Porady i wskazówki dotyczące formuł

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozpoczynając tworzenie formuł, warto zapamiętać kilka następujących najważniejszych wskazówek. Warto także mieć świadomość typowych błędów popełnianych podczas tworzenia formuł.

W tym artykule

Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia formuł

Aby uniknąć typowych błędów reguły pozwalające podczas tworzenia formuł

Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia formuł

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące wprowadzania formuł.

Postępowanie zgodnie z tą wskazówką

Wykonaj następujące czynności:

Łatwe zmienianie typu odwołania      

Aby zmienić typ odwołania między względnym, bezwzględnym i mieszanym.

  1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę.

  2. Przejdź na pasek formuły Obraz przycisku i zaznacz odwołanie, które chcesz zmienić.

  3. Naciśnij klawisz F4, aby przełączać między typami odwołania.

Szybkie kopiowanie formuł   

Aby szybko wprowadzić tę samą formułę do zakresu komórek, zaznacz zakres, który chcesz obliczyć, wpisz formułę, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + Enter. Na przykład jeśli wpisaniu =Suma(a1:B1) w zakresie C1: C5, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + Enter, Excel wprowadzi formułę w każdej komórce zakresu, używając A1 jako odwołanie względne.

Za pomocą funkcji Autouzupełnianie formuł   

Funkcja Autouzupełnianie formuł ułatwia tworzenie i edytowanie formuł oraz pomaga zminimalizować ryzyko błędów pisowni i składni. Po wprowadzeniu znaku równości (=) i pierwszych liter (które działają jak wyzwalacz wyświetlenia), w programie Excel pod komórką jest wyświetlana dynamiczna lista prawidłowych funkcji i nazw. Po wstawieniu funkcji lub nazwy w formule za pomocą wyzwalacza wstawiania (naciskając klawisz TAB lub klikając dwukrotnie pozycję na liście), w programie Excel zostaną wyświetlone wszystkie odpowiednie argumenty. Podczas wypełniania formuły, wprowadzenie przecinka może także zadziałać jako wyzwalacz wyświetlania — w programie Excel mogą zostać wyświetlone dodatkowe argumenty. W formule można wstawiać dodatkowe funkcje lub nazwy, a wpisanie ich początkowych liter spowoduje wyświetlenie w programie Excel dynamicznej listy ułatwiającej wybór.

Używanie funkcji w etykietkach ekranowych   

Jeśli nie zna argumenty funkcji, można użyć funkcji etykietkę ekranową, która pojawia się po wpisaniu nazwy funkcji i nawias otwierający. Kliknij nazwę funkcji, aby wyświetlić temat pomocy o funkcji, lub kliknij nazwę argumentu, aby zaznaczyć odpowiedni argument w formule.

Początek strony

Zasady pozwalające uniknąć typowych błędów podczas tworzenia formuł

W poniższej tabeli przedstawiono zasady pozwalające uniknąć typowych błędów podczas tworzenia formuł.

Postępuj zgodnie z tymi zasadami:

Wykonaj następujące czynności:

Zgadza się liczba nawiasów otwierających i zamykających    

Należy sprawdzić, czy wszystkie nawiasy otwierające użyte w formule mają swoje odpowiedniki zamykające. Gdy jest tworzona formuła, wprowadzane nawiasy są w programie Microsoft Office Excel wyświetlane w kolorze.

Do oznaczenia zakresu użyto dwukropka    

Aby w formule odwołać się do zakresu komórek, do wskazania pierwszej i ostatniej komórki zakresu należy użyć dwukropka (:), a nie innego symbolu, takiego jak myślnik (-). Na przykład należy wpisać zakres A1:A5, a nie A1-A5. W formułach dwukropek nie jest używany jako operator matematyczny, natomiast myślnik (znak minusa) jest takim operatorem.

Wprowadzono wszystkie wymagane argumenty    

Aby poprawnie zakończyć formułę, należy wprowadzić prawidłową liczbę wymaganych argumentów. Argumenty oznaczone w składni nawiasami kwadratowymi są opcjonalne i można je wprowadzać w razie potrzeby.

Liczba zagnieżdżonych funkcji nie przekracza 64    

Podczas zagnieżdżania funkcji w argumentach formuły zawierającej inną funkcję nie można przekraczać ograniczenia 64 poziomów zagnieżdżeń.

Nazwy innych arkuszy są ujęte w pojedynczy cudzysłów    

Przy odwoływaniu się w formule do wartości lub komórek znajdujących się w innym arkuszu lub skoroszycie, którego nazwa zawiera znaki niealfabetyczne, nazwę należy zamknąć w cudzysłowie pojedynczym (').

Dołączono ścieżkę dostępu do skoroszytów zewnętrznych    

Należy sprawdzić, czy każde wprowadzane w formule odwołanie zewnętrzne zawiera nazwę skoroszytu i ścieżkę do niego.

Wprowadzono liczby bez formatowania    

Należy sprawdzić, czy podczas wprowadzania liczb w formule nie zostały użyte formaty liczb. W argumentach formuły znak dolara ($) służy do oznaczania odniesień bezwzględnych, a średniki (;) służą jako separatory argumentów. Dlatego nie należy wprowadzać wartości 1 000 zł w formule, ale samą liczbę 1000.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×