Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Power View i Power Pivot są dostępne w wersji pakietu Office Professional Plus i Office 365 Professional Plus, a w wersji autonomicznej programu Excel 2013. W tym artykule skoroszyty programu Excel 2010 z dodatkiem Power Pivot nie działają w niektórych wersjach programu Excel 2013. Chcesz zobaczyć, która wersja pakietu Office używasz?

Program Power View umożliwia interakcyjne eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych, dzięki czemu doskonale nadaje się do obsługi raportowania ad-hoc. Dodatek Power View jest teraz dostępny w programie Microsoft Excel 2013. Jest także funkcją programów Microsoft SharePoint Server 2010 i 2013, ponieważ wchodzi w skład dodatku usług SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services dla programu Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition.

Zobacz temat Co nowego w programie Power View w programie Excel 2013 i w programie SharePoint Server.

Obejrzyj klipy wideo dotyczące programu Power View i dodatku Power Pivot

Mapa z wykresem kolumnowym w programie Power View

W dalszej części tego artykułu

Wprowadzenie do programu Power View

Źródła danych dla programu Power View

Tworzenie wykresów i innych wizualizacji

Filtrowanie i wyróżnianie danych

Fragmentatory

Sortowanie

Raporty z wieloma widokami w programie Power View w programie SharePoint

Udostępnianie raportów programu Power View

Udostępnianie programu Power View w programie Excel

Udostępnianie raportów programu Power View w programie SharePoint (pliki RDLX)

Drukowanie raportów programu Power View

Ustawianie właściwości w dodatku Power Pivot raportowania programu Power View

Wydajność

Porównanie programów Power View, Report Builder i Report Designer

Więcej informacji o programie Power View

Program Power View w programach Excel i SharePoint

Program Power View w programie Excel

Program Power View w programie SharePoint

Wprowadzenie do programu Power View

Dostępne są dwie wersje programu Power View:

Obie wersje programu Power View wymagają, aby na komputerze był zainstalowany program Silverlight.

Nie można otworzyć pliku RDLX programu Power View w programie Excel ani otworzyć pliku XLSX programu Excel z arkuszami programu Power View w programie Power View w programie SharePoint. Nie można także kopiować wykresów ani innych wizualizacji z pliku RDLX do skoroszytu programu Excel.

Można jednak zapisywać pliki XLSX programu Excel z arkuszami programu Power View w programie SharePoint Server, lokalnie lub w usłudze Office 365, oraz otwierać te pliki w programie SharePoint. Przeczytaj więcej o programie Power View w programie Excel w programie SharePoint Server 2013 lub w usłudze SharePoint Online w usłudze Office 365.

Źródła danych dla programu Power View

W programie Excel 2013 jako podstawy raportów programu Power View w programach Excel i SharePoint można używać danych przechowywanych w programie Excel. Podczas dodawania tabel i tworzenia relacji między nimi program tworzy w tle model danych. Model danych to kolekcja tabel i relacji między nimi, które odzwierciedlają pochodzące ze świata rzeczywistego relacje między funkcjami i procesami biznesowymi, na przykład zależności między produktami a zapasami i sprzedażą. Można kontynuować modyfikowanie i ulepszanie modelu danych w dodatku Power Pivot w programie Excel w celu utworzenia bardziej złożonego modelu danych, który stanie się podstawą raportów programu Power View.

Program Power View umożliwia interakcję z danymi, które znajdują się w:

Początek strony

Tworzenie wykresów i innych wizualizacji

W programie Power View można szybko tworzyć różnorodne wizualizacje, od tabel i macierzy przez wykresy kołowe, słupkowe i bąbelkowe do zestawów wielokrotnych wykresów. Tworzenie każdej wizualizacji rozpoczyna się od tabeli, którą można z łatwością przekonwertować na inne wizualizacje w celu sprawdzenia, która z nich najlepiej przedstawia prezentowane dane. Aby utworzyć tabelę, należy kliknąć tabelę lub pole na liście pól, albo przeciągnąć pole z listy pól do widoku. Program Power View narysuje tabelę w widoku, wyświetlając rzeczywiste dane i automatycznie dodając nagłówki kolumn.

Aby przekonwertować tabelę na inne wizualizacje, należy kliknąć typ wizualizacji na karcie Projektowanie. W programie Power View są dostępne tylko te wykresy i inne wizualizacje, które najlepiej pasują do danych w tabeli. Jeśli na przykład program Power View nie wykryje zagregowanych wartości liczbowych, wykresy nie będą dostępne.

Przeczytaj więcej w temacie Wykresy i inne wizualizacje danych w programie Power View.

Początek strony

Filtrowanie i wyróżnianie danych

Program Power View oferuje kilka metod filtrowania danych. Dzięki metadanym znajdującym się w źródłowym modelu danych program Power View zna relacje między różnymi tabelami i polami w skoroszycie lub raporcie. Znajomość tych relacji umożliwia użycie jednej wizualizacji do filtrowania i wyróżniania wszystkich wizualizacji w arkuszu lub widoku. Można także wyświetlić obszar filtrów i zdefiniować filtry, które będą stosowane do poszczególnych wizualizacji albo do wszystkich wizualizacji w arkuszu lub widoku. W programie Power View w programie SharePoint przed przełączeniem się do trybu odczytu lub trybu pełnoekranowego można ukryć okienko filtrów, ale można też pozostawić je widoczne.

Przeczytaj więcej w temacie Filtrowanie i wyróżnianie w programie Power View.

Początek strony

Fragmentatory

Fragmentatory w programie Excel umożliwiają porównywanie i obliczanie danych pochodzących z różnych perspektyw. Fragmentatory w programie Power View są podobne. Gdy w widoku znajduje się wiele fragmentatorów, zaznaczenie wpisu w jednym fragmentatorze spowoduje odpowiednie przefiltrowanie innych fragmentatorów w widoku.

Przeczytaj więcej w temacie Fragmentatory w programie Power View.

Sortowanie

Program Power View umożliwia sortowanie tabel, macierzy, wykresów słupkowych i kolumnowych oraz zestawów małych wielokrotności. W tabelach i macierzach sortuje się kolumny, na wykresach sortuje się kategorie lub wartości liczbowe, a w zestawie wielokrotności sortuje się wiele pól lub wartości liczbowych. W każdym przypadku można sortować rosnąco lub malejąco według atrybutów, takich jak Nazwa produktu, oraz według wartości liczbowych, takich jak Łączna sprzedaż.

Przeczytaj więcej w artykule Sortowanie w programie Power View.

Początek strony

Raporty z wieloma widokami w programie Power View w programie SharePoint

Pojedynczy raport programu Power View w programie SharePoint może zawierać wiele widoków. Wszystkie widoki w raporcie programu Power View w programie SharePoint są oparte na jednym modelu tabelarycznym. Każdy widok zawiera własne wizualizacje, a filtry umieszczone w widokach umożliwiają filtrowanie tylko tych widoków.

Przeczytaj więcej w temacie Raporty z wieloma widokami w programie Power View w programie SharePoint.

Uwaga:  W programie Excel każdy arkusz programu Power View stanowi osobny arkusz. Skoroszyt programu Excel może zawierać dowolną liczbę arkuszy programu Power View, a każdy arkusz programu Power View może być oparty na innym modelu. Przeczytaj więcej o łączeniu arkuszy programu Power View z różnymi modelami danych w artykule Co nowego w programie Power View w programie Excel 2013 i w programie SharePoint Server.

Początek strony

Udostępnianie raportów programu Power View

Raporty programu Power View zawsze mają formę przystosowaną do prezentacji — można przeglądać dane i w dowolnej chwili je przedstawić, ponieważ podczas pracy w tym programie są używane rzeczywiste dane. Nie trzeba wyświetlać podglądu raportu, aby sprawdzić, jak będzie wyglądał.

Udostępnianie programu Power View w programie Excel

Udostępnianie skoroszytów programu Excel z arkuszami programu Power View:

W witrynie programu SharePoint Server 2013 lub usługi SharePoint Online.    Zarówno lokalnie, jak i w chmurze, czytelnicy raportu będą mogli wyświetlać arkusze programu Power View znajdujące się w zapisanych w tej witrynie skoroszytach oraz interakcyjnie z nich korzystać.

Udostępnianie raportów programu Power View w programie SharePoint (pliki RDLX)

W trybie odczytu i w trybie pełnoekranowym wstążka i inne narzędzia do projektowania są ukrywane w celu zwiększenia ilości miejsca na wizualizacje. Raport zachowuje pełną interakcyjność, w tym możliwości filtrowania i wyróżniania.

Raporty programu Power View tworzone w programie SharePoint są zapisywane w programie SharePoint Server 2010 lub 2013, gdzie inni użytkownicy mogą je wyświetlać i interakcyjnie z nich korzystać. Inni użytkownicy mogą je także edytować, a w zależności od posiadanych przez nich uprawnień na serwerze, mogą także zapisywać wprowadzone przez siebie zmiany. Przeczytaj więcej o tworzeniu, zapisywaniu i drukowaniu raportów programu Power View.

Interakcyjną wersję raportu programu Power View w programie SharePoint można również wyeksportować do programu PowerPoint. Każdy widok w programie Power View stanie się osobnym slajdem w programie PowerPoint. Interakcyjne korzystanie z raportów programu Power View wyeksportowanych do programu PowerPoint jest podobne do interakcyjnego korzystania z widoków w trybie odczytu i w trybie pełnoekranowym programu Power View: można interakcyjne obsługiwać wizualizacje i filtry w każdym widoku, ale nie można tworzyć wizualizacji ani filtrów.

Przeczytaj o eksportowaniu raportu z programu Power View w programie SharePoint do programu PowerPoint.

Początek strony

Drukowanie raportów programu Power View

Raporty programu Power View są przeznaczone do użytku interakcyjnego, zarówno w plikach XLSX programu Excel, jak i w plikach RDLX w programie SharePoint: naciskasz wartości na jednym wykresie i wpływa to na wartości w innych wykresach. Można więc wydrukować arkusz programu Power View, ale będzie on statyczny — interakcje oczywiście nie działają na papierze.

Ponadto raport programu Power View jest projektowany tak, aby wyglądał dobrze na ekranie: wszystkie wykresy, tabele i inne elementy wizualne mieszczą się na jednym ekranie. Dlatego czasami wykres lub tabela zawiera pasek przewijania — czytelnik musi przewinąć, aby wyświetlić pozostałe wartości na danym wykresie lub w tabeli. Paski przewijania także nie działają na papierze.

Ustawianie właściwości raportowania programu Power View w dodatku Power Pivot

Ustawiając niektóre właściwości w dodatku Power Pivot, można usprawnić działanie funkcji raportowania programu Power View.

  • Wybieranie domyślnych agregacji

  • Ustawianie domyślnego tytułu, obrazu i identyfikatora dla każdej tabeli w modelu

  • Ustalanie, jak zduplikowane wartości są obsługiwane w raportach programu Power View

  • Ukrywanie tabel, pól i miar przed twórcami raportu programu Power View

  • Ustawianie pól domyślnych dla tabeli, tak aby po kliknięciu tabeli w programie Power View wszystkie pola domyślne były równocześnie dodawane do raportu.

Początek strony

Wydajność

W celu zwiększenia wydajności program Power View pobiera tylko te dane, których w danej chwili potrzebuje do wykonania wizualizacji danych. Dlatego nawet jeśli umieszczona w arkuszu lub widoku tabela jest oparta na źródłowym modelu danych, który zawiera miliony wierszy, program Power View pobiera tylko dane wierszy, które są w danej chwili widoczne w tabeli. Po przewinięciu paska przewijania do dołu tabeli ten pasek zostanie automatycznie przesunięty w górę, co umożliwi przewinięcie go w dół, gdy program Power View pobierze kolejne wiersze.

Początek strony

Porównanie programów Power View, Report Builder i Report Designer

Program Power View nie zastępuje istniejących produktów do raportowania wchodzących w skład usług Reporting Services.

Program Report Designer to zaawansowane środowisko projektowe, za pomocą którego deweloperzy i profesjonalni informatycy mogą osadzać funkcje raportowania w swoich aplikacjach. W programie Report Designer można tworzyć raporty operacyjne, udostępnione źródła danych i udostępnione zestawy danych, a także projektować kontrolki podglądu raportów.

W programie Report Builder profesjonalni informatycy i użytkownicy zaawansowani mogą tworzyć zaawansowane raporty operacyjne oraz przeznaczone do wielokrotnego użytku składniki Report Part i udostępnione zestawy danych.

Programy Report Builder i Report Designer umożliwiają tworzenie raportów w formacie RDL; program Power View umożliwia tworzenie raportów w formacie RDLX. Program Power View nie może otwierać raportów w formacie RDL i odwrotnie.

Uwagi: 

  • Raporty w formacie RDL można uruchamiać na serwerach raportowania w trybie natywnym usług Reporting Services lub w trybie programu SharePoint.

  • Raporty programu Power View w formacie RDLX można uruchamiać tylko na serwerach raportowania w trybie programu SharePoint.

Zarówno Report Designer i Report Builder są dostarczane w SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 1 Reporting Services, wraz z Power View. Dowiedz się więcej na temat Narzędzia usług SQL Server Reporting Services.

Początek strony

Więcej informacji o programie Power View

Program Power View w programach Excel i SharePoint

Co nowego w programie Power View w programie Excel 2013 i SharePoint Server

Podstawowe zadania projektowe w programie Power View

Wykresy i inne wizualizacje w programie Power View.

Filtrowanie i wyróżnianie w programie Power View

Hierarchie w programie Power View

Sortowanie w programie Power View

Zmienianie sumy na średnią lub inną agregację w programie Power View

Formatowanie raportów programu Power View

Program Power View w programie Excel

Relacje w programie Power View

Odświeżanie danych lub modelu danych na potrzeby arkusza programu Power View

Program Power View w programie Excel w programie SharePoint Server lub w usłudze SharePoint Online w usłudze Office 365

Samouczek: optymalizowanie modelu danych pod kątem raportów programu Power View

Samouczek: tworzenie raportu programu Power View za pomocą danych z usługi Microsoft Azure Marketplace

Program Power View w programie SharePoint

Wymagania systemowe programu Power View w programie SharePoint

Tworzenie, zapisywanie i drukowanie raportów programu Power View w programie SharePoint

Raporty z wieloma widokami w programie Power View w programie SharePoint

Obiekty modelu wielowymiarowego w programie Power View

Skróty klawiaturowe i ułatwienia dostępu w programie Power View w programie SharePoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×