Porady umożliwiające śledzenie skuteczności

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W marketing, chcesz wiedzieć, co działa, a czego nie tak, aby zrobić więcej pierwszego niż drugi. Rejestrowanie informacji o odpowiedzi, które można uzyskać dostęp do kampanii marketingowej i opis, co tych odpowiedzi zostanie wyświetlony monit, można określić, które taktyk zakończyła się pomyślnie, a nie zostało. Ułatwia śledzenie osiągnąć wysoki zwrot inwestycji marketingowych.

Co chcesz zrobić?

Określanie, co jest potrzebne do śledzenia

Jak się macie?

Izolowanie zmiennych

Konfigurowanie mechanizmu śledzenia

Śledzenie odpowiedzi kampanii

Drukowanie listy adresatów

Śledzenie w trybie online

Śledzenie za pomocą dodatku Business Contact Manager

Szacowanie kampanii

Przygotowywanie do następnej kampanii marketingowej

Zapisz skrót do listy adresatów

Eksportowanie listy adresatów do nowego pliku

Określanie, co jest potrzebne do śledzenia

Zbieranie informacji o klientach informacje są podstawą efektywnego nakładu marketingowych. Zbieranie cechy osobiste klientów i klienci podzielone na grupy, które mają właściwości, staje się umożliwia wyświetlanie wzorce w ich odpowiedzi, które są oparte na ich wspólne właściwości.

Podczas łączenia się klientów odpowiedzi na wezwania do znaczących cechach, które wpływ na swoją decyzję odpowiedzieć, opracowywanie sformatowanego magazynu wiedzy serwowania lepiej klientów i poprawy powodzenia kolejnych działań marketingowych.

Oto kilka przykładów właściwości, które możesz śledzić oraz co można znaleźć na ich:

 • Powtórz klientów Jeśli określić powtarzania klientów, można skontaktować się je do określenia, dlaczego warto przechowywać pochodzą oni ponownie lub z informacją o sprzedaży i ofertach specjalnych.

 • Klienci rzadko Jeśli nie wiesz z klientami w trochę czasu, mogą oferować rabat lub innej rekompensaty w ich działalności powtarzania. Lub skontaktuj się z ich tak, aby dowiedzieć się, jak można ich powrotu.

 • Lokalizacja odbiorcy Jeśli wiesz, gdzie aktywne, mogą oferować klientów z określonych ustawień regionalnych produktów lub usług, które zgadzać ich klimatu lub lokalizacji.

 • Płeć klienta Jeśli wiesz, płeć klientów, możesz zawierają informacje dotyczące produktów lub usług, które dotyczą tylko kobiet i mężczyzn.

 • Wiek klienta Jeśli znasz wieku klientów, można udostępnić produktów lub usług, które są przeznaczone na etapie ich życia (na przykład strategii planowania wycofywanie dla osób w wieku oraz ich kategorii).

 • Historia zakupów Jeśli znasz historie zakupu klientów, którzy mają odpowiedzi korespondencji i celem jest rozwijanie bazy klientów, możesz kupić listy adresowej osób, które kupiły te same produkty i wysłać korespondencji podobne do.

 • Odpowiedź preferencji Za pomocą odpowiedzi adresatów, można kierować każdego z klientów z różnych monitorowania, który pasuje odpowiedzi klienta. Niektórzy klienci mogą odpowiadać przez telefon, inni użytkownicy z odwiedzenia i innych osób pocztą e-mail. Każdy z tych sugerowanie zgodność preferencje klientów z innej metody monitowania.

Jak się macie?

Podczas są zbieranie informacji o klientach, należy śledzić, jak działają działań marketingowych. Należy zdecydować, które z wielu zmiennych mają zostać przetestowane i jak można zmierzyć ich wpływu. Na przykład użycie efektywny pocztówek, warto wypróbować więcej niż jeden projekt lub oferty i śledzenie odsetek dla każdej z nich. Inne informacje, które mogą być przydatne do śledzenia zawiera:

 • Liczba odpowiedzi Wszystkich klientów, których się kontaktujesz ile odpowiedzi?

 • Chęć odpowiedzi Jeśli podano kilka różnych ofert zaleca klientom odpowiedzi można śledzić, które rekompensaty finansowe Monituj największe wskaźnik odpowiedzi.

 • Metody kontaktu Jeśli podasz klientów z odpowiadanie na różne sposoby — na przykład przez pocztówek, rozmowy telefonicznej, wiadomości e-mail, odwiedź osobistych, katalog lub witryny sieci Web — możesz śledzić odpowiedzi, które otrzymujesz dla każdej z nich. Jeśli kontakt klientów za pomocą różnych metod, można śledzić je, aby zobaczyć, które po pomyślnym najbardziej w wywołujących odpowiedź.

Izolowanie zmiennych

Upewnij się, że wyodrębnienia zmienne lub późniejszej analizy może być trudne. Na przykład jeśli używasz dwóch różnych pocztówek projektów i każdy wzór promuje różnych oferty, może być trudne do sprawdzenia, czy jeden pocztówek otrzymuje wyższym odpowiedź ze względu na projekt lub oferty.

Początek strony

Konfigurowanie mechanizmu śledzenia

Określ sposób najlepiej zbierania informacji, czy będzie konieczne ocenianie efektywność kampanii. Jeśli Twoja firma ma wiele wierszy telefonu i korzystania z różnych projektów lub oferty dla efektywny pocztówek, może być podanie na inny numer telefonu, adres URL, lub kod do pomiaru reakcji na każdy wzór oferty.

Jeśli talonów, prawdopodobnie zechcesz dodać unikatowych numerów identyfikacyjnych. Jeśli oferują kupony i chcesz dowiedzieć się, kto je umarza co, musisz dodać kod odrębnych dywidendy do każdego dywidendy.

Po dodaniu kodu do talon można skojarzyć elementu z magazynu talonu i śledzić tego elementu. Jeśli kupony, dodając unikatowy kod do każdego dywidendy zapobiec klientów udostępnianie kopii kupony. Wstawianie kodów unikatowe do zaproszenia na wydarzenie rzadko jest przydatne. Należy śledzić tylko nazwy klientów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie numerów do talonów lub kuponów śledzenia.

Początek strony

Śledzenie odpowiedzi kampanii

Masz wysyłany kampanii. Nadszedł czas, aby śledzić odpowiedzi. Dokument z wyników, aby sprawdzić, jakie pracy zmienne i którym trzeba poprawić w następnego etapu kampanii lub w kolejnych kampanii.

Istnieją dwie metody podstawowe do śledzenia kampanii marketingowej. Czy otrzymujesz odpowiedzi klienta online za pośrednictwem poczty, przez telefon lub twarzą w twarz, można śledzić odpowiedzi w jeden z tych dwóch sposobów:

 • Na liście drukowanych przechowujesz u telefonu, wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej lub przedniej licznik miejsce, w którym prowadzisz interakcję klientów. Jeśli podasz na inny numer telefonu z każdym z kilku projektów pocztówek, można wydrukować unikatowe listy adresatów dla każdego numeru telefonu, dzięki czemu będziesz mieć poprawne listy adresatów gotowe podczas odpowiedzi każdy wiersz telefonu.

 • W programie, takich jak arkusz programu Microsoft Office Excel lub dane źródeł, które można utworzyć w programie Microsoft Office Publisher, lub w bardziej zaawansowane klienta relacji zarządzania programu, takiego jak 2007 Microsoft Office system z dodatkiem Business Contact Manager.

Program Publisher zawiera narzędzia dotyczące obu metod.

Początek strony

Drukowanie listy adresatów

Śledzenie odpowiedzi kampanii na papierze, drukowanie listy adresatów i utrzymywania jej pobliżu gdy odpowiada adresatów. Przy użyciu listy drukowanych ułatwia przechwytywanie informacji, ale sortowanie, filtrowanie i analizowanie danych jest trudne.

Nawet jeśli mają być wysyłane publikacji pocztą, drukowanie listy adresatów za pomocą okienka zadań korespondencji seryjnej lub okienko zadań Seryjna poczta E-mail . Aby otworzyć okienko zadań w nowej lub istniejącej publikacji, w menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy , a następnie kliknij korespondencji seryjnej i Seryjnej poczty E-mail . Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z funkcji korespondencji seryjnej zobacz Tworzenie wiadomości e-mail lub seryjnej poczty e-mail.

 1. W korespondencji seryjnej w okienku zadań Krok 3: Wybieranie danych wyjściowych korespondencji seryjnej poczty E-mail, w obszarze Przygotowywanie kolejnych czynności związanych z tą wysyłką, kliknij pozycję Drukuj listę adresatów.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie listy w obszarze, Zaznacz kolumny zaznacz nazwy pól, które chcesz uwzględnić na liście śledzenia. Jeśli chcesz również zawierać uwagi o kontakt, zaznacz pole wyboru Uwzględnij pustą kolumnę "Notes".

 3. W obszarze Wybieranie rekordów kliknij jedną z następujących czynności:

  • Użyj dostępnych tylko rekordów do drukowania listy, która używa tylko Adresaci korespondencji, po wysłaniu wiadomości e-mail do podzbioru listę adresatów.

  • Użyj wszystkich drukowanie listy przy użyciu wszystkich rekordów na liście adresatów.

 4. Wybierz inne opcje formatowania, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wydrukować listę bez dalszego formatowania, kliknij przycisk Drukuj.

   Nagłówki kolumn są wyświetlane na górze każdej drukowanej strony na liście.

  • Aby otworzyć listę jako nowej publikacji, który można formatować dodatkowo, kliknij pozycję Eksportuj do publikacji.

Początek strony

Śledzenie w trybie online

Jeśli masz już źródło danych klienta, możesz używać go do śledzenia odpowiedź kampanii marketingowej. Czy można utworzyć listy adresatów w programu Publisher, Excel, Microsoft Office Access lub program zarządzania klienta dodatku Business Contact Manager, należy się upewnić, lista adresatów jest otwarty, gdy odpowiada każdego z klientów — a następnie należy Znajdź odpowiednie rekord, tak aby efektywnie można przechwycić informacje, które mają.

W prostych kampanii, na przykład, warto dodać kolumnę, która gromadzi odpowiedzi klienta (tak lub nie), kolumnę do dnia otrzymania odpowiedzi, kolumny ze szczegółowym opisem w następnym kroku (na przykład "monitowania połączenia" lub "Dołącz do następnej korespondencji") i kolumną dla produktu lub usługi, które zamówiono klienta. Jeśli został wysłany wielu projektów pocztówek lub ofert, także śledzić projektu lub oferty, odpowiadający każdego z klientów.

Bazy danych ułatwia także do pracy z danymi w terminie do analizowania go. Na przykład można łatwo sortować dane w dowolnej z właściwości, które przechwytywanie i filtrowanie adresatów, która wydaje się nie ma znaczenia.

Śledzenie za pomocą dodatku Business Contact Manager

2007 Microsoft Office system z dodatkiem Business Contact Manager jest dodatek, który ma na celu właścicieli małych firm, sprzedawców i pracownicy efektywnego zarządzania ich firm kontaktów i perspektywami sprzedaży. Za pomocą dodatku Business Contact Manager do śledzenia materiałów marketingowych, które możesz wysyłać odpowiedzi, które otrzymujesz i koszty skojarzone z każdej kampanii zasięg po zakończeniu tworzenia korespondencji seryjnej programu Publisher. Aby uzyskać więcej informacji o pobieraniu i używaniu jej Zobacz stron sieci Web dodatku Business Contact Manager.

Z dodatkiem Business Contact Manager zainstalowanej, otwórz dodatku Business Contact Manager bezpośrednio z programu Publisher:

 • W korespondencji seryjnej w okienku zadań Krok 3: Wybieranie danych wyjściowych korespondencji seryjnej poczty E-mail, w obszarze Przygotowywanie kolejnych czynności związanych z tą wysyłką kliknij ścieżkę za pomocą dodatku Business Contact Manager.

  Na kampanii marketingowej zostanie otwarty w programie Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z pakietem Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager zobacz Pomoc dodatku Business Contact Manager lub wyszukiwanie Microsoft Office Online, aby uzyskać pomoc dotyczącą śledzenia danych klientów w programie Outlook.

Początek strony

Szacowanie kampanii

Analizowanie wyników w oparciu o cele kampanii. Na przykład chcesz wzrost nowi klienci lub więcej firm z istniejących klientów? Klienci odpowiedzi jednej oferty przez inne osoby, jaki był go o ofercie w połączeniu z klientów właściwości osobistych, które zakończyła się pomyślnie?

Jeśli użyto więcej niż jedną Projektowanie oferty w efektywny pocztówek, czy adresatów najbardziej favorably odpowiedzieć projektu lub oferty przez innych?

Stosowanie wyciąganie wniosków z śledzenia, aby poprawić kampanii marketingowych teraz i w przyszłości. Ten krok jest culmination działań śledzenia w celu zwiększenia zwrot z inwestycji.

Początek strony

Przygotowywanie do następnej kampanii marketingowej

Śledzenie odpowiedzi kampanii marketingowej pomaga zwiększyć następnej kampanii. Chcesz zachować, co działa i zmień, co nie. Listy adresatów jest jednym z zasobów w celu zachowania, poprawianie i ponowne używanie. Program Publisher oferuje kilka sposobów tworzenia na liście adresatów bez rozpoczynania za każdym razem.

Zapisz skrót do listy adresatów

Można uniknąć niepotrzebnej pracy, zapisując skrót do listy adresatów, utworzony w korespondencji seryjnej. Jeśli później korespondencji seryjnej za pomocą listy można połączyć do niego jako istniejącej listy. Jeśli lista składa się z różnych źródeł danych, wszelkie zmiany wprowadzone w rekordy w oryginalnym źródeł danych są odzwierciedlane na liście adresatów podczas otwierania przy następnym. W ten sposób Kontynuuj dodawanie do zebrania informacji o tych adresatów.

 1. W korespondencji seryjnej w okienku zadań Krok 3: Wybieranie danych wyjściowych korespondencji seryjnej poczty E-mail, w obszarze Przygotowywanie kolejnych czynności związanych z tą wysyłką, kliknij przycisk Zapisz skrót do listy adresatów.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie pliku wpisz nazwę listy adresów w polu Nazwa pliku.

  Domyślnie lista adresów jest zapisywana w folderze Moje źródła danych. Warto zachować listy adresów, ponieważ jest to domyślny folder, w którym program Publisher wyszukuje źródła danych.

 3. Kliknij przycisk Zapisz .

Eksportowanie listy adresatów do nowego pliku

Gdy chcesz połączyć różne źródła danych w jeden nowy plik można zapisać listy adresatów jako lista unikatowych do użycia w przyszłości korespondencji seryjnej. Tę listę unikatowych nie łączy do jednego z oryginalnego źródeł danych, aby nowe informacje, które możesz dodać ani wprowadzonych zmian, które zostały wprowadzone tylko do tej listy. Za pomocą tej listy adresatów w korespondencji seryjnej w przyszłości i jako plik, który możesz zaimportować do programu zarządzania relacji klienta.

 1. W korespondencji seryjnej w okienku zadań Krok 3: Wybieranie danych wyjściowych korespondencji seryjnej poczty E-mail, w obszarze Przygotowywanie kolejnych czynności związanych z tą wysyłką, kliknij pozycję Eksportuj listę adresatów do nowego pliku.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę listy adresów w polu Nazwa pliku.

  Domyślnie lista adresów jest zapisywana w folderze Moje źródła danych. Warto zachować listy adresów, ponieważ jest to domyślny folder, w którym program Publisher wyszukuje źródła danych.

 3. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Aby zapisać na liście przy użyciu korespondencję do adresatów, kliknij pozycję tylko dostępny.

  • Aby uwzględnić wszystkie rekordy z listy czy należały do korespondencji seryjnej, kliknij przycisk wszystkie rekordy.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×