Porady dotyczące przygotowywania list wysyłkowych e-mail

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niezależnie od tego, jak inteligentne wiadomości e-mail to mały wpływ będzie miał po wysłaniu do niewłaściwych osób.

Im więcej skierowana korespondencja do segmentu klientów, które mogą Cię zainteresować daną ofertą, tym większy współczynnik sukcesu kampanii poczty e-mail. Planowanie na udoskonalenie między trzecim i pół godziny kampanii poczty e-mail i budżet, aby dostosować listy adresowej dla odpowiednich segmentów klientów.

Można ograniczyć listy adresowej do nazw i adresów e-mail lub może zawierać więcej szczegółów dotyczących każdego klienta, tak aby podzielenie klientów na grupy stosownie do potrzeb Twojej firmy.

W tym artykule

Jak używać danych klientów

Tworzenie listy adresowej

Łączenie kilku list z wielu źródeł w jednym

Modyfikowanie listy adresatów

Jak używać danych klientów

Po uzyskaniu informacji o klientach i potencjalnych klientów, śledzenie atrybuty, które mają wspólne może być bardzo przydatne. Więcej szczegółów znajdzie się na liście adresowej więcej opcji, które masz kierowania korespondencji do.

Ale upewnij się, że szczegółowe dane, które mają być śledzone jest dane, które będą używane. Więcej złożoność, możesz dodać do listy adresowej więcej pracy, które należy wykonać, aby zachować na liście.

Na przykład można użyć danych klientów w dowolnej z następujących sposobów.

 • Poczta dla klientów w określonych ustawień regionalnych     Filtrowanie listy adresowej według miast lub kodów pocztowych, ułatwiając informowanie o promocji tylko klientów mieszkających w określonej lokalizacji.

 • Dodawanie spersonalizowanego pozdrowienia     Personalizowanie korespondencji, dołączając do adresatów, imiona i nazwiska w wierszu pozdrowienia, oddzielając nazwy do różnych pól danych Tytuł, Imięi nazwisko .

 • Fokus na adresatów w określonym wieku     Powiadomienia o tym, że klienci produktów lub usług, które są odpowiednie dla tych klientów etap życia (takich jak planowanie emerytury w wieku i w ich kategorii) przez zbieranie daty urodzenia klientów jako rok urodzenia (na przykład "1945").

  Jeśli chcesz klientom promocyjna prezentów wszystkie mają urodziny określonego w bieżącym miesiącu, można zebrać ich daty urodzenia w formacie miesiąc, dzień, rok (na przykład "1 stycznia 2000").

 • Dostosowywanie korespondencji według płci     Zawiadomienie o nowej linii produktów tylko do mężczyzn lub tylko do kobiet, dołączając płeć każdego klienta ("mężczyzna" lub "kobieta") na liście adresowej.

 • Użyj Historia zakupu     Wysyłanie powiadomienia do tych, które zostały wprowadzone ostatnio dużych zakupów, lub informowanie klientów o nowych modelach ich ulubionych marek. W tym celu należy śledzić historię zakupów klientów. Można również powiadamiać klientów o podobnych produktach ("klienci, którzy zakupili elementu również, że ten element przydatne").

Początek strony

Tworzenie listy adresowej

Na jego najbardziej podstawowe listy adresowej jest plik tekstowy, który rekordy adresatów podzielono na wspólne pola. Takie listy zazwyczaj sporządzanie postać arkuszy lub tabele z rekordami w osobnym wierszu podzielony na kolumny zawierające poszczególne pola danych, takich jak podstawowa lista wysyłkowa widoczna na ilustracji.

Podstawowa lista wysyłkowa w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej

Złożonych listach może zawierać dodatkowe pola danych, takich jak preferencje rozmiar i kolor produktu, zakupu historię, datę urodzenia i płeć.

Jeśli po raz pierwszy tworzysz listy adresowej, możesz to zrobić, nie trzeba opuszczać programu Publisher.

Tworzenie listy adresatów

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij Utwórz listę adresów.

 2. Przed rozpoczęciem wpisywania informacji listy możesz dostosować pola przez dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy lub opcję pola, które są wyświetlane w oknie dialogowym Nowa lista adresów.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dostosuj kolumny, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

   • Aby dodać pole, kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Dodaj pole wpisz nazwę nowego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

   • Aby usunąć pole, wybierz pole w obszarze Nazwy pól, a następnie kliknij polecenie Usuń.

   • Aby zmienić nazwę pola, wybierz pole w obszarze Nazwy pól, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy pola wpisz nową nazwę w polu, a następnie kliknij przycisk OK.

   • Aby zmienić kolejność pól, wybierz pole, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aż znajdzie się odpowiednie miejsce.

  2. Powtórz te czynności, aż do zakończenia na liście nazw pól, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Nowa lista adresów wpisz informacje dotyczące pierwszego wpisu w odpowiednich polach (Tytuł, Imię, nazwisko i tak dalej).

 4. Po zakończeniu wprowadzania informacji do pierwszej pozycji, kliknij przycisk Nowa pozycja, lub naciśnij klawisz TAB.

 5. Powtórz kroki 3 i 4, aż dodasz wszystkie pozycje.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Zapisywanie listy adresów wpisz nazwę listy adresów w polu Nazwa pliku.

  Domyślnie lista adresów jest zapisywana w folderze Moje źródła danych. Warto zachować listy adresów, ponieważ jest to domyślny folder, w którym program Microsoft Publisher wyszukuje źródła danych.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Łączenie kilku list z wielu źródeł

Jeśli masz lub kupić listy adresowe programu Publisher ułatwia łączenie i zmienianie list z wielu źródeł w programie Publisher. Możesz wybrać, jakie najlepiej pasuje do Ciebie przez łączenie listy adresowej programu Publisher z dowolnej kombinacji innych list utworzonych w następujących programach:

 • Program Microsoft Office Excel

 • Program Microsoft Office Outlook

 • Microsoft Office Outlook z dodatkiem Business Contact Manager

 • Program Microsoft Office Access

Umożliwia także zakupionych list, takie jak kontakty z programu Microsoft List Builder.

Określanie listy, aby dodać

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij Seryjna poczta E-mail, aby otworzyć okienko zadań Seryjna poczta E-mail.

  Jeśli publikacja jest połączona z listą adresatów, sprawdź połączenie, a następnie kliknij przycisk Edytuj listę adresatów w okienku zadań Seryjna poczta E-mail. Jeśli publikacja nie jest podłączony do istniejącej listy adresatów, kliknij jedną z opcji w obszarze Utwórz listę adresatów, a następnie kliknij Następny: Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

 2. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej w obszarze Dodawanie do listy adresatów wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Wybierz istniejącą listę, wybierz źródło danych w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  • Kliknij przycisk Wybierz z kontaktów programu Outlook (Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie profilu poczty, kliknij profil, który chcesz), a następnie kliknij przycisk OK. Wybierz folder lub listę dystrybucyjną w oknie dialogowym Wybieranie kontaktów, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Kliknij pozycję Wpisz nową listę, Dodaj wpisy, które mają w oknie dialogowym Nowa lista adresów, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie rozbieżności w przypadku łączenia list

Po dodaniu jednej listy adresowej do innego jedno lub więcej pól na liście dodano może nie ma odpowiednika na istniejącej liście. Na przykład listy adresowej, które chcesz dodać może obejmować pól CompanNazwę y , ale nie mogą oryginalną listę.

Program Publisher monituje o usunięcie niezgodności między polami na różnych listach źródłowych, otwierając okna dialogowego Dodawanie do listy adresatów.

 1. W oknie dialogowym Dodawanie do listy adresatów zaznacz pole, które nie jest zaznaczone w kolumnie dopasowane, wybierz pole, do którego ma ono odpowiadać na liście pola listy adresatów z dopasowanymi polami, a następnie kliknij Dopasowanie.

 2. W oknie dialogowym Dopasowywanie pola Sprawdź, czy wybrane pole znajduje się w obszarze Dopasuj do pola listy adresatów lub wybierz inne, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Jeśli chcesz dodać nowe pole do listy adresatów, aby utworzyć dopasowanie, wybierz pole, które chcesz dodać na nowej liście (po lewej stronie listy w oknie dialogowym Dodawanie do listy adresatów ), kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK. Dodano pola są wyświetlane w obszarze nowego pola do dodania do listy adresatów.

  Porada: Dodane pole można usunąć, zaznaczając go w polu nowego pola do dodania do listy adresatów, a następnie klikając przycisk Usuń.

Obraz okna dialogowego Dodawanie do listy adresatów

Jak dopasować pola, gdy program Publisher nie monituje?

 • W polu Seryjna poczta E-mail w okienku zadań w obszarze więcej elementów kliknij pola adresu, a następnie kliknij przycisk Dopasuj pola.

Zapisz skrót do połączonej listy

Możesz utworzyć skrót do połączonej listy w celu użycia w innych przesyłek. Edytowanie poszczególnych pozycji połączonej listy aktualizowanie także w oryginalny plik źródłowy Jeśli ten plik jest dostępny do edycji. Jeśli nie chcesz zaktualizować oryginalny plik źródłowy, wyeksportować listę adresatów do nowego pliku.

 1. W okienku zadań Seryjna poczta E-mail (Krok 3: Wybieranie danych wyjściowych korespondencji seryjnej poczty E-mail ), w obszarze Przygotowywanie kolejnych czynności związanych z tą wysyłką, kliknij przycisk Zapisz skrót do listy adresatów.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie pliku wpisz nazwę dla połączonej listy adresów w polu Nazwa pliku.

  Domyślnie lista adresów jest zapisywana w folderze Moje źródła danych. Warto zachować listy adresów, ponieważ jest to domyślny folder, w którym program Microsoft Office Publisher wyszukuje źródła danych.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Modyfikowanie listy adresatów

Gdy pola na różnych listach źródłowych są zgodne, wszystkie rekordy są wyświetlane na istniejącej liście w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej, w którym można filtrować, sortować i wybierz adresatów korespondencji seryjnej poczty e-mail. Zaznacz pole wyboru obok każdego adresata, którego chcesz dołączyć, a następnie wyczyść pole wyboru obok każdego z adresatów, którą chcesz wykluczyć.

Zaznacz lub wyczyść wszystkie elementy

 • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru w wierszu nagłówka.

Filtrowanie elementów na liście

Jeśli chcesz użyć tylko niektórych pozycji na liście, można filtrować listę według określonego pola lub kryterium. Po filtrować listę, możesz za pomocą pola wyboru Dołącz i wykluczenia rekordów.

 1. Kliknij strzałkę obok nagłówka kolumny elementu, który chcesz filtrować według.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk (puste), aby wyświetlić wszystkie rekordy, w których odpowiednie pole jest puste.

  • Kliknij przycisk (Niepuste), aby wyświetlić wszystkie rekordy, w których odpowiednie pole zawiera informacje.

  • Kliknij przycisk (zaawansowane), aby otworzyć okno dialogowe Filtrowanie i sortowanie, w którym można filtrować według wielu kryteriów.

   Uwaga: Okno dialogowe Filtrowanie i sortowanie można też otworzyć, klikając pozycję Filtr w obszarze Dopracowywanie listy adresatów w Adresaci korespondencji seryjnej.

 3. Porada: Jeśli źródło danych zawiera rekordy, które współużytkują te same informacje, a w kolumnie istnieje 10 lub mniej unikatowych wartości, można filtrować według określonej informacji. Na przykład jeśli wiele adresów zawiera wyraz Australia jako kraj lub region, można filtrować według wyrazu Australia.

 4. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej są wyświetlane tylko wyznaczone rekordy. Aby ponownie wyświetlić wszystkie rekordy, kliknij pozycję (wszystkie).

Sortowanie elementów na liście

Jeśli chcesz wyświetlić elementy na liście w kolejności alfabetycznej, można sortować elementy. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej kliknij nagłówek kolumny elementu, który chcesz sortować.

  Na przykład jeśli chcesz wyświetlić listę alfabetycznie według nazwiska, kliknij nagłówek kolumny Nazwisko.

 • Aby posortować dane przy użyciu wielu kryteriów, kliknij przycisk Sortuj w obszarze Dopracowywanie listy adresatów w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej. W oknie dialogowym Filtrowanie i sortowanie wybierz kryteria, które chcesz sortować.

  Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okienka zadań Seryjna poczta E-mail.

Znajdź duplikaty

Aby uniknąć zduplikowanych korespondencja, możesz znaleźć i wyeliminować rekordy na liście Scalonej, dla których najczęściej (ale niekoniecznie wszystkie) pola są zgodne z.

 1. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej kliknij przycisk Znajdź duplikaty.

 2. W oknie dialogowym Wyszukującej duplikaty pozostaw zaznaczone tylko te pozycje, które chcesz dołączyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Znajdowanie określonego odbiorcy lub grupy odbiorców współużytkujących ten sam atrybut

Aby zidentyfikować osobę lub grupę osób współużytkujących wspólnych atrybutów (na przykład nazwisko, kod pocztowy lub miesiąc urodzenia), możesz wyszukać listy.

 1. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej kliknij przycisk Znajdź adresata.

 2. W oknie dialogowym Znajdź pozycję wpisz atrybut, który chcesz znaleźć w polu tekstowym Znajdź, określ pole lub pola, które chcesz przeszukać, a następnie kliknij Znajdź następny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×