Poruszanie się po arkuszu i przewijanie go

Istnieje kilka sposobów przewijania arkusz. Aby przejść z jednej komórki do innej albo szybko przejść do innego obszaru arkusza, można użyć klawiszy strzałek, pasków przewijania lub myszy.

W programie Excel można korzystać z trybu szybkiego przewijania, łatwego przewijania do końca zakresu oraz etykietek ekranowych, które informują o położeniu bieżącego obszaru w całym arkuszu. Ponadto za pomocą myszy można przewijać listy rozwijane z paskami przewijania w oknach dialogowych.

Poruszanie się po arkuszu za pomocą klawiszy strzałek

Aby przejść do określonej komórki arkusza, można ją kliknąć lub skorzystać z klawiszy strzałek. Komórka wybrana w ten sposób to komórka aktywna.

Aby przewinąć

Wykonaj następujące czynności

Na początek i koniec zakresów

Naciśnij klawisze CTRL+STRZAŁKA, aby przewinąć na początek i koniec każdego zakresu w kolumnie lub wierszu przed zatrzymaniem na końcu arkusza.

Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA, aby przewinąć na początek i koniec każdego zakresu podczas zaznaczania zakresów przed zatrzymaniem na końcu arkusza.

O jeden wiersz w górę lub w dół

Naciśnij klawisz SCROLL LOCK, a następnie użyj klawisza STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ, aby przewinąć arkusz o jeden wiersz w górę lub w dół.

O jedną kolumnę w lewo lub w prawo

Naciśnij klawisz SCROLL LOCK, a następnie użyj klawisza STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO, aby przewinąć arkusz o jedną kolumnę w lewo lub w prawo.

O jedno okno w górę lub w dół

Naciśnij klawisz PAGE UP lub PAGE DOWN.

O jedno okno w lewo lub w prawo

Naciśnij klawisz SCROLL LOCK, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i naciśnij klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO.

Do odległego fragmentu arkusza

Naciśnij klawisz SCROLL LOCK, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i naciskaj klawisz strzałki, aby szybko przechodzić przez duże obszary arkusza.

Uwaga: Gdy funkcja SCROLL LOCK jest włączona, na pasku stanu w programie Excel jest wyświetlany napis Scroll Lock. Naciśnięcie klawisza strzałki, gdy funkcja SCROLL LOCK jest włączona, spowoduje przewinięcie arkusza o jeden wiersz w górę lub w dół albo o jedną kolumnę w lewo lub w prawo. Aby można było używać klawiszy strzałek do przechodzenia między komórkami, należy wyłączyć funkcję SCROLL LOCK. W tym celu naciśnij klawisz Scroll Lock (oznaczony etykietą ScrLk) na klawiaturze. Jeśli na klawiaturze nie uwzględniono tego klawisza, możesz wyłączyć funkcję SCROLL LOCK za pomocą Klawiatury ekranowej. Aby otworzyć Klawiaturę ekranową, kliknij przycisk Start na pulpicie systemu Windows i wpisz Klawiatura ekranowa. Aby wyłączyć funkcję SCROLL LOCK, kliknij klawisz ScrLk, a następnie zamknij Klawiaturę ekranową.

Poruszanie się po arkuszu za pomocą pasków przewijania

Jeśli paski przewijania nie są widoczne, wykonaj następujące czynności, aby je wyświetlić:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

    W programie Excel 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Excel.

  2. Kliknij kategorię Zaawansowane, a następnie upewnij się, że w obszarze Opcje wyświetlania dla tego skoroszytu są zaznaczone pola wyboru Pokaż pasek przewijania poziomego oraz Pokaż pasek przewijania pionowego, a następnie kliknij przycisk OK.

W poniższej tabeli zostały przedstawione różne sposoby używania pasków przewijania do poruszania się po arkuszu.

Aby przewinąć

Wykonaj następujące czynności

O jeden wiersz w górę lub w dół

Kliknij strzałkę przewijania obraz przycisku lub obraz przycisku na pionowym pasku przewijania, aby przewinąć arkusz o jeden wiersz w górę lub w dół.

O jedną kolumnę w lewo lub w prawo

Kliknij strzałkę przewijania obraz przycisku lub obraz przycisku na poziomym pasku przewijania, aby przewinąć arkusz o jedną kolumnę w lewo lub w prawo.

Szybko przewijać arkusz

Aby przyspieszyć przewijanie, podczas przewijania przesuń wskaźnik myszy na koniec ekranu i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy przez ponad 10 sekund.

Przesunięcie wskaźnika myszy w przeciwnym kierunku spowolni przewijanie.

O jedno okno w górę lub w dół

Kliknij powyżej lub poniżej suwaka obraz przycisku na pasku przewijania pionowego.

O jedno okno w lewo lub w prawo

Kliknij z lewej lub z prawej strony suwaka obraz przycisku na pasku przewijania poziomego.

Do odległego fragmentu arkusza

Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania suwaka przewijania obraz przycisku .

Uwagi: 

  • Gdy do poruszania się w obrębie arkusza są używane suwaki przewijania, w programie Excel jest wyświetlana etykietka ekranowa z informacją o numerach wierszy lub literach kolumn (lub liczbach, gdy w skoroszycie wybrano styl odwołań W1K1), które wskazują bieżące położenie w arkuszu.

  • Rozmiar suwaka przewijania wskazuje, jaka część użytego obszaru arkusza jest wyświetlana w oknie. Położenie suwaka przewijania na pasku odzwierciedla względne położenie widocznego obszaru w obrębie arkusza.

  • Aby jednocześnie przewijać zawartość dwóch lub czterech okienek, można szybko podzielić okno arkusza. Należy w tym celu wskazać pole podziału pole podziału na pionowym lub poziomym pasku przewijania. Gdy wskaźnik przyjmie kształt strzałki dwukierunkowej Pozioma strzałka z dwoma grotami , należy przeciągnąć pole podziału na miejsce w arkuszu, w którym okno ma zostać podzielone. Dwukrotne kliknięcie pola podziału powoduje usunięcie podziału okna.

Przewijanie i powiększanie za pomocą myszy

Niektóre myszy i inne urządzenia wskazujące, na przykład Microsoft IntelliMouse, mają wbudowane funkcje przewijania i powiększania, umożliwiające poruszanie się po arkuszu oraz powiększanie i pomniejszanie arkusza lub arkusz wykresu. Ponadto za pomocą myszy można przewijać listy rozwijane z paskami przewijania w oknach dialogowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia wskazującego.

Aby

Wykonaj następujące czynności

Przewinąć kilka wierszy naraz w górę lub w dół

Obracaj pokrętło do przodu i do tyłu.

Szybko przewijać arkusz

Aby przyspieszyć przewijanie, podczas przewijania przesuń wskaźnik myszy na koniec ekranu i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy przez ponad 10 sekund.

Przesunięcie wskaźnika myszy w przeciwnym kierunku spowolni przewijanie.

Przesuwać się w arkuszu

Przytrzymując naciśnięty przycisk kółka, przesuń wskaźnik od znacznika początku oznaczenie pochodzenia w kierunku, w którym chcesz przewijać. Aby przyspieszyć przewijanie, przesuń wskaźnik od znacznika początku; aby spowolnić przewijanie, przesuń wskaźnik w kierunku znacznika początku.

Przesuwać się w arkuszu automatycznie

Kliknij przyciskiem kółka, a następnie przesuń mysz w kierunku, w którym chcesz przewijać. Aby przyspieszyć przewijanie, przesuń wskaźnik od znacznika początku; aby spowolnić przewijanie, przesuń wskaźnik w kierunku znacznika początku. Aby zatrzymać przewijanie automatyczne, kliknij dowolnym przyciskiem myszy.

Powiększyć lub pomniejszyć widok

Przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL, obracaj kółko urządzenia IntelliMouse do przodu lub do tyłu. Na pasku stanu zostanie wyświetlony w procentach stopień powiększenia/pomniejszenia arkusza.

Wyświetlić szczegóły w konspektach

Wskaż komórkę sumującą dane w konspekcie, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i obracaj kółko do przodu.

Ukryć szczegóły w konspektach

Wskaż dowolną komórkę zawierającą szczegółowe dane, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i obracaj kółko do tyłu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×