczytu

 1. Na liście wiadomości przejdź do powiększonej wiadomości e-mail.

 2. Aby przenieść fokus do paska stanu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat „Pasek stanu” i nazwę ostatnio używanej opcji na pasku stanu.

 3. Aby przejść do suwaka Powiększenie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Pomniejsz, przycisk”, a następnie naciskaj klawisz Enter do momentu ustawienia odpowiedniego rozmiaru tekstu.

Zmienianie rozmiaru tekstu na wstążce

Możesz zmienić rozmiar tekstu na wstążce lub w okienkach nawigacji programu Outlook, zmieniając ustawienia wyświetlania na komputerze.

 1. Naciśnij klawisz logo Windows. Usłyszysz komunikat „Cortana, pole wyszukiwania, edytowanie”.

 2. W polu tekstowym Wyszukiwanie wpisz Wyświetlanie, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno ustawień Wyświetlanie.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów” oraz bieżącą wartość.

 4. Aby otworzyć listę opcji, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół.

 5. Aby wybrać nową wartość rozmiaru, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×