Przejdź do głównej zawartości

Porównywanie dwóch wersji skoroszytu przy użyciu funkcji Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych

Jeśli współtworzysz skoroszyt razem z innymi osobami, być może czasami chcesz dowiedzieć się, kto wprowadził określoną zmianę lub co dokładnie zostało zmienione. Odpowiedzi uzyskasz dzięki programowi Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych firmy Microsoft, który pozwala znaleźć i wyróżnić te zmiany.

Ważne:  Program Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych jest dostępny tylko w pakiecie Office Professional Plus 2013 lub usłudze Office 365 ProPlus.

 1. Otwórz program Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych.

 2. W lewym dolnym okienku wybierz opcje, które mają zostać uwzględnione w porównaniu skoroszytu, takie jak formuły, makra lub formatowanie komórek. Możesz też wybrać opcję Select All (Zaznacz wszystko).

 3. Na karcie Home (Narzędzia główne) wybierz pozycję Compare Files (Porównaj pliki).
  Porównywanie plików

 4. W oknie dialogowym Compare Files (Porównywanie plików) w wierszu Compare (Porównaj) przejdź Obraz przycisku do wcześniejszej wersji skoroszytu. Oprócz plików zapisanych na komputerze lub w sieci można porównywać pliki znajdujące się w witrynie internetowej pod wprowadzonym adresem.

  Polecenie Porównaj pliki

 5. W oknie dialogowym Compare Files (Porównywanie plików) w wierszu To (Z) przejdź Obraz przycisku do wersji, z którą chcesz porównać wcześniejszą wersję pliku.

  Uwaga:  Można porównywać dwa pliki o takiej samej nazwie, o ile są one zapisane w różnych folderach.

 6. Aby uruchomić porównywanie, wybierz przycisk OK.

Uwaga:  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Unable to open workbook” (Nie można otworzyć skoroszytu), może to oznaczać, że skoroszyt jest chroniony hasłem. Kliknij przycisk OK, a następnie wprowadź hasło. Dowiedz się więcej o współdziałaniu haseł z programem Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych.

Wyniki porównania są wyświetlane w dwóch okienkach z siatką. Skoroszyt po lewej stronie odpowiada plikowi wybranemu w wierszu „Compare” (Porównaj), a skoroszyt po prawej stronie odpowiada plikowi wybranemu w wierszu „To” (Z). Szczegóły są widoczne w okienku znajdującym się pod dwiema siatkami. Zmiany są wyróżnione różnymi kolorami.

Wyniki porównania

Opis wyników

 • Porównanie rozpoczyna się od skrajnych lewych arkuszy i obejmuje odpowiadające sobie arkusze z dwóch plików wyświetlane w dwóch przylegających siatkach. Ukryte arkusze są również wyświetlane i porównywane w programie Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych.

 • Jeśli zawartość nie mieści się w komórkach, kliknij pozycję Resize Cells to Fit (Dopasuj rozmiar komórek).
  Zmienianie rozmiaru komórek

 • Poszczególne typy różnic są wyróżnione za pomocą koloru wypełnienia komórki lub koloru czcionki tekstu. Na przykład komórki zawierające „wartości wprowadzone” (niezawierające formuł) są formatowane przy użyciu zielonego koloru wypełnienia w dwóch przylegających siatkach oraz przy użyciu zielonej czcionki na liście wyników. Lewe dolne okienko zawiera legendę kolorów.

Inne sposoby pracy z wynikami porównania

Jeśli chcesz zapisać wyniki lub przeanalizować je w innym miejscu, możesz je wyeksportować do pliku programu Excel. Możesz też je skopiować, a następnie wkleić do innego programu, takiego jak Microsoft Word. Dostępna jest również opcja wiernego przedstawiania obu arkuszy z widocznym formatowaniem komórek, podobnie jak widać je w programie Excel.

 • Możesz wyeksportować wyniki do programu Excel, aby ułatwić ich przeglądanie. Kliknij pozycję Home > Export Results (Narzędzia główne > Eksportuj wyniki).

 • Aby skopiować wyniki, a następnie wkleić je do innego programu, kliknij pozycję Home > Copy Results to Clipboard (Narzędzia główne > Kopiuj wyniki do Schowka).

 • Aby wyświetlić formatowanie komórek znajdujących się w skoroszycie, kliknij pozycję Home > Show Workbook Colors (Narzędzia główne > Pokaż kolory ze skoroszytu).

Inne przyczyny porównywania skoroszytów

 • Załóżmy, że w organizacji ma zostać przeprowadzony audyt. Potrzebne jest narzędzie do śledzenia zmian w krytycznych skoroszytach w ujęciu miesięcznym lub rocznym. Dzięki temu można wcześniej znaleźć i poprawić błędy.

 • Oprócz porównywania zawartości arkuszy program Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych umożliwia sprawdzanie różnic w kodzie VBA (Visual Basic for Applications). Różnice są wyświetlane obok siebie w oknie wyników porównania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×