POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

PODGLĄD PROGRAMU MICROSOFT OFFICE 2007

Niniejsze postanowienia licencyjne są umową między firmą Microsoft Corporation (lub — w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika — jednym z jej podmiotów stowarzyszonych) a użytkownikiem. Należy je przeczytać. Dotyczą one oprogramowania określonego powyżej i obejmują nośniki, na których oprogramowanie zostało dostarczone (jeśli istnieją). Niniejsze postanowienia mają zastosowanie również w przypadku wszystkich

 • aktualizacji,

 • uzupełnień,

 • usług internetowych oraz

 • pomocy technicznej

firmy Microsoft dotyczących tego oprogramowania, o ile do tych elementów nie zostaną dołączone oddzielne postanowienia. W takim przypadku należy przestrzegać postanowień dołączonych do tych elementów.

Za pomocą oprogramowania, ZAAKCEPTUJ te WARUNKI E. Jeśli nie ZAAKCEPTUJESZ je, nie należy używać oprogramowania.

Użytkownik, który wyraża zgodę na niniejsze postanowienia, otrzymuje następujące prawa:

 1. PRAWA DOTYCZĄCE INSTALACJI I UŻYWANIA.   

  1. Ogólne.    Mogą zainstalować i używać dowolną liczbę kopii oprogramowania na swoich urządzeniach. Tylko do wyświetlać i drukować pliki utworzone w programie Microsoft Office oprogramowanie może używać oprogramowania. Nie można używać oprogramowania do żadnych innych celów.

  2. Dystrybucji.    Użytkownik może kopiować i dystrybucji oprogramowania, pod warunkiem, że:

   • skoroszyty są pełne i zostały zmodyfikowane, łącznie z prezentacji niniejszej Umowy dla każdego użytkownika akceptacji; oraz

   • wynagradzać, obrony i przytrzymaj bezpieczna firmy Microsoft i jej podmioty stowarzyszone i dostawców z roszczeń, łącznie z opłatami usługi prawne dotyczące do dystrybucji oprogramowania.

    Nie można:

   • rozpowszechnianie oprogramowania z oprogramowania firmy Microsoft, którego może używać oprogramowania w celu poprawienia jego funkcjonalności

   • zmienić dowolny praw autorskich, znaku towarowego lub patentowych uwagi z oprogramowaniem

   • promowanie produktów i usług, za pomocą firmy Microsoft lub podmioty stowarzyszone lub nazwa dostawcy, logo lub znaki towarowe

   • dystrybucji oprogramowania przy użyciu programów złośliwy, fałszywych lub prawem, lub

   • modyfikowanie lub dystrybucji oprogramowania, tak że dowolną część staje się objęte licencją wyłączone. Wyłączone licencji oznacza, że wymaga, jako warunek używania, modyfikacji lub rozpowszechniania, który

    • Kod można ujawnić lub rozłożone w postaci kodu źródłowego; lub

    • inne osoby mają w prawo, aby go zmodyfikować.

 2. Zakres licencji.    Oprogramowanie jest licencjonowane, nie sprzedawane. Niniejsza Umowa zwraca tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie pozostałe prawa. Chyba że prawo właściwe daje większe uprawnienia wyłączającym niniejsze ograniczenia, może używać oprogramowania tylko jako wyraźnie dozwolonych w ramach niniejszej Umowy. W ten sposób muszą być zgodne z jakichkolwiek ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, które umożliwiają tylko z niej korzystać w określony sposób. Nie można

  1. stosować obejścia jakichkolwiek ograniczeń technicznych w oprogramowaniu;

  2. odtwarzać kodu, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania, poza sytuacjami wyraźnie dozwolonymi przez obowiązujące prawo bez względu na to ograniczenie;

  3. tworzyć większej liczby kopii oprogramowania niż ta, którą określono w niniejszej umowie lub jest dozwolona obowiązującym prawem wyłączającym niniejsze ograniczenia;

  4. publikować oprogramowania w celu kopiowania przez inne osoby;

  5. wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;

  6. używać oprogramowania w usługach komercyjnego hostowania oprogramowania.

 3. Kopia zapasowa.    Może poprawić jednej kopii zapasowej oprogramowania. Mogą go używać tylko do ponownego zainstalowania oprogramowania.

 4. Dokumentacja.    Każda osoba upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej użytkownika może kopiować i używać dokumentacji w wewnętrznych celach informacyjnych.

 5. PRZEŁĄCZANIE do innego urządzenia.    Możesz odinstalować oprogramowania i zainstalować go na innym urządzeniu przeznaczony do użytku. Może wykonać, aby udostępnić tę licencję między urządzeniami.

 6. Ograniczenia dotyczące eksportu.    Oprogramowanie podlega Stanów Zjednoczonych eksportu prawem i przepisami. Musi spełniać wszystkie połączenia krajowe i międzynarodowe eksportu ustawy i przepisy, które dotyczą oprogramowania. Obejmują one ograniczenia dotyczące miejsc docelowych, użytkowników i przeznaczenie. Aby uzyskać dodatkowe informacje zobacz https://aka.ms/exporting.

 7. Usługi pomocy technicznej.    To oprogramowanie jest "jest", dlatego nie świadczymy związanych z nim usług pomocy technicznej.

 8. CAŁOŚĆ umowy.    Niniejsza Umowa oraz postanowienia dotyczące uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usługi pomocy technicznej, których korzysta użytkownik, stanowią całość umowy dla oprogramowania oraz usług pomocy technicznej.

 9. PRAWO WŁAŚCIWE.   

  1. Stanów Zjednoczonych.    Jeśli zostało nabyte oprogramowania w Stanach Zjednoczonych, prawa stanu Waszyngton do interpretacji niniejszej Umowy i dotyczy roszczeń dotyczących złamania warunków, bez względu na to zasady. Prawo Państwa zamieszkania określają wszystkie inne roszczenia, w tym roszczeń w obszarze Stan ochrony konsumentów, prawa nieuczciwej konkurencji i czynów niedozwolonych.

  2. Poza Stanami Zjednoczonymi.    Jeśli został zakupiony oprogramowania w innym kraju, zastosowanie przepisy prawne obowiązujące w tym kraju.

 10. Skutki prawne.    Niniejsza Umowa opisano pewne prawa. W obszarze przepisy prawne obowiązujące w Twoim kraju, może być innych praw. Mogą mieć także prawa względem strony, od której oprogramowanie zostało nabyte. Niniejsza Umowa nie zmienia praw prawa kraju, jeśli przepisy prawne obowiązujące w Twoim kraju nie zezwalają na to robić.

 11. Zastrzeżenie gwarancji.    LICENSED oprogramowanie jest "AS IS." NA WŁASNE RYZYKO KORZYSTANIA Z NIEGO. MICROSOFT udostępnia nie rękojmi, gwarancji lub warunków. MOŻE BYĆ DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA WYNIKAJĄCE Z LOKALNEGO PRAWA, KTÓRYCH NIE MOŻNA ZMIENIĆ TEJ UMOWY. W zakresie dozwolone przez prawo miejscowe, MICROSOFT wyłącza gwarancji domniemanych mERCHANTABILITY, przydatności do określonego celu i bez naruszenia. 

 12. Ograniczenia i wykluczenia wystąpienia szkód.   Można ODZYSKAĆ od firmy MICROSOFT i INFORMATYKÓW dostawców tylko bezpośrednie szkód wysokości do 5,00 USD. Nie można ODZYSKAĆ inne szkody, łącznie z CONSEQUENTIAL, utracone zysków, specjalne, pośrednie lub szkód PRZYPADKOWYCH. 

  Niniejsze ograniczenie dotyczy:

  1. wszelkich sytuacji związanych z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) w witrynach internetowych innych firm lub programów innych firm; oraz

  2. roszczeń dotyczących złamania warunków umowy, złamania gwarancji, bezpośredniej odpowiedzialności, zaniedbań lub innych czynów niedozwolonych w zakresie stosownych przepisów prawa.

   To ograniczenie obowiązuje nawet wtedy, gdy firma Microsoft wie lub powinna wiedzieć o możliwości wystąpienia szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może również nie mieć zastosowania, jeśli dany kraj nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych, wtórnych lub innych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×